Tovarové položky z nášho shopu:

Real Time Virtual Radar SBS1

What is the SBS-1 ?
Zariadenie už neponúkame, neboli sme s ním až tak úplne spokojný.  Ale Všetko je na Vás...

Letecký lokátor je prijímač pre mód-S/ADS-B majáku z komerčného dopravného lietadla, vysielaný na kmitočte 1090MHz. Tento maják prenáša dáta ako sú pozícia, letová hladina, identifikácia a ďalšie informácie z dráhy a letu lietadla.
                S dodávaným softverom sú prijaté dáta  zobrazené na PC v tabuľkovom a grafickom formáte a ukazujú aktuálnu dopravnú situáciu v danom letovom regióne. Max. vzdialenosť na ktorej lietadlo môže byť sledované je cca 400km, ale veľký vplyv na tuto vzdialenosť majú okolnosti a miestne podmienky.
SBS-01 je pripojený  k PC USB kablom, to jest že počítač musí podporovať USB (1.1 nebo 2.0). Verzie s Ethernetom je pripravovaná. Dodaný softver komunikuje s väčšinou Microsoft Windows™ OS z Windows 98SE (od druhého vydania) nahor. Podľa výrobcu podpora USB rozhrania bola obmedzená a neúplná s Win98SE, takže  tam by mohli  byť problémy inštalácie požadovaných ovládačov.

  Prijaté dáta sú zobrazované v tabuľkovom a grafickom formáte, v ktorom sú údaje ako identifikácia, národnosť, volací znak, pozícia, traťová rýchlosť,  pomer vzostup /výstup atd. Grafická mapa zobrazuje pozíciu a dráhu lietadla spoločne s vybranými dátami pre každý cieľ. Vzostup a výstup sú farebne rozlíšené a reprezentujú modernú situáciu daného oblastného vzdušného priestoru. Rôzne zväčšovacie úrovne dovolia detailné ukážky menších regiónov, napríklad blízko letiska. Výškový pohlaď ukazuje súvislé pohyby sledovaných cieľov.
  Mapa taktiež zobrazuje územné hranice a pobrežie rovnako ako cieľový bod tratí, mesta, letiska atď.  
  Tieto cieľové body a trate sú uložené v jednoduchom textovom formátovom súbore a tieto môžu byť ľahko vyhľadatelné a obnovitelné.

  Súprava SBS-1
  SBS-1 prijímač
  240V kábelový Euro
  USB kábel 1.5m
  CD zo software a dokumentácii (english)        
  anténa magnetická 1090MHz
  koaxiálny kábel 5m

  Inštalácia je veľmi jednoduchá: inštalovať USB ovládače z CD, pripojiť SBS-1PC, pripojiť anténu, inštalovať užívateľský software z CD a to je všetko. Zaujímavosťou je možnosť napájať zariadenie priamo cez USB rozhranie, čo je ideálne pre portable – prenosné použitie.
  SBS-1 vyžaduje 500mA z USB rozhrania.

    SBS-1 je prijímac pro mód-S/ADS-B majáku z komercního dopravního letadla, vysílaný na kmitoctu 1090MHz. Tento maják prenáší data jako jsou pozice, letová hladina, identifikace a další informace z dráhy a letu letadla.
  S dodávaným softwarem jsou prijatá data zobrazená na PC v tabulkovém a grafickém formátu a ukazují aktuální dopravní situaci v daném letovém regionu. Max. vzdálenost na kterou letadlo muže být sledovano je cca 400km, ale velký vliv na tuto vzdálenost mají okolnosti a místní podmínky.

  SBS-1 je pripojen k PC USB kabelem, to jest pocítac musí podporovat USB (1.1 nebo 2.0). Verze s Ethernetem je pripravována . Dodaný software komunikuje s vetšinou Microsoft Windows™ OS z Windows 98SE (od druhého vydání) nahoru. Podle výrobce podpora USB rozhraní byla omezená a neúplná s Win98SE, takže tam by mohly být problémy instalace požadovaných ovladacu. Drívejší verze Windows a další OS (, Mac OS) nejsou zatím podporovaný.

  Prijatá data jsou zobrazená v tabulkovém a grafickém formátu, ve kterém jsou údaje jako dentifikace, národnost, volácí znak, pozice, tratová rychlost, pomer vzestup /sestup atd. Grafická mapa zobrazuje pozici a dráhu letadla spolecne s vybranými daty pro každý cíl. Sestup/vzestup jsou jinak barevné a reprezentují moderní situaci daného oblastního vzdušného prostoru. Ruzné zvetšovací úrovne dovolí detailní ukázky menších regionu, napríklad poblíž letište. Výškový pohled ukazuje svislé pohyby sledovaný cílu.

  Mapa také zobrazuje územni hranice a pobreží stejne jako cílový bod trate, mesta, letište atd
  Tyto cílové body a trate jsou uloženy v jednoduchém textovém formátovém souboru a tyto mohou být snadno vyhledatelné a obnovitelné.

  Souprava SBS-1
  SBS-1 prijímac
  240V kabelový Euro
  240V menící napájení
  USB kabel 1.5m
  CD se softwarem a dokumentací (english)
  anténa magnetická 1090MHz
  koaxiální kabel 5m
  1

  Instalace je skutecne jednoduchá : instalovat USB ovladace z CD, pripojit SBS-1 PC, pripojit anténu SBS-1, instalovat uživatelský software z CD a hotovo..

  Zajímavostí je možnost napájení SBS-1 pres USB rozhraní, což je ideální pro prenosné portable použití.
  SBS-1 vyžaduje 500mA z USB rozhraní.

  Co je pod víkem SBS-1 ?

  1- BNC -Connector                                                         
  2 - Helix-Filter
  3 - Preamp
  4 - Helix-Filter
  5 - Mixer
  6 - LT1963 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Regulators
  7 - LEDs airplane activity
  8 - 40 MHz crystal
  9 - LED update SRAM memory
  10 - LED link SBS-PC active
  11 - asynchronous SRAM memory
  12 - LED USB link
  13 - LED Power on
  14 - LT1086 1.5A Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V
  15 - MAX 3232 RS232-Transceiver
  16 - RS232 Connector
  17 - Power connector 5V 350 mA
  18 - 6 MHz crystal
  19 - Xilinx FPGA Spartan XC3S400 with 400kB system gates, 58 kB RAM, 288 kB BlockRAM
  20 - USB connector
  21 - Dual USB/FIFO FTT2232C
  22 - 74HC1250
  23 - AD9203 10-Bit-A/D-Converter 40 M/s
  24 - XCF 025 PLD
   převzato z   German magazine elektronik industrie 11/2005 page 85
     

  podrobneji zde. SBS-1ProductSpec.pdf manuál SBS-1 ( pdf - 510 kB anglicky)

  1 1
     
  Tak, a dnes, 3.ledna 2006 jsem byl upozornen na nove spuštený holandský web,
  na kterém je spuštena online SBS-1. Data jsou po cca 30/sec. intervalech na web zasílána jako screeny
  ve formátu JPG . Takže i když nastavení zoomu není ideální a není zobrazeno okno výškové-letové hladiny,
  je to online živý pohled na letecký provoz poblíž Rotterdamu.

  No, a zde je další o neco rychleji nacítající online SBS-ka v Anglii

  Upozornuji, že prekreslování screenu je závislé na rychlosti vašeho pripojení.
  Ž e se jedná o online zjistíte jednoduše tak, že kurzor myši dáte na nekterou z aktivních krivek letu(ctverecek)
  a pockáte až se nacte nový screen. Nesmíte však hýbat s posuvnou lištou.
  Po nactení nového screenu bude videt jakou vzdálenost letadlo uletelo za cca 30sec.

  Modrá krivka dráhy je vzestupná, žlutá sestupná a bílá krivka je let ve stálé letové hladine

  okud si stáhnete log4.zip , rozbalíte a zkopírujete log4.bst do PC / Program Files/Kinetic/Base Station

  můžete sledovat od jihozápadu pozvolný sestup švýcarské linky SWR 148A , přelet ve výšce cca 1600m východně kolem Prahy,
  otočka někde nad severním okrajem Prahy a sestup od severovýchodu na Ruzyňské letiště ranway RW24

  Téměř současně lze zaznamenat od západu přílet GWI 2770 pod německým označením, jeho pozvolný sestup a otočku roněž ve výšce
  cca 1600m nad Neratovicemi a zařazení za SWR 148A.

  Mez těmito dvěma přistáními, odstartovala z téže ranwae RW24 linka anglická, pod označením EXS 196 a nabrala kurs na západ.

  Pokud budete během sledování záznamu měnit zoom, je možné sledovat téměř datailní záběry.

  Úvod   Pomôžte nám s prekladom a recenziov z daného výrobku a získajte zľavu 500,-Sk pri kúpe niektoré z nášho ponúkaného tovaru.
  Inštalácia  
  Recenzia  
  Záujmové body  
  Úvod ang.  

   

   

Záručná doba:24 mesiacov
Dostupnosť tovaru:7-14 dní ( tovar je mimo nášho skladu)
Preprava:Slovenská pošta, a.s.symbolická cena 50,-Sk ( do 4-6 pracovných dní máte zásielku doma)
Preprava:EXPRES kuriérom DPDdo vlastných rúk cena 230,-Sk (do 1-3 dní máte zásielku doma + 7 dní – tovar mimo skladu).

Cenové rozdiely v poštovnom uhrádza naša firma.
Vítame bezpečné platby cez elektronické bankovníctvo – zákazník automaticky dostáva od nás darček. Dobierky sú overované telefonicky, alebo e-mailom.

Reklama

Reklamno, propagačné predmety-suveniry SLOVAKIA

Ručná výroba keramiky, presnejšie suvenírov z pálenej hliny a ďalších tradičných prírodných materiálov.

Súťaž o "naj" fotografiu - video vytvorenú mikrokamerou Zapojte sa do súťaže o najlepšiu špionážnu fotografiu.
Najvýstižnejšia fotografia bude obmenená mikrokamerou.

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar alebo služby

Doprajte svojej firme prestýžnu web reklamu na prestýžnej doméne
www.market.sk

Sponzorované miesto pre neziskovú organizáciu
Budte prvý, a doprajte si sen "web reklami" na prestýžnej dómene
www.market.sk

Reklama v časopise marketSK

Inzerujte v novinach ktoré zdarma dostavajú Vśetky velké firmy na Slovensku.

Ponuka

Ponuka do vypredania slov !!! Máte záujem o doménu III rádu www.firma.market.sk ???

Nedajte sa predbehnúť ! Nutné zaslanie kópie živno-listu a doména zhodná z Vašou firmou je Vaša.

Píšte na mail@market.sk

 • www.Mercury.Market.sk
 • www.tessco.Market.sk
 • www.nieco.Market.sk
alebo preferovane:
 • www.Super.Market.sk
 • www.Shop.Market.sk
 • www.Wan.Market.sk
 • www.Art.Market.sk
 • www.Drogeria.Market.sk
Copyright © 2oo7 Market.sk | All right reserved | valid XHTML 1.0, css2 | pagerank 4 | Sitening 90