Tovarové položky z nášho shopu:

NAJBEZBEČNEJŠÍ SYSTÉM PROTI ODPOČÚVANIU MOBILNÝCH TELEFÓNOV

Šifrovaná komunikácia - Symbian OS (UI Series60)

 A New Opera Interview Sheds More Light On Wii BrowserSystém zabezpečuje šifrovanú komunikáciu medzi dvoma mobilnými telefónmi. Hovor medzi nimi je nezrozumiteľný pre prípadné odpočúvanie, pretože sa kóduje pri výstupe a dekóduje pri vstupe do mobilu. Takto zašifrovanú informáciu nedokáže dekódovať nikto tretí. Dokonca ani samotní autori systému. Bezpečnosť a spoľahlivosť systému potvrdil Posudok bezpečnosti od spoločnosti Data Security Consulting, s.r.o.
Na využívanie systému stačí vlastniť kompatibilný mobilný telefón a nainštalovanú aplikáciu Silentel SecureCall, ktorá zabezpečuje šifrovanie hovoru. Podmienkou na bezpečný telefonát je používanie rovnakého systému obidvoma telefonujúcimi.
Silentel SecureCall je softvérová aplikácia, ktorá šifruje hovor cez GSM mobilný telefón a úplne znemožňuje jeho odpočúvanie. Na šifrovanie používa algoritmus AES 256, v súčasnosti svetovo najvyšší štandard v bezpečnosti. Algoritmus vyvinuli špičkoví belgickí kryptológovia Vincent Rijmen a Joan Daemen. V júni 2003 schválila tento algoritmus americká vláda ako prostriedok na ochranu „klasifikovaných informácií“ s najvyšším stupňom utajenia TOP SECRET. Takýto stupeň sa vyžaduje napríklad pri ochrane strategických armádnych informácií alebo informácií súvisiacich s bezpečnosťou štátu. Bezpečnosť systému dokladuje aj Posudok bezpečnosti, ktorý vypracovala spoločnosť Data Security Consulting, s.r.o. Z jej záverov vyplýva, že šifrovací algoritmus AES, ktorý je použitý na vlastné šifrovanie hlasovej komunikácie, je najsilnejší štandardizovaný šifrovací algoritmus a v použitej verzii AES-256 je považovaný za dlhodobo bezpečný. Jeho kvalitu potvrdili aj vykonané štatistické testy.

Vyvinuté boli dva produkty. Verzia SecureCall Standard obsahuje softvérový šifrovací modul, ktorý zabezpečuje plnohodnotné kryptovanie hovoru algoritmom AES 256. Autentifikácia, úložisko a manažment kľúčov sa realizujú priamo v mobilnom telefóne. Komunikácia sa uskutočňuje v režime half-duplex, čo znamená, že v jednom okamihu môže hovoriť iba jeden účastník. Funguje obdobne ako pri vysielačkách Walkie-Talkie.
Verzia Professional, ktorú dodáva aj naša firma má kompletný súbor funkcií verzie Standard a navyše obsahuje hardvérový modul SecureSafe. V porovnaní s verziou Standard umožňuje úplnú duplexnú (full-duplex) komunikáciu, čím podstatne zvyšuje užívateľský komfort. Obe verzie využívajú rovnaký softvérový šifrovací modul, a teda úroveň bezpečnosti šifrovania hovoru je pri oboch verziách identická. Úlohou hardvérového modulu SecureSafe je zabezpečiť autentifikáciu a manažment kľúčov a zároveň slúžiť ako bezpečné úložisko kľúčov.

SecureSafe sa s mobilným telefónom spája pomocou rozhrania Bluetooth.
Verziu Professional možno kedykoľvek prepnúť do čisto softvérového režimu verzie Standard. Táto vlastnosť umožňuje používanie verzie Professional aj v momente, keď je hardvérový modul SecureSafe nedostupný, napríklad ak má vybitú batériu alebo ak ho volajúci nemá práve pri sebe.

Vlastnosti a účel modulu:

 A New Opera Interview Sheds More Light On Wii BrowserSlúži ako autentifikačné zariadenie a bezpečné úložisko kľúčov. Realizuje manažment kľúčov. Obsahuje špeciálnu čipovú kartu na ukladanie kľúčov v zašifrovanej podobe. Umožňuje úplnú duplexnú hlasovú komunikáciu. S mobilným telefónom komunikuje cez rozhranie Bluetooth.

Ako telefonovať:
Aby ste mohli bezpečne telefonovať, stačí, ak si do mobilného telefónu nainštalujete našu softvérovú aplikáciu. Celý proces inštalácie je nenáročný a vysoko automatizovaný. Po jeho úspešnom zakončení bude váš mobilný telefón pripravený na šifrovanie hovoru.

Postup pri telefonovaní je tiež veľmi jednoduchý:
V mobilnom telefóne si v aplikácii SecureCall vyberiete zo zoznamu partnera, s ktorým chcete bezpečne hovoriť, a vytočíte jeho číslo (váš partner potrebuje rovnako ako vy jednu z verzií SecureCall).
Telefóny sa spoja a vymenia si šifrovacie kľúče, čím sa inicializuje bezpečnosť.
Mobilný telefón vám pípnutím oznámi, že spojenie je bezpečné a môžete telefonovať.
Váš hlas sa bude šifrovať a zrozumiteľný sa stane až v mobilnom telefóne vášho partnera.
Po skončení hovoru sa jednorazové kľúče, ktoré sa vytvorili len pre tento prípad, okamžite odstránia.

Podmienky fungovania:
Úspešné používanie aplikácie SecureCall predpokladá splnenie týchto podmienok:
U mobilného operátora aktivované dátové služby.
Služba dátových hovorov (CSD).
Služba dátových prenosov GPRS (dátové služby podporujú všetci operátori pôsobiaci v SR)
Nainštalovaný a aktivovaný SecureCall vo verzii Standard alebo Professional na kompatibilnom mobilnom telefóne.
Partner, s ktorým chcete šifrovane komunikovať, spĺňa obidve vyššie uvedené podmienky, to znamená, že má nainštalovanú aplikáciu SecureCall a aktivované dátové služby.

Bezpečnosť mobilnej komunikácie

Odpočúvanie mobilných telefónov patrí medzi štandardné metódy získavania informácií a stáva sa súčasťou bežného obchodného boja. Náklady na jeho realizáciu neustále klesajú, a preto sa ho oplatí využívať aj pri menších obchodných prípadoch.
Pravdepodobnosť, že vás niekto odpočúva, je o to vyššia, čím hodnotnejšie sú informácie, s ktorými pracujete.

Vo svete, ale aj u nás existuje množstvo príkladov odpočúvania - prečítajte si rôzne zdroje a linky

O odpočúvaní na Slovensku - výber článkov z denníka SME.

Voláte zvláštním lidem? Agáta vás možná slyší
V článku sa okrem mnohých zaujímavých informácií dozviete aj to, že na utajenie vašej GSM komunikácie nestačí mať anonymne zakúpenú predplatenú kartu.
"...Jestliže chce policie zjistit číslo předplacené karty, z níž podezřelý člověk volá, musí vědět, kde se takový člověk právě zdržuje. Pak už stačí jen přijet k jeho domu nebo kanceláři, oživit agátu a ta opět podle síly signálu zjistí, který telefon z místa, kde je sledovaný člověk, právě volá. Pak má tedy policie k dispozici telefonní číslo podezřelého a může spustit odposlouchávání.…"

Jak těžké je odposlouchávat GSM?
Zaujímavý článok o možnostiach odpočúvania GSM hovorov uverejnený v Mobil.cz. ???

Realita a možnosti odpočúvania mobilných telefónov

Na trhu dostupné zariadenia slúžiace na odpočúvanie GSM komunikácie umožňujú:
skenovanie, monitorovanie a dekódovanie hlasu a dát (aj SMS) prenášaných cez GSM pásma 900/1800 (zvyčajne 16 a viac kanálov naraz)
prácu v stacionárnom alebo mobilnom režime (t. j. aj v pohybe!!!)
výber cieľa na základe rôznych parametrov:
čísla volaného
typu mobilného telefónu
vzdialenosti volajúceho od BTS (bunka operátora, na ktorú je volajúci napojený)
náhodného skenovania
kódov IMEI (unikátne číslo mobilného telefónu), IMSI, TMSI

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach jednotlivých dodávateľov:
PGIS - zachytávanie GSM komunikácie
http://pgis.4t.com

Accelerated Promotions Ltd. - zachytávanie GSM komunikácie
http://accelerated-promotions.com/consumer-electronics/cellular-interception-gsm-system-specifications.htm

Comstrack Ltd. - riešenia na zachytávanie, sledovanie a monitorovanie GSM komunikácie
http://www.comstrac.com

Vlastnosti aplikácie SecureCall

Umožňuje šifrovanie hlasovej komunikácie v sieti GSM cez mobilný telefón.
Na šifrovanie používa algoritmus AES s 256-bitovým kľúčom - so silou ochrany hovoru na úrovni požadovanej pre TOP SECRET informácie (napríklad pre vlády, tajné služby alebo armádu).
Používa jednorazové šifrovacie kľúče - pre každý ďalší hovor sa vytvárajú vždy nové kľúče, aktuálny kľúč sa po ukončení komunikácie automaticky zničí
.
Jednorazové kľúče vymieňa algoritmus Diffie-Hellman.
Hovor sa autentifikuje algoritmom RSA.
Možno ju použiť v ľubovoľnej sieti GSM 900/1800/1900 podporujúcej dátový hovor (CSD) a dátový prenos cez GPRS.
Podporuje roaming - šifrovanie hovoru funguje aj v zahraničí.
Kvalita hlasu je rovnaká ako pri bežnom hovore - AMR hlasová kompresia.
Vyžaduje mobilný telefón s operačným systémom Symbian.
Plne podporuje upgrade cez GPRS - nainštalovaním novej verzie aplikácie získate všetky vylepšenia a prispôsobenia budúcim telefónom.

Schéma fungovania.
Pri vytváraní bezpečného GSM spojenia medzi dvoma mobilnými telefónmi so Silentel SecureCall vznikne dátové spojenie prostredníctvom vnútorného GSM modemu. Po úspešnom zosynchronizovaní oboch mobilných telefónov, resp. ich modemov sa pomocou algoritmov Diffie-Hellman a RSA vymenia tajné AES kľúče, ktoré zabezpečia vytvorený dátový kanál. Pre každý hovor sa generujú vždy nové AES kľúče, ktoré sa po ukončení hovoru automaticky zničia. Po úspešnej výmene kľúčov sa začne šifrovanie hovoru pomocou algoritmu AES. Pri prvej komunikácii s novým partnerom je z hľadiska bezpečnosti potrebné overiť hash (odtlačok) certifikátov, ktorý sa zobrazí na obrazovke mobilného telefónu. Po overení a akceptovaní hashu užívateľom sa informácia o overení partnera uloží do pamäti telefónu. Pri každej ďalšej komunikácii s týmto partnerom sa už kontrola robí automaticky.

Vlastnosti aplikácie SecureCall Standard SecureCall Professional
Algoritmus šifrovania hlasu - AES 256 1 1
Algoritmus výmeny kľúčov - Diffie-Hellman 2048 1 1
Autentifikácia hovoru - algoritmom RSA s kľúčom 1024 2048
Hlasová kompresia - AMR-NB 6.4Kbps 1 1
Spôsob komunikácie Half-duplex Full-duplex
Bezpečné úložisko kľúčov Mobilný telefón Silentel SecureSafe

Podporovaný operačný systém -

Symbian OS (UI Series60)

v7.0s, v8.0 v6.1, v7.0s, v8.0
Podporované mobilné telefóny Nokia 6630, 6680, 6681, 6682, 3230, 6670, 6600, 6260, 7610 Nokia 6630, 6680, 6681, 6682, 3230, 6670, 6600, 6260, 7650, 7610, 3660, 3650, N-Gage, Siemens SX1

Obsah balenia SecureCall Standard SecureCall Professional
Softvérová aplikácia na šifrovanie Silentel SecureCall 1 1
Sada slúchadiel - Head Set 1 1
Užívateľská príručka, návod na inštaláciu a Quick Guide 1 1
Hardvérový modul Silentel SecureSafe spolu so Silentel čipovou kartou 11 1
Dobíjačka pre Silentel SecureSafe, USB kábel 1 1

Podporované mobilné telefóny

Nokia 6630
Nokia 6680
Nokia 6681
Nokia 6682
Nokia 9500
Nokia 9300
Nokia N70
Nokia N90
Nokia 3230
Nokia 6670
Nokia 6600
Nokia 6260
Nokia 7650
Nokia 7610
Nokia 3660
Nokia 3650
Nokia N-Gage
Siemens SX1

Základné otázky

Čo je   SecureCall?
 SecureCall je softvérová aplikácia, ktorá šifruje váš hovor cez GSM mobilný telefón a úplne znemožňuje jeho odpočúvanie. Na šifrovanie používa algoritmus AES 256, v súčasnosti svetovo najvyšší štandard v bezpečnosti.

Aký je rozdiel medzi verziami   SecureCall Standard a   SecureCall Professional?
Verzia   SecureCall Standard je softvérová aplikácia určená na šifrovanie vášho hovoru priamo v mobilnom telefóne. Umožňuje hovor v režime half-duplex, čo znamená, že partneri sa musia pri rozprávaní striedať. V jednom okamihu môže hovoriť vždy iba jeden. Obdobný systém funguje pri používaní vysielačiek Walkie-Talkie.
Verzia   SecureCall Professional obsahuje v porovnaní so softvérovou verziou SecureCall Standard navyše hardvérový modul   SecureSafe, ktorý slúži na autentifikáciu a bezpečné ukladanie k3úeov. Z poh3adu užívate3ského komfortu je podstatným zlepšením oproti verzii Standard komunikácia v režime full-duplex. Ide o bežný spôsob telefonovania, pri ktorom obaja partneri môžu hovori? aj súeasne. Na šifrovanie hovoru však tento modul nie je potrebný. Jeho úlohou je dokonale chráni? uložené k3úee a zároveň autentifikovať? váš mobilný telefón.

Je   SecureCall určený pre mňa?
Ak ste si už niekedy s partnerom povedali, že "toto nie je vhodné hovoriť cez telefón", a museli ste sa osobne stretnúť, aby ste sa porozprávali, tak   SecureCall je určený práve vám.
Ak narábate s citlivými informáciami, ktorých prezradenie by vám alebo vašim klientom mohlo spôsobiť škodu, tak   SecureCall je aj pre vás.
Ak robíte obchody s vysokou hodnotou, tak   SecureCall je tu aj pre vás.

Prečo by som si mal   SecureCall kúpiť?
Zasahovanie do súkromia je dnes takmer na dennom programe. Čím dôvernejšie sú informácie, s ktorými pracujete, tým väčšia je šanca, že niekto bude mať záujem o nelegálne odpočúvanie vašich telefonátov. Nielen vo svete, ale aj u nás existuje množstvo príkladov a spôsobov nelegálneho odpočúvania. Priemyselná a obchodná špionáž je čoraz aktuálnejšia, preto ak používate citlivé alebo hodnotné informácie, mali by ste začať premýšľať o ochrane vašej komunikácie.
Šifrovaním hlasu v mobilnom telefóne zabránite úniku dôverných a cenných informácií a navyše získate mnoho času, ktorý by ste inak museli strácať neefektívnymi stretnutiami uskutočnenými len pre to, aby ste si s partnerom vymenili niekoľkých dôležitých viet.

Môžem   SecureCall používať s viacerými mobilnými telefónmi?
Áno, môžete, avšak v jednom okamihu môžete SecureCall používať vždy iba s jedným mobilným telefónom.   SecureCall nie je viazaný na konkrétny mobilný telefón, ale na SIM kartu. To znamená, že ak si ho nainštalujete do iného mobilného telefónu, tak následne stačí "prehodiť" SIM kartu a všetko je vyriešené.

Môžem bezpečne komunikovať aj s partnerom,  ktorý nemá  dané zariadenie ?
Na bezpečnú šifrovanú komunikáciu musia mať obidvaja partneri jeden z produktov   SecureCall Standard alebo SecureCall Professional. Inak nie je možné medzi oboma stranami vytvoriť? šifrovaný kanál.
Jednotlivé verzie SecureCall možno navzájom kombinovať. Nezáleží na tom, či obaja partneri majú verziu SecureCall Standard, SecureCall Professional alebo každý inú. Na bezpečnú komunikáciu však musia mať ľubovoľný produkt z radu SecureCall.

Je vlastníctvo a používanie   SecureCall legálne?
Áno, vo všetkých krajinách EÚ, a teda aj na Slovensku. Občania všetkých členských krajín EÚ majú právo na ochranu súkromia zaručené ústavou. Podľa našich informácií možno   SecureCall okrem EÚ používať aj v týchto krajinách: USA, Austrália a Japonsko.
Ak máte záujem používať   SecureCall v iných krajinách mimo EÚ, odporúčame legálnosť jeho použitia v príslušnej krajine vopred preveriť.
Zoznam krajín aj s opisom regulácie šifrovania na ich území nájdete v dokumente Crypto Law Survey

 

Cena:

Verzia profesional 56 000,-Sk
Partnerský set 96 000,-Sk
Partnerský set + 2ks mobil NOKIA 660 129 000,-Sk
Záručná doba:24 mesiacov
Dostupnosť tovaru:7-14 dní ( tovar je mimo nášho skladu)
Preprava:Slovenská pošta, a.s.symbolická cena 50,-Sk ( do 4-6 pracovných dní máte zásielku doma)
Preprava:EXPRES kuriérom DPDdo vlastných rúk cena 230,-Sk (do 1-3 dní máte zásielku doma + 7 dní – tovar mimo skladu).

Cenové rozdiely v poštovnom uhrádza naša firma.
Vítame bezpečné platby cez elektronické bankovníctvo – zákazník automaticky dostáva od nás darček. Dobierky sú overované telefonicky, alebo e-mailom.

Na vlastnej koži sme vyskúšali možnosti viac ako zaujímavého riešenia, ktoré prakticky znemožňuje odpočúvanie hovoru.

V škatuli Silentel Standard sme našli dva kusy mobilných telefónov Nokia 6600 s nainštalovanou aplikáciou SecureCall, certifikátom pravosti i ľahkú súpravu handsfree – všetko, čo je na vykonanie šifrovaných hovorov potrebné. Apikácia funguje iba v telefónoch s operačným systémom Symbian (UI Series 60) verzie 6.1 a vyššej. Každý certifikát pravosti nie je vystavený na mobilný telefón, ale je viazaný na SIM kartu. Ak by sme teda vlastnili niekoľko mobilných telefónov, aplikáciu by sme mohli nainštalovať na všetky. Využívať by sme ju však mohli iba v tom, v ktorom je vložená certifikovaná SIM karta.

Ako celý systém funguje? SecureCall je softvérová aplikácia, ktorú treba spustiť na pozadí bežiaceho systému a až vtedy je možné uskutočniť šifrovanú komunikáciu. Spájanie hovoru je úplne zhodné s klasickým vytáčaným spojením. Stačí zadať číslo kolegu, s ktorým chcete bezpečne hovoriť, a stlačiť tlačidlo hovoru. Obidvaja účastníci bezpečného telefonátu však musia mať nainštalovanú aplikáciu SecureCall (Standard či Professional). Pri vytváraní bezpečného GSM spojenia medzi dvoma mobilnými telefónmi vznikne dátové spojenie prostredníctvom vnútorného GSM modemu.

Po úspešnom zosynchronizovaní oboch mobilných telefónov (resp. ich modemov) sa pomocou algoritmov Diffie-Hellman a RSA vymenia tajné AES kľúče, ktoré zabezpečia vytvorený dátový kanál. Pre každý hovor sa generujú nové kľúče. Hlas je šifrovaný do dátovej podoby pomocou algoritmu AES s dĺžkou šifry 256 bitov. Tento algoritmus sa považuje za jeden z najbezpečnejších a zatiaľ sa ho nepodarilo prelomiť. Pri úspešnom spojení je potrebné z hľadiska bezpečnosti overiť odtlačok certifikátov, ktorý sa zobrazí na obrazovke mobilného telefónu. Ak je ID spojenia i hash, ktoré prečítate na svojom displeji, zhodné s údajmi na volanom mobilnom telefóne, hovor je bezpečný. Pokým sú tieto hodnoty rozličné, je dátový hovor realizovaný cez tretiu stranu – je odpočúvaný. Celý tento proces možno uskutočniť v ľubovoľnom pásme siete GSM (900/1800/1900), podmienkou je podpora dátového hovoru CSD.

   Celý tento proces zabezpečuje aplikácia, ktorá je nainštalovaná na oboch mobilných telefónoch, medzi ktorými sa uskutočňuje hovor. Aké je však reálne telefonovanie? Po zadaní čísla a vytočení sa uskutoční dátový hovor, ktorý treba prijať na druhej strane (rovnako ako pri klasickom hovore). Telefón prestane zvoniť a začne sa autentifikácia, inicializácia a zabezpečovanie dátového kanála. Celý tento proces trvá približne 30 sekúnd, počas ktorých nemožno telefonovať. V rámci verzie štandard je podporovaný prenos dát half-duplex – teda hovoriť môže vždy iba jeden účastník.

Počas hovoru sa hlas šifruje do dátovej podoby a dátovým kanálom putuje k prijímateľovi. Tu sa dáta dešifrujú do hlasovej podoby a prijímateľ počuje, čo hovorí účastník na druhej linke. Hlas sa zachytáva dovtedy, kým používateľ nestlačí na telefóne kontextové tlačidlo Stop, čím sa „odovzdá“ hovor na druhú stranu a naopak.

Keďže je hlas potrebné zašifrovať a následne dešifrovať, má celý hovor mierne oneskorenie. Podľa našich testov, keď sme uskutočnili viac ako desať telefonátov, bolo priemerné oneskorenie 2,5 sekundy. Z kvalitatívneho hľadiska je prenos hlasu porovnateľný s kompresiou AMR s dátovým tokom 6,4 Kb/s. Keďže sme spomínali v balení aj handsfree, patrí sa, aby sme prítomnosť tohto príslušenstva vysvetlili – keďže je hovor prenášaný ako dátový, mobil ho prehráva, akoby bol zapnutý hlasité odpočúvanie. A tak je jedinou možnosťou, ako nebyť počúvaný blízkym okolím, presmerovanie výstupu hlasu do slúchadla.

Hovor sa ukončí klasickým zložením, keď mobilné telefóny automaticky z pamäte vymažú všetky použité kľúče – pri vytvorení nového spojenia sa generujú nové. Keďže zatiaľ algoritmus AES s 256-bitovým kľúčom nebol prelomený, je hovor bezpečný a prakticky neexistuje možnosť, ako ho odpočúvať. Celý proces šifrovania a dešifrovania údajov nastáva v mobilných telefónoch, ktoré majú obidve strany fyzicky v ruke. Dáta sa prenášajú ako klasický dátový hovor, a keby i útočník zaznamenal komunikáciu, zaznamená ju v šifrovanej podobe. Technické prostriedky dnešnej doby zatiaľ neumožňujú túto komunikáciu odhaliť.

Ak teda pracujete s citlivými informáciami, prípadne únik informácií môže pre vás znamenať nevyčísliteľné straty a bojíte sa odpočúvania, môžeme vám produkt SecureCall odporúčať. Tajné služby ani žiadni iní útočníci nebudú mať technické prostriedky na to, aby vás odpočúvali.

Do kolotoča nového odpočúvacieho zariadenia sa zapojil Telekomunikačný úrad, ako i Ministerstvo vnútra a dokonca aj Slovenská informačná služba. Prvý menovaný úrad chce vykonať analýzu telekomunikačného zariadenia. Minister vnútra Slovenskej republiky sa vyjadril, že ministerstvo musí mať legálnu možnosť odpočúvania a to si budú v prípade potreby schopní zabezpečiť zákonom. Prípadnú zmenu v legislatíve je ochotná podporiť aj SIS. Otázne však zostáva, nakoľko by prijatá legislatívna zmena bola v rozpore s ústavou Európskej únie, podľa ktorej má každý jedinec právo na ochranu svojho súkromia.

   Jozef 0rgon
Konkurenčné systémy: SAGEM MW 3026S (128-bitové šifrovací klíč)

 

 

Ponuka

 

Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok

Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR + písmená. Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok. Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR.  Obe riadky sú číselné + označenie Sk, EUR.

 

 

 

Sada 2 SIM 1 je zariadenie, pomocou ktorého môžete vložiť až dve SIM karty do jedného telefónu

Môžete tak ľahko z Vášho telefónu spraviť telefón pre dve SIM karty. Okrem toho Vám 2 SIM 1 karta umožní i manipulovať s týmito dvomi SIM kartami, čo napríklad znamená, že dovolí používateľovi prepínať medzi dvomi číslami alebo mobilnými sieťami.

 

 

Plazmová lampa s modrým efektom - plazma 508a MAXI guľa

Plazmová lampa so super veľkou sklenenou guľou. Vo vnútornej časti sa neustále prejavuje plazmová aura – efekt je veľmi príjemný na relaxáciu, a po jej dotknutí sa hneď plazmové svetlo začne meniť, jedná sa o veľmi neobvyklý efekt ktorý riadite len vy pohybom rúk...
Celková výška lampy je 29cm.

 

Rádio FM vysielač v digitálnej HI-FI stereo kvalite.

MP3-MP4 Vytvorte si svoje vlastne rádio a vysielajte v digitálnej HI-FI stereo kvalite.
FM Transmitter Digital STEREO Vám hudbu z MP3 prehrávača prenesie vzduchom do Vášho autorádia.
Dané zariadenie prenáša z Vášho MP3 prehrávača alebo počítača stereo hudbu do Vášho autorádia, alebo prijímača doma v byte a to v stereo kvalite.

 

Termostat AURATON 2020, programovateľný termostat s rozlíšením 0,25°C

NOVINKA !!!   Meranie teploty s rozlíšením 0,25°C, samostatné programovanie soboty a nedele, osem teplotných úrovní, počítadlo prevádzkových hodín kotla, programovateľná hysterézia, econo časovač, temperovací režim, krok programovania času je 1 minúta.

 

Detektor na odhalenie bezdôtových kamier a ploštíc AJ-01CD

Detektor ktorý vám pomôže odhaliť skryté sledovacie zariadenia ako napríklad bezdrôtové kamery prípadne ploštice. Zariadenie je miniatúrnych rozmerov a dá sa nosiť ako kľúčenka. Spoľahlivo detekuje frekvencie od 900MHz do 2400MHz. Výrobok je vhodným darčekom a prestíž v odhaľovaní frekvenčného žiarenia v miestnosti.

 

Bezdrôtová miniatúrna farebná kamera AJ-007S

AJ-007S je špionážna kamera s PINHOLE objektívom ktorý má priemer len 2mm tým pádom sa výborne uplatní napríklad na sledovanie rôznych priestorov cez malý otvor. Rozmery tejto kamery sú 2x2x2 cm.

 

Rádiostanica Alinnco DJ-S45CQ. Vysialcí dosah až 20km

Novinka medzi PMR/LPD rádiostanicami, uvedená na trh v máji 2006. Prevádzka rádiostanice je bez poplatkov a zvláštnych licencií.

 

 

 

Ponuka

Ponuka do vypredania slov !!! Máte záujem o doménu III rádu www.firma.market.sk ???

Nedajte sa predbehnúť ! Nutné zaslanie kópie živno-listu a doména zhodná z Vašou firmou je Vaša.

Píšte na mail@market.sk

www.Mercury.market.sk
www.tesco.market.sk
www.nieco.market.sk
ALEBO ?
www.Super.market.sk
www.shop.market.sk
www.Wan.market.sk
www.Art.market.sk
www.Drogeria.market.sk
 
 

Čo je čo ?

Čo je šifrovací algoritmus ?
Šifrovací algoritmus je postupnosť krokov, zvyčajne vo forme softvéru, ktorého úlohou je zmeniť (zašifrovať) pôvodnú informáciu tak, aby ju nikto iný okrem prijímateľa nevedel "prečítať". Informáciou môže byť nielen text, ale aj hlas, videozáznam a pod.

Čo sú šifrovacie kľúče ?
Šifrovacie kľúče sú postupnosti rôznych znakov (nie len číslic a písmen), ktoré slúžia na "odomykanie alebo zamykanie" informácií. Využívajú ich šifrovacie algoritmy. Ich dĺžka býva bežne od 40 do 4096 bitov. Všeobecne platí, že eím je kľúč dlhší, tým je šifrovanie bezpečnejšie. Pre algoritmus AES sa napríklad bežne používa kľúč s dĺžkou 128 bitov. Zariadenie používa najsilnejšiu verziu AES s 256-bitovým kľúčom. Pre algoritmus Diffie-Hellman je bežná dĺžka kľúča 1024 bitov. Zariadenie používa 2048 bitov. Bezpečnosť šifrovania závisí nielen od dĺžky kľúča, ale aj od typu šifrovacieho algoritmu.

Ako mám zaručené, že Zariadenie SecureCall je naozaj bezpečný ?
Prvoradým cieľom našej spoločnosti je, aby bol váš hovor vždy naozaj bezpečný. Tento cieľ sme dosiahli použitím šifrovacieho algoritmu AES s 256-bitovým k3úeom, ktorý zabezpečuje najvyšší možný stupeň ochrany hovoru.
AES je algoritmus založený na báze symetrickej blokovej šifry a patrí do kategórie tzv. silnej kryptografie. Spĺňa najvyššie požiadavky vlády USA na bezpečnosť a schválila ho aj americká Národná bezpečnostná agentúra (NSA) na ochranu informácií stupňa TOP SECRET1, najvyššieho možného stupňa ochrany extrémne citlivých informácií. Rozhovor cez mobilný telefón zašifrovaný algoritmom AES 256 nedokáže rozlúštiť nikto, dokonca ani tvorcovia algoritmu.

Ďalším silným prvkom ochrany je použitie jednorazových kľúčov. Pri každom telefonáte sa vytvárajú úplne nové (unikátne) kľúče, ktoré sa po skončení hovoru automaticky odstránia. Výmena týchto kľúčov sa uskutočňuje na základe algoritmu Diffie-Hellman so silou až 2048 bitov. Tieto jednorazové kľúče sa navyše podpisujú algoritmom RSA s 2048-bitovým kľúčom (pri verzii Standard s 1024-bitovým kľúčom), čo silu ochrany opäť zvyšuje.

1 zdroj: Committee on National Security Systems - CNSS Policy No. 15, FS-1, June 2003; www.nstssic.org

Ako sú chránené moje súkromné šifrovacie kľúče?
Vaše súkromné šifrovacie kľúče sa bezpečne ukladajú v bezpečnostnej čipovej karte podobnej SIM karte, ktorá je súčasťou hardvérového modulu Zariadenie SecureSafe. Kľúče z tejto karty nemožno získať nijakým spôsobom. Navyše, ak je to nevyhnutné (napríklad pri oprave modulu), možno čipovú kartu vybrať a uschovať spolu so šifrovacími kľúčmi. Tento stupeň hardvérovej ochrany kľúčov platí iba pre verziu Zariadenie SecureCall Professional. V softvérovej verzii SecureCall Standard sú kľúče uložené v mobilnom telefóne, kde ich chráni samostatný bezpečnostný PIN kód.

Je komunikácia s verziou SecureCall Standard rovnako bezpečná ako s verziou Professional?
Áno, šifrovanie v oboch verziách je úplne rovnaké a realizuje sa šifrou AES 256. Šifrovanie sa uskutočňuje priamo v mobilnom telefóne prostredníctvom softvéru Zariadenie SecureCall.
Verzia Professional navyše obsahuje hardvérový modul, ktorý chráni vaše kľúče pred nepovolaným prístupom. Bezpeenosť je pri verzii Professional vyššia nie z hľadiska šifrovania, ale pre väčšiu ochranu kľúčov a pohodlnejšiu autentifikáciu. Zjednodušene povedané: Zariadenie SecureSafe, ktorý je súčasťou verzie Professional, slúži aj ako bezpečné úložisko kľúčov a plní funkciu kvalitného trezora.
V čisto softvérovej verzii SecureCall Standard sú kľúče uložené v chránenej pamäti mobilného telefónu.

Ako viem, že môj hovor je naozaj bezpečný?
Počas nadväzovania komunikácie s partnerom si obidva telefóny "vymenia" potrebné bezpečnostné informácie a šifrovacie kľúče. Súčasťou tohto procesu je aj vytvorenie tzv. hash odtlaeku metódou SHA1. Tento odtlačok sa po nadviazaní spojenia objaví na obrazovke vášho mobilného telefónu. Hash odtlaeok sa zobrazuje vo forme tabuľky, v ktorej sú umiestnené dvojice zložené zo znakov a z čísel. Overenie sa realizuje tak, že obaja telefonujúci si navzájom prečítajú časť tabuľky. Ak váš partner vidí rovnaké údaje ako vy, teda ak sa údaje zhodujú, spojenie je bezpečné a môžete pokojne hovoriť. Toto overenie je potrebné spraviť iba pri prvom kontakte. Pri každom ďalšom telefonáte s tou istou osobou autentifikáciu zabezpečí aplikácia SecureCall pomocou algoritmu RSA.

Ako vznikol šifrovací algoritmus AES?
Výber nového bezpečného šifrovacieho algoritmu, ktorý by sa mohol stať svetovým štandardom pre 21. storoeie, sa začal v roku 1997 iniciatívou amerického Národného inštitútu pre štandardy a technológie (NIST) a trval niekoľko rokov.
Dovtedy uznávaný štandard, algoritmus DES, postupne zastarával, a tak NIST rozhodol o začatí výberu nového algoritmu. Všetky prísne kritériá na posúdenie kvality a bezpečnosti a výsledky testovaní boli zverejnené a podliehali kontrole odbornej kryptologickej verejnosti z celého sveta. Pätnásť algoritmov prihlásených do výberu podrobili tvrdým útokom a testom, na ktorých sa podieľali najlepší kryptológovia z celého sveta.
Napokon sa do užšieho výberu v roku 1999 dostalo päť algoritmov. Po ) ďalších prísnych testoch nakoniec v októbri 2000 vybrali algoritmus Rijndael, ktorého tvorcami boli dvaja poprední belgickí kryptológovia.
V novembri 2001 NIST oficiálne zverejnil špecifikáciu nového šifrovacieho štandardu - AES (Advanced Encryption Standard) založeného na algoritme Rijndael. Následne v júni 2003 americká Národná bezpečnostná agentúra (NSA) uznala AES 256 ako spôsobilý na ochranu klasifikovaných informácií až do stupňa TOP SECRET. ("Dizajn algoritmu AES a sila možných kľúčov (128, 192 a 256) sú dostatočné na ochranu klasifikovaných informácií až do úrovne TAJNÝ (SECRET). Informácie stupňa PRÍSNE TAJNÝ (TOP SECRET) si vyžadujú použitie kľúča s dĺžkou 192 alebo 256."

Zdroj: Committee on National Security Systems - CNSS Policy No. 15, FS-1 June 2003; www.nstssic.org)

 
 

 

Copyright © 2oo7 Market.sk | All right reserved | valid XHTML 1.0, css2 | pagerank 4 | Sitening 90