Tovarové položky z nášho shopu:

Zariadenia pre zachytávanie (zaznamenávanie) stlačenia klávesnice.

Zariadenia pre zachytávanie (zaznamenávanie) stlačenia klávesnice. Podporujeme už aj Windows Vista !!!
Je to malý elektronický prístroj, ktorý je pripojený medzi klávesnicou a počítačom.

Hardvérová pamäť zapisuje každý úder do klávesnice do internej neprepisovanej EEPROM pamäti. Tento klávesový špión môže byť neskôr stiahnutý a analyzovaný našim softvér pre dekódovanie všetkého čo sa udialo na PC.

Základné aplikácie:
Monitorovanie deti, zamestnancov. 
Dátová záloha.
Úplne nezistiteľný pre softvér !!!
Transparentný pre strojovú operáciu.
Nad 260 000 úderov klávesnice = základná kapacita pamäte (256kB verzie).
Nezávislý od operačného systému v spôsobe záznamu.
Špeciálny pre informačné zálohovanie a analýzu vašej činnosti.
Národné prostredie klávesnice.
Pamäť mimo elektrickej energie na viac ako  100 rokov .

Inštalácia:
Inštalácia je veľmi jednoduchá, pri vypnutom počítači - len vložíme ako medzi kus PS2 alebo USB klávesnice a konektora počítača. Po zapnutí bude zaznamenávať všetky záznamy cez klávesnicu. Predošlé informácie nebudú prepísané lebo nahrávka pokračuje z posledného ukončeného riadku, pamäťového média.

1. Hľadaj PS/2 ( USB ) konektor na počítači v zadnej časti PC.
2. Rozpojiť klávesnicu.                      
3. Zapojiť špión detektor namiesto konektora klávesnice
4. Zapojte konektor klávesnice k nášmu zariadeniu
Zapnite počítač a informácie sa začnú zapisovať do nášho zariadenia.

Novinka na Slovenskom trhu !
Riešte svoje špehovanie PC softvérovo !
Neodhalí Vás nik, ak mu to sám, nepoviete.
Skúste...- demo ver OLD

A máme tu verziu už aj na Vistu...

Špión počítačovej klávesnice

Špión počítačovej klávesnice AGENT007-USB – 2MB  (KEY Katcher)

Cena: 3700,-Sk PROFI VERZIA

Zariadenia pre zachytávanie (zaznamenávanie) stlačenia klávesnice.
Je to malý elektronický prístroj, ktorý je pripojený medzi klávesnicou a počítačom.
Hardvérová pamäť zapisuje každý úder do klávesnice do internej neprepisovanej EEPROM pamäti. Tento klávesový špión môže byť neskôr stiahnutý a analyzovaný našim softvér pre dekódovanie všetkého čo sa udialo na PC.

Špionový hardvérový hlásič počítačovej klávesnice schopný monitorovania až 
260 000 000 klávesov vypísaných do počítača cez klávesnicu. To znamená že môže pracovať nepretržite 3 mesiace a špehovať cele dianie na PC.
Je to v skutočnosti malý rádiotechnický prístroj zapojený uprostred štandardnej USB klávesnice a osobný počítač. Toto je hlavná funkcia záznamu všetkého čo pochádza z klávesnice PC a to všetko sa zapisuje do stálej pamäti.  Uložené dáta môžete neskôr analyzovať špeciálnym softverom aj na inom počítači.

Špionový hardvérový hlásič počítačovej klávesnice schopný monitorovania až 
260 000 000 klávesov vypísaných do počítača cez klávesnicu. Je to v skutočnosti malý rádiotechnický prístroj zapojený uprostred štandardnej PS/2 klávesnice a osobný počítač. Toto je hlavná funkcia záznamu všetkého čo pochádza z klávesnice PC a to všetko sa zapisuje do stálej pamäti.  Uložené dáta môžete neskôr analyzovať špeciálnym softverom aj na inom počítači.

Špión počítačovej klávesnice AGENT007 – 128kB (KEY Katcher) 

Cenová akcia: 1 990.,-Sk

Zariadenia pre zachytávanie (zaznamenávanie) stlačenia klávesnice.
Je to malý elektronický prístroj, ktorý je pripojený medzi klávesnicou a počítačom.
Hardvérová pamäť zapisuje každý úder do klávesnice do internej neprepisovanej EEPROM pamäti. Tento klávesový špión môže byť neskôr stiahnutý a analyzovaný našim softvér pre dekódovanie všetkého čo sa udialo na PC.

Špionový hardvérový hlásič počítačovej klávesnice schopný monitorovania až 
260 000 klávesov vypísaných do počítača cez klávesnicu. Je to v skutočnosti malý rádiotechnický prístroj zapojený uprostred štandardnej PS/2 klávesnice a osobný počítač. Toto je hlavná funkcia záznamu všetkého čo pochádza z klávesnice PC a to všetko sa zapisuje do stálej pamäti.  Uložené dáta môžete neskôr analyzovať špeciálnym softverom aj na inom počítači.


AGENT007-128kB-KLAV modul Profi Špión počítačovej klávesnice.

Cena: 2 300,-Sk

Zariadenia pre zachytávanie (zaznamenávanie) stlačení klávesnice.
Je to malý elektronický prístroj, ktorý sa musí zapojiť (vmontovať) priamo do klávesnice, alebo do počítača.
Hardvérová pamäť zapisuje každé stlačenie klávesnice do internej neprepisovanej EEPROM pamäti. Tento klávesový špión môže byť neskôr stiahnutý ( vymeníte klávesnicu za inú) a začnete analyzovať našim softvér pre dekódovanie všetkého čo sa udialo na PC.

Tento modul je špeciálna verzia pre vloženie priamo do klávesnice.
To znamená že pre možné používanie musíte modul zamontovať do PS/2 klávesnice. Inštalované zariadenie nie je vôbec viditeľné ani pre vaše oko ani pre žiadny softvér.
Špionový hardvérový hlásič počítačovej klávesnice schopný monitorovania až 

130 000 klávesov vypísaných do počítača cez klávesnicu. Je to v skutočnosti malý rádiotechnický prístroj zapojený – vmontovaný v štandardnej PS/2 klávesnice, pripojiteľná na osobný počítač. Toto je hlavná funkcia záznamu všetkého čo pochádza z klávesnice PC a to všetko sa zapisuje do stálej pamäti.  Uložené dáta môžete neskôr analyzovať špeciálnym softverom aj na inom počítači.

AGENT007-128kB-KLAV+MONTAZ  modul Profi Špión počítačovej klávesnice

Cena: 3 800,-Sk 3100,-Sk

Zariadenia pre zachytávanie (zaznamenávanie) stlačení klávesnice. Zariadenie je už vmontovane do novej PC klávesnice !
Je to malý elektronický prístroj, ktorý je zapojený priamo do klávesnice. Hardvérová pamäť zapisuje každé stlačenie klávesnice do internej neprepisovanej EEPROM pamäti. Tento klávesový špión môže byť neskôr stiahnutý ( vymeníte klávesnicu za inú) a začnete analyzovať našim softvér pre dekódovanie všetkého čo sa udialo na PC.

Tento modul je špeciálna verzia už vmontovaná v klávesnici od PC.
To znamená že len vymeníte klávesnice ( originálnu za túto)  a môžete hneď sledovať čo sa deje na PC. Inštalované zariadenie nie je vôbec viditeľné ani pre vaše oko ani pre žiadny softvér.
Špionový hardvérový hlásič počítačovej klávesnice schopný monitorovania až 
130 000 klávesov vypísaných do počítača cez klávesnicu. Je to v skutočnosti malý rádiotechnický prístroj zapojený – vmontovaný v štandardnej PS/2 klávesnice, pripojiteľná na osobný počítač. Toto je hlavná funkcia záznamu všetkého čo pochádza z klávesnice PC a to všetko sa zapisuje do stálej pamäti.  Uložené dáta môžete neskôr analyzovať špeciálnym softverom aj na inom počítači.

 

Dozorca PC určený k detailnému monitorovaniu všetkých činností PC

Softvérnie NIE je identifikovateľný v PC.  Presvedčte sa sami !!! DEMO

Cena za jednu licenciu 663,90,-Sk alebo 450,-Cz Pre WIN2000 a XP.

Program Dozorca je určený k detailnému monitorovaniu všetkých činností užívateľov na PC a ku vzdialenej obsluhe počítačov. K prevádzke vzdialených operácií bude na základe nastavenia vyžadované potvrdenie užívateľa, alebo k nemu dôjde bez jeho vedomia.
Monitorovanie umožňuje uskutočnenie analýz, ktoré informujú o vyťaženosti a aktivite zamestnancov či iných osôb, napr. v pracovnej dobe alebo monitorovanie prevádzky počítačov a ich vyťaženosti.

Pripojenie ku vzdialenému počítaču prebieha pomocou lokálnej siete alebo FTP serveru. Vďaka možnosti druhého typu pripojenia sa tak počítač stáva pripojiteľným odkiaľkoľvek zo siete Internet (vrátane proxy, NAT, firewall). Integrovaná funkcia detekcie počítačov na lokálnej sieti, ale i FTP, pomôže nájsť inštalovaný program na vzdialených počítačoch.
Pre prenos výsledkov monitoringu je možné využiť i funkciu zasielania záznamov e-mailom.
Stiahnite si JEDNODENNÉ  DEMO verziu monitorovacieho systému Dozorca (Windows/ Vista/ XP/2000) Viď info nižšie


Prehľad základných funkcií vzťahujúcich sa k monitoringu PC:

Sledované udalosti:

 1. prevádzka počítača, vrátane sledovania nesprávneho ukončenia Windows
 2. spustené a ukončené programy
 3. zobrazené a uzavreté okná
 4. prepnutie na program
 5. otvorené dokumenty
 6. monitoring tlačových úloh
 7. spustenie, ukončenie, prechod do režimu spánku a prebudenie Windows
 8. vloženie textu do schránky
 9. vloženie a vybratie ktoréhokoľvek disku, vrátane detailných informácií s možnosťou získania výpisu obsahu disku
 10. nastaviteľný monitoring súborového systému (zmeny v súboroch a adresároch na vybranom disku), vrátane možnosti zadania nesledovaných súborov a adresárov
 11. navštívené WWW stránky definovaných internetových prehliadačov a ďalších programov
 12. stisknuté klávesy (pozor: týka sa i hesiel)
 13. udalosti myši
 14. inštalovaný a odinštalovaný software
 15. vyťaženie procesoru
 16. využitie pamäti
 17. ďalšie neobmedzené možnosti sledovania (napr. chatovanie) pri použití reakcií na udalosti.

Reakcie na udalosti:

Na takmer každú registrovanú udalosť (napr. pokiaľ je spustený program…, stisknutá klávesa… atď. – viď. sledované udalosti) alebo po časovom intervale je možné nastaviť reakciu v podobe:

 1. získanie screenu obrazovky s nastaviteľnou kvalitou a s možnosťou vloženia dátumu a času alebo pozície kurzoru myši do snímku
 2. zadováženie fotografie z webovej kamery s nastaviteľnou kvalitou a s možnosťou vloženia dátumu a času do snímku
 3. záznamu zvuku pomocou mikrofonu s voliteľnou dĺžkou záznamu
 4. spustenie definovaného programu/príkazu
 5. získanie obsahu disku

Prehliadanie zaznamenaných udalostí:

 1. jednoduchý a prehľadný výber dňa
 2. detailné informácie o všetkých zaznamenaných udalostiach, vrátane doby behu programov, doby vloženia diskov apod.
 3. prehliadanie výsledkov reakcií na udalosti  integrovaným prehliadačom alebo pomocou systémových nástrojov
 4. roztriedenie udalostí do takmer 20tich záložiek, vrátane možnosti zobrazenia všetkých záznamov spoločne s filtráciou
 5. synchronizované prehliadanie položiek v záložkách podľa času posledného vybratého záznamu
 6. náhľady vložených textov do schránky
 7. náhľady stisknutých kláves po prepnutí na program, popr. celého záznamu
 8. interaktívne prehliadanie
 9. štatistiky
 10. užívateľské filtry a filtry reakcií na udalosti
 11. vyhľadávanie
 12. tlač záznamov
 13. záloha alebo export záznamov do textového súboru s voliteľným oddeľovačom alebo do MS Excelu
 14. informatívne malé ikony programov, ktorých sa udalosť týka
 15. farebné zvýrazňovanie udalostí a reakcií

   
Všeobecný prehľad                                             Okná

   
                      Programy                                               Klávesnica

   
 Navštívené WWW stránky                                    Tlačové úlohy

Zasielanie výsledkov monitoringu emailovou správou:

Pomocou voliteľného SMTP serveru (štandartne prednastavený SMTP server Seznam.cz) je možné zasielať emailové správy na určenú adresu, v určený deň v týždni a čase. Tieto správy budú obsahovať prílohu, ktorú je možné jednoduchým spôsobom načítať v programe Dozorca a prehliadnuť si tak kompletné výsledky monitoringu vzdialeného počítača.

Vzdialená obsluha PC:

Vďaka zvolenej stratégii komunikácie (program je server i klient v jednom) je možné, po zadaní správneho prístupového hesla, pripojiť sa od kohokoľvek ku komukoľvek. Tieto možnosti je možné pochopitelne potlačiť alebo si nechať vyžiadať potvrdenie užívateľa na prístup k výsledkom monitoringu či vzdialenej obsluhe počítača.
Pomocou pripojenia po lokálnej sieti máte možnosť rýchlej a plnej kontroly nad pripojeným počítačom, ktorý sa nachádza vo Vašej lokálnej, domácej či firemnej sieti.
Pomocou pripojenia cez FTP server máte možnosť plnej kontroly nad pripojeným počítačom, ktorý sa môže nachádzať kdekoľvek na svete, stačí len, aby bol pripojený k sieti Internet.

Prehľad základných funkcií vzťahujúcích sa ku vzdialenej obsluhe PC:

 1. ukončenie a deštrukcia procesu (programu)
  spustenie programu/príkazu, vrátane zadania parametrov a nastavenia cesty behu programu v režimoch: skryté, normálne a maximalizované
 1. obsluha príkazového riadku, vrátane vrátenia výsledkov
 2. zistenie obsahu a ďalších informácií o akomkoľvek pripojenom disku
 3. práca so súbormi a adresármi (vytvorenie adresára, stiahnutie/odoslanie/mazanie súborov, ale i celých adresárov)
 4. práca s registrami
 5. odhlásenie, reštartovanie, vypnutie a zamrznutie počítača
 6. zobrazenie ľubovoľného obrázku cez celú obrazovku
 7. prehratie ľubovoľného zvukového súboru WAV
 8. zasielanie správ typu: varovná správa, chybové hlásenia, informácie, stop a bez určenia, ktoré budú obsahovať zadaný text
 9. získanie snímkov z webovej kamery s nastaviteľnou kvalitou a s možnosťou vloženia dátumu a času do snímku
 10. získanie screenu obrazovky s nastaviteľnou kvalitou a s možnosťou vloženia dátumu a času alebo pozície kurzoru myši do snímku
 11. získanie záznamu zvuku pomocou mikrofónu voliteľnej dĺžky a kvality
 12. priame odpočúvanie mikrofónu (tzv. ploštica) s možnosťou nastavenia veľkosti bufferu
 13. ovládanie vstupných zariadení (klávesnica a myš) s možnosťou skriptovania jednotlivých povelov a pomocného zobrazovania vytvoreného obrazu monitoru

     
            Obsluha procesov                          Obsluha súborov
    
Obsluha registrov                                                       Vypnutie PC, správy
    
  Sledovanie počítača                                               Zasielanie záznamu stisknutých kláves,  textu a kliknutí myši

 Vzdialená správa serveru:

Vďaka kompletnej kontrole nad serverom vzdialených počítačov, môžete vykonávať následujúce úkony bez nutnosti fyzickej návštevy počítačov:

 1. vzdialený upgrade serveru na jednom či viacerých vybraných počítačoch naraz (vrátane lokálneho počítača)
 2. vzdialená odinštalácia programu Dozorca na jednom či viacerých vybraných počítačoch naraz (vrátane lokálneho počítača), samozrejmosťou je vyčistenie svojho diskového priestoru
 3. zaslanie definovaného nastavenia jednému či viacerým vybraným počítačom naraz. Toto nastavenie nahradí nastavenie doterajšie, bude okamžite načítané a použité (funkciu je možné blokovať)

Ďalšie možnosti programu Dozorca:

 1. možnosť bezdotykovej, tichej inštalácie
 2. program nie je bežne viditeľný a chráni si svoje záznamy a dáta šifrovaním a zamknutím
 3. rozšírené informácie o pripojenom počítači po jeho pripojení
 4. priame sledovanie monitoringu a zaznamenávaných udalostí a reakcií
 5. jednoduchá a účinná správa zoznamu pripojiteľných počítačov
 6. detekcia počítačov pripojiteľných pomocou lokálnej siete, ale i FTP serveru
 7. strážca možného pripojenia, ktorý upozorní na dostupnosť (zapnutie) stráženého vzdialeného počítača
 8. v prípade nezdarených operácií, zostanú počítače, ktoré príkaz nevykonali, označené pre pozdejšie uloženie označenia
 9. zoznam označených počítačov je možné jednoduchým spôsobom uložiť, neskôr vyvolať a nezdarené akcie opakovať
 10. pozastavenie monitoringu
 11. zistenie stavu a zahájenie/ukončenie monitoringu
 12. možnosť blokovania všetkých udalostí a prístupov pomocou nastavenia programu
 13. určenie maximálnej veľkosti monitorovacích záznamov na disku
 14. nastaviteľné heslo a klávesová skratka pre vstup do programu
 15. definícia vlastných identifikácií programov, okien a ďalších (takmer všetkých) monitorovaných udalostí
 16. jednoduchý návrat pôvodných hodnôt nastavenia
 17. detailné nastavenie všetkých možností programu

   
Všeobecné nastavenie                                           Nastavenie vzdialeného prístupu

   
Nastavenie sledovania navštívených WWW stránok                                         Nastavenie sledovania súborového systému

     Nastavenie klávesnice a my                         Nastavenie vstupných zariadení

Záťaž počítača (závisí na nastaveniu a vykonávaných činností programu):

Zaťaženie počítača je minimálne. Pri vývoji bol vynaložený dôraz na čo najmenšiu záťaž a spotrebu zdrojov operačného systému za chodu programu. Pridelená operačná pamäť je v pravidelných intervaloch optimalizovaná, aby sa zaistil bezproblémový chod programu a minimálne nároky na systém.

Zaťaženie CPU: 2-20MHz, tj. 0.1-1% zaťaženie na 2GHz procesoru.
Nároky na pamäť: 3-10MB operačnej pamäti

DEMO verzia monitorovacieho systému Dozorca slúži k vyskúšaniu funkcií a k praktickej ukážke možností.

Jednodenná DEMO verzia obsahuje oproti plnej verzií niekoľko obmedzení.
POZOR: prevádzka programu bude ukončená na prelome noci (23:59:59) dňa prevedenej inštalácii.
• ďalšia inštalácia nie je povolená – iba na vyžiadanie. Neplatí to samozrejme pre apgrejd programu.
• záznamy sa ukladajú iba za jeden deň: 1.1.2000
• nie je podporovaná funkcia zasielania mailu s výsledkom monitoringu.
• nie je podporovaná funkcia aplikácie systému pomocou zasielania loginscriptu.
• nie je podporovaná funkcia pripojenia počítača pomocou FTP serveru.
Inštalačné kľúče:
Pre inštalácii DEMO verzie použite nasledujúce informácie:


Registrační kód:

64735582

Názov účtu:

demo

Aktuálna verzia:

3.52c

Stiahnite si JEDNODENNÉ  DEMO verziu monitorovacieho systému Dozorca (Windows XP/2000)
Prípadné chyby programu nám oznámte, odmeníme Vás...


Aktuálna cena monitorovacieho systému Dozorca v.3

Počet licencií 1 2 3-5 6-9 10-29
Cena za 1 licencui 663,90,-Sk
790,-Sk
630,25,-Sk
750,-Sk
789,90,-Sk
940,-Sk
882,30,-Sk
1050,-Sk
 

Žltou farbou sú vyznačené zvýhodnené ceny pre jednotlivcov.
Označené sumy v červenej farbe sú ceny vrátane DPH.

Cena za jednu licenciu 663,-Sk alebo 450,-Cz ak máte účet v ČR.
Pri viacnásobných licenciách sa ceny upravujú v prospech Vás, ale niekedy aj v prospech nás.  

INFO o zakúpení :

Ďakujeme za Vašu objednávku softvéru dozorca PC. Program je vyvíjaný našou pobočkou v ČR a generuje sa zvlášť na objednávku pre nemožnosť jeho vypátrania v PC.
Prosíme o úhradu požadovanej sumy 790,-*Sk prevodom na náš účet
Tatrabanka :  262 9038 806 / 1100.
VS: (3009) alebo číslo objednávky.
Alebo ak to máte záujem uhradiť cez internetbanking urobte to hneď v tomto systéme .

Program sa generuje jednotlivo pre každého užívateľa zvlášť, preto nie je možné ho zaslať vopred na dobierku.

Ďakujeme

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar, či služby

Cenová akcia: 500,-Sk s DPH

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar, či služby. Prestížna progresivna reklama len pre Vás. Umiestnite si tu svoj tovar, a sledujte nárast zakazníkov. Ak neskusíte, neuveríte... čítaj viac

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar, či služby

Cenová akcia: 500,-Sk s DPH

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar, či služby. Prestížna progresivna reklama len pre Vás. Umiestnite si tu svoj tovar, a sledujte nárast zakazníkov. Ak neskusíte, neuveríte... čítaj viac

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar, či služby

Cenová akcia: 500,-Sk s DPH

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar, či služby. Prestížna progresivna reklama len pre Vás. Umiestnite si tu svoj tovar, a sledujte nárast zakazníkov. Ak neskusíte, neuveríte... čítaj viac

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Softvér pre spracovanie infor...

Programy na editáciu a čítanie záznamov sa nachádzajú:
Verzia PROFI pre PS/2 zariadenie (správne Vám prečíta key-loger aby ste to jednoducho mali čitateľne... )

Verzia LITE pre PS/2 zariadenie ( určená hlavne k zmene hesla)

Ak Vám nepôjdu priamo spustiteľné súbory použite inštalačné súbory (pre PS/2 zariadenie)

Program FREE pre možné sledovanie klávesnice. ( je to len softverové riešenie ktoré je možne ľahko zistiť.

Program Dozorca je určený k detailnému monitorovaniu všetkých činností užívateľov na PC a ku vzdialenej obsluhe počítačov, program nie je ľahko identifikovateľný, no odborník ho nájde. Hardvérové key-legery softvérovo nevypárate, no čo ak ich niekto nájde fyzicky ?

Ak zadáte správne heslo (vsnlpbtj, gxnfrpds ...platí len pre PS2) do kolónky daného programu ( alebo aj napr. STAR/spustit, alebo v aplikacii word) a stlačíte ENTER začnú sa postupne vypisovať špeciálne znaky, ak sú nečitateľné použite funkciu na dekódovanie ( pre ver. PRO.)
POZOR kopírovanie – výpis údajov môže trvať aj 3 minúty. Po danú dobu sa nesnažte nič robiť z PC, lebo sa údaje z logu budú vypisovať jednoducho tam kde je kurzor, alebo do neznáma. Ukončenie výpisu zistite že v programe sa prestal pohybovať ukazovateľ zaplnenia v kB, alebo sa už nevypisujú znaky do  koloniek.

     
1 1111 1
1

New analysis software

KeeLog Downloader 3.0

KLD v3.0 now with
national keyboard
layouts and new
search options!

KeeLog Downloader Lite

New! KLD Lite for
simple and quick
data playback

  1  

Programy na editáciu a čítanie záznamov sa nachádzajú:
Verzia P R O F I
Verzia L I T E

Ak zadáte správne heslo do kolónky daného programu ( alebo aj napr. STAR/spustit, alebo v aplikacii word) a stlačíte ENTER začnú sa postupne vypisovať špeciálne znaky, ak sú nečitateľné použite funkciu na dekódovanie ( pre ver. PRO.)
POZOR kopírovanie – výpis údajov môže trvať aj 3 minúty. Po danú dobu sa nesnažte nič robiť z PC, lebo sa údaje z logu budú vypisovať jednoducho tam kde je kurzor, alebo do neznáma. Ukončenie výpisu zistite že v programe sa prestal pohybovať ukazovateľ zaplnenia v kB, alebo sa už nevypisujú znaky do  koloniek.

Ochrana proti odpočúvaniu

QM007-4000

Systém pre komplexnú ochranu objektov proti odpočúvacím zariadeniam.

MRA007-3Q

Špičkový pamäťový rádiový analyzátor so sieťovou konektivitou pre automatickú selektívnu ochranu od 36MHz do 3.6GHz.

Ponuka

Zdá sa Vám daná ponuka pridrahá ?
Skúste nám napísať či z danej ponuky nemáme aj tovar II kategórie. To jest tovar bol v používaní a odkúpený pre ďalší predaj. Jeho stav je 100 percentný. Tovar sa pred predajom repasuje. (vyčistí sa a dezinfikuje, prebehne výmena batérie, celkové ošetrenie)

Použili ste daný tovar a už ho nepoužívate?
Nie je problém, napíšte nám kedy ste výrobok zakúpil v akom je ešte stave a my ho od Vás spätne po vzájomnej dohode odkúpime a peniaze Vám pošleme na Váš účet.

Spion PC - softverový

Program Dozorca je určený k detailnému monitorovaniu všetkých činností užívateľov na PC a ku vzdialenej obsluhe počítačov. K prevádzke vzdialených operácií bude na základe nastavenia vyžadované potvrdenie užívateľa, alebo k nemu dôjde bez jeho vedomia.
Monitorovanie umožňuje uskutočnenie analýz, ktoré informujú o vyťaženosti a aktivite zamestnancov či iných osôb, napr. v pracovnej dobe alebo monitorovanie prevádzky počítačov a ich vyťaženosti.

Pripojenie ku vzdialenému počítaču prebieha pomocou lokálnej siete alebo FTP serveru. Vďaka možnosti druhého typu pripojenia sa tak počítač stáva pripojiteľným odkiaľkoľvek zo siete Internet (vrátane proxy, NAT, firewall). Integrovaná funkcia detekcie počítačov na lokálnej sieti, ale i FTP, pomôže nájsť inštalovaný program na vzdialených počítačoch.
Pre prenos výsledkov monitoringu je možné využiť i funkciu zasielania záznamov e-mailom.

DMC007

Detektor mobilnej komunikácie DMC007 je určený pre selektívne zistenie činnosti GSM telefónnych prístrojoch v pásme 900 i 1800 MHz. K zariadeniu je možné zapojiť rušičku GSM LITE.DMCC007 je riadiaca jednotka pre detektory mobilnej komunikácie DMC007. Až 128 detektorov DMC007 môže byť súčasne zapojené do systému s jednotkou DMCC007.

Ponuka

Rušičky mobilných telefónov GSM, NMT a iných komunikačných technológii–znemožnenie prevádzky odpočúvacích a sledovacích systémov.

Dovoľujeme si Vám ponúknuť naše vlastné výroboky rušičky v pásme:
GSM 900 a 1800; NMT 460 a CDMA; WiFi 2,4GHz; UMTS 2100MHz; a ďalších komunikačných technológii.

Systém je určený pre zvláštne použitie „špeciálny technický prostriedok“ – znemožnenie prevádzky odpočúvacích a sledovacích systémov, napríklad tam, kde podľa zákona 221/2006 o výkone väzby nie je dovolené používanie GSM, NMT komunikačných systémov. Jednotlivé rušičky je možné aj vbudovať do prenosného kufríka kde je splnená podmienka „ kam idem – tam je bezpečne“

Aj keď podľa súčasných telekomunikačných zákonov nie je dovolené rušenie komunikačných systémov, naša aplikácia prispeje k väčšej bezpečnosti v prípade potreby, poprípade ak je nutné znemožniť komunikáciu diaľkových ovládačov, znemožniť komunikáciu v prípade nutnosti vo väzenských zariadeniach alebo znemožnenie odpočúvania.

Našu technológiu v súčastnosti testuje ministerstvo spravodlivosti v ČR pre väzenskú službu a samozrejme armádne zložky.

Náš systém rušenia je ľahko modifikovateľný a nie je problém smerovanie rušenia len na určité oblasti v budove, alebo na určitú vzdialenosť. Zariadenie je schopné pracovať trvale, alebo len v prípade potreby a to bez akýchkoľvek porúch. Je vyrobené u nás na Slovensku takže nie je problém ani jeho prípadná výmena obsluhou v prípade ojedinelej poruchy. Samozrejme že na trhu ekzistuje veľa „atráp“ rušičiek, typickým príkladom sú napríklad rôzne kamufli rušičiek v atrapách mobilných telefónov, alebo všetko rušiace ázijské rušičky, ktoré majú účinnosť par metrov. Deklarované hodnoty "výstupných výkonov" bývajú spravidla ďaleko k realite...

Upozorňujeme Vás, že daný tovar nie je schválený pre prevádzku v SR. Zariadenie je nepredajné do civilného sektoru, s výnimkou armády a rezortov ktoré sú na to autorizované, export možný. Kupujúci zakúpením daného výrobku čestne prehlasuje, že daný výrobok neuvedie do voľného obehu pre Slovenský trh. Za prípadné škody spôsobené nerešpektovaním daného upozornenia nemôže predajca niesť žiadnu zodpovednosť. Určené len na študijné účely.

Dozorca PC určený k detailnému monitorovaniu všetkých činností PC

Program Dozorca je určený k detailnému monitorovaniu všetkých činností užívateľov na PC a ku vzdialenej obsluhe počítačov. K prevádzke vzdialených operácií bude na základe nastavenia vyžadované potvrdenie užívateľa, alebo k nemu dôjde bez jeho vedomia.
Monitorovanie umožňuje uskutočnenie analýz, ktoré informujú o vyťaženosti a aktivite zamestnancov či iných osôb, napr. v pracovnej dobe alebo monitorovanie prevádzky počítačov a ich vyťaženosti.

Pripojenie ku vzdialenému počítaču prebieha pomocou lokálnej siete alebo FTP serveru. Vďaka možnosti druhého typu pripojenia sa tak počítač stáva pripojiteľným odkiaľkoľvek zo siete Internet (vrátane proxy, NAT, firewall). Integrovaná funkcia detekcie počítačov na lokálnej sieti, ale i FTP, pomôže nájsť inštalovaný program na vzdialených počítačoch.
Pre prenos výsledkov monitoringu je možné využiť i funkciu zasielania záznamov e-mailom.

DEMO verzia monitorovacieho systému Dozorca slúži k vyskúšaniu funkcií a k praktickej ukážke možností.

Jednodenná DEMO verzia obsahuje oproti plnej verzií niekoľko obmedzení.
POZOR: prevádzka programu bude ukončená na prelome noci (23:59:59) dňa prevedenej inštalácii.
• ďalšia inštalácia nie je povolená – iba na vyžiadanie. Neplatí to samozrejme pre apgrejd programu.
• záznamy sa ukladajú iba za jeden deň: 1.1.2000
• nie je podporovaná funkcia zasielania mailu s výsledkom monitoringu.
• nie je podporovaná funkcia aplikácie systému pomocou zasielania loginscriptu.
• nie je podporovaná funkcia pripojenia počítača pomocou FTP serveru.
Inštalačné kľúče:
Pre inštalácii DEMO verzie použite nasledujúce informácie:


Registrační kód:

64735582

Názov účtu:

demo

Aktuálna verzia:

3.07c

Stiahnite si JEDNODENNÉ  DEMO verziu monitorovacieho systému Dozorca (Windows XP/2000)
Prípadné chyby programu nám oznámte, odmeníme Vás...

Cena za jednu licenciu 663,90,-Sk alebo 450,-Cz ak máte účet v ČR.
Pri viacnásobných licenciách sa ceny upravujú v prospech Vás, ale niekedy aj v prospech nás.  

Copyright © 2oo7 Market.sk | All right reserved | valid XHTML 1.0, css2 | pagerank 4 | Sitening 90