Tovarové položky z nášho shopu:

Technika PROTI odpočúvaniu

VF detektory signálu a analyzatory signálov - detektory odpočúvacích zariadení - ploštíc.

Vyhľadávanie odposluchu

LCD monitor AJ800M s VF príjimačom

Cenová akcia: 7 300,-Sk 4800,-Sk

3,5 LCD - 480 (RGB) prijímač a monitor s AV vstupom. Prijímač 1,2GHz wireles je možné ladiť v pásme 900MHz-2150MHz. .

3,5 LCD - 480(RGB) prijímač a monitor s AV vstupom. Prijímač 1,2GHz wireles je možné ladiť v pásme 900MHz-2150MHz. Prepínanie systému PAL/NTSC je automatické. Napájanie 4 AA alkalické batérie, adaptér 6V, alebo auto adaptér. Všetko v súprave. Zariadenie je možne použiť na pripojenie k ľubovoľnému videu, alebo zdroju audio, video signálu. Sprava sa ako LCD monitor.

Špecifikácia
Kmitočet prelaďovania: 900MHz-2150MHz
Pevné zabudované kmitočty: 1080 GHz, 1120 GHz, 1160 GHz, 1200 GHz
Systém :PAL/NTSC automaticky zmena
Napájanie: 4 AA alkalických batérií alebo osvieži batériu, DC6v napájanie
Pracovať teplotu:0 40degree
Veľkosť: 148x96x26.5mm
Váha: 330 g (vrátane batérie)

Kód tovaru:                          AJ-800M

Detektor na odhalenie bezdôtových kamier a ploštíc AJ-01CD

Cenová akcia: 980,-Sk

Detektor ktorý vám pomôže odhaliť skryté sledovacie zariadenia ako napríklad bezdrôtové kamery prípadne ploštice. Zariadenie je miniatúrnych rozmerov a dá sa nosiť ako kľúčenka. Spoľahlivo detekuje frekvencie od 900MHz do 2400MHz. Výrobok je vhodným darčekom a prestíž v odhaľovaní frekvenčného žiarenia v miestnosti.

 

 

Detektor na odhalenie bezdôtových kamier a ploštíc AJ-02CD

Cena: 1170,-Sk

Detektor ktorý vám pomôže odhaliť skryté sledovacie zariadenia ako napríklad bezdrôtové kamery prípadne ploštice. Zariadenie je malých rozmerov a dá sa nosiť v náprsnej taške.
Spoľahlivo detekuje frekvencie od 50MHz do 3000MHz.

RVD007, detektor špionážnych zariadení

Cenová akcia: 28 400,-Sk

Vreckový detektor VF poľa 0.2MHz - 4GHz s vibrátorovým zvonením. Osobný detektor vf poľa, určený predovšetkým k operatívnemu odhaleniu odposluchových vysielačov. Medzi základné prednosti RVD007 patrí vreckový rozmer, použitie krátkej vstavanej antény, prehľadné zobrazenie sily vf poľa a jednoznačná informácia o ďalších funkčných stavoch. Detekovaný signál je možné počúvať, prípadne akusticky analyzovať v slúchadlách.

 

Kontrola kmitočtového spektra

RVD007 je osobný detektor vf poľa, určený predovšetkým k operatívnemu odhaleniu odposluchových vysielačov. Medzi základné prednosti RVD007 patrí vreckový rozmer, použitie krátkej vstavanej antény, prehľadné zobrazenie sily vf poľa a jednoznačná informácia o ďalších funkčných stavoch. Detekovaný signál je možné počúvať, prípadne akusticky analyzovať v slúchadlách. V režime "protect" sa najprv uloží do pamäti úroveň miestneho rádiového pozadia. V prípade zosilnenia vf poľa (aktivácia rádiového vysielača odposluchu) sa rozsvieti jedna z troch LED kontroliek s označením ALARM. Užívateľ je súčasne informovaný či je signál v pásme krátkych, veľmi krátkych, alebo ultrakrátkych vĺn. Pokiaľ je zapnutý vibrátor je užívateľ upozornený zavibrovaním a podľa počtu vibrácií môže určiť pásmo. RVD007 je malý, ľahký, vreckový prístroj optimalizovaný pre operatívnu kontrolu jednacích miestností, kancelárií, bytov, automobilov, mobilných telefónov, darovaných predmetov a pod.

Odhalenie a vyhľadanie rádiového vysielača.
Kontrola mobilných telefónov proti permanentnému odposluchu.
Kontrola elektronických prístrojov.
Skryté použitie.
Detekcia impulzných vysielačov.
Detekcia vysielačov s premennou nosnou vlnou (hopping).
Detekcia vysielačov s rozprestretým spektrom (spead-spectrum) .
Meranie nežiaducich vyžarovaní.
Automatická ochrana kancelárie.
Kmitočtový rozsah 0.2 až 4000MHz.
Voliteľná šírka pásma: HF 0.2 až 4000MHz, VHF 40 až 4000MHz, UHF 300 až 4000MHz.
Typická citlivosť: 0.1 uW na 10 cm (400 MHz pre 1 dielok).
Hradlo poplachovej indikácie: +3 dB oproti hodnote pozadia.
Automatické určenie kmitočtu: HF 0.2 až 45MHz, VHF  40 až 350MHz, UHF 300 až 4000MHz.
Doba zápisu: 13 sec.
Prídavné sluchátka: 2 x 32 ohm 3.5mm – STEREO.
Indikácia poklesu napätia batérie pod 7.2V.
Batéria 9V (typ 6F22).
Priemerná spotreba: 6.5mA.
Rozmer: 120 x 58 x 25 mm.
Váha: 170 g vrátane batérie.

RFD007-22

Cenová akcia: 34 800,-Sk

Vysoko citlivý osobný detektor VF poľa 0.5MHz - 20GHz. Viacúčelový citlivý detektor vysokofrekvenčného poľa. Umožňuje zameranie okamžitej hodnoty sily signálu, odhaľovanie aktívneho odpočúvacieho zariadenia, vrátane určenia vzdialenosti vysielača. Unikátnosťou je programové vybavenie schopné detekcie a následne odhalenie technologicky najzákernejších digitálnych a pulzných odpočúvacích zariadení.

 

Detektor vysokofrekvenčného poľa

Viacúčelový citlivý detektor vf poľa. Umožňuje zmeranie okamžitej hodnoty sily vf signálu, vyhľadanie aktívneho vysielača, má možnosť určenia vzdialenosti vysielača.
Medzi základné prednosti patrí vreckový rozmer, použitie krátkej vstavanej antény. Programové vybavenie umožňuje detekciu technologicky najzákernejších digitálnych a impulzných vysielačov.

Prístroj taktiež umožňuje trvalé monitorovanie priestoru a naviac je možné pripojiť Externú sondu, alebo linkový adaptér LTA007.
Kmitočtový rozsah 30 MHz až 10 GHz.
Externá sonda 10 MHz až 20 GHz.
Typická citlivosť 0.1 uW na 10 cm / 500 MHz
Meranie sily poľa : 128 hodnôt.
Pamäť úrovne rádiového pozadia : 128 hodnôt.
Regulovateľný audio výstup domodulovaného signálu.
Pramenný tón lokalizácie vysielača.
Indikácia poklesu napätia batérie pod 7V.
Externé napájanie 12 - 18 V, nestabilizované.
Obvod dobíjania akumulátora.
Batéria 9V (typ 6F22) alebo 9V akumulátor.
Spotreba 4 až 15 mA.
Rozmer 151x59x30 mm. Váha 234 g

RFD007-5 detektor špionážnych zariadení - odporúčame

Cenová akcia: 35 800,-Sk

Vysoko citlivý profesionálny detektor VF poľa 0.5MHz - 25GHz. Širokopásmový, vysoko citlivý detektor vysokofrekvenčného poľa s mimoriadne veľkým kmitočtovým a dynamickým rozsahom určeným k vyhľadávaniu odpočúvacích prostriedkov na špičkovej profesionálnej úrovni.

Kontrola kmitočtového spektra

RFD007-5 je širokopásmový, vysoko citlivý detektor vysokofrekvenčného poľa s mimoriadne veľkým kmitočtovým a dynamickým rozsahom určený k vyhľadávaniu odpočúvacích prostriedkov na špičkovej profesionálnej úrovni.

Vysoká citlivosť a dynamický rozsah.
Detekcia až do 25 Ghz.
Detekuje krátke pulzy, pamäť špičkovej úrovne.
Filtre potlačenia rušenia.
Príposluch v sluchátkach.  
Tón lokalizácie.
Štvor úrovňové vyhodnotenie sily (grafický, numerický, zpozdený, maximálny).
Detekuje všetky odpočúvacie zariadenia vrátane digitálne kódovaných.
Detekuje spread spectrum, hopping, pulzný prenos.
Detekuje mobilné telefóny, počítače.
Funkcia permanentnej ochrany: záznam udalosti vrátane času a sily signálu.
Eliminácia rádiového pozadia.
Možnosť určenia výkonu alebo vzdialenosti.
Nízka spotreba, vysoká životnosť batérie.

RFDS007-3,  univerzálna detekčná súprava

Cena: 62 600,-Sk

Súprava k vyhľadávaniu odpočúvacích zariadení, umožňuje detegovať audio i VF do 25GHz.

Súprava obsahuje:
 • RFD007-3 - Viacúčelový detektor VF poľa
 • WHG - širokopásmový multisignálový generátor
 • Dve antény k WHG
 • LTA-2 - Linkový adaptér
 • Externá sonda 0,1-20GHz

Kontrola kmitočtového spektra

RFDS007-3 je viacúčelová detekčná súprava určená k detekcii rádiového, telefónneho, sieťového a mikrofónneho odposluchu. Všetky prístroje súpravy sú uložené v kufríku.

Súprava sa skladá z:

RFD007-2  - Viacúčelový detektor vf poľa.
WHG - širokopásmový multisignálový generátor.
Dve antény k WHG.
LTA-2 - Linkový adaptér.
Externá sonda 0,1-20GHz.
Kufrík.

Popis jednotlivých zariadení:
RFD007-2,  vf detektor, 0.5 MHz - 25 GHz
RFD007-2  je viacúčelový citlivý detektor vf poľa.  Umožňuje zmeranie okamžitej hodnoty sily vf signálu, vyhľadanie aktívneho vysielača a má aj možnosť určenia vzdialenosti vysielača.
Kmitočtový rozsah: 0.5 MHz - 25 GHz.
Externá sonda: 0.1 MHz - 20 GHz, 2.4 m laminátový nástavec.
Citlivosť: 0,1 uW na 10 cm.
Meranie sily poľa: 128 hodnôt.
Pamäť pozadia: 128 hodnôt.
Pamäť impulzov: prepis a záznam max.
Audio výstup: regulovateľný.
Lokalizácia: premenlivý tón.
Napájanie: bat. 9V (6F22).
Spotreba : 4-15  mA.
Rozmer: 151x59x30 mm.
Váha: 235 g.

WHG007,  širokopásmový generátor ...
WHG007 širokopásmový, multisignálový vnútorne frekvenčne i amplitúdovo  modulovaný výkonový generátor, ktorý slúži spolu s vhodnou anténou k vf aktivácii priestoru a to najmä skrytých vodičov ako prívodov k inak ťažko zistiteľným mikrofónom.   Dobrých výsledkov sa dosahuje tiež pri naviazaní, alebo pripojení výstupu WHG k sieťovému, alebo telefónnemu rozvodu.
Akustická modulácia: 1 kHz.
Výstupné napätie: 8 Všš.
Napájanie: 9V, (2 x IEC 3 R 12).
Spotreba: 29 mA.
Antény: 1 m a 3 m.
Rozmer: 158x78x52 mm.

LTA007-2,  linkový adaptér... 100 Hz - 0.5 MHz
LTA007-2 je doplnok k detektoru RFD-2 slúžiaci k odhaleniu linkového odposluchu pracujúceho priamo v nízkofrekvenčnom spektre (mikrofóny, reproduktory, manipulované telefóny a pod.) a linkových, alebo sieťových prostriedkov pracujúcich na nízkych kmitočtoch 20 kHz - 5 MHz. Vstupy LTA sú kapacitne oddelené s ochranou min. 275 V.
Citlivosť nf: 0,3 mV, 100 Hz - 10 kHz.
Citlivosť vf: 45kHz-5MHz 0,4 mV - 0,7 mV ef.
20kHz-45kHz 12 mV - 0,4 mV ef.
Izolácia zemný vstup: 100 nF/ 440 VAC.
Izolácia akt. vstup: 1 nF/440 VAC.
Rozmer: 90x65x35.

MRA007-3Q,  pamäťový rádiový analyzátor - Kontrola kmitočtového spektra

Cena: 49 800,-Sk

 A New Opera Interview Sheds More Light On Wii BrowserMRA007-3Q je pokročilá verzia špeciálneho prijímača určeného k ochrane proti rádiovému odpočúvaniu v kmitočtovom pásme 36 až 3600 MHz. K MRA007-3Q je možné pripojiť audio záznamník a zvoliť vhodný režim automatického nahrávania signálov, ktoré spôsobujú poplachy. S pomocou týchto audio nahrávok je možné spoľahlivo identifikovať, či bol strážený objekt napadnutý odpočúvacím zariadením.

MRA007-3Q je možné taktiež použiť v rámci systému QM007-4000, kde je možné na diaľku riadiť a sledovať až 32 zariadení.

Bežne používané širokopásmové detektory majú síce relatívne jednoduchú obsluhu, ale stále sa zvyšujúca úroveň rádiového pozadia od TV a FM vysielačov, mobilných komunikácií, GSM  dátových prenosov znemožňuje ich praktické použitie k permanentnej ochrane. Je možné využiť špeciálne, komplikované prístroje, ktoré vyžadujú prepojenie viac častí a komponentov a  aplikácie náročného programového vybavenia. Parametre takýchto zariadení však dokáže využiť len špeciálne vyškolený špecialista, pričom ich inštalácia na permanentnú ochranu napríklad kancelárie je neefektívna a väčšinou nemožná.
Technický kompromis medzi týmito dvoma možnosťami ponúka ultra rýchly skenovací systém MRA007 zameraný hlavne na permanentnú ochranu VIP kancelárií. Hlavnou funkciou systému MRA007 je okamžite zareagovať na prítomnosť nového signálu v monitorovanom spektre a to i za predpokladu, že  nový signál je podstatne slabší ako signály rádiového pozadia.“ Odpočúvacích zariadení" rádiové spektrum je jednoduchou instrukciov úložné do pamäti prístroja a ďalej je automaticky porovnávané s aktuálnymi signálmi v zabezpečenom priestore. Akýkoľvek nový signál sa okamžite zapisuje do pamäti nových signálov a užívateľ je o jeho prítomnosti informovaný viacúrovňovou poplachovou signalizáciou. Prijímané signály je možné vyladiť, počúvať a zmerať ich kmitočet.
Štatistické údaje o nových signáloch zostávajú dlhodobo uložené v pamäti ( aj po vypnutí), takže je možné s nimi pracovať a upravovať referenčné rádiové pozadie tak, aby sa na základe dlhodobého merania optimalizovala odolnosť voči falošným poplachom. K samostatnému MRA007-3Q je možné pripojiť audio záznamník a zvoliť vhodný režim automatického nahrávania signálov, ktoré spôsobujú poplach. S pomocou audio nahrávok je možné spoľahlivo identifikovať či bol strážený objekt napadnutý rádiovým odpočúvacím zariadením.
Zbernicový systém QM4000 umožňuje zapojenie až 32 jednotiek MRA007-3Q do objektovej siete. Jednotlivé prístroje je možné na diaľku ovládať, prevádzať a vyhodnocovať analýzu spektra, archivovať kmitočtové spektrálne záznamy, prevádzať štatistiky...  QM4000 je možné vyhodnotiť optimálne riešenie  permanentnej ochrany objektu, ale i veľmi účinný prostriedok pri prevádzaní bezpečnostných previerok. Z grafických výstupov systému QM4000 je možné vyhodnotiť prítomnosť inak veľmi obtiažne identifikovateľných systémov ako sú spektrum, modifikácie WiFi, DECT, GSM atd.

mra3q-basic

Základná konfigurácia

 • Rychlá a podrobná kontrola radiového spektra
 • Odhalení a vyhledání radiového odposlechu
 • Selektivní analýza radiových signálů
 • Permanentní ochrana prostoru založená na velmi rychlém automatickém porovnávání prověřeného spektra s aktuálními signály
 • Optická i akustická poplachová signalizace nebezpečného signálu
 • Paměť až 100 nebezpečných poplachových signálů včetně časových a statistických údajů
 • Možnost optimalizace referenčního spektra na základě dlouhodobé analýzy
 • Jednoduchá obsluha, zabezpečení proti neoprávněné manipulaci
 • Určeno jak pro specialisty, tak i pro přímé VIP použití

Permanentní ochrana s audio dokumentací

 • Automatická zvuková dokumentace poplachových událostí, zkvalitnění permanentní ochrany
 • Nastavitelná délka audio záznamů signálů způsobujících poplach
 • Spolehlivé rozpoznání falešných poplachů od skutečného odposlechu
 • Možnost analýzy událostí s časovým odstupem tedy i mimo vlastní VIP jednání
 • Výrazné zkvalitnění optimalizace referenčního spektra na základě dlouhodobé analýzy

Detektor mobilnej komunikácie DMC007 je určený pre selektívne zistenie činnosti GSM telefónnych prístrojov v pásmach 900 a 1800MHz.
Cena: 10 600,-Sk

 A New Opera Interview Sheds More Light On Wii BrowserDMC007 plne rešpektuje špecifikáciu GSM komunikácie ETSI a je schopné registrovať činnosť mobilných telefónov i v externých podmienkach v blízkosti základňových GSM staníc, kde je výkon mobilných telefónov automaticky znížený na minimálnu úroveň. V týchto podmienkach môže vyžarovaný výkon telefónu klesnúť i pod 1mW, pričom výkon základňovej stanice je typicky viac ako 100W. Zariadenie je odolné proti lokálnym TV a FM vysielačom a FM rádiostaniciam. DMC007 je najviac schopné detegovať a zapracovať i analógové signály bežne používaných a rozšíriteľných komunikačných zariadení ako sú napr. mobilné telefóny NMT 450 a vreckových rádiostaníc pracujúcich v pásme 20 až 600MHz. Až 128 detektorov môže byť zapojené do systému s kontrolnou jednotkou DMCC007.
Umožňuje účinne potlačiť falošné poplachy vzniknuté komunikáciou vlastnej rádiovej sieti objektu. Uchováva informácie o detekovaných udalostiach, ktoré môžu byť tiež zaznamenávané na pripojenej tlačiarni alebo PC.

Napájacie napätie: 10 až 20V DC nestabilizované
Spotreba (LED vyp.): 7 mA
Kmitočtový rozsah GSM: 850 až 1900 MHz
Kmitočtový rozsah ANALOG: 20 až 600 MHz
Plynulá regulácia citlivosti GSM: pre ETSI štart protokol 10 až 50 m
Plynulá regulácia citlivosti ANALOG: pre 1W ERP/440MHz 1 až 5 m
Čas vyhodnotenia GSM signálu: max. 20 ms
Anténa: integrovaná vnútorná, alebo externá asymetrická 50/75 ohm
Komunikácia s DMC007C: paralelná zbernica, vlastný protokol
Samostatná pamäť pozadia pre GSM i ANALOG
Vypínateľná detekcia otvorenia čidla (TA)
Vypínateľná sirénka (ACO)
Vypínateľná detekcia analógových signálov (AO)
Vypínateľné 3x signalizačné LED (READY, ANALOG alarm, GSM alarm)
DIP prepínač nastavenia identifikačného čísla 0 až 127
Tlačítko RESET/PROGRAM
Rozmer 132 x 98 x 28 mm
Váha 162 g

Prehľad špeciálnej techniky

Kompletný dostupný prehľad špeciálnej techniky na zistenie špeciálnej odpočúvacej a sledovacej techniky.

NR-900E - DETEKTOR NELINEÁRNÍCH PŘECHODŮ

tovarVelice citlivý detektor nelineárních přechodů s velkou přesnosti nálezu
Detekce až do vzdálenosti 2m pře cihlovou zeď
Rozlišení druhé a třetí harmonické

 
Přenosný pulsní detektor nelineárních přechodů představuje již čtvrtou generací v řadě NR-900. Přístroj umožňuje porovnávání úrovní druhé a třetí harmonické odraženého signálu od polovodičového přechodu. Operátor může ovládat celý detektor pomocí klávesnice s ergonomicky umístěnými ovládacími prvky. Na této klávesnici se nachází LCD display, který přehledně poskytuje množství velmi důležitých informací: zobrazení úrovně odraženého signálu druhé a třetí harmonické graficky (vyplňováním znaků) i číselně (bezrozměrně), rozdíl mezi druhou a třetí harmonickou, kde již podle znaménka a velikosti tohoto rozdílu lze identifikovat polovodičový přechod a množství pomocných údajů, jako je napětí baterie, vybraný vysílací výkon či úroveň zatlumení přijímací části. Detektor má výstup pro stereofonní sluchátka, do kterých jsou různými zvuky signalizovány tyto stavy: zvyšující se tón s rostoucí úrovní příslušné harmonické, překročení rozsahu vybrané harmonické, rozdíl harmonických vyšší než +20 dB a pokles napětí baterie.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

TPU-6 - KONTROLA ODPOSLECHU TELEFONNÍCH LINEK

 A New Opera Interview Sheds More Light On Wii Browser

 • Manuální i automatický mód detekce
  Možnost odhalení veškerých typů odposlechu
  Kontrola telefonní linky i mimo objekt

Sestava pro prověřování telefonních linek TPU-6 dokáže odhalit jakékoliv odposlechové zařízení na telefonní lince a to včetně prostředků připojených k vedení kapacitně. Linku kontroluje ve třech základních režimech:
automaticky výsledkem je u jednotlivých metod měření + nebo -
manuálně provedením každého typu kontroly samostatně, kde je výsledkem naměřená hodnota audio módu přímým poslechem telefonní linky
Zařízení dokáže odhalit tato odposlechová zařízení:
vysokofrekvenční prostředky
sériové připojené prostředky
paralelně připojené prostředky
vysokoodporově připojené prostředky
kapacitně připojené prostředky
Samotná kontrola je rozdělena na dvě části:
Se zapojenou linkou (pod napětím)
Tímto způsobem lze odhalit první tři typy připojení. Protože je prověrka prováděna pod napětím je možné prověřit telefonní linku i mimo vlastní objekt až po první galvanické oddělení. To nebylo doposud dostupnými metodami kontroly linek možné.
S odpojenou linkou Kontrola na prostředky připojené vysoodporově nebo kapacitně. Při této metodě je nutné odpojit linku od veškerých zařízení. Lze tedy prověřit linku v rámci objektu. Provedení takového odposlechu mimo budovu je velmi obtížné

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

PSC-5 - VÍCEŮČELOVÝ DETEKTOR NÍZKOFREKVENČNÍCH VYSÍLAČŮ

tovarDetekce štěnic pracujících na metalických vedeních
Detekce akustických a vibračních kanálů možného úniku informací
Detekce štěnic pracujících v infračerveném pásmu
Detekce štěnic pracujících na metalických vedeních
Detekce akustických a vibračních kanálů možného úniku informací
Detekce štěnic pracujících v infračerveném pásmu
PSC-5 je mnohoúčelové zařízení vybavené velkým množstvím různých sond. Tento detektor prohledává pásmo nízkých frekvencí v automatickém režimu. U zachyceného signálu zobrazí na LCD displeji jeho úroveň a frekvenci. Signály s některými druhy modulace AM a FM si lze poslechnout v zabudovaném reproduktoru nebo přes sluchátka.
Frekvenční rozsah: 200 - 1 x 107 Hz
Citlivost 200 Hz - 20 kHz: ne horší než 150 mV
Citlivost 20 kHz - 10 MHz: ne horší než 30 mV
Odchylka měřené frekvence: ± 2 kHz.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

VIZIR - odhalování odposlechů v sítích 220/230V

tovarZařízení VIZIR je schopno prověřovat zařízení, která jsou připojená do sítí. Například vypínače, prodlužovací šňůry, rozdělovací krabičky, telefonní zásuvky apod.
Princip činnosti zařízení je v připojení se na síť, která má sinusoidní charakter a registraci vyšších harmonických proudu, které vznikají v polovodičových prvcích zařízení, která jsou na linku připojena s cílem provádět odposlech. Analýza vyšších harmonických se děje manuálně pomocí nastavování elipsy na displeji zařízení.
Některé elektronické prvky mohou mít svoje charakteristické zakřivení na výsledné elipse. Jedná se o dvoucestné usměrňovače a napájecí zdroje (obr. 2), transformátory a cívky elektoromagnetických relé (obr. 3), jednocestné usměrňovače a zesilovače odposlechu
Minimální velikost vysílacího výkonu hledaného prostředku: 1 mW
Maximální odpor paralelně připojeného prostředku: 1 MOhm
Minimální odpor seriově připojeného prostředku: 100 Ohm
Maximální délka vedení: 1000 m.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Soupravy širokopásmových přijímačů s vyhledáváním a detekcí nejsilnějšího blízkého vysílače

OSC-500DELUX - kontrola síťových kabelů a telefonních

tovarSouprava přijímače se spektrálním analyzátorem, 10kHz - 3GHz, kontrola síťových kabelů a telefonních. Kompaktní souprava mikropočítačem řízeného přijímače se spektrálním analyzátorem v kufříku. Analyzátor je automaticky přeladitelný u audio systému v pásmu 50 Hz - 15 kHz, u RF systému v pásmu 10 kHz - 3 GHz a v IR spektru 10 kHz - 5 MHz, 850 - 1070 nm, porovnává zvuky místnosti s přijatým demodulovaným signálem a opticky nebo akusticky upozorňuje na odposlechové zařízení. Přístroj zobrazuje přijatý signál na spektrálním analyzátoru, zpracovává všechny druhy modulací, má aktivní přepínání antén (včetně sondy na kontrolu magnetofonů), umožňuje kontrolu síťových kabelů a tlf. linek, obsahuje LCD videodispleje a tříbodový lokátor vyzařovaného signálu.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

MDC-2100 - konvertor k OSC-5000 pro rozsah 3GHz-21GHz

tovarMikrovlnný konvertor k OSC-5000 pro rozsah 3GHz-21GHz. Přídavná anténa s konvertorem pro rozšíření frekvenčního rozsahu OSC-5000 od 3 GHz do 21 GHz.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

LAA-1530 - LP aktivní anténa k OSC-5000 pro zjišťování videopřenosů 2,4GHz

tovarPřídavná anténa s předzesilovačem k OSC-5000 pro příjem videosignálů 2,4 GHz. Napájení baterií 9V.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Scanlock ECM Plus -Širokopásmový přijímač 8kHz až 4GHz pro vyhledávání silného vysílače

tovarAutomatický detektor RF signálů pracující v pásmu 8 kHz - 4 GHz. Vstup BNC konektor 50 W, max. 13 dBm. Automaticky vyhledává všechny RF signály a zobrazuje frekvenci. Má zabudovaný reproduktor pro poslech signálu. Programování přes LCD displej. Rozměr 610x430x220 mm, hmotnost 6,3 kg. Napájení ze zabudovaného akumulátoru s kapacitou 8 hod. Výstup na sluchátka a magnetofon. Pod označením Scanlock Select Plus se dodává vč. přenosného počítače a vyhodnocovacího SW, který umožňuje zobrazovat průběhy spektra a ukládat důležitá data.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Scanlock Select Plus - Scanlock ECM Plus, lap-top, analyzační software Cerberus 2RF

tovarAutomatický detektor RF signálů pracující v pásmu 8 kHz - 4 GHz. Vstup BNC konektor 50 W, max. 13 dBm. Automaticky vyhledává všechny RF signály a zobrazuje frekvenci. Má zabudovaný reproduktor pro poslech signálu. Programování přes LCD displej. Rozměr 610x430x220 mm, hmotnost 6,3 kg. Napájení ze zabudovaného akumulátoru s kapacitou 8 hod. Výstup na sluchátka a magnetofon. Pod označením Scanlock Select Plus se dodává vč. přenosného počítače a vyhodnocovacího SW, který umožňuje zobrazovat průběhy spektra a ukládat důležitá data.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

ECR-2 - Spektrální analyzátor SmartScan 10 kHz - 1 GHz

tovarSpektrální analyzátor řízený počítačem. Vysoká citlivost a velký frekvenční rozsah zaručují velmi dobré výsledky při vyhledávání odposlechových prostředků. Zjišťuje i vysílače pracující v rozprostřeném spektru a vysílače se změnami frekvence (frequency hopping). Obsahuje mikrofon s korelátor pro zjištění nebezpečných frekvencí. Má výstup pro monitor na zobrazení zachycených videosignálů. Rozsah 10 kHz - 1 GHz, 10 kHz - 3 GHz, 10kHz - 7 GHz. Velikost 19x33x52 cm, hmotnost 15 kg, napájení 110/220 VAC, 50 - 60 Hz. Interní baterie 12 VDC.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

MDC-4 - Konvertor pro zvýšení rozsahu ECR-2 do 7 GHz

tovarKonvertor s LP anténou pro ECR-2 na frekvence 1 GHz - 7 GHz. Napájení 9VDC baterie, Citlivost -100 dBm.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

MDC-5 - Konvertor pro zvýšení rozsahu ECR-2 do 3 GHz

tovarKonvertor s LP anténou pro ECR-2 na frekvence 1 GHz - 3 GHz. Napájení 9VDC baterie, Citlivost -100 dBm.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

ECR-SS - SmartScan Software pro ECR-2

tovarSoftware do PC pro ovládání ECR-2. Umožňuje nastavení režimů práce ECR-2, ukládání RF spektra zájmového prostoru pro porovnání při případné opakované prohlídce, zobrazuje na obrazovce PC průběh zachyceného spektra a umožňuje mnoho dalších funkcí..

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

CPM-700 - Souprava přijímače 50kHz-3GHz, kontrola síťových kabelů, tlf linek, audio zesilovač

tovarProtiodposlechová souprava, obsahující vyhledávací přístroj k automatické detekci nejsilnějšího blízkého vysílače a zobrazení relativní síly radiového signálu v pásmu od 50 kHz do více než 3 GHz. Obsahuje citlivý audio zesilovač, sondu na kontrolu síťových kabelů a tlf. linek a potřebné propojovací kabely. Souprava se dodává v textilní kabele.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

IRP-700 - Inspekce na infračervené záření

tovarInspekce na infračervené záření k CPM-700.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Detektory nelineárních přechodů

NJD-4 - Detektor nelineárních přechodů

tovarDetektor nelineárních přechodů, výkon 100mW, vysílací f=915MHz, přijímací f=1830MHz a 2745MHz. Přenosný detektor nelineárních přechodů, určený ke kontrole zdí a nábytku, k detekci odposlechových elektronických zařízení i ve vypnutém stavu. Vysílací výkon je 100 mW. Detektor přijímá druhou a třetí harmonickou a jejich porovnáním rozlišuje, zda nalezený předmět je elektronický obvod nebo jiné nelineární spojení kovů. Úroveň přijímaného signálu 2. a 3. harmonické je indikována na přístroji. Detektor má napájení 12V.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

NJD-5 - Detektor nelineárních přechodů na 2.harmonickou

tovarDetektor nelineárních přechodů, reg. výkon 500mW, vysílací f=915MHz, přijímací f=1830MHz a 2745MHz. Vylepšený přenosný detektor nelineárních přechodů NJD 4. Má plynule regulovatelný vysílací výkon do 500 mW, ostatní technické parametry jsou shodné s přístrojem NJD 4. Detektor má napájení 12V.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Broom ECM - Detektor nelineárních přechodů na 2.harmonickou

tovar Detektor nelineárních přechodů na 2.harmonickou 888,5MHz, 300 mW nebo 915MHz, 300 mW. Přenosný detektor nelineárních přechodů na druhou harmonickou, vysílá na frekvenci 888,5 MHz výkonem 20 - 300 mW. Přijímací sekce pracuje na frekvenci 1777 Mhz. Detekce pomocí řady LED a zvukovým signálem &quotGeiger" ve sluchátkách. Rozměry antény 210x190x65 mm, přijímače 310x240x80 mm. Celková hmotnost 5,6 kg.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Super Broom ECM - Detektor nelineárních přechodů na 2.harmonickou

tovarDetektor nelineárních přechodů na 2.a 3. harmonickou 888,5MHz, 3W nebo 915MHz, 3W. Přenosný detektor nelineárních přechodů na druhou a třetí harmonickou, vysílá na frekvenci 888,5 nebo 915 MHz výkonem 1 - 600 mW. Přijímací sekce pracuje na frekvenci 1777 a 2665,5 Mhz. Detekce pomocí řady LED na anténě nebo řadou segmentů na LCD displeji přijímače a zvukovým signálem &quotGeiger" ve sluchátkách. Rozměry antény 210x190x65 mm, přijímače 310x240x70 mm.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Super Broom Plus - Detektor nelineárních přechodů na 2.a 3. harmonickou

tovar Detektor nelineárních přechodů na 2.a 3. harmonickou 888,5MHz, 3W nebo 915MHz, 3W. Přenosný detektor nelineárních přechodů na druhou a třetí harmonickou, vysílá na frekvenci 888,5 nebo 915 MHz výkonem 1 mW - 3 W. Přijímací sekce pracuje na frekvenci 1777 a 2665,5 Mhz. Detekce pomocí řady LED na anténě nebo řadou segmentů na LCD displeji přijímače a zvukovým signálem &quotGeiger" ve sluchátkách. Rozměry antény 210x190x65 mm, přijímače 310x240x70 mm.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

NJE-4000 - Detektor nelineárních přechodů na 2.a 3.

tovarDetektor nelineárních přechodů na 2.a 3. harmonickou 850-1005 MHz, 14mW-1,4W, hmotnost 1,6 kg. Lehký skládací detektor nelineárních přechodů na 2. a 3. harmonickou. Výkon vysílače regulovatelný od 14 mW do 1,4 W. Pracovní frekvence 850 až 1005 MHz.. Vybaven bezdrátovými IR sluchátky. Hmotnost 1,6 kg.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Generátory šumu, zvukové bariéry proti odposlechu

ANG-2200 - Dvoukanálový generátor šumu

tovarDvoukanálový generátor šumu pro ochranu místností proti odposlechu z vnějších prostor. U každého kanálu lze samostatně nastavit výkon a intenzitu hlubokých a vysokých frekvencí. Frekvenční rozsah je 125 Hz – 4 kHz, minimální impedance 2 ? pro každá kanál. Rozměry 203x140x41 mm, hmotnost 0,5 kg. Napájení 12V DC, 1A.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

WNG 02 - Generátor šumu v pásmu 300Hz-5kHz

tovarGenerátor šumu s dvěma samostatně nastavitelnými okruhy. Vestavěný procesor v automatickém režimu analyzuje zvuky v místnosti a v závislosti na hlasitosti konverzace zajišťuje jen takovou úroveň zašumění, která je nutná. Kmitočtový rozsah 300 Hz až 5 kHz, napájení 12-25 V DC, minimální impedance zátěže 2 Ohm. Rozměr 62x157x290 mm. !CERTIFIKÁT NBU T70006 !

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

EAR-200 - Testovací zařízení kvality zašumění stěn a oken

tovarBateriový mikrofon pro kontrolu zašumění stěn a oken. Přiložením na chráněnou stěnu se ve sluchátcích snadno zjistí úroveň a účinnost piezoelektrických měničů a převodníků..

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Detektory lži

761-92 GA - Detektor lži, čtyřperový zapisovač, přenosný v kufříku

tovarDetektor lži ve formě čtyřperového zapisovače fyziologických funkcí prověřované osoby. Detektor je zabudován do přenosného kufříku a je vybaven příslušnými čidly. Kontroluje se dechová frekvence, psychogalvanický efekt, krevní tlak a tepová frekvence. Napájení ze sítě 220V.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

LX30005050 - Detektor lži, vyhodnocení počítačem

tovarDetektor lži ve formě laptopu a snímačů fyziologických funkcí prověřované osoby. Detektor je zabudován do přenosného kufříku a je vybaven příslušnými čidly. Kontroluje se dechová frekvence, psychogalvanický efekt, krevní tlak a tepová frekvence. Napájení ze sítě 220V...

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Rušiaci systém 4 generácie

Rušiaci systém 4 generácie RUŠ.30-2200 pre absolútnu diskrétnosť nad odpočúvacími zariadeniami.

Špeciálna rušička pre všetky pásma. Tento výrobok je absolútnou novinkou na našom trhu, je schopné zarušiť kmitočtové pásmo v celej miestnosti a to v celom dostupnom frekvenčnom pásme v rozsahu 30 až 2300MHz.

To znamená že máte skoro sto percentnú úspešnosť znemožniť vašim nepriateľom odpočúvanie, alebo sledovanie miestnosti kde sa práve nachádzate.
Rušiaci výkon postačuje k zarušeniu 20m/2 na plochu.Všetky nami dostupné odpočúvacie zariadenia totiž pracujú v tomto pásme. Laserové odpočúvanie sa už v súčasnosti nepoužíva, poprípade ak máte vo vašej diskrétnej miestnosti zabudované linkové mikrofóny, je nutne použiť iné zariadenie z našej ponuky. Samozrejme že linkové mikrofóny sa už taktiež nepoužívajú, vzhľadom k tomu, že ak ich vypátrate, hneď zistite kam smerujú linkové drôty a odhalíte vášho špióna.

V zásade jedinou ochranou v tejto situácii boli až donedávna šumové generátory. Tie však vyžadujú odbornú inštaláciu a nastavenie, ale majú nepríjemný vedľajší efekt – značne ruší diskutujúcich a zároveň je tým protistrane dané najavo nedôvera, čo zrejme v obchodnom styku nebýva vhodné.

Prakticky jedinou možnosťou, ako zamedziť odpočúvaniu je nájsť dané zariadenie, alebo ho jednoducho zarušiť a tým znemožniť jeho „asi oficiálne nasadenie“ do prevádzky. Pre tento účel bol vyvinutý špeciálny výkonný rušič RUŠ.30-2200. Dodáva sa v stacionárnom prevedení. Stacionárne prevedenie je určene pre pevnú inštaláciu do jednacích miestností.

Zariadenie môže v smere vyžarovania a v jeho blízkosti spôsobiť ojedinelé poruchy funkcie citlivých elektronických zariadení, napr. notbuky, pamäťové média s magnetickým záznamom.

K danému prostriedku neponúkame žiadne technické parametre, aby bola zabezpečená jeho diskrétnosť pri jeho možnom odhaľovaní. Tento prostriedok je vyrábaný len na zákazku.

Naša ponuka len pre Vás ...

 

Ponuka

Zdá sa Vám daná ponuka pridrahá ?
Skúste nám napísať či z danej ponuky nemáme aj tovar II kategórie. To jest tovar bol v používaní a odkúpený pre ďalší predaj. Jeho stav je 100 percentný. Tovar sa pred predajom repasuje. (vyčistí sa a dezinfikuje, prebehne výmena batérie, celkové ošetrenie)

Použili ste daný tovar a už ho nepoužívate?
Nie je problém, napíšte nám kedy ste výrobok zakúpil v akom je ešte stave a my ho od Vás spätne po vzájomnej dohode odkúpime a peniaze Vám pošleme na Váš účet.

Detektor II ver.

AJ-02CD

Cena: 1 170,-Sk

Detektor ktorý vám pomôže odhaliť skryté sledovacie zariadeniaako napríklad bezdrôtové kamery prípadne ploštice. Zariadenie je malých rozmerov a dá sa nosiť v náprsnej taške. Spoľahlivo detekuje frekvencie od 50MHz do 3000MHz.

DMC007

Detektor mobilnej komunikácie DMC007 je určený pre selektívne zistenie činnosti GSM telefónnych prístrojoch v pásme 900 i 1800 MHz. K zariadeniu je možné zapojiť rušičku GSM LITE.DMCC007 je riadiaca jednotka pre detektory mobilnej komunikácie DMC007. Až 128 detektorov DMC007 môže byť súčasne zapojené do systému s jednotkou DMCC007.

Ponuka

Rušičky mobilných telefónov GSM, NMT a iných komunikačných technológii–znemožnenie prevádzky odpočúvacích a sledovacích systémov.

Dovoľujeme si Vám ponúknuť naše vlastné výroboky rušičky v pásme:
GSM 900 a 1800; NMT 460 a CDMA; WiFi 2,4GHz; UMTS 2100MHz; a ďalších komunikačných technológii.

Systém je určený pre zvláštne použitie „špeciálny technický prostriedok“ – znemožnenie prevádzky odpočúvacích a sledovacích systémov, napríklad tam, kde podľa zákona 221/2006 o výkone väzby nie je dovolené používanie GSM, NMT komunikačných systémov. Jednotlivé rušičky je možné aj vbudovať do prenosného kufríka kde je splnená podmienka „ kam idem – tam je bezpečne“

Aj keď podľa súčasných telekomunikačných zákonov nie je dovolené rušenie komunikačných systémov, naša aplikácia prispeje k väčšej bezpečnosti v prípade potreby, poprípade ak je nutné znemožniť komunikáciu diaľkových ovládačov, znemožniť komunikáciu v prípade nutnosti vo väzenských zariadeniach alebo znemožnenie odpočúvania.

Našu technológiu v súčastnosti testuje ministerstvo spravodlivosti v ČR pre väzenskú službu a samozrejme armádne zložky.

Náš systém rušenia je ľahko modifikovateľný a nie je problém smerovanie rušenia len na určité oblasti v budove, alebo na určitú vzdialenosť. Zariadenie je schopné pracovať trvale, alebo len v prípade potreby a to bez akýchkoľvek porúch. Je vyrobené u nás na Slovensku takže nie je problém ani jeho prípadná výmena obsluhou v prípade ojedinelej poruchy. Samozrejme že na trhu ekzistuje veľa „atráp“ rušičiek, typickým príkladom sú napríklad rôzne kamufli rušičiek v atrapách mobilných telefónov, alebo všetko rušiace ázijské rušičky, ktoré majú účinnosť par metrov. Deklarované hodnoty "výstupných výkonov" bývajú spravidla ďaleko k realite...

Upozorňujeme Vás, že daný tovar nie je schválený pre prevádzku v SR. Zariadenie je nepredajné do civilného sektoru, s výnimkou armády a rezortov ktoré sú na to autorizované, export možný. Kupujúci zakúpením daného výrobku čestne prehlasuje, že daný výrobok neuvedie do voľného obehu pre Slovenský trh. Za prípadné škody spôsobené nerešpektovaním daného upozornenia nemôže predajca niesť žiadnu zodpovednosť. Určené len na študijné účely.

Motto: Jedinou možnou ochranou proti akémukoľvek protiprávnemu jednaniu je PREVENCIA. Riziko úniku informácií v poslednej dobe rastie predovšetkým v dôsledku rastu konkurencie v jednotlivých odvetviach národnej ekonomiky. Používanie týchto praktík je umožnené skoro úplnou beztrestnosťou. Český trestný zákon hovorí len o odpočúvaní telefonických rozhovorov ako o trestnom čine, ale všetky ostatné typy odpočúvania sú len porušením Listiny základných práv a slobôd občanov, teda spadajú do občiansko právnych sporov. To však platí, pokiaľ sa podarí chytiť páchateľa týchto činov. Vo veľkej väčšine prípadov sa to nepodarí a ďalej platí, že väčšina postihnutých organizácií má záujem tieto skutočnosti utajiť, aby nebolo poškodené ich dobré meno. Preto pre každý subjekt, ktorý sa potýka na trhu s konkurenciou, uskutočňuje pravidelne jednania vo svojich jednacích priestoroch a preberá na nich citlivé informácie, by malo platiť, že ochrana proti odpočúvaniu je ďalším bezpečnostným opatrením, ktoré slúži na ochranu majetku spoločnosti. Veď aj akýkoľvek zabezpečovací systém má význam predovšetkým preventívny a málokto si ho zaobstaráva preto, že očakáva, že bude  na 100% vykradnutý. U podnikov s rastúcim počtom zákazníkov a s rastom počtu realizovaných zákaziek (alebo ich objemu) by sa mala ochrana informácií stať štandardom, pretože najmä únik dôverných informácií môže mať pre tento podnik katastrofický dopad.

Štatistika
Na základe prieskumu, pôsobí v súčasnej dobe aktívne na trhu SR celkom 89 firiem obchodujúcich s útočnými prostriedkami (ploštice) a ďalších 3 665 koncesovaných detektívnych kancelárií, ktoré tieto prostriedky využívajú za účelom získania informácií pre klienta spravidla akoukoľvek cestou.

Právo na odpočúvanie
Podľa právnych rozborov, ktoré urobili renomovaný právnici najatí našou spoločnosťou, nie je inštalácia ani zriadenie záznamov svojej podstate trestným činom. Trestným činom je zneužitie získaných záznamov k páchaniu trestnej činnosti (napr. vydieranie). Pokiaľ urobí inštaláciu tretia osoba je takmer nemožné odhaliť, ale predovšetkým potrestať, páchateľa. Z týchto záverov jednoznačne vyplýva, že každý občan a firma si musí brániť svoj majetok sama.

Režimové opatrenia
Základom ochrany proti odpočúvaniu sú režimové opatrenia, ktoré majú minimalizovať riziko inštalácie odpočúvacích prostriedkov.
Kľúčový režim chránených priestorov.
V preverovaných priestoroch sa odporúča urobiť inštaláciu obranne technických prostriedkov a zaviesť kontrolovaný pohyb osôb, vrátane upratovania a servisných činností.
Obranno-technické prehliadky vykonávať opakovane v určitých intervaloch. Odporúčaná frekvencia 2-4x ročne v závislosti na frekvencii jednaní a type činnosti spoločnosti alebo náhodne pred dôležitým jednaním.
Dať všeobecne najavo, že priestory sú zabezpečené proti odpočúvaniu a že tu dochádza k pravidelným prehliadkam (v mnohých prípadoch toto opatrenie výrazne zvýši prestíž spoločnosti).
Utajenie presného termínu prehliadky.
Dôsledné používanie elektronického zabezpečovacieho systému v kontrolovaných priestoroch.

Fakty zo zahraničia
Z obsahu oficiálnej správy americkej vlády:
„Výroba, predaj, inštalácia a používanie ilegálnych odpočúvacích zariadení je multimiliardový nelegálny priemysel vo vnútri Spojených štátov. Vláda Spojených štátov odhaduje, že každoročne je nainštalovaných do spoločností veľké množstvo ilegálnych ploštíc a ďalších odpočúvacích zariadení v hodnote presahujúcej 800 miliónov dolárov. Najčastejšie zeme pôvodu sú Francúzsko, Nemecko, Libanon, Kanada, Izrael, Japonsko, Taiwan a Južná Afrika. Okrem toho, ktokoľvek so spájkovačkou a základnými znalosťami z elektroniky je schopný vyrábať a inštalovať odpočúvacie zariadenia. Väčšinu materiálu môže získať z vyradených rádií a použitím elektronických súčiastok z výrobkov spotrebnej elektroniky (napr. bezdrôtové telefóny a televízory).
V Spojených štátoch sa denne predajú občanom (nie spoločnostiam) odpočúvacie zariadenia v hodnote viac ako 6 miliónov dolárov. Väčšina týchto výrobkov je predávaná prostredníctvom obchodov a súkromných detektívnych kancelárií predovšetkým v New Yorku, Miami, Los Angeles a v mnohých ďalších. Tieto čísla však vôbec neobsahujú miliardy, za ktoré sú každoročne nakúpené odpočúvacie prostriedky pre ochrancov zákona a pre vojenské potreby. Sledovanie a priemyselná špionáž predstavuje vážny problém, ktorý môže mať veľmi vážne dopady na vaše spoločnosti a na vaše občianske slobody.“

Rovnaký zdroj odhaduje, že každoročne je úspešne odpočúvaných viac ako 6 500 spoločností a u každej z nich predstavuje strata spôsobená ilegálnym odpočúvaním čiastku 1,25 milióna dolárov.

 

ÉRA RUŠIČEK

Autor: Jiří Serger

Nad železnou oponou začal souboj mezi západními stanicemi a východními rušičkami

Radio Nederland Wereldomroep, první světovou rozhlasovou službu v pásmu krátkých vln, zavedlo pro svá četná zámořská teritoria jako první země světa v roce 1929 Nizozemsko. Od roku 1931 bylo možné zachytit evangelickou misijní stanici HCJB Hlas And, vysílající z ecuadorského Quita. V roce 1932 vznikla i BBC World Service, ale její relace byly povětšině zaměřené proti rozpínajícímu nacismu. Stanici Voice of America, řízená USIS (United States Information Service) se ozvala 24. února 1942, 25. prosince 1944 ji následovalo Radio Canada International a mohli bychom pokračovat. Vytvoření RVHP a podepsání ustavující listiny NATO v roce 1949 vyvolaly konflikt nazývaný studená válka. Jednou z reakcí na vzrůstají napětí mezi členy a příznivci NATO a "táborem socialismu" byl Národní výbor pro svobodnou Evropu, nevládní organizace založená ve Spojených státech. Jeho zásluhou vznikla rozhlasová stanice Radio Free Europe (Radio Liberty). První vysílání Rádia Svobodná Evropa s uskutečnilo 4. července 1950 u příležitosti Dne nezávislosti USA a pravidelné vysílání začalo 1. května 1951. Sovětský svaz tíhu informací ze Západu neunesl. Na rozkaz samého Stalina vybudoval tři tisíce rušiček. Československá vláda legalizovala účast na rušení spravodajsko-publicistických stanic hlásících se zpoza železné opony usnesením č. 70 z 8. ledna 1954 poté, co přípravné akce, prováděné pod kódem R-405 za vedení jistého Karla Smíška, začaly již na podzim roku 1951. Od poslechu nežádoucích stanic měl občany odvádět i rozhlas po drátě, nemající ovšem s rádiem nic společného, neboť ve své nejjednodušší formě umožňoval poslech pouze jediného,programu. Záměrné rušení rozhlasového vysílání v dobách míru zakazuje Radiokomunikační řád a jiná ustanovení Mezinárodní telekomunikační unie. Současně je však nepřípustné vysílat pořady, v nichž se hanobí jiné státy a jejich společenské zřízení, takže dojde-li v různých částech světa mezi státy k napjatým vztahům. Oba zákazy se mnohdy porušují. Sovětský svaz přestal rušit BBC World Service 20. ledna 1987, VOA koncem května a RFE/RL 27. listopadu. Naše rušičky byly vypnuty 11. prosince 1987 a rušení organizované Sovětským svazem ustalo nadobro 16. prosince 1988. Podrobnosti o rozsahu a nákladech na tuto nekalou činnost nebyly u nás zveřejněny, takže musíme vzít zavděk německými údaji, že Sovětský svaz vydával na rušení asi 2,4 miliardy marek ročně. Po Listopadu u nás nastala situace právě opačná, když mnohé ze stanic, které poslech Svobodné Evropy rušily, začaly její program samy vysílat. Dne 1. července 1994 Rádio Svobodná Evropa začalo vysílat z budovy Českého rozhlasu v Praze a posléze se tam přestěhovala celá stanice. Podle vládního usnesení z 18. října 1990 začala vysílat z Prahy a později i z dalších vysílačů také BBC World Service. Další stanice zpravodajského charakteru Radio Plus, provozovaná Československou tiskovou kanceláří fungovala v Praze na základě téhož rozhodnutí od 25. srpna 1991. V době, kdy nevysílala česky, přejímala přes družici TDF 1 pořady RFI. Poté co Česká národní rada 15.listopadu schválila zákon, podle něhož ČSTK se nesměla ani se podílet na obchodním jmění provozovatele, stanici převzalo RFI. Časem začaly některé z uvedených stanic ztrácet na významu a jejich hlasy umlkaly.

Copyright © 2oo7 Market.sk | All right reserved | valid XHTML 1.0, css2 | pagerank 4 | Sitening 90