Naša spoločnosť sa zaujíma o špeciálnu mikro techniku, ktorú bežne nekúpite.

Snažime sa Vám ponúknuť tovar, ktorý bežne nikde nekúpite. To čo nemáme, Vám aspoň ukážeme. Upozornujeme že niektory tovar nie je možne zakúpiť ani dovažať v ramci EUROZÓNY. Preto nás nežiadajte aby sme Vám ho predali. Jedná sa hlavne o tovar ako sú špeciálne vysielače, rušičky, laerové prostriedky.

Vaše obchodné informácie môžu byť cennejšie než celý Váš hmotný majetok. Mnoho ľudí si to však uvedomuje až vo chvíli, keď príde k úniku dôverných informácií a následne k ich zneužitiu iným subjektom. Nikto nepochybuje, že odpočúvanie je dnes úplne bežné. Osoby (podnikatelia, bankári, makléri, topmažment ...), ktoré môže únik informácií výrazne poškodiť by si mali uvedomiť, že priestorový miniatúrny rádiový vysielač je jednoduché, lacné a často používané zariadenie. Technologicky prístupné sa stali aj prieniky do priestoru okien a stien budov.
Na ochranu informácií vo všetkých oblastiach na našom trhu sa dnes využíva špeciálna technika, ktorá vyhľadáva prítomnosť nežiaducich informačných prostriedkov či už aktívnych alebo pasívnych.

Zariadenia, ktoré zabezpečujú ochranu proti úniku informácií majú certifikát NBU.
Odpočúvacie prostriedky neinštalujeme.

Rozdelenie špeciálnej špionažnej techniky:

Technika PROTI odpočúvaniu.......................... (Zariadenie je nepredajné do civilného sektoru, export možný.)
SEMI VF a GSM detektory signálu, analyzátory signálov-detektory odpočúvacích zar. - ploštíc
SEMI Rušičky VF signálu vrátane GSM ploštíc JAMMER> 900, 1800;3G; CDMA; WiFi 2,4GHz; - mimo EU
SEMI Rušiče rádiostaníc v ľubovoľnom pásme - na objednávku do 500W - mimo EU
SEMI Špeciálna rušička - všetky VF pásma - celopásmová NEW v EU, absolútna VF diskrétnosť - mimo EU
SEMI Rušiče digitálnych aj analógových diktafónou a skrytých mikrofónov, šteníc - mimo EU
 
Technika na odpočúvanie a sledovanie miestnosti a informačných dát..........................
HI Ploštice - štenice, systémy na špehovanie a odpočúvanie audio signálov. Profi verzie.
MIC Mikro sady pre skryté reportáže. Kamera ako gombička alebo skrtutka na dverach.
MP4

Skryté kamerové VIDEO, AUDIO systémy, dig. záznam MP3, MP4 - HDD, SD kart, MICRO recorders

Priestorový odposluch, rádiostetoskop
LCD VF LCD monitor kamerový skener detektor VF kamier ( vzdialene sledovanie )
GSM technológie na prenos hlasu a obrazu ( odpočúvací mobil
SPY Systém pre zaznamenávanie korešpondencie z klávesnice počítača, záznam ICQ, word...
 
Kamerové systemy, IP kamery, video karty do PC, vzdialený prenos obrazu aj zvuku. ..............
IP Bezpečnostné kamery a počitačové systémy pre spracovanie videa
  VF Video - audio zosilňovače - transmiter v pásme 1,2GHz, 2,4GHz
  Infra kamery a zosilovače svetla
 
  Sledovanie osôb a tovaru - GSM tracking / lokalizácia polohy ..........................................
  Sledovanie tovaru a osôb
  Sledovanie vozidiel
 
Skener prijímače - špeciálne rádiopríjimače, príjimača pre radiové mikrofóny ................
  Letecký profi radar pre sledovanie leteckej prevadzky
  Aircontrol M8
  IC-R5
   
   
  ICOM VOX zariadenia ( voľné ruky )
 

Informačná bezpečnosť - šifrovanie ......................................................

 

GSM hlasové šifrovanie, GSM telefón pre šifrovanú komunikáciu CRYPTO

  ISDN, analog šifrovanie, stolný telefón pre utajenú šifrovanú komunikáciu
  Počítačová bezpečnosť,  šifrovanie dáť
 
Alarm systémy - zabezpečenie majetku ...........................................................
  Firemná a domáca bezpečnosť osôb a majetku
  Prevoz peňazí
 
Peňažné prístroje - pokladne, softvérové aplikácie, značenie cien v SK a EUR ..............
  Účtovné a softverové vybavenie firmy - Money S3, IVES, Ambulancia
  Čítačka peňazí, UV lampy
  Etiketovacie kliešte na označovanie cien v SK aj EUR
  Registračnbé pokladne Euro
 
Zariadenia pre volný čas, špeciálne aplikácie pre Vás..........................................................
  MIX ZÁBAVA ( Plazmové efektové lampy, svietielka, )
  Sada 2SIM1 je zariadenie, pomocou ktorého môžete vložiť až dve SIM karty do jedného telefónu
  Zosilňovač GSM signálu, kompletná súprava - GSM & UMTS Repeaters
  GSM RELÉ 230V ovládané cez GSM telefón
  Voľný predaj súčiastok pre výrobu špeciálnej techniky, stavebnice, vysielače
  Prislušenstvo ( napájacie droje, VF redukcie, antény, stroboskopy, LED efekt svetlá )
  Termostaty bytové
  Technické zaujímavosti : čo je nové vo svete ?
  Technické zaujímavosti : výroba plošných spojů
  Technické nastavenie : VoIP - IP telefonie SIP , Lokalizacné služby
 
Spolupracujeme
Odhaľovanie odpočúvacích, diverzných zariadení - detektívne služby - súkromný detektívi v SR
  Web adresy našej konkurencie doma aj svet, história špionáže.

Hľadáme technikov, spolupracovníkov

   

UPOZORNENIE:Niektoré zaheslované web stránky sú určené len našim zákazníkom.
Niektoré Web stránky ( zákaznícke pod sekcie ) sú umiestnené na amerických web serveroch. Týmto sa na ňu vzťahuje prvý dodatok Ústavy USA (sloboda prejavu). Takzvane ide o americkú web stránku.
Možná propagácia ľubovoľného žánru.

Vyberáme z aktuálnej špeciálnej techniky

Špeciálne rádio - príjimače VF 1 Plazmový efekt lampy 1
Šifrátory hlasu
Prenosné video MP4 z 40G HDD
Rušićky diktafónov a mikrofónov Ulrazvukový generátor hmly
Dialkové ovládanie zariadení Označovač EUR cien do predajní
Alarm sytémy GSM zosilovač signálu

 

 

Základné typy ofenzívnych odpočúvacích prostriedkov

Miniatúrne rádiové vysielače ("štěnice", "ucha", "bezdrôtové mikrofóny"), ktoré môžu byť inštalované aj v mobilných telefónoch.

Ich nasadenie je veľmi operatívne, ľahké a preto najčastejšie.
Rozlišujú sa podľa spôsobu napájania (doby prevádzky), režimu vysielania, druhu použitej modulácie, vysielacej frekvencie a výkonu, podľa veľkosti, spôsobu kamufláže a podľa rady ďalších technických kritérií (tie sú často prísne utajované). Tomuto širokému spektru odpovedá aj obrovské rozpätie cien. Cena takýchto zariadení musí obecne prevážiť hodnotu získaných informácií - ty môžu byť často k "nezaplateniu".
Systémy kontaktného snímania vibrácií - tzv. stetoskopické mikrofóny slúžia k odpočúvaniu zvonka miestnosti cez múry, dvere, okná, radiátory.
Linkové mikrofóny a mikrofónne sondy - využívajú k prenosu informácie po metalickom vedení.
Špeciálna nahrávacia technika (profi záznamové systémy, upravené diktafóny s externými miniatúrnymi mikrofónmi, hlasovou aktiváciou VOX, dlhou dobou záznamu prípadne ďalšími funkciami).

AKO ELIMINOVAŤ ODPOČÚVANIE

Odpočúvanie a ochrana. Behom posledných rokov sa vo svete predalo veľa odpočúvacích zariadení - dovoľujem si odhadnúť za niekoľko miliárd dolárov. Je záujem predovšetkým o informácie. Foriem odpočúvania je veľa, sú závislé na používanej technike a odbornej úrovne toho, kto odpočúvanie vykonáva. Najviac používané je odpočúvanie rádiovou cestou.

Čo to vlastne znamená ?

Pomocou malého vysielača ukrytého v miestnosti sa prenáša hovor z tohoto priestoru do okolia, kde je prijímaný. Tieto vysielače môžu byť skryté v tzv. kamuflu, treba obraz, kalkulačka, obal na okuliare, alebo v múre, v rôznych rozvodoch, či len nalepené na skrini, pod stolom atď.
Z hľadiska získavania informácií sú tieto zariadenia najviac používané a bohužiaľ vzhľadom k svojej veľkosti, nezávislosti na vlastnom zdroji a neľahkej odhaliteľnosti sú najviac nebezpečné. A tak ich odhalenie bez odborníka , či bez zariadenia k tomu potrebnom je prakticky nemožné. V mnohých prípadoch sa tieto zariadenia neinstalujú do miestnosti , ale sú vnášané a rovnakou osobou vynášané späť.

Stačí len málo !

Mať inštalovaný šumový generátor SNG007, alebo pamäťový analyzátor MRA007-3. V prvom prípade by dotyčný, ktorý odpočúval, asi zo šumu vo svojom prijímači ťažko rozoznal slova. V druhom prípade by po zapnutí štenice MRA007-3 upozornil, že miestnosť je odpočúvaná. Zo všetkého plynie ponaučenie, že informácie sa získavajú, ale musia sa aj chrániť. Všetky prostriedky je možne zakúpiť v našom shope.

Monitorovanie priestoru sa už stalo neodmysliteľnou súčasťou ochrany majetku firiem.

Nebudeme sa zaujímať o problematiku svetovej špionáže, ani Vás nabádať k širokému využívaniu odpočúvacích zariadeni a nezákonnému získavaniu informácií. Chceme sa iba zmieniť o možnostiach danej techniky ako pomocníka pri ochrane firiem a majetku a to ako hmotného aj duševného. V našej spoločnosti stále pretrváva problém z rozkrádaním majetku firiem a preto veľa podnikateľov sa snaží ochrániť firemný majetok za použitia všetkých dostupných prostriedkov. V danej oblasti môže byt skrytá monitorovacia technika výrazným pomocníkom. Z právneho hľadiska nie je sa čoho báť. Zamestnávateľ ma totiž z právneho hľadiska kontrolu svojich zamestnancov a nikde nie je špecifikované ako formou sa to môže prevádzať. Výhodou je ak pri podpise pracovnej zmluvy sa sám zamestnanec podpise, jeden z bodov že súhlasí z občasnou kontrolou svojej pracovnej činnosti.

Ako je najľahšie získať informácie ? Najjednodukším spôsobom získavania dôležitých informácii je odpočúvanie kľúčových priestorov. Pre tento spôsob môžu slúžiť obyčajné drôtové mikrofóny. Nejedná sa však o bežne mikrofóny aké poznáme z audio – video techniky, ale o super citlivé mikrofóny, ktoré dôkazu bez problémov monitorovať i šepot v miestnosti. Tieto mikrofóny je možn pripojiť k nahrávači a potom už iba chodiť pre získané nahrávky, no riskujeme odhalenie pri chodení po nahrávky. Zložitejším zariadením sú rádiové mikrofóny – takzvane štenice umiestnene priamo v záujmovom priestore alebo v ich blízkosti. Tieto mikrofóny snímajú hlas okolia a vysielajú ich na monitorovacie pracovisko.

Veľmi dôležitým parametrom inštalácie je jeho napájanie.Pre rýchlu inštaláciu stačí napájanie z vstavaného akumulátora. Práve batéria je základným prvkom určujúci dosah zariadenia a jeho rozmery. Ak potrebujeme aby zariadený pracovalo dlhšiu domu ako týždeň je nutne napájanie zo siete 230V.
Veľmi populárne sú v súčasnosti odpočúvania obrazu aj zvuku súčasne. Je to možne vďaka miniatúrnym kamerám a vlastných vysielačov. Miniatúrne kamery potrebujú iba napájanie a už z nich vychádza klasicky video signál poprípade VF signál pre bezdrôtový prenos na vzdialenosť až 30m alebo viac.
Pomerne jednoduchým spôsobom ako získať informácie je odpočúvanie telefónnych liniek. Zistenie že Vás niekto odpočúva je dosť náročné.


Konkurencia na našom trhu:
http://www.confidentialcommunications.co.uk/micro%20uhf%20transmitter.htm
http://www.falco-hk.cz/

Reklama

Reklamno, propagačné predmety-suveniry SLOVAKIA
Ručná výroba keramiky, presnejšie suvenírov z pálenej hliny a ďalších tradičných prírodných materiálov.

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar alebo služby
Doprajte svojej firme prestýžnu web reklamu na prestýžnej doméne
www.old.market.sk

Sponzorované miesto pre neziskovú organizáciu
Budte prvý, a doprajte si sen "web reklami" na prestýžnej dómene
www.old.market.sk

Reklama v časopise marketSK
Inzerujte v novinach ktoré zdarma dostavajú Vśetky velké firmy na Slovensku.

Ponuka

 

Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok

Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR + písmená. Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok. Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR.  Obe riadky sú číselné + označenie Sk, EUR.

 

 

 

Sada 2 SIM 1 je zariadenie, pomocou ktorého môžete vložiť až dve SIM karty do jedného telefónu

Môžete tak ľahko z Vášho telefónu spraviť telefón pre dve SIM karty. Okrem toho Vám 2 SIM 1 karta umožní i manipulovať s týmito dvomi SIM kartami, čo napríklad znamená, že dovolí používateľovi prepínať medzi dvomi číslami alebo mobilnými sieťami.

 

 

Plazmová lampa s modrým efektom - plazma 508a MAXI guľa

Plazmová lampa so super veľkou sklenenou guľou. Vo vnútornej časti sa neustále prejavuje plazmová aura – efekt je veľmi príjemný na relaxáciu, a po jej dotknutí sa hneď plazmové svetlo začne meniť, jedná sa o veľmi neobvyklý efekt ktorý riadite len vy pohybom rúk...
Celková výška lampy je 29cm.

 

Rádio FM vysielač v digitálnej HI-FI stereo kvalite.

MP3-MP4 Vytvorte si svoje vlastne rádio a vysielajte v digitálnej HI-FI stereo kvalite.
FM Transmitter Digital STEREO Vám hudbu z MP3 prehrávača prenesie vzduchom do Vášho autorádia.
Dané zariadenie prenáša z Vášho MP3 prehrávača alebo počítača stereo hudbu do Vášho autorádia, alebo prijímača doma v byte a to v stereo kvalite.

 

Termostat AURATON 2020, programovateľný termostat s rozlíšením 0,25°C

NOVINKA !!!   Meranie teploty s rozlíšením 0,25°C, samostatné programovanie soboty a nedele, osem teplotných úrovní, počítadlo prevádzkových hodín kotla, programovateľná hysterézia, econo časovač, temperovací režim, krok programovania času je 1 minúta.

 

Detektor na odhalenie bezdôtových kamier a ploštíc AJ-01CD

Detektor ktorý vám pomôže odhaliť skryté sledovacie zariadenia ako napríklad bezdrôtové kamery prípadne ploštice. Zariadenie je miniatúrnych rozmerov a dá sa nosiť ako kľúčenka. Spoľahlivo detekuje frekvencie od 900MHz do 2400MHz. Výrobok je vhodným darčekom a prestíž v odhaľovaní frekvenčného žiarenia v miestnosti.a.

 

Bezdrôtová miniatúrna farebná kamera AJ-007S

AJ-007S je špionážna kamera s PINHOLE objektívom ktorý má priemer len 2mm tým pádom sa výborne uplatní napríklad na sledovanie rôznych priestorov cez malý otvor. Rozmery tejto kamery sú 2x2x2 cm.

 

Rádiostanica Alinnco DJ-S45CQ. Vysialcí dosah až 20km

Novinka medzi PMR/LPD rádiostanicami, uvedená na trh v máji 2006. Prevádzka rádiostanice je bez poplatkov a zvláštnych licencií.

 

 

Ponuka

Ponuka do vypredania slov !!! Máte záujem o doménu III rádu www.firma.market.sk ???

Nedajte sa predbehnúť ! Nutné zaslanie kópie živno-listu a doména zhodná z Vašou firmou je Vaša.

Píšte na mail@market.sk

www.Mercury.market.sk
www.tesco.market.sk
www.nieco.market.sk
ALEBO ?
www.Super.market.sk
www.shop.market.sk
www.Wan.market.sk
www.Art.market.sk
www.Drogeria.market.sk
 
 

Ponuka

Ponuka do vypredania slov !!! Máte záujem o doménu III rádu www.firma.market.sk ???

Nedajte sa predbehnúť ! Nutné zaslanie kópie živno-listu a doména zhodná z Vašou firmou je Vaša.

Píšte na mail@market.sk

www.Mercury.Market.sk
www.tessco.Market.sk
www.nieco.Market.sk
alebo preferovane:
www.Super.Market.sk
www.Shop.Market.sk
www.Wan.Market.sk
www.Drogeria.Market.sk

 

Darček

Pre tieto dni sme pre Vás vybrali darček:CD médium pri objednávke cez elekr. bankovníctvo.

Práca

Symbian S60 ?

Poznáte ho dokonale ? Potrebujeme pomôcť s aplikáciami GSM.

Zdá sa Vám náš web neprehľadný ?

Pomôžte nám ho konfigurovať do prehľadného celku. Svoje návrhy zasielajte na náš mail z popisom možných zmien. Odmena dohodou...

Nájdite na web stránke market.sk: 10 pravopisných chýb, 10 neplatných odkazov, 10 vylepšení a automaticky od nás dostávate 1ks DVD médium. Pri nájdení viac násobných závad od nás dostávate viac násobne "viac" darčekov. Hm ?

Ovládate Polský alebo Anglický jazyk ?

Aj takýchto ľudí potrebujme, ak nie tak naši zákazníci. Napíšte nám

Zakúpili ste si u Nás tovar a zdá sa Vám priložený návod nezrozumiteľný ?

Pomôžte nám z návodmi: Zdá sa Vám tento návod neprehľadný ?

Skúste nám napísať svoj návod na montáž a obsluhu.

Aby ho pochopili jednoducho všetci ! Za tento návod získavate automaticky 10 percentnú zľavu zo všetkého tovaru,ktorý od nás nakúpite v budúcom nákupe.

Konkurencia

Brandon Enterprises
  2 SIM 1 adapter
   
   
   
   
   
   

 

Copyright © 2oo7 Market.sk | All right reserved | valid XHTML 1.0, css2 | pagerank 4 | Sitening 90