Tovarové položky z nášho shopu:

Sledovanie áut / lokalizácia polohy

Ponúkame profesionálne zariadenie na sledovanie vozidiel, alebo tovaru s technológiou GPRS a SMS. Sme v predstihu pred konkurenciou, ktorá v súčasnosti ponúka síce lacné zariadenia, no drahé zariadenia na prevádzku.
Technológom GPRS Vám Vaše mesačne náklady nepresiahnu 99,-Sk ( dátový 10Mb paušál od t-mobilu.) My sami už neponúkame staršie technológie GPS – SMS ktoré sme aj sami vyrábali. Jednoducho budúcnosť je v dátových službách. 

Zariadenie, v ktorom sú integrované najmodernejšie GPS a GSM technológie, zabezpečujúce lokalizáciu vozidla a komunikáciu s vozidlom prostredníctvom Vášho mobilného telefónu. Správa sa ako alarm s pagerom neobmedzeného dosahu a zároveň lokalizuje vozidlo kdekoľvek na Zemi. Koncepcia výrobku spĺňa požiadavky zákazníkov, ktorí vyžadujú okamžité informovanie o vniknutí do vozidla, alebo jeho odcudzení a zároveň si neželajú byť sledovaní inou organizáciou poskytujúcou takýto typ služby. Výhodou je možnosť súčasne používať zariadenie ako navigačný systém.
Ďalej je zariadenie určené pre firmy a organizácie, ktoré chcú mať detailný prehľad o pohybe vozidiel, chcú byť okamžite informovaní ak vozidlo vstúpi (vystúpi) z určitej lokality, prípadne chcú svojim zákazníkom poskytnúť možnosť sledovať prepravu ich tovaru.

Sledovania pohybu motorových vozidiel On LINE.

FALCOM STEPP-II je GSM/GPRS

Cena vid na konci článku

FALCOM STEPP-II je GSM/GPRS komunikátor navrhnutý špeciálne pre aplikácie satelitného sledovania pohybu motorových vozidiel.

POTREBUJETE KEDYKOĽVEK ZISTIŤ, KDE SA PRÁVE NACHÁDZA VAŠE VOZIDLO ?
Pomocou nášho systému WebMap  stačí v databáze kliknúť na požadované vozidlo a o niekoľko sekúnd si môžete jeho pozíciu zobraziť na mape celého sveta. Za túto službu neplatíte žiadnemu sprostredkovateľovi ! Sami si určujete čo a kedy ...

AKO TO FUNGUJE ?
Vo vozidle je nainštalovaný satelitný GPS prijímač s anténou, pomocou ktorého je možné zistiť zemepisné súradnice a rýchlosť motorového vozidla kdekoľvek na našej zemeguli. Cez mobilnú GSM sieť sa tieto informácie odošlú do počítača a pomocou programu WebMap sa poloha auta zobrazí na mape.

ČO K TOMU POTREBUJETE ?
1. Mobilnú jednotku Falcom STEPP-II, ktorá sa spolu s kombinovanou GPS/GSM anténou nainštaluje do vozidla.
2. Do mobilnej jednotky sa vkladá SIM karta ktoréhokoľvek mobilného
operátora, umožňujúca príjem a posielanie SMS správ, pri dátových službách aj GPRS.
Ak chcete vozidlo sledovať aj v zahraničí, musíte mať aktivovanú službu roamingu.
3. Počítač s operačným systémom WINDOWS 2000 alebo XP s možnosťou pripojenia do internetu.
4. Program WebMap, ktorý zabezpečí databázovú evidenciu vozidiel a komunikáciu s mobilnou jednotkou vozidla.
5. Prenos informácií medzi počítačom a mobilnou jednotkou sa vykonáva cez GSM modem Falcom-SAMBA. Tento modem sa pripája k počítaču cez USB rozhranie.
6. Do USB modemu sa vkladá SIM karta ktoréhokoľvek mobilného operátora, umožňujúca príjem a posielanie SMS správ.
Montáž zariadenia zvládnete aj sami, získate tým lacné a pohodlné sledovanie svojho vozidla za priaznivé náklady.

Ako zistíte polohu vozidla a zobrazíte na mape ?
V databáze vozidiel si vyberiete požadované vozidlo a zvolíte dotaz na polohu. V tomto okamžiku sa do mobilnej jednotky vyšle SMS s dotazom. Mobilná jednotka odpovie SMS správou, ktorá obsahuje zemepisné súradnice a rýchlosť vozidla. Keď sa zvolí funkcia zobrazenia polohy na mape, pomocou internetového prehliadača sa vyvolá stránka mapového servera. Na mape je symbolom znázornená aktuálna poloha vozidla a výberom rôznych mierok je možné meniť podrobnosť mapového podkladu.
Je možné  v tomto prípade pripojiť mobilnú jednotku s autoalarmom alebo iným elektronickým zabezpečovacím systémom a v prípade aktivácie sa varovná správa vyšle na mobilný telefón vodiča, alebo  dispečerské pracovisko bezpečnostnej služby. V spolupráci s národným poskytovateľom služby EUROWATCH môže byť Vaše odcudzené vozidlo vyhľadané takmer v každom štáte Európy.

Základné poskytované funkcie:
Zistenie aktuálnej polohy vozidla formou SMS.
Sledovanie pohybu vozidla v reálnom čase po nadviazaní CSD alebo GPRS dátového spojenia.
Monitorovanie stavu digitálnych I/O portov, vyslanie alarmových hlásení a polohy pri ich aktivácii.
Diaľkové nastavovanie výstupných I/O portov.

Technické parametre:
ARM7 TDMI procesor 25 MHz
2 MB FLASH, 512 kB SRAM
digitálne vstupy + 1 špeciálny vstup (IGNITION)
4 digitálne výstupy
2 analógové vstupy

Rozhrania:
MOLEX 16 pin: napájacie napätie a I/O porty
AMP 15 pin: sériové rozhranie RS232 a audio signály
SMB konektor: externá GSM anténa
SMB konektor: aktívna 3V GPS anténa
Čítačka SIM karty
LED indikátory

GSM / GPRS modul:
3-pásmový Siemens MC55
GPRS class B, class 10
Podpora CS1 až CS4 a PBCCH

GPS modul:
12-kanálový paralelný prijímač
SiRF starIIe/LP chip
Protokoly: NMEA-0183, RTCM SC-104, SiRF binary

Napájacie napätie: 10,8 až 31,2 V DC
Rozmery: 55 mm x 88 mm x 22 mm
Hmotnosť: 120 g
Teplotný rozsah: prevádzková teplota: -40 °C až +85 °C

Príslušenstvo:
Súčasťou dodávky je plastový držiak a napájací kábel s konektorom MOLEX (osadené 4 základné vodiče).

Voliteľné príslušenstvo:
kombinovaná GSM/GPS anténa FAL-ANT-1 resp. FAL-ANT-5
prídavné káble pre MOLEX konektor
AUDIO/COM kábel KA13 (konfigurovanie cez RS232 a AUDIO signály)
BOOT kábel KA14 (upgrade FW)
odpojovač autobatérie GPS zariadenia pri vybite hlavnej autobatérie.

GPS FALCOM STEPP-II je možné dodať s dvoma verziami FW:
S originálnym programom od spoločnosti FALCOM – umožňuje len online sledovanie pohybu vozidiel + monitorovanie a ovládanie I/O portov. Táto verzia FW spolupracuje s programami Uni Track WebMap.
S programom UniStepp od spoločnosti DeMo-Tech – okrem online sledovania poskytuje aj záznam trás vozidla do internej FLASH pamäte (offline sledovanie a tvorba kníh jázd). Táto verzia FW spolupracuje so všetkými programami systému Uni-Track.

FALCOM STEPP-II sa vyrába aj s integrovanou Li-Ion záložnou batériou o kapacite 1100 mAh (označenie STEPPII-55-LT).

Falcom STEPP-II je inteligentný GSM/GPS komunikátor, do ktorého je vyvinutý program UniStepp. Tento program je dodávaný ako príslušenstvo k zariadeniu (nahratý v internej pamäti FLASH).

Momentálna verzia programu UniStepp podporuje len SMS komunikáciu a CSD komunikáciu (vytáčané dátové spojenie). Verzia s GPRS komunikáciou je v štádiu dokončovania vývoja a testovania. Z uvedeného vyplýva, že momentálne neponúkame možnosť sledovania vozidla cez WEB stránku, ale je nutná priama komunikácia modemu pri PC (napr. SAMBA 55) s komunikátorom STEPP-II formou SMS resp. CSD. Komunikátor STEPP-II môže byť nakonfigurovaný aj tak, že zasiela informácie SMS správami na bežný mobilný telefón.

STEPP-II je vybavený 4 vstupnými portami (t.j. je možné monitorovať 4 rôzne vstupy – napr. zapaľovanie motora, autoalarm ...) a 4 výstupnými portami (t.j. je možné napr. na diaľku SMS správou pomocou blokovacieho relé zablokovať štartér).

Odpojovač autobatérie má funkciu: slúži na kontrolu napätia hlavnej autobatérie a pri nedovolenom poklese odpojí STEPPII (napr. pri dlhodobejšom odstavení vozidla). Okrem toho môže riadiť dobíjanie záložného akumulátora. Použitie odpojovača je voliteľné, nie je zahrnutý v cene zariadenia a jeho cena je približne 950,- Sk s DPH.

Čo sa týka SW pre PC, sú k dispozícii dve varianty:

Kompletný dispečerský systém Uni Track, ktorý zahŕňa programy pre OnLine sledovanie v reálnom čase, OffLine sledovanie (vyhodnotenie zaznamenaných trás, generovanie elektronických kníh jázd) a mapové podklady SR a Európy. Tento systém je dosť zložitý a rozsiahly, je určený pre väčšie vozové parky a ponuku tvoríme individuálne podľa požiadaviek zákazníka.

Pre jednoduché zistenie polohy a zobrazenie na mapovom webe Mapquest ponúkame program WebMap.  Program poskytuje polohu formou SMS na jednorazový dotaz, alebo si môže užívateľ nastaviť STEPP-II tak, aby posielal polohy SMS správami v zadefinovanom intervale.

Komunikátor STEPP-II je možné konfigurovať cez sériové rozhranie RS232 (pomocou kábla KA13) našim bezplatne poskytnutým konfiguračným programom.

 

Softvérové vybavenie:
Interný softvér k STEPP-II – Uni-Stepp
Program UNI-STEPP je určený pre inteligentné GSM/GPRS modemy FALCOM STEPP-II.
Koncepčne vychádza z programu UNIVERZAL pre staršie typy inteligentných GSM modemov, je však doplnený o možnosť GPRS dátovej komunikácie. Formát premenných a príkazov zostal zachovaný.

Program je prioritne určený pre systém satelitného sledovania motorových vozidiel s nasledovnými funkciami:
Zasielanie údajov z GPS prijímača na dispečing v reálnom čase.
Ukladanie trasy vozidla do záznamníkovej pamäte, prenos záznamov na dispečing.
Monitorovanie stavu vstupných digitálnych I/O portov a vysielanie alarmových správ pri ich zmene.
Nastavovanie výstupných I/O portov na základe prijatých príkazov.
Možnosť použitia lokalizačnej služby GSM operátora ORANGE.

Program UNI-STEPP môže nájsť uplatnenie aj v iných aplikáciách, ako napríklad:
Diaľkové monitorovanie a ovládanie neobsluhovaných technologických zariadení z mobilu alebo dispečerského centra.
Snímanie alarmových hlásení z elektronických zabezpečovacích alebo požiarnych ústrední, ich vyhodnocovanie a posielanie varovných správ.
Okamžité informovanie o poruchových a havarijných stavoch rôznych technických zariadení na mobilný telefón servisného technika.
Bezdrôtová GSM telemetria a dátové prenosy v oblasti merania, automatizácie a regulácie.

Program UNI-STEPP je uložený vo FLASH pamäti modemu, po zapnutí napájania sa automaticky prehrá do pamäte RAM a odštartuje. Užívateľ má možnosť komunikovať s programom a ovládať jeho funkčnosť formou špeciálne zadefinovaných príkazov. Konfiguračné parametre (premenné) je možné nastavovať pomocou konfiguračného programu cez sériové rozhranie RS232 alebo na diaľku (SMS, CSD alebo GPRS dátové spojenie).

V prípade potreby nie je problém program prispôsobiť na základe špecifických požiadaviek zákazníka.

Modem pre komunikáciu GSM/GPRS:
FALCOM SAMBA-55 je plug and play 3-pásmový GSM/GPRS 900/1800/1900 modem a telefón. Extrémne malé rozmery, integrovaná GSM anténa, moderný dizajn a prevedenie so zabudovaným  USB konektorom umožňujú priame zasunutie do USB rozhrania počítača alebo notebooku.

Ovládač pre WIN 2000/XP a komunikačný program Mobil Phone-Tools zabezpečí bezdrôtový GPRS prístup do internetu takmer kdekoľvek vo svete. Hlasovú komunikáciu sprostredkuje moderný audio headset od firmy FALCOM, ktorý je ako voliteľné príslušenstvo súčasťou dodávky.

Rozhrania: USB: komunikačné rozhranie USB 2.0
Konektor 2,5 mm, 4 póly: audio signály (headset)
Čítačka SIM karty
3 x LED indikátory

GSM modul: Siemens MC55, GPRS class B, class 10
Podpora CS1 až CS4 a PBCCH
Prenos do 85,6/42,8 kbps (down/up link)

Software: Ovládač pre WIN 2000/XP
Komunikačný program Mobil Phone Tools

Napájacie napätie: cez USB rozhranie
Rozmery: 88,7 mm x 37,6 mm x 12,6 mm
Hmotnosť: 79 g
Teplotný rozsah: prevádzková teplota: -20°C až +55°C

Jednoduchá lokalizácia vozidla – Uni Track WebMap

Programové vybavenie WebMap umožňuje jednoduchým a lacným spôsobom lokalizovať hľadané vozidlo a zobraziť jeho polohu na mape.
Čo je k tomu potrebné ?
Mobilná jednotka FALCOM STEPP II, ktorá sa spolu s kombinovanou GPS/GSM anténou nainštaluje do vozidla.
Do mobilnej jednotky sa vkladá SIM karta ktoréhokoľvek mobilného operátora, umožňujúca príjem a posielanie SMS správ.
Počítač s operačným systémom WINDOWS 2000 alebo XP s možnosťou pripojenia do internetu.
Program WebMap, ktorý zabezpečí databázovú evidenciu vozidiel a komunikáciu s mobilnou jednotkou vozidla.
Prenos informácií medzi počítačom a mobilnou jednotkou sa vykonáva cez GSM modem FALCOM SAMBA 55, ktorý je pripojený k počítaču cez USB rozhranie.
Do modemu sa vkladá SIM karta ktoréhokoľvek mobilného operátora, umožňujúca príjem a posielanie SMS správ.

Ako sa zobrazí poloha vozidla na mape ?

V databáze vozidiel si užívateľ vyberie požadované vozidlo a zvolí „Dotaz na polohu“. V tomto okamžiku sa do mobilnej jednotky vyšle SMS s dotazom. Mobilná jednotka odpovie SMS správou, ktorá obsahuje zemepisné súradnice a rýchlosť vozidla. Keď sa zvolí funkcia zobrazenia polohy na mape, pomocou internetového prehliadača sa vyvolá stránka bezplatného mapového servera MAPQUEST. Na mape je symbolom znázornená aktuálna poloha vozidla a výberom rôznych mierok je možné meniť podrobnosť mapového podkladu.

Pre firmy s lokálnou počítačovou sieťou je k dispozícii aj doplnkový program „SMS server“, ktorý umožňuje zdieľať jeden GSM modem FALCOM SAMBA 55 viacerými užívateľmi. V tomto prípade programy WebMap nainštalované na pracovných staniciach komunikujú s SMS serverom formou TCP/IP protokolu.

Na komplexné fungovanie všetkých modulov potrebujete tieto segmenty, ceny priložené :
Mobilná časť - automobil:
1.      FALCOM STEPP-II ( 13 270,-Sk)
2.      Združená GPS/GSM-5 anténa ( 1 080,-Sk)
3.      Program UNI-STEPP pre možnosť GPRS dátovej a OF LINE komunikácie. ( 4290,-Sk)
Nepovinne príslušenstvo:
4.      Pre komunikáciu a nastavenie z FALCOM STEPP-II potrebujete dátový kábel KA13 ( 460,-Sk) pre možný apgrejd softvéru KA14. ( 460,-Sk)
5.      Rozširujúci kábel MOLE-X pre STEPP, pre rozšírenie funkcii zariadenia ako je napr. sledovanie premenných... ( 460,-Sk)
Montáž: 2990,-Sk ( no zvládnete ju aj sami )

Stacionárna časť:
1.      Modem GSM/GPRS FALCOM SAMBA-55  ( 6 560,-Sk)
2.      Mapa WebMap ( 2 700,-Sk)
Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Časť FALCOM STEPP-II samozrejme dokáže pracovať aj samostatne a to tak že si ho nastavíte na posielanie SMS správ na Váš mobil kde si lokátory môžete pozrieť na web stránkach: www.mapquest.com, alebo na www.mapy.cz .
Prevádzkové náklady závisia od aktuálnych tarifou mobilných operátorov a cien SMS (zistenie jednej polohy predstavuje cenu dvoch SMS)
Manuály, ovládače, firmware modemov FALCOM

Detailné technické parametre modemov FALCOM, manuály, voľne šíriteľné programy, ovládače a najnovšie verzie firmware nájdete na strákach www.falcom.de v časti SERVICE.

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar, či služby

Cenová akcia: 500,-Sk s DPH

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar, či služby. Prestížna progresivna reklama len pre Vás. Umiestnite si tu svoj tovar, a sledujte nárast zakazníkov. Ak neskusíte, neuveríte... čítaj viac

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Reklama

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar, či služby

Cenová akcia: 500,-Sk s DPH

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar, či služby. Prestížna progresivna reklama len pre Vás. Umiestnite si tu svoj tovar, a sledujte nárast zakazníkov. Ak neskusíte, neuveríte... čítaj viac

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar, či služby

Cenová akcia: 500,-Sk s DPH

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar, či služby. Prestížna progresivna reklama len pre Vás. Umiestnite si tu svoj tovar, a sledujte nárast zakazníkov. Ak neskusíte, neuveríte... čítaj viac

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar, či služby

Cenová akcia: 500,-Sk s DPH

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar, či služby. Prestížna progresivna reklama len pre Vás. Umiestnite si tu svoj tovar, a sledujte nárast zakazníkov. Ak neskusíte, neuveríte... čítaj viac

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar, či služby

Cenová akcia: 500,-Sk s DPH

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar, či služby. Prestížna progresivna reklama len pre Vás. Umiestnite si tu svoj tovar, a sledujte nárast zakazníkov. Ak neskusíte, neuveríte... čítaj viac

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Ponuka

Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok

Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR + písmená. Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok. Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR.  Obe riadky sú číselné + označenie Sk, EUR.

 

 

 

Sada 2 SIM 1 je zariadenie, pomocou ktorého môžete vložiť až dve SIM karty do jedného telefónu

Môžete tak ľahko z Vášho telefónu spraviť telefón pre dve SIM karty. Okrem toho Vám 2 SIM 1 karta umožní i manipulovať s týmito dvomi SIM kartami, čo napríklad znamená, že dovolí používateľovi prepínať medzi dvomi číslami alebo mobilnými sieťami.

 

 

Plazmová lampa s modrým efektom - plazma 508a MAXI guľa

Plazmová lampa so super veľkou sklenenou guľou. Vo vnútornej časti sa neustále prejavuje plazmová aura – efekt je veľmi príjemný na relaxáciu, a po jej dotknutí sa hneď plazmové svetlo začne meniť, jedná sa o veľmi neobvyklý efekt ktorý riadite len vy pohybom rúk...
Celková výška lampy je 29cm.

 

Rádio FM vysielač v digitálnej HI-FI stereo kvalite.

MP3-MP4 Vytvorte si svoje vlastne rádio a vysielajte v digitálnej HI-FI stereo kvalite.
FM Transmitter Digital STEREO Vám hudbu z MP3 prehrávača prenesie vzduchom do Vášho autorádia.
Dané zariadenie prenáša z Vášho MP3 prehrávača alebo počítača stereo hudbu do Vášho autorádia, alebo prijímača doma v byte a to v stereo kvalite.

 

Termostat AURATON 2020, programovateľný termostat s rozlíšením 0,25°C

NOVINKA !!!   Meranie teploty s rozlíšením 0,25°C, samostatné programovanie soboty a nedele, osem teplotných úrovní, počítadlo prevádzkových hodín kotla, programovateľná hysterézia, econo časovač, temperovací režim, krok programovania času je 1 minúta.

 

Detektor na odhalenie bezdôtových kamier a ploštíc AJ-01CD

Detektor ktorý vám pomôže odhaliť skryté sledovacie zariadenia ako napríklad bezdrôtové kamery prípadne ploštice. Zariadenie je miniatúrnych rozmerov a dá sa nosiť ako kľúčenka. Spoľahlivo detekuje frekvencie od 900MHz do 2400MHz. Výrobok je vhodným darčekom a prestíž v odhaľovaní frekvenčného žiarenia v miestnosti.a.

 

Bezdrôtová miniatúrna farebná kamera AJ-007S

AJ-007S je špionážna kamera s PINHOLE objektívom ktorý má priemer len 2mm tým pádom sa výborne uplatní napríklad na sledovanie rôznych priestorov cez malý otvor. Rozmery tejto kamery sú 2x2x2 cm.

 

Rádiostanica Alinnco DJ-S45CQ. Vysialcí dosah až 20km

Novinka medzi PMR/LPD rádiostanicami, uvedená na trh v máji 2006. Prevádzka rádiostanice je bez poplatkov a zvláštnych licencií.


 

Konkurenčné prostredie

http://www.navisdat.sk/

http://www.commander.sk/

http://www.syncom.sk/

Ponuka

Zdá sa Vám daná ponuka pridrahá ?
Skúste nám napísať či z danej ponuky nemáme aj tovar II kategórie. To jest tovar bol v používaní a odkúpený pre ďalší predaj. Jeho stav je 100 percentný. Tovar sa pred predajom repasuje. (vyčistí sa a dezinfikuje, prebehne výmena batérie, celkové ošetrenie)

Použili ste daný tovar a už ho nepoužívate?
Nie je problém, napíšte nám kedy ste výrobok zakúpil v akom je ešte stave a my ho od Vás spätne po vzájomnej dohode odkúpime a peniaze Vám pošleme na Váš účet.

DPREČO ZVOLIŤ GPRS ?

On-line GPS lokalizácia a prenos dát GPRS

Informácie o polohe GPS a eventuálne ďalšie informácie z vozidla sú prenášané v reálnom čase ako GPRS dáta v sieti GSM (cez Internet server na definovanú IP adresu) na server k ďalší mu spracovaniu alebo zobrazeniu na mapovom podklade dispečérskeho pracoviska. Na strane servera (dispečinku) musí byť kvalitné pevné pripojenie k internetu. Unikátnosť nášho riešenia spočíva práve v komunikácii GPRS/GSM, dovoľujúcom komunikáciu väčšieho objemu dát za nezrovnateľne nižších prevádzkových nákladov. Informácia o polohe vozidla má veľkosť len 16 byte smerovaných z vozidla na server. Vďaka GPRS sú vozidlá na príjme po celú dobu svojej pracovnej činnosti v priebehu dňa. Vo zvolenom intervale zosníma jednotka údaje z GPS a odošle ich na server. Po ukončení jazdy (tou sa rozumie ubehnutie vzdialenosti od naštartovania po vypnutie zapaľovania, natankovanie PHM do nádrže, státie so zapnutým kúrením, a pod.) sa odošle informácia o prevádzkovom zázname vozidla rovnako na server k ďalšiemu spracovaniu pre užívateľa. Veľkosť tejto informácie je tiež len 16 byte.

 
Náklady na GPRS

V prípade použitia GPRS je vhodné používať najlacnejší dátový tarif GSM operátora s predplatenou službou GPRS. Napr. v prípade operátora T-Mobile ide o tarif Data Start aktivovanom na dcérskej SIM karte v rámci služby Partner s mesačným paušálom 99,- Sk, v ktorom je predplatený už objem 10 MB prenesených dát. V prípade operátora Orange je to program DATA 5 s 5 MB predplatených dát za 149.- Sk/mes. Komunikácia prebieha jednosmerne do centra pomocou GPRS, kde je cena za prenos 1kB dát stanovená na 0,039 (0,035) Sk.. Do tohoto objemu sa vojde celá informácia 64x, takže oproti SMS správam, kde je cena za jednu informáciu 2,- Sk sme na neporovnateľnej cene. Z toho vyplýva možnosť podstatne častejšieho automatického obnovovania informácií o polohe vozidiel na dispečérske pracovisko. Ak teda bude informácia v cene 0,039/64 Sk odovzdávaná počas celého dňa, teda celých 24 hodín, napr. každú minútu, bude cena komunikácie za takýto deň prevádzky vo výške necelej 1,-Sk.

DMC007

Detektor mobilnej komunikácie DMC007 je určený pre selektívne zistenie činnosti GSM telefónnych prístrojoch v pásme 900 i 1800 MHz. K zariadeniu je možné zapojiť rušičku GSM LITE.Ponuka

Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok

Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR + písmená. Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok. Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR.  Obe riadky sú číselné + označenie Sk, EUR.

 

 

 

Sada 2 SIM 1 je zariadenie, pomocou ktorého môžete vložiť až dve SIM karty do jedného telefónu

Môžete tak ľahko z Vášho telefónu spraviť telefón pre dve SIM karty. Okrem toho Vám 2 SIM 1 karta umožní i manipulovať s týmito dvomi SIM kartami, čo napríklad znamená, že dovolí používateľovi prepínať medzi dvomi číslami alebo mobilnými sieťami.

 

 

Plazmová lampa s modrým efektom - plazma 508a MAXI guľa

Plazmová lampa so super veľkou sklenenou guľou. Vo vnútornej časti sa neustále prejavuje plazmová aura – efekt je veľmi príjemný na relaxáciu, a po jej dotknutí sa hneď plazmové svetlo začne meniť, jedná sa o veľmi neobvyklý efekt ktorý riadite len vy pohybom rúk...
Celková výška lampy je 29cm.

 

Rádio FM vysielač v digitálnej HI-FI stereo kvalite.

MP3-MP4 Vytvorte si svoje vlastne rádio a vysielajte v digitálnej HI-FI stereo kvalite.
FM Transmitter Digital STEREO Vám hudbu z MP3 prehrávača prenesie vzduchom do Vášho autorádia.
Dané zariadenie prenáša z Vášho MP3 prehrávača alebo počítača stereo hudbu do Vášho autorádia, alebo prijímača doma v byte a to v stereo kvalite.

 

Termostat AURATON 2020, programovateľný termostat s rozlíšením 0,25°C

NOVINKA !!!   Meranie teploty s rozlíšením 0,25°C, samostatné programovanie soboty a nedele, osem teplotných úrovní, počítadlo prevádzkových hodín kotla, programovateľná hysterézia, econo časovač, temperovací režim, krok programovania času je 1 minúta.

 

Detektor na odhalenie bezdôtových kamier a ploštíc AJ-01CD

Detektor ktorý vám pomôže odhaliť skryté sledovacie zariadenia ako napríklad bezdrôtové kamery prípadne ploštice. Zariadenie je miniatúrnych rozmerov a dá sa nosiť ako kľúčenka. Spoľahlivo detekuje frekvencie od 900MHz do 2400MHz. Výrobok je vhodným darčekom a prestíž v odhaľovaní frekvenčného žiarenia v miestnosti.a.

 

Bezdrôtová miniatúrna farebná kamera AJ-007S

AJ-007S je špionážna kamera s PINHOLE objektívom ktorý má priemer len 2mm tým pádom sa výborne uplatní napríklad na sledovanie rôznych priestorov cez malý otvor. Rozmery tejto kamery sú 2x2x2 cm.

 

Rádiostanica Alinnco DJ-S45CQ. Vysialcí dosah až 20km

Novinka medzi PMR/LPD rádiostanicami, uvedená na trh v máji 2006. Prevádzka rádiostanice je bez poplatkov a zvláštnych licencií.


 

 

 

Copyright © 2oo7 Market.sk | All right reserved | valid XHTML 1.0, css2 | pagerank 4 | Sitening 90