Video karta - počítačový systém

Video karta - počítačový systém
GV-250/4 alebo 8, alebo 16 vstupou

Karty sú rozdelené podľa rýchlosti záznamu v plnom PAL rozlíšení 720x576.
GV-250 - 12 fps stále na všetky vstupy !
GV-600 - 25 fps stále na všetky vstupy !
GV-650 - 50 fps stále na všetky vstupy !
GV-800 - 100 fps stále na všetky vstupy !
Combo karty majú navyše video výstup LIVE 400 fps pre živé zobrazenie obrazu !

 

Základné vlastnosti

Základné vlastnosti
Nahrávacie a zobrazovacie rozlíšenie 720x576, 640 x 480, 320x240
Mpeg 4 / Wavelet kompresná technológia
Zasielanie poplašných správ na E-mail (Jpeg alebo textová správa)
Zabudované ovládanie I/O zariadení
Zabudovaný ovládací panel PTZ kamier
Monitorovanie predvoliteľných pozícií PTZ dome kamier po aktivovaní poplachu
Podpora rôznych PTZ speed dome kamier
Integrované servery: web, modem, TCP/IP
Overovanie digitálnym Watermark
Viacnásobná ochnana heslami
Spustenie funkcie pop-up aktivovanej pohybom alebo poplachom
Podpora dynamických IP adries
Detekcia strateného video signálu
Zobrazenie správy o stratenom video signále
Video de-interlace filter
Automatické zvýšenie video kontroly
Video filter mierky obrazu
Použitie Microsoft Remote Desktop na ovládanie iných GV systémov
Opravné nástroje pre AVI
Počítanie objektov
Vyhľadávanie objektov
Indexové vyhľadávanie
Denník systémových udalostí
Twin DVR
Podpora dynamických DNS
Riadenie viacerých serverov prostredníctvom WebCam
Integrovaný POS (pokladničný obchodný systém)
Geo MPEG4 - nový progresívny kodek
Prístup do databázy prostredníctvom WebCam

Nahrávací režim
Záznam pri detekcii pohybu
Nepretržitý nonstop záznam
Záznam podľa časového plánu
Deň / noc nahrávací režim
Pred alarmový a po alarmový záznam
Záznam pred a po detekcii pohybu

Nastavenie kamier
Ovládanie jasu a kontrastu obrazu
Nastaviteľná citlivosť detekcie pohybu a detekčnej plochy pre každú kameru ososbitne
Nastaviteľná kvalita nahrávania a snímkovej rýchlosti

Softvér vzdialeného monitorovania
Vzdialené prezeranie - Remote View
IP Multicast
WebCam
Systém vzdialeného prehrávania - Remote Playback
G-View pre Win CE PDA
i-Mode

Detekcia zmiznutého alebo cudzieho objektu v sledovanom priestore

Detekcia objektu

  Systém je možné nastaviť do režimu detekovania cudzích, voľne zanechaných objektov. V prípade, že v sledovanom priestore je odhalený cudzí objekt počas doby dlhšej ako nastavený čas, systém automaticky odošle poplach určeným osobám.
  Druhou vlastnosťou tejto ponuky je detekcia zmiznutého, chýbajúceho objektu. Ak v sledovanom priestore je detekovaný chýbajúci, zmiznutý objekt počas doby dlhšej ako nastavený čas, systém taktiež odošle poplach určeným osobám.

  Demo:
  Virtuálne demo

  Zámok Windows - možnosť vytvorenia vlastnej pracovnej plochy a spúšťanie iba vybraných aplikácií

  Zámok Windows

  [ul]Zabezpečenie vášho PC proti nežiaducej manipulácii. Pomocou tejto aplikácie je možné uzamknúť pracovnú plochu Windows Desktop pred upravovaním pracovnej plochy GV Desktop tak, aby obsluha mala možnosť ovládať iba chod GV systému a spúšťať iba vami povolané programy. Pri aplikovaní tejto vlastnosti nie je možné pomocou klávesnice ovládať Windows, vrátane funkcie ako Ctrl+Alt+Del.


Počítadlo prechodov medzi dvoma definovanými zónami a spustenie poplachu pri prejdení vymedzenej oblasti.

Počítadlo prechodov

  Aplikácia umožňuje obojstrané počítanie prechodov objektov medzi dvoma definovanými zónami. Taktiež je možné nastaviť spustenie poplachu pri prejdení vymedzenej oblasti.


Sledovanie dráhy objektu (nabiehanie na dráhu) a približovanie (zoomovanie) objektu pomocou jednej PTZ kamery a jednej stacionárnej kamery

Sledovanie dráhy

  Táto aplikácia umožňuje PTZ dome kamere automaticky nabiehať a zoomovať na objekt pokiaľ neodíjde zo sledovaného priestoru.


E-mapy

E-mapa

  E-mapa umožňuje zobraziť ikony jednotlivých kamier a I/O zariadení v sledovanom priestore na elektronickom pôdoryse objektu. Obsluha tak názorným spôsobom získa prehľad nielen o umiestnení kamier a I/O zariadení, ale zároveň kliknutím na ikony jednotlivých kamier môže sledovať živý obraz alebo zistiť stav pripojeného zariadenia. Využitím pop-up funkcie umožňuje daná aplikácia zobrazenie priestoru, ak napríklad kamera alebo I/O zariadenie indikovalo narušenie objektu.


Objektová indexácia

Objektová indexácia

  Objektová indexácia slúži pre rýchlu orientáciu a pohodlné vyhľadávanie požadovaných udalostí v monitorovanom priestore.


Indikátor veľkosti dát video obrazu

Indikátor veľkosti dát video obrazu

  Aplikácia umožňuje ľubovoľné nastavenie kvality zobrazenia a typu kompresného formátu. Zároveň umožňuje porovnávať obraz pred a po úpravách ako aj informácie o veľkosti dát video obrazov.


Synchronizácia videa a zvuku
  Synchronizácia videa a zvuku pri živom sledovaní a prehrávaní.


Kompenzácia protisvetla

Kompenzácia protisvetla

  Pri prehliadaní záznamu programom ViewLog je možné využiť funkciu odstránenia šedého obrazu spôsobeného protisvetlom.


Exportovanie videa v zadanom časovom rozsahu

Exportovanie videa v zadanom časovom rozsahu

  Nová verzia programu ViewLog umožňuje exportovať aj ľubovoľný časový úsek video záznamu. Začiatok a koniec časového úseku je jednoducho nastaviteľný ťahom dvoch posuvníkov.


Vyhľadávanie objektov

Vyhľadávanie objektov

  Aplikácia vyhľadávania objektov umožňuje uskutočniť rýchle prehľadanie záznamu, založeného na detekcii pohybu, zmiznutia objektu alebo odhalenia cudzieho objektu, ktorý sa udial vo vybranej zóne.
  Rovnakú funkciu počítania je možné vykonať počítadlom v hlavnom systéme.


Prevencia strát a filter obchodných transakcií POS systému
  Do prehliadača záznamov (Live Log Browser) je možné vytvoriť stĺpce pomenované podľa kľúčových slov. Transakcie je možné ďalej filtrovať podľa definovaných podmienok, ktoré budú zobrazené pod novo vytvorenými poľami.


Grafický režim zobrazovanie dát POS systému
  Aplikáciu je možné použiť iba pre pokladničné obchodné systémy (POS) s grafickým režimom.


Vital Sign Monitor (VSM)

Vital Sign Monitor (VSM)

  Vital Sign Monitor (VSM) sa dotýka centrálnej monitorovacej stanice, kde sú monitorované viaceré GV systémy. VSM umožňuje prijímať výstražné textové správy, poplachy a/alebo výstupy zariadení v prípade, že dôjde k nasledujúcim podmienkam: strata video signálu, strata I/O modulu, aktivovanie I/O, strata spojenia, neobvyklá systémová operácia, votrelec, zmiznutý objekt, cudzí objekt, strata prevencie POS a plný disk. Aplikácia je vhodná na zabezpečenia rozsiahleho priestoru. Je nutné si ju dodatočne zakúpiť.


SMS správy
  Daná aplikácia umožňuje nielen posielanie e-mailov a správ na pager ale taktiež SMS správ na mobil v prípade, že dôjde k nasledujúcim podmienkam: strata video signálu, strata I/O modulu, aktivovanie I/O, strata spojenia, neobvyklá systémová operácia, votrelec, zmiznutý objekt, cudzí objekt, strata prevencie POS a plný disk. Funkcia je dostupná v hlavnom systéme a tiež v aplikáciách Center V2 a Vital Sign Monitor.


:Radomír Vagas

Systémové požiadavky
- Podporovaný OS: Windows 2000 / Windows XP
- CPU: Pentium III 800 (minimum)
- RAM: 256MB (minimum)
- HDD: 80GB (odporučené)
- VGA: nVIDIA GeForce2 MX200 32MB
- DirectX: 9.0 alebo vyšší

 

 

Video karta - počítačový systém GV-250/4 alebo 8, alebo 16 vstupou

tovar

 • Grafické rozlíšenie až 640x480 bodov
 • voliteľná kompresia záznamu MPEG4 alebo Wavelet
 • diaľkové monitorovanie prostredníctvom LAN, WAN alebo tel. siete
 • vzdialený prístup prostredníctvom internetu
 • záznam na základe detekcie pohybu alebo časového rozvrhu individuálne pre každú kameru
 • funkcia Watch dog zabezpečuje spoľahlivý chod systému počas neprítomnosti obsluhy

Naša súčastná ponuka:

Video karta - počítačový systém GV-250/4 (12 obr./sek.)
Cena vrátane DPH: 5 600,-Sk kos

Videovstupy:            4
Rýchlosť záznamu:  12 obr./sek.
Audio záznam:     1 kanál
Grafické rozlíšenie až 640x480 bodov.

Video karta - počítačový systém GV-250/8 - video vstup (12 obr./sek.)
Cena vrátane DPH: 7 200,-Sk kos

Základné vlastnosti:
Videovstupy:            8
Rýchlosť záznamu:  12 obr./sek.
Audio záznam:     1 kanál
Grafické rozlíšenie až 640x480 bodov. Voliteľná kompresia záznamu MPEG4 alebo Wavelet.

Video karta - počítačový systém GV-250/16 - video vstup (12 obr./sek.)
Cena vrátane DPH: 11 700,-Sk kos

Základné vlastnosti:
Videovstupy:             16
Rýchlosť záznamu:  12 obr./sek.
Audio záznam:     1 kanál
Grafické rozlíšenie až 640x480 bodov.
Voliteľná kompresia záznamu MPEG4 alebo Wavelet.

Video karta - počítačový systém GV-600/4 - video vstup (25 obr./sek.)
Cena: vypredané kos

Medzi prednosti daného systému patrí predovšetkým fakt, že za veľmi priaznivú cenu získate plnohodnotný a rýchly (25 obr./sek.) kamerový bezpečnostný systém zo všetkými nad štandardnými funkciami :Detekcia pohybu v obraze.
Vzdialený prístup pomocou klienta alebo cez web stránky pomocou Internet Explorer.
Nastavenie parametrov obrazu pre každú kameru zvlášť.
Podpora UPS.
Konverzia záznamov do *.AVI súborov.
Podpora ovládania HIGH SPEED DOME kamier po RS-232.Plánovač nahrávania.Základné vlastnosti:
Videovstupy:             4
Rýchlosť záznamu:  25 obr./sek.
Audio záznam:     1 kanál
Grafické rozlíšenie až 640x480 bodov.
Voliteľná kompresia záznamu MPEG4 alebo Wavelet.
Typ Počet vstupov Rýchlosť fps * Rozlíšenie PAL Audio
GV-250
4,8,12,16 16 320x240
640x240
640x480
640x480 S/W
1 kanál
GV-600
25 1 kanál
GV- 650
50 2 kanály
GV- 800
100 4 kanály
GV-900
8, 16 200 4 kanály
GV -1000
16 400 16 kanálov s príd. kartou GV-A16
*pri rozlíšení 320x240
 • jednoduchá a rýchla inštalácia pre OS Windows 2000, XP
 • stabilita systému, detekcia funkčnosti Windows (Watch dog)
 • prístup prostredníctvom internetu a telefonického pripojenia
 • automatické zasielanie obrázkov elektronickou poštou v prípade poplachu
 • zasielanie SMS správ v prípade poplachu
 • jednoduchá a prehľadná obsluha systému prostredníctvom ikon
8

Minimálne požiadavky na PC:

GV- 250 GV- 600 GV- 650 GV-750 GV- 800 GV- 900 GV- 1000
OS
Windows XP/2000
CPU
Pentium III 800 Pentium IV 2,6GHz (800MHz FSB) Pentium IV 2,6GHz (800MHz FSB)
Pamäť
128 MB 256 MB 2 x 256 MB DDR-400 RAM 2x256MB dual DDR400 SDRAM
HDD
80 GB 120 GB 250 GB
VGA
NVIDIA GeForce II MX200 32 MB NVIDIA GeForce II MX200 64 MB

Príslušenstvo

7

Medzi prednosti daného systému patrí predovšetkým fakt, že za veľmi priaznivú cenu získate plnohodnotný kamerový bezpečnostný systém zo všetkými nad štandardnými funkciami :

Detekcia pohybu v obraze.
Vzdialený prístup pomocou klienta alebo cez web stránky pomocou Internet Explorer.
Nastavenie parametrov obrazu pre každú kameru zvlášť.
Podpora UPS.
Konverzia záznamov do *.AVI súborov.
Podpora ovládania HIGH SPEED DOME kamier po RS-232.
Plánovač nahrávania.

Systém pracuje pod operačnými systémami MS Windows 98/ME/2000/XP. Prevedenie systému je variabilné a je možné ho zakúpiť  v prevedení 1/2/4/8/12/16 kamerových vstupov, ale bez možnosti ďalšieho rozšírenia. Rýchlosť záznamu je 16-200 obr./sek na celý zakúpený systém pri rozlíšení 320x240. Kvalita záznamu sa dá zväčšiť na rozlíšenie 640x480, ale za cenu poklesu nahrávacej rýchlosti.

Digitálny monitorovací systém založený na PC.
Pozostáva z digitalizačnej karty a programového vybavenia. Presahuje možnosti tradičných analógových videoprepínačov, multiplexerov a pomalobežných videorekordérov. Systém pri zachovaní vysokej rýchlosti zobrazovania snímok umožňuje pripojiť až 16 kamier. Zároveň ponúka nahrávanie vysokokvalitného digitálneho videa, diaľkové sledovanie kamier, videoarchiváciu a multi-kamerový monitoring. Systém podporuje u niektorých kamier aj polohovanie a zoom z obrazovky Vášho PC. Produktový rad systému GeoVision zahŕňa širokú ponuku digitalizačných kariet od 4 do 16 kamier vo vyhotoveniach od 16 snímkou až po 400 snímkou za sekundu.

Základné vlastnosti:
 X grafické rozlíšenie až 640x480 bodov.
 X voliteľná kompresia záznamu MPEG4 alebo Wavelet.
 X diaľkové monitorovanie prostredníctvom LAN, WAN alebo tel. siete.
 X vzdialený prístup prostredníctvom internetu.
 X záznam na základe detekcie pohybu alebo časového rozvrhu individuálne pre každú kameru.
 X funkcia Watch dog zabezpečuje spoľahlivý chod systému počas neprítomnosti obsluhy.
               
Výhody systému:
- jednoduchá a rýchla inštalácia pre OS Windows 2000, XP,
 - stabilita systému, detekcia funkčnosti Windows (Watch dog),
 - prístup prostredníctvom internetu a telefonického pripojenia,
 - automatické zasielanie obrázkov elektronickou poštou v prípade poplachu,
 - zasielanie SMS správ v prípade poplachu,
 - jednoduchá a prehľadná obsluha systému prostredníctvom ikon. 


 

Akciový tovar - posledné kusy

Inteligentný sieťový security video server MPEG-4.

Cenová akcia: 10 500,-Sk vrátane DPH kos

Novinka na jesennom trhu 2007.
Je schopný prenášať obraz a zvuk aj na mobilný telefón v sieti 3G.
Vyrába sa ako externé zariadenie ( na prenos a záznam obrazu a zvuku už nepotrebujete PC ).
Zariadenie slúži predovšetkým na monitorovanie a ochranu majetku, no nie je problém využiť ho aj na mobilné monitorovanie a odpočúvanie.
Umožňuje monitorovanie a vysielanie audio a video vstupov pomocou TCP/IP protokolu na Internet alebo Intranet.
Je ideálny na použitie v školách, domácnostiach, menších firmách, kanceláriách, inštitúciách a pod.
Kvôli jednoduchej inštalácii sa rýchlo začlení do súčasnej siete bez nutnosti inštalácie karty. Box má najnovšiu hardvérovú MPEG-4 kompresiu s nahrávaním zobrazeného videa v normách:
NTSC     –            Up to 30fps ( 704*480, 352*240, 176*120), alebo
PAL        –            Up to 25fps (704*547, 352*288, 176*144).
Základnú výbavu tvorí externý box, inštalačné CD + key kľúč a napájací adaptér.
Softvérovú výbavu tvorí nahrávací a prehrávací softvér, IP asigner na nastavenie IP adries, diaľkový softvér na ovládanie, kontrolu a spúšťanie senzorov alebo relé,
prihlásenie a odhlásenie pomocou hesla, nahrávacie režimy: pri detekcii pohybu, nahrávací mód s automatickým vymazávaním (recyklácia).
Monitorovanie - diaľkové monitorovanie pomocou Internet Expl. (IE 6.0, Netscape 6.0 a vyšší) cez LAN/Internet/modem/ADSL.
Podpora: TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, ARP, DHCP, PPPoE, RTP/RTCP, RTSP protokoly.
Podpora komunikácie cez RS 485 interface.
Lan sieť 10/100 MBit pomocou RJ 45 konektora,
Video Web Server môžete pripojiť na internet alebo lokálnu sieť pomocou pevnej alebo dynamickej IP adresy.
Snímky a alarm výstupy sú zariadením schopné posielať: E-Mail, SMS, FTP

Vlastnosti:
- Kompatibilný so všetkými CCTV produktmi.
- Jednoduchá Plug and Play inštalácia.
- RAM: SD RAM.
- Flash: 4Mb Flash memory.
- Operačný systém je LINUX (možnosť diaľkového upgrade firmware).
- Diaľkové nastavenie systému a monitorovanie obrazu cez internet alebo lokálnu sieť.
- Automatické posielanie poplachových obrázkov na nastavené e-maily alebo na FTP server.
- Riadi DVR a PTZ kamery pomocou portu  RS-485.
- Zariadenie je vybavené funkciou pre detekciu pohybu v obraze.
- 1x video vstup, 1x video výstup.
- Audio vstup pre synchronizovanie záznamu videa a zvuku.
- Ovládanie kamery cez RS-485.
- 2x DI a 2x DO pre senzory a alarmy.
- Rozlíšenie max. 25 snímok.
- Audio 24 kbps alebo 8 kbps.
- Napájanie 12V DC.

Pre možné diaľkové sledovanie objektu je možné využiť aj 3G mobilný GSM telefón. Môžete tak byť nezávislý na oboch stranách sledovania.  
Zariadenie pre prenos audio a video signálu podporuje tieto mobilné telefóny schopné  pracovať v sieti 3G:
Sony Ericsson: K600i, Z800i, W900i
Motorola: V975, E770, Razr V3x
Nokia: 6280, 6680, N70, 90, N93
Samsung: SGH-Z308
A všetky mobilné telefóny rovnakých parametrov.
Prenos obrazu je realizovaný v sieti 3G v systéme UMTS W-CDMA.

Všetky nastavenia zariadenia a mobilného telefónu sú už teraz k dispozícii v pdf súbore:

Kód tovaru:                          video server MPEG-4

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar, či služby

Cenová akcia: 500,-Sk s DPH

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar, či služby. Prestížna progresivna reklama len pre Vás. Umiestnite si tu svoj tovar, a sledujte nárast zakazníkov. Ak neskusíte, neuveríte... čítaj viac

 

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

 

 

 

Kamery On-Line

Kamery On-Line

I

 

 

 


GeoVision

Tokyo - GeoVision
login - guest
heslo - bez hesla

Dynacolor

 IP - Dome
login - user
heslo - 4321

DG 516
  login - user
heslo - 4321

 DynaGuard 208
login - User
heslo - 4321

 DynaHawk 701FN
login - User
heslo - 4321

Virtuálne ukážky nastavenia a spustenia jednotlivých aplikácií systému GeoVision

Odporúčame dokúpiť

Špionážny maskovaný objektív v tvare kabátového gombíka, alebo v tvare skrutky na plech

qm4000

Gombik-objektiv  

Tento špeciálny maskovaný objektív v tvare kabátového gombíka je možné vmontovať do kamery AJ-007 S alebo SM. Jednoducho starý objektív vymontujete a namiesto neho zaskrutkujete objektív v tvare kabátového gombíka alebo imitácia skrutky. Takže ak vlastníte kameru, nie je problém ju zmeniť na iný druh...

Skrutka-objektiv  

Tento špeciálny maskovaný objektív v tvare skrutky na plech je možne vmontovať do kamery AJ-007 S alebo SM...  

Cenová akcia: 1 090,-Sk s DPH kos

dmc

LCD Monitor AJ-800M a špionážny prijímač v jednom.

3,5 LCD - 480(RGB) prijímač a monitor s AV vstupom. Prijímač 1,2GHz wireles je možné ladiť v pásme 900MHz-2150MHz. Prepínanie systému PAL/NTSC je automatické. Napájanie 4 AA alkalické batérie, adaptér 6V, alebo auto adaptér. Všetko v súprave.

Cenová akcia: 5 099,-Sk s DPH kos

LCD Monitor AJ-800M
dmcc

Cena: 4450,-Sk s DPH kos

Mikro VF vysielač pre prenos audio a video sigálu. Vysielač ma vlastné napájanie a je schopné prenáśať obraz a zvuk.

 

Tento vysielač je 12 kánálovy, to znamená že súčasne môzeme použiť až 12 (mikro) kamier súčasne na bezdrôtový prenos. Je to najmenši vykonný vysielač na thnu vrátane nabyjatelných akumulátov.

Digitálny príjimač sa dá priamo napojiť na TV, prípadne na nahrávacie zariadenie.
Všetko čo potrebujete na prevádzku je súčasťou balenia a nie je treba nič dokupovať.

 

Videoprepínač kamier WS-704A - 4xVideo / 4xAudio
Cenová akcia: 2 300,-Sk s DPH kos

Videoprepínač slúži na prepínanie viacerých kamier za sebou. Má možnosť nastavenia rýchlosti 1 ~ 45 sek – interval prepínania.

Video vstup 4x BNC, 1.0V p-p 75 ohm
Audio vstup 4x RCA, <= 5.0V p-p 
Video výstup 1x BNC, 1.0V p-p 75 ohm
Audio výstup 1x RCA, zhodná úroveň ako na vstupe.       
Príposluch zvuku pomocou integrovaného 0.5W reproduktora
Zosilenie videosignálu   0.8V p-p ~ 1.4V p-p            
Nastaviteľný čas prepnutia  1 ~ 45 sek.          
Pracovná teplota -20° C až +60° C  
Napájanie              AC 230V/50 Hz, 3W           
Rozmery (mm)      252(š) x186(h)×46(v)          
Váha       1.7kg

 

Koaxiál 75 ohm- 3C2V / 0,12x32 PE

Koaxiál 75 ohm vhodný pre kamerové systémy, 6.2dB/100m pri 10 MHz, vhodný do 80 m od kamery, vonkajší priemer 4.5 mm. Cena za 1m: 15,-Sk s DPH kos

 

gv250 Video karta - počítačový systém GV-250 (12 obr./sek.)

Medzi prednosti daného systému patrí predovšetkým fakt, že za veľmi priaznivú cenu získate plnohodnotný kamerový bezpečnostný systém zo všetkými nad štandardnými funkciami :

Detekcia pohybu v obraze.
Vzdialený prístup pomocou klienta alebo cez web stránky pomocou Internet Explorer.
Nastavenie parametrov obrazu pre každú kameru zvlášť.
Podpora UPS.
Konverzia záznamov do *.AVI súborov.
Podpora ovládania HIGH SPEED DOME kamier po RS-232.
Plánovač nahrávania.

Systém pracuje pod operačnými systémami MS Windows 98/ME/2000/XP. Prevedenie systému je variabilné a je možné ho zakúpiť  v prevedení 1/2/4/8/12/16 kamerových vstupov, ale bez možnosti ďalšieho rozšírenia. Rýchlosť záznamu je 16obr./sek na celý zakúpený systém pri rozlíšení 320x240. Kvalita záznamu sa dá zväčšiť na rozlíšenie 640x480, ale za cenu poklesu nahrávacej rýchlosti.

GV-250, 4 kam
GV-250, 8 kam
GV-250, 16 kam

GV-250 nie je možné rozšírenie na viac vstupov !

Cenová akcia: od 5 800,-Sk s DPH kos

 

gv250 LED infra svetlo pre kamerové systémy

Infračervená lampa je určená pre aplikácie v kamerových systémoch s požiadavkami osvitu scény za nepriaznivých svetelných podmienok a v systémoch nočného videnia, kde nie je žiaduce osvetliť scénu bežnými halogénovými reflektormi.

Svetlo vyžiarené lampou ani objekty osvetlené pochopiteľne niesu viditeľné ľudským okom. Zariadenie je možné použiť s ľubovolnou kamerou CMOS alebo CCD z nášho sortimentu.

Cenová akcia: od 1 900,-Sk s DPH kos

 

mikrofon

Audio modul pre kamery s kompresorom dynamiky zvuku. Audio modul dodá kamerovému bezpečnostnému a dohľadovému systému nový rozmer - ZVUK.

Zabudovaný kvalitný elektrotový mikrofón s kompresným zosilňovačom s extrémne širokým rozsahom regulácie citlivosti a filtrom hluku ( AKUSTICKÝ ZOOM ) umožňuje snímať zvuk kompresore i tikot nástenných hodín. Preštipnutím zkratovacej spojky v prednej časti modulu je možne optimalizovať šumové vlastnosti pre záznamové systémy s funkciou VOR (voice operated recording - spustenie záznamu zvukom). Dostatočné napätie na skratu vzdornom výstupu s výstupnou impedanciou 600 ohm umožňuje jednoduché (zapojením odporu paralelne k vstupu záznamového zariadenia, prípadne výstupu modulu) prispôsobiť výstupní napätie audiomodulu úrovňou linkového i mikrofonného vstupu záznamového zariadenia alebo monitoru. Konštrukcia modulu a pripojenie cez svorkovnicu na bežný viacžilový tienený vodič umožňuje ľahké použitie v nových i starších kamerových systémoch. Modul je možne použiť aj samostatne k akustickému sledovaniu. Malé rozmery umožňujú skryté zabudovanie.

Zabudovaný elektretový mikrofón 20Hz - 20kHz.
Maximálny zisk kompresného zosilňovača: 62dB.
Zisk pre systémy VOR: 53dB.
Automatická regulácia citlivosti: 50dB.
Filter hluku: - 20dB / 50 Hz.
Výstupný odpor: 600 ohm.
Výstupné napätie: 1,2Všš , Rz > 10k ohm .
Výstupné napätie: 40mVef , Rz = 68 ohm.
Napájanie: 9 - 16V = / 5mA max.
Ochrana proti prepolovaniu.
Pripojenie cez miniatúrnu svorkovnicu.
Rozmery: 10×12×29mm.
Zapojenie svorkovnice, pohľad zo zadu, z ľava:
zem - tienenie, audio výstup, + pól napájania
Zkratu vzdorný audio výstup.

Cenová akcia: 1 560,-Sk s DPH kos

zdroj 500mA / 1,5-12V stabilizovaný

Cen: 390,-Sk vrátane DPH kos

 A New Opera Interview Sheds More Light On Wii BrowserZdroj 500mA / 1,5 - 12V, stabilizovaný - vhodný pre napájanie všetkých typom kamier + 8 nástavcov  konektorov.

 

 

Ponuka

Zdá sa Vám daná ponuka pridrahá ?
Skúste nám napísať či z danej ponuky nemáme aj tovar II kategórie. To jest tovar bol v používaní a odkúpený pre ďalší predaj. Jeho stav je 100 percentný. Tovar sa pred predajom repasuje. (vyčistí sa a dezinfikuje, prebehne výmena batérie, celkové ošetrenie)

Použili ste daný tovar a už ho nepoužívate?
Nie je problém, napíšte nám kedy ste výrobok zakúpil v akom je ešte stave a my ho od Vás spätne po vzájomnej dohode odkúpime a peniaze Vám pošleme na Váš účet.

Detektor II ver.

AJ-02CD

Cena: 1 175,-Sk

Detektor ktorý vám pomôže odhaliť skryté sledovacie zariadeniaako napríklad bezdrôtové kamery prípadne ploštice. Zariadenie je malých rozmerov a dá sa nosiť v náprsnej taške. Spoľahlivo detekuje frekvencie od 50MHz do 3000MHz.

Je možné vidieť pod tričko ?

Infrared See-Through Filter PF
Filter odhalí nahotu skrytú pod šatami.

Spoločnosť Kaya Optics vyvinula filter pre digitálne kamkodéry a fotoaparáty, prostredníctvom ktorého je možné nahliadnuť pod oblečenie. Princíp spočíva vo využití infračerveného spektra.

Infrared See-Through Filter PF
CCD snímače dokážu okrem viditeľného svetla pracovať i s infračervenou zložkou. Kým kamkodéry sú pre tento účel vybavené nočným režimom snímania, väčšina digitálnych fotoaparátov blokuje vstup infračervených lúčov špeciálnym filtrom umiestneným pred CCD čipom. S použitím dlhších expozičných časov však niektoré digitály dokážu s týmto spektrom pracovať i bez úprav.
Infrared See-Through Filter PF
Infrared See-Through Filter PF
Filter s označením "Infrared See-Through Filter PF" selektuje infračervenú zložku tak, aby v maximálnej miere pokryla vlnové dĺžky prenikajúce cez bežné materiály používané v odievaní. Možné je dokonca nasnímať aj povrchy, ktoré sa skrývajú za nepriehľadnými tekutinami.

 Vysoko citlivý profesionálny detektor VF poľa 0.5MHz - 25GHz. Širokopásmový, vysoko citlivý detektor vysokofrekvenčného poľa s mimoriadne veľkým kmitočtovým a dynamickým rozsahom určeným k vyhľadávaniu odpočúvacích prostriedkov na špičkovej profesionálnej úrovni.

Television Standards

NTSC
PAL
SECAM
National Television System Committee
Phase Alternating Line
Sequential Couleur Avec Memoire
525 lines
625 lines
625 lines
60 frames per second
50 frames per second
50 frames per second

 

Afghanistan
PAL
Albania
PAL
Algeria
PAL
Antigua
NTSC
Argentina
PAL-N
Australia
PAL
Austria
PAL
Bahamas
NTSC
Bahrain
PAL
Bangladesh
PAL
Barbados
NTSC
Belgium
PAL
Belize
NTSC
Benin
SECAM
Bermuda
NTSC
Bolivia
NTSC
Brazil
PAL-M
Brunei
PAL
Bulgaria
SECAM
Burma
NTSC
Cambodia
NTSC
Canada
NTSC
Canary Islands
PAL
Chile
NTSC
China (People's Republic)
PAL
Colombia
NTSC
Congo
SECAM
Costa Rica
NTSC
Cuba
NTSC
Curacao
NTSC
Cyprus
PAL
Czech Republic
PAL + SECAM
Denmark
PAL
Djibouti
SECAM
Dominica
NTSC
Dominican Republic
NTSC
Ecuador
NTSC
Egypt
SECAM
El Salvador
NTSC
Fiji
PAL
Finland
PAL
France
SECAM
Gabon
SECAM
Gambia
SECAM
Germany
PAL
Gibraltar
PAL
Greece
SECAM
Greenland
NTSC
Ghana
PAL
Guadeloupe
SECAM
Guam
NTSC
Guatemala
NTSC
Guyana
SECAM
Haiti
NTSC + SECAM
Honduras
NTSC
Hong Kong
PAL
Hungary
PAL
Iceland
PAL
India
PAL
Indonesia
PAL
Iran
PAL
Iraq
SECAM
Ireland
PAL
Israel
PAL
Italy
PAL
Ivory Coast
SECAM
Jamaica
NTSC
Japan
NTSC
Jordan
PAL
Kenya
PAL
Korea (North)
PAL
Korea (South)
NTSC
Kuwait
PAL
Liberia
PAL
Lebanon
SECAM
Libya
SECAM
Luxembourg
PAL
Madagascar
SECAM
Malaysia
PAL
Malta
PAL
Martinique
SECAM
Mauritius
SECAM
Mexico
NTSC
Monaco
PAL + SECAM
Mongolia
SECAM
Morocco
SECAM
Netherlands
PAL
New Caledonia
SECAM
New Guinea
PAL
New Zealand
PAL
Nicaragua
NTSC
Niger
SECAM
Nigeria
PAL
Norway
PAL
Oman
PAL
Pakistan
PAL
Panama
NTSC
Paraguay
PAL
Peru
NTSC
Philippines
NTSC
Poland
PAL + SECAM
Puerto Rico
NTSC
Portugal
PAL
Puerto Rico
NTSC
Qatar
PAL
Reunion
SECAM
Romania
PAL + SECAM
Russia
SECAM
Saipan
NTSC
Samoa
NTSC
Saudi Arabia
PAL + SECAM
Senegal
SECAM
Sierra Leone
PAL
Singapore
PAL
South Africa
PAL
Spain
PAL
Sri Lanka
PAL
Slovakia
PAL + SECAM
St. Martin
NTSC + PAL + SECAM
Sudan
PAL
Surinam
NTSC
Swaziland
PAL
Sweden
PAL
Switzerland
PAL
Syria
SECAM
Tahiti
SECAM
Taiwan
NTSC
Tanzania
PAL
Thailand
PAL
Togo
SECAM
Tobago
NTSC
Trinidad
NTSC
Tunisia
SECAM
Turkey
PAL
Uganda
PAL
United Arab Emirates
PAL
United Kingdom
PAL
United States
NTSC
Uruguay
PAL-N
Venezuela
NTSC
Viet Nam
SECAM
Virgin Islands (US)
NTSC
Yemen
PAL
Yugoslavia
PAL
Zaire
SECAM
Zambia
PAL
Zimbabwe
PAL

Ako je to na trhu mobilných operátorov so statickou verejnou IP adresou ? 

Orange:
Pri bežne ponúkaných dátových službách - Orange world a Orange internet pevnú IP adresu neposkytujeme. Tu sa dá aktivovať len dynamická verejná IP adresa.
Jedine dátové služby, pri ktorých poskytujeme statickú IP adresu sú: Dátová virtuálna privátna sieť a Mobilný dátový prístup do firmy. V oboch prípadoch sa jedna o službu mobilného pripojenia do Vašej vnutrofiremnej siete. Podmienkou na využitie daných služieb, je mať vo firme pevne pripojenie do internetu. Pri oboch službách sú zriaďovacie náklady 7.990,- Sk bez DPH (za vytvorenie tunela k Vám do firmy). Mesačné poplatky v prípade Datovej virtuálnej privátnej siete sú: 299,-Sk bez DPH v prípade záujmu o pripojenie len do Vašej vnutrofiremnej siete; 399,-Sk bez DPH v prípade možnosti pripojenia do Vašej vnutrofiremnej siete i internetu. Pri Mobilnom dátovom prístupe do firmy si mesačne platíte len za služby Orange world alebo Orange internet, ktoré sú bežne dostupné naším zákazníkom.

V ramci nasich sluzieb pripojenia do internetu neumoznujeme vyuzit staticku IP adresu. Pri beznom pripojeni do internetu sa vyuziva preklad adries tzv. NAT. Ak je nevyhnutne aby uzivatel bol v internete prihlaseny pod verejnou IP adresou (nutne napriklad pri pripojeni do VPN), tak pre tieto ucely poskytujeme sluzbu Dynamicka Verejna IP adresa, ktora toto zabezpeci. Ako aj z nazvu sluzby vyplyva, IP adresa je pri kazdom pripojeni ina ina. Sluzba Dynamicka Verejna IP adresa ma jediny poplatok, 99 Sk bez DPH, jednorazova aktivacia. Za dalsie pouzivanie poplatky uctovane niesu.

CS B2B Technical Support Representative
Orange Slovensko, a. s.
http://www.orange.sk

 

T-mobile:
Ľutujeme, ale v súčasnosti k službe Rýchly internet neposkytujeme statickú IP adresu.
Statickú IP adresu je možné získať len k GPRS službám, ktoré ponúkame.
Aktivačný poplatok služby je 8000 Sk +DPH a ďalej 500 Sk za každú SIM kartu
na ktorej bude služba aktívna.
Viac informácii o GPRS službách získate na stránke
http://www.t-mobile.sk/sk/!pages.get?id=120903
V prípade potreby, kontaktujte nás, prosím, na linke 12345 voľba 6 a 3,
alebo e-mail: office@t-mobile.sk

 

Spolocnost Slovak Telekom prideluje vsetkym zakaznikom len verejne IP adresy a to:
- bezplatnu dynamicku IP adresu , kt. je vzdy ina a prideluje ju DHCP server
- platena staticka-pevna IP adresa (cena podla platnej tarify sluzieb DSL Internet)
Pevna IP adresa cena : 99,00 Sk bez DPH = 117,80 Sk s DPH za mesiac
534,60 Sk bez DPH = 636,20 Sk s DPH za 6 mesiacov
Podmienky ponuky Pevnej IP adresy najdete v platnej tarife ST - vid. priloha e-mailu bod A I / 18.
Objednavku je potrebne smerovat osobne (majitel pristupu) prostrednictvom miesta predaja T-Centra http://www.t-com.sk/Default.aspx?CatID=143 .

S uctou

Jaroslava Janosikova
Slovak Telekom, a.s.
T-Com, E_Mail_Centrum
http://www.t-com.sk

Nastavenie dyndns.com, Vigor 2700, IP

 

 

 

 

Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok

Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR + písmená. Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok. Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR.  Obe riadky sú číselné + označenie Sk, EUR.

 

 

 

Sada 2 SIM 1 je zariadenie, pomocou ktorého môžete vložiť až dve SIM karty do jedného telefónu

Môžete tak ľahko z Vášho telefónu spraviť telefón pre dve SIM karty. Okrem toho Vám 2 SIM 1 karta umožní i manipulovať s týmito dvomi SIM kartami, čo napríklad znamená, že dovolí používateľovi prepínať medzi dvomi číslami alebo mobilnými sieťami.

 

 

Plazmová lampa s modrým efektom - plazma 508a MAXI guľa

Plazmová lampa so super veľkou sklenenou guľou. Vo vnútornej časti sa neustále prejavuje plazmová aura – efekt je veľmi príjemný na relaxáciu, a po jej dotknutí sa hneď plazmové svetlo začne meniť, jedná sa o veľmi neobvyklý efekt ktorý riadite len vy pohybom rúk...
Celková výška lampy je 29cm.

 

Rádio FM vysielač v digitálnej HI-FI stereo kvalite.

MP3-MP4 Vytvorte si svoje vlastne rádio a vysielajte v digitálnej HI-FI stereo kvalite.
FM Transmitter Digital STEREO Vám hudbu z MP3 prehrávača prenesie vzduchom do Vášho autorádia.
Dané zariadenie prenáša z Vášho MP3 prehrávača alebo počítača stereo hudbu do Vášho autorádia, alebo prijímača doma v byte a to v stereo kvalite.

 

Termostat AURATON 2020, programovateľný termostat s rozlíšením 0,25°C

NOVINKA !!!   Meranie teploty s rozlíšením 0,25°C, samostatné programovanie soboty a nedele, osem teplotných úrovní, počítadlo prevádzkových hodín kotla, programovateľná hysterézia, econo časovač, temperovací režim, krok programovania času je 1 minúta.

 

Detektor na odhalenie bezdôtových kamier a ploštíc AJ-01CD

Detektor ktorý vám pomôže odhaliť skryté sledovacie zariadenia ako napríklad bezdrôtové kamery prípadne ploštice. Zariadenie je miniatúrnych rozmerov a dá sa nosiť ako kľúčenka. Spoľahlivo detekuje frekvencie od 900MHz do 2400MHz. Výrobok je vhodným darčekom a prestíž v odhaľovaní frekvenčného žiarenia v miestnosti.a.

 

Bezdrôtová miniatúrna farebná kamera AJ-007S

AJ-007S je špionážna kamera s PINHOLE objektívom ktorý má priemer len 2mm tým pádom sa výborne uplatní napríklad na sledovanie rôznych priestorov cez malý otvor. Rozmery tejto kamery sú 2x2x2 cm.

 

Rádiostanica Alinnco DJ-S45CQ. Vysialcí dosah až 20km

Novinka medzi PMR/LPD rádiostanicami, uvedená na trh v máji 2006. Prevádzka rádiostanice je bez poplatkov a zvláštnych licencií.

 

 

 

 

Copyright © 2oo7 Market.sk | All right reserved | valid XHTML 1.0, css2 | pagerank 4 | Sitening 90