Tovarové položky z nášho shopu:

Technika PROTI odpočúvaniu

VF detektory signálu a analyzatory signálov - detektory odpočúvacích zariadení - ploštíc

AKO ELIMINOVAŤ ODPOČÚVANIE.

Miniatúrne rádiové vysielače ("ploštice", "štěnice", "ucha", "bezdrôtové mikrofóny"), ktoré môžu byť inštalované všade ( kalkulačka, pero, klávesnica od PC, mobilných telefónoch jednoducho všade). Ich nasadenie je veľmi operatívne, ľahké a preto najčastejšie.

Rozlišujú sa podľa spôsobu napájania (doby prevádzky), režimu vysielania, druhu použitej modulácie, vysielacej frekvencie a výkonu, podľa veľkosti, spôsobu kamufláže a podľa rady ďalších technických kritérií (tie sú často prísne utajované). Tomuto širokému spektru odpovedá aj obrovské rozpätie cien. Cena takýchto zariadení musí obecne prevážiť hodnotu získaných informácií - ty môžu byť často k "nezaplateniu".
Systémy kontaktného snímania vibrácií - tzv. stetoskopické mikrofóny slúžia k odpočúvaniu zvonka miestnosti cez múry, dvere, okná, radiátory.
Linkové mikrofóny a mikrofónne sondy - využívajú k prenosu informácie po metalickom vedení.
Špeciálna nahrávací technika (profi záznamové systémy, upravené diktafóny s externými miniatúrnymi mikrofónmi, hlasovou aktiváciou VOX, dlhou dobou záznamu prípadne ďalšími funkciami).

AKO ELIMINOVAŤ ODPOČÚVANIE: Odpočúvanie a ochrana.  Behom posledných rokov sa vo svete predalo veľa odpočúvacích zariadení - dovoľujem si odhadnúť za niekoľko miliárd dolárov. Je záujem predovšetkým o informácie. Foriem odpočúvania je veľa, sú závislé na používanej technike a odborné úrovni toho, kto odpočúvanie vykonáva. Najviac používané je odpočúvanie rádiovou cestou .

Čo to vlastne znamená ?
Pomocou malého vysielača ukrytého v miestnosti sa prenáša hovor z tohoto priestoru do okolia, kde je prijímaný. Tieto vysielače môžu byť skryté v tzv. kamuflu, treba obraz, kalkulačka, obal na okuliare, alebo v múre, v rôznych rozvodoch, či jen nalepené za skrini, pod stolom atď.
Z hľadiska získavania informácií sú tieto zariadenia najviac používané a bohužiaľ vzhľadom k svojej veľkosti, nezávislosti na vlastnom zdroji a neľahkej odhaliteľnosti sú najviac nebezpečné. A tak ich odhalenie bez odborníka , či bez zariadenia k tomu potrebnom je prakticky nemožné. V mnohých prípadoch sa tieto zariadenia neinstalujú do miestnosti , ale sú vnášané a rovnakou osobou vynášané späť.

(RUŠIČE: Zariadenia nepredajné do civilného sektoru, export mimo EU možný.)

Vyhľadávanie odposluchu

LCD monitor AJ800M s VF príjimačom

Cenová akcia: 7 300,-Sk 4800,-Sk

3,5 LCD - 480(RGB) prijímač a monitor s AV vstupom. Prijímač 1,2GHz wireles je možné ladiť v pásme 900MHz-2150MHz. .

Prepínanie systému PAL/NTSC je automatické. Napájanie 4 AA alkalické batérie, adaptér 6V, alebo auto adaptér. Všetko v súprave. Zariadenie je možne použiť na pripojenie k ľubovoľnému videu, alebo zdroju audio, video signálu. Sprava sa ako LCD monitor.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Detektor na odhalenie bezdôtových kamier a ploštíc AJ-01CD

Cenová akcia: 980,-Sk

Detektor ktorý vám pomôže odhaliť skryté sledovacie zariadenia ako napríklad bezdrôtové kamery prípadne ploštice. Zariadenie je miniatúrnych rozmerov a dá sa nosiť ako kľúčenka. Spoľahlivo detekuje frekvencie od 900MHz do 2400MHz. Výrobok je vhodným darčekom a prestíž v odhaľovaní frekvenčného žiarenia v miestnosti.

 

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Vreckový detektor RVD007

Cenová akcia: 28 400,-Sk

Vreckový detektor VF poľa 0.2MHz - 4GHz s vibrátorovým zvonením. Osobný detektor vf poľa, určený predovšetkým k operatívnemu odhaleniu odposluchových vysielačov. Medzi základné prednosti RVD007 patrí vreckový rozmer, použitie krátkej vstavanej antény, prehľadné zobrazenie sily vf poľa a jednoznačná informácia o ďalších funkčných stavoch. Detekovaný signál je možné počúvať, prípadne akusticky analyzovať v slúchadlách.

 

Vysoko citlivý osobný detektor  RFD007-22

Cenová akcia: 34 800,-Sk

Vysoko citlivý osobný detektor VF poľa 0.5MHz - 20GHz. Viacúčelový citlivý detektor vysokofrekvenčného poľa. Umožňuje zameranie okamžitej hodnoty sily signálu, odhaľovanie aktívneho odpočúvacieho zariadenia, vrátane určenia vzdialenosti vysielača. Unikátnosťou je programové vybavenie schopné detekcie a následne odhalenie technologicky najzákernejších digitálnych a pulzných odpočúvacích zariadení.

 

Vysoko citlivý profesionálny detektor RFD007-5

Cenová akcia: 35 800,-Sk

Vysoko citlivý profesionálny detektor VF poľa 0.5MHz - 25GHz. Širokopásmový, vysoko citlivý detektor vysokofrekvenčného poľa s mimoriadne veľkým kmitočtovým a dynamickým rozsahom určeným k vyhľadávaniu odpočúvacích prostriedkov na špičkovej profesionálnej úrovni.

 

 

MRA007-3Q,  pamäťový rádiový analyzátor - Kontrola kmitočtového spektra

Cena: 49 800,-Sk

MRA007-3Q je pokročilá verzia špeciálneho prijímača určeného k ochrane proti rádiovému odpočúvaniu v kmitočtovom pásme 36 až 3600 MHz. K MRA007-3Q je možné pripojiť audio záznamník a zvoliť vhodný režim automatického nahrávania signálov, ktoré spôsobujú poplachy. S pomocou týchto audio nahrávok je možné spoľahlivo identifikovať, či bol strážený objekt napadnutý odpočúvacím zariadením.

Miniport Receiver EB200  - Kontrola kmitočtového spektra

Cena: 33 230,-EUR

Miniport Receiver EB200 is a miniaturized portable professional receiver for the HF-VHF-UHF range. The EB200 is characterized by high input sensitivity and frequency setting accuracy throughout the frequency range from 10 kHz to 3 GHz. Its small dimensions – ˝19“ in size it corresponds to two height units – and low weight as well as a sturdy, pickup-proof die-cast aluminium housing with well-protected integrated operating elements make the EB200 ideal for use in places which cannot be reached with a vehicle. Its low power consumption permits battery operation typically of four hours. The EB200 battery pack is easily accessible and can be exchanged quickly. In case of power supply interruption, all the data is stored. Operation can thus be resumed immediately after the power supply is restored. .

Rušenie ploštic, GSM , ViFi technológii 2,14GHz alebo ~ ? Všetkého...

Rušičky mobilných zariadení všetkého druhu.

Rušičky mobilných telefónov GSM, NMT a iných komunikačných technológii – znemožnenie prevádzky odpočúvacích a sledovacích systémov.
Tu zverejnené informácie nemajú žiadny právny vzťah zo spoločnosťou prevádzkujúcu danú web stránku.  

Dovoľujeme si Vám ponúknuť naše vlastné výroboky rušičky v pásme:
GSM 900 a 1800 + 3G
NMT 460 a CDMA
UKV 420-450MHz
WiFi 2,4GHz
UMTS 2100MHz

a ďalších komunikačných technológii. Systém je určený pre zvláštne použitie „špeciálny technický prostriedok“ – znemožnenie prevádzky odpočúvacích a sledovacích systémov, napríklad tam, kde podľa zákona 221/2006 o výkone väzby nie je dovolené používanie GSM, NMT komunikačných systémov. Jednotlivé rušičky je možné aj vbudovať do prenosného kufríka kde je splnená podmienka „ kam idem – tam je bezpečne“
Aj keď podľa súčasných telekomunikačných zákonov nie je dovolené rušenie komunikačných systémov, naša aplikácia prispeje k väčšej bezpečnosti v prípade potreby, poprípade ak je nutné znemožniť komunikáciu diaľkových ovládačov, znemožniť komunikáciu v prípade nutnosti vo väzenských zariadeniach alebo znemožnenie odpočúvania.
Našu technológiu v súčastnosti testuje ministerstvo spravodlivosti v ČR pre väzenskú službu a samozrejme armádne zložky.    
Náš systém rušenia je ľahko modifikovateľný a nie je problém smerovanie rušenia len na určité oblasti v budove, alebo na určitú vzdialenosť. Zariadenie je schopné pracovať trvale, alebo len v prípade potreby a to bez akýchkoľvek porúch. Je vyrobené u nás na Slovensku takže nie je problém ani jeho prípadná výmena obsluhou v prípade ojedinelej poruchy. Samozrejme že na trhu ekzistuje veľa „atráp“ rušičiek, typickým príkladom sú napríklad rôzne kamufli rušičiek v atrapách mobilných telefónov, alebo všetko rušiace ázijské rušičky, ktoré majú účinnosť par metrov. Deklarované hodnoty "výstupných výkonov" bývajú spravidla ďaleko k realite...
Naše zariadenie prešlo dlhým vývojom, pri ktorom boli postupne dolaďované parametre a zvyšovaná účinnosť ako vlastného zariadenia, tak antén. Užívateľovi je tak ponúknuté v danej kategórie rušičiek profesionálne zariadenie za bezkonkurenčnú cenu. Hlavne účinné filtre, kvalitné tienenie & presné ladené anteny prakticky zabraňujú akékoľvekomu nežiaducemu rušeniu.
V prípade Vášho záujmu je Vám naša firma schopná pripraviť cenovú reláciu vrátane montáže ktoré je nenáročné.
Technická realizácia rušenia:
Jednoduché rušičky - jammery
Inteligentné rušenie - interceptory

Poznámka - upozornenie:
Informácie na tejto web stránke a reklamných materiáloch , majú len informatívny charakter a slúžia len na študijné účely o prehľade výrobkov s ktorými sa môžete náhodne stretnúť mimo EU. Tovarové položky sú fikciou a všetky informáciu tu obsiahnuté majú len informatívny charakter.
Na predaj a uvedenie do prevádzky týchto zariadení neplatia žiadne výnimky v Európskej únii, preto ich ani naša firma neponúka do voľného obehu. 
 A New Opera Interview Sheds More Light On Wii Browser

Naša firma sa riadi všetkými právnymi zákonmi v rámci Európskej únie.
Podľa §35 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách prevádzkovať a uvádzať na trh rádiové a koncové zariadenia (ďalej "koncové telekomunikačné zariadenia") možno len po posúdení ich zhody s technickými požiadavkami uvedenými v § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia (ďalej len NV 443). To znamená, že tieto zariadenia tu zverejnené nespĺňajú žiadnu CE normu a nemôžu byť ani uvedené do voľného obehu na našom trhu a taktiež nemôžu byť ponúkané ani v rámci Európskej únie.
Naša firma ich ani nedováža, ani neuvádza na trh.


Zariadenie pre rušenie GSM komunikácie nie je možne v Slovenskej republike prevádzkovať !
Upozorňujeme Vás, že daný tovar nie je schválený pre prevádzku v SR. Zariadenie je nepredajné do civilného sektoru, s výnimkou armády a rezortov ktoré sú na to autorizované, export mimo EU možný. Za prípadné škody spôsobené nerešpektovaním daného upozornenia nemôže predajca niesť žiadnu zodpovednosť.
Kupujúci zakúpením daného výrobku čestne prehlasuje, že daný výrobok neuvedie do voľného obehu pre Slovenský trh ani na trh v rámci EU.
 

Vojenský materiál, ktorý nie je voľne obchodovateľný, môže byť odpredaný výhradne záujemcom, ktorí spĺňajú pod A New Opera Interview Sheds More Light On Wii Browsermienky podľa Zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom.

Technická spôsobilosť – dodávka tovaru:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Originál alebo notárom overená fotokópia rozhodnutia o obchodovaní s vojenským materiálom v zmysle § 10 ods. 1 zák. č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 46, § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.


SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

Ručná rušička mobilov VF900-1800 GSM + 3G

Cena: ......................

Rušička ma vlastný nabíjateľný akumulátor. V príslušenstve sa nachádza aj nabíjačka.

Bez adaptéra na vlastné akumulátory, dôkaze rušička pracovať trvale 2-3 hod.
V pasme 900 a 1800MHz ma výkon 100mW a v pásme 3G až 300mW.  

Veľkosťou pripomína škatuľku od cigariet.  

Podrobné technické parametre - zaheslované web stránky sú určené našim (SEMI) zákazníkom pre možné študijné účely

Rušička mobilov VF900-1800 GSM + 3G,   8 W !

Cena ? Určite si ju sami, + zľava 1100,-Sk oproti konkurencii  ! viac info v popise.

Vysokofrekvenčná rušička rádiotelefonneho signálu pre mobilných účastníkov, blokujúca používanie GSM telefónnov v rokovacej miestnosti a okolí s UV diaľkovou aktiváciou a reguláciou výkonu na nevyhnutný potrebný čas na ochranu utajovaných skutočnosti.

Možné zakúpenie presných smerových antén. Zarušíte len 30st. smer a nič viac...

Podrobné technické parametre - zaheslované web stránky sú určené našim (SEMI) zákazníkom pre možné študijné účely.

 

Rušička UMTS 2,14 GHz - JAM 3G GSM sieť , výkon až 1W

Cena: ......................

Vysokofrekvenčná rušička rádiotelefonneho signálu v paśme 2,1GHz, bezproblémovo blokujúca všetky služby služby v sieti 3G GSM.

 

 

 

Rušička ISM band 2,4GHz - JAM - WiFi, výkon až 1W

Cena: ......................

Vysokofrekvenčná rušička rádiotelefonneho signálu v pásme 2,4GHz, bezproblémovo blokujúca všetky služby WiFi v tomto pásme.

 

 


Špeciálna výkonná pulzná rušička na skryté diktafóny

Cena: ......................

Špeciálna výkonná pulzná rušička.
V mnohých prípadoch nie je žiaduce, aby prebiehajúce tajné jednanie bolo nahrávané na skryté diktafóny. Zistiť však prítomnosť tak bežného prostriedku, akým je diktafón, je bohužiaľ prakticky nemožné bez osobnej prehliadky zúčastnených osôb. V zásade jedinou ochranou v tejto situácii boli až donedávna šumové generátory. Tie však vyžadujú odbornú inštaláciu a nastavenie, ale majú nepríjemný vedľajší efekt – značne ruší diskutujúcich  a zároveň je tým protistrane dané najavo nedôvera, čo  zrejme  v obchodnom styku nebýva vhodné.
K dispozícii je aj diplomatická verzia – diplomatka.
Diktafon Jammer
RUŠIČKA MIKROFONŮ A GSM - MOBILNÍCH TELEFONŮ
Kufříková rušička je určena pro zarušení všech mikrofonů v jejím dosahu,
tedy znemožňuje pořízení jakéhokoliv zvukového záznamu přes mikrofon, diktafon,
mikrofon kamery, radiomikrofon (štěnici) a pod.
Kufříková rušička mikrofonů je doplněna i rušičkou mobilních telefonů.

Podrobné technické parametre - zaheslované web stránky sú určené našim (SEMI) zákazníkom pre možné študijné účely.

Rušiaci systém 4 generácie RUŠ.30-2200

Cena: ......................

Rušiaci systém 4 generácie RUŠ.30-2200 Diskrétnosť proti odpočúvaniu.

Rušiaci systém 4 generácie RUŠ.30-2200  pre absolútnu diskrétnosť nad odpočúvacími zariadeniami ( plošticami).
Špeciálna rušička pre všetky pásma. Tento výrobok je absolútnou novinkou na našom trhu, je schopné zarušiť kmitočtové pásmo v celej miestnosti a to v celom dostupnom frekvenčnom pásme v rozsahu 30 až 2300MHz.
To znamená že máte skoro sto percentnú úspešnosť znemožniť vašim nepriateľom odpočúvanie, alebo sledovanie miestnosti kde sa práve nachádzate. Rušiaci výkon postačuje k zarušeniu 20m/2 na plochu. Všetky nami dostupné odpočúvacie zariadenia totiž pracujú v tomto pásme. Laserové odpočúvanie sa už v súčasnosti nepoužíva, poprípade ak máte vo vašej diskrétnej miestnosti zabudované linkové mikrofóny, je nutne použiť iné zariadenie z našej ponuky.  Samozrejme že linkové mikrofóny sa už taktiež nepoužívajú, vzhľadom k tomu, že ak ich vypátrate, hneď zistite kam smerujú linkové drôty a odhalíte vášho špióna.

Podrobné technické parametre - zaheslované web stránky sú určené našim (SEMI) zákazníkom pre možné študijné účely

Rušička GPS signálu, výkon 100mW, (1W)

Cena: ......................

Vysokofrekvenčná rušička GPS signálu v pásme 1575,42 MHz. ( L2 1227.62 MHz v príprave) GPS - celosvetový družicový navigačný systém slúži pre určenie okamžitej polohy a času. Vyznačuje sa vysokou presnosťou, možnosťou pracovať kdekoľvek na Zemi a nezávislosti na počasí, dennej či nočnej dobe. Významným rysom systému je tiež podpora práce v spoločnom systéme súradníc pre celú Zem. GPS tvoria tri segmenty.
Možné zarušenie signálu 5-20m.    
Výkon 250mW
Napájanie: Li-ION battery 3,7V/750mA.
Nepretržitá doba prevádzky z baterky 1-2 hod.
V súprave sa nachádza aj 230V adaptér 6VDC.
Je možné zakúpenie aj auto-adaptér 12V-6V

Je možné zakúpiť aj takzvanú LITE verziu do autozapaľovača.
Napájanie 12V jednosmerné.
L1 systém 1575MHz
Prevádzková teplota -15 až +60sC
Konektorový vzhľad priamo napájaný s cigaretový konektoru.   

„L1“ (1575,42 MHz), kde je vysílán C/A kód je dostupná pro civilní uživatele systému GPS.
„L2“ (1227,62 MHz), kde je šířen vojenský P/Y kód, který je šifrovaný, je přístupná pouze pro tzv. autorizované uživatele (např. vojenské služby USA).
„L3“ (1381,05 MHz) obsahuje signály, které souvisí s další funkcí systému GPS, odhalováním startů balistických raket (čímž doplňuje satelity náležící k Defense Support Program), jaderných výbuchů a dalších vysokoenergetických zdrojů v infračerveného záření.
„L4“ (1841,40 MHz) se využívá pro měření ionosferického zpoždění. Průchod signálu ionosférou způsobuje totiž přidání dodatečného zpoždění ke zpoždění způsobenému vzdáleností, které se promítne do chyby polohy. Toto ionosférické zpoždění lze eliminovat, jestliže měříme zpoždění na dvou kmitočtech.
„L5“ (1176,45 MHz) se plánuje jako civilní safety-of-life (SoL) signál. Tato frekvence spadá do mezinárodně chráněné oblasti letecké navigace, ve které je malé nebo žádné rušení za všech podmínek. S vypuštěním prvního Block IIF satelitu, který bude poskytovat tento signál se počítá na rok 2007.

Rušička CDMA 465MHz, výkon 1W

Cena: ......................

Vysokofrekvenčná rušička rádiotelefonneho signálu, rýchleho internetu v pásme 465MHz, bezproblémovo blokujúca všetky služby v sieti CDMA - NMT.

 

 

 

SNG007 inteligentný výkonový šumový generátor.

Cena: 21 750,-Sk vrátane DPH

Účelom zašumenia je zaistiť ochranu priestoru proti všetkým formám snímania zvuku z okien, stien a pod.  Šumová ochrana proti odpočúvaniu spočíva v priamom mechanickom zašumení miest, kde je možné zvuky snímať. Účinnosť SNG optimalizuje procesor, ktorý v automatickom režime analyzuje zvuky v miestnosti a zabezpečuje len takú úroveň zašumenia, ktorá je nutná v závislosti  na  hlasitosti konverzácie. Umožňuje pripojenie až 100 piezokeramických akustických meničov, 2-12 nízkoimpedančných reproduktorov, alebo ich vzájomnú kombináciu.

PV1-17000 Portable Video Breaker/Jammer, 900mW
Tx Frequency: 895~1000Mhz, 1195~1300MHz, 2395~2400MHz
Battery: Ni-H DC12V/1600mA/h,
Continue Using Time: 90 minutes
Dimension: 110mm(H)x62mm(L)x30mm(D)
Jamming range: Radius 15~25 Meters
PC1-17000 Portable Cellular Phone Breaker, 300mW
GSM Tx Frequency: 845~975Mhz, 1785~2000MHz, 2100~2180MHz
Battery: Ni-H DC12V/1600mA/h,
Continue Using Time: 90 minutes
Dimension: 110mm(H)x62mm(L)x30mm(D)
Jamming range: Radius 15~25 Meters (Signal≤-85dBm)
PC1-27000 Portable Cellular Phone Breaker, PCB1-2000 12W
GSM Tx Frequency: 845~975Mhz, 1785~2000MHz, 2100~2180MHz
Battery:  
Continue Using Time: 90 minutes
Dimension:  
Jamming range: Radius 75 Meters (Signal≤-80dBm)
PC1-27020 Portable Phone Breaker, PCB1-2020, 12W
GSM Tx Frequency: 851/869~894Mhz, 925/935~960MHz, 1805-1930~1990MHz, 2100~2170MHz
Total output power: Hi 12W ( 800: 3W, 900:3W ,1805-1990:3W ,2100-2200:3W )
Total output power: Low 6.0W ( 800:1.5W, 900:1.5W , 1805-1990:1.5 W, 2100-2200:1.5W)
Jamming range:Radius 75 Meters (Signal≤-80dBm)
CP1-17010 Cellular Phone Breaker, CPB1-1010
GSM Tx Frequency: 870~880Mhz, 930~960MHz, 1805~1850MHz, 1975~1980MHz/2110~2170MHz
Total output power: 8.0W
Can Remote Control, Can not work 24 hours, need to turn off every 24 hours.
Dimension: 190mm(W)×50mm(H)×170mm(L)
Jamming range: Radius 20~50 Meters (Signal≤-80dBm)
CP1-17020 - Market.sk Cellular Phone Breaker, CPB1-1020
GSM Tx Frequency: 870~880Mhz, 930~960MHz, 1805~1850MHz, 1975~1980MHz/2110~2170MHz
Total output power: 8W
Dimension:190mm(W)×50mm(H)×170mm(L)
Jamming range: Radius 20~50 Meters (Signal≤-80dBm)
CP1-17000 Cellular Phone Breaker, CPB1-1000
GSM Tx Frequency: 860~885Mhz, 925~965MHz, 1800~1950MHz, 2100~2200MHz
Total output power: Hi 4W ( 800:1W, 900:1W , 1800-1950:1W, 2100-2200:1W)
Total output power: Low 2W ( 800:0.5W, 900:0.5W , 1800-1950:0.5 W, 2100-2200:0.5W)
Dimension: 197mm(L)×186mm(W)×53mm(H)
Jamming range: Radius 20~25 Meters (Signal≤-80dBm)
CP1-27000 Cellular Phone Breaker, CPB1-2000
GSM Tx Frequency: 860~885Mhz, 925~965MHz, 1800~1950MHz, 2100~2200MHz
Total output power: Hi 12W ( 800: 3W, 900:3W ,1800-1950:3W ,2100-2200:3W )
Total output power: Low6W ( 800:1.5W, 900:1.5W , 1800-1950:1.5 W, 2100-2200:1.5W)
Dimension: 238mm(L)×186mm(W)×53mm(H)
Jamming range: Radius 40~50 Meters (Signal≤-80dBm)
CP1-37000 Cellular Phone Breaker, CPB1-3000 (included all Antennas and cables)
GSM Tx Frequency: 860~885Mhz, 925~965MHz, 1800~1950MHz, 2100~2200MHz
Total output power: Hi 32W (800: 8W, 900:8W ,1800-1950:8W ,2100-2200:8W )
Total output power: Low 16W (800: 4W, 900:4W ,1800-1950:4W ,2100-2200:4W )
Dimension: 308mm(L)×186mm(W)×53mm(H)
Jamming range: Radius 50~100 Meters (Signal≤-80dBm)
CPA1-47000 Cellular Phone Breaker, CPB1-4000
GSM Tx Frequency: 870~880Mhz, 930~960MHz, 1805~1850MHz, 1975~~1980MHz
Total output power: 100W
 
Jamming range: Radius 100~350 Meters (Signal≤-75dBm)
CPA1-57000 Cellular Phone Breaker, CPB1-5000
GSM Tx Frequency: 851/869~894Mhz, 925/936~965MHz, 1805~1990MHz, 2110~2170MHz
Total output power: 120W (800: 30W, 900:30W ,1800-1950:30W ,2100-2200:30W )
Power Control: 5W/10W/20W/30W
Dimension: 500mm(L)×480mm(W)×185mm(H)
Jamming range: Radius 1000 Meters (Signal≤-80dBm)
CP1-27000 - Market.sk Cellular Phone Detector, CPD1-2000
GSM Tx Frequency: CDMA( 824MHz ~ 849MHz), GSM( 890MHz ~ 915 MHz), DCS(1710MHz ~ 1785 MHz), 3G(1920MHz ~ 1980MHz)
Sensitivity: - 80 dBm
Jamming control (Detection first): Look-Through Jamming control
Detection Range:15 ~ 30m
Application for prison It is specifically designed for immediately detecting transmission signals of any Mobil phone system within its effective range, then radiate jamming signal and send out alarm signals to the monitoring staff.
GSM
CX-2700 Portable Director Cell Phone Jammer.
GSM The CX 200 Portable Director II Cell Phone Jammer. Take a good look, because you may see a lot more of these little babies arriving here in the West once laws get changed, and people reach the end of tethers with loud mouths. The strange translation from Japanese says something like – ‘secretly switch on – so it’s clearly covert. Uh-huh. Anyhoo, two modes, one gives 70 seconds jamming (i.e. peace) around you, the other fades out the call ‘with natural atmosphere’ presumably to help you end calls you’d rather not continue.
C-Guard LP7 C-Guard LP: Low Power Cell Phone Jammer
GSM Tx Frequency:

851/869 ~ 894 MHz
925/935 ~ 960 MHz
1805 ~ 1880 MHz
1930 ~ 1990 MHz
2110 ~ 2170 MHz

AMPS, N-AMPS, NMT, TACS
Digital: GSM, CDMA, TDMA, iDEN, UMTS

Predajcovia – výrobca:
Jammer Störsender http://www.alarm.de/jammer_stoersender/index.html
Taktiež iba mimo EU. ( NUR FÜR DEN EXPORT! Keine Auslieferung in Deutschland! Bitte prüfen Sie bei der Einfuhr in Ihr Land, die Gesetzlichen-Bestimmungen!
Ausnahmen laut polizeigesetzlichen Rechtsgundlage: Berechtigte Behörden (Landeskriminalamt usw.) laut Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung § 33b u. ff. )

Systém ANDORA od firmy Aviakonversija
ANDORA-1: 350 - 500MHz
ANDORA-2: 1200 - 1400MHz (1100-1500) 
ANDORA-3: 2900 - 3500MHz
ANDORA-4: 7800 - 12 000MHz

UMBRELLA diaľkové ovládanie pre ANDORA
Systém UMBRELLA od firmy Aviakonversija
Systém GPS/GLONASS od firmy Aviakonversija
GPS/GLONASS: stred. kmit.1227,6 a 1575,4MHz
GPS/GLONASS: 1243 - 1251MHz (1215-1255)
GPS/GLONASS: 1598 - 1608,7MHz (1560-1615)

Systém R-934B od firmy OAO Vladimirskij Zavod Elektropribor (Sinička) (vývoj akciová spoločnosť OAO Vladimirskoje Konstruktorskoje Bjuro Radiosvjaz)
R-934B: 100 - 150MHz
R-934B: 150 - 220MHz
R-934B: 220 - 400MHz

Roundss, Steve
Ochrana přijímačů GPS proti rušení.
[Jamming Protection of GPS Receivers. Part 1 : Receiver Enhancements]

Steve Rounds. - In: GPS Wld. - ISSN 1048-5104. - Roč.15, č.1 (2004), s.54-59 : 4 obr. - Res. angl. - Lit.7.

Přeložil G. Karsský (zkráceno)
Zdiby : VÚGTK, 2004. - 3 s.

Problematika  rušenia  rádiových staníc  s  rozšíreným  frekvenčným  spektrom             inteligentnými  rušičmi (ECCM.pdf  - 177kB)

Klíčová slova: GPS, přijímač, rušení, ochrana

Abstrakt:
První část pojednání o ochraně přijímačů GPS proti rušení, zejména úmyslnému, se zabývá vlastními přijímači; připravovaná druhá část bude věnovaná anténám. Odolnost systému GPS lze zvýšit začleněním speciálních analogových nebo digitálních bloků (procesů), případně s využitím údajů z inerciálních systémů. Rušení protivníkových rádiových a radarových signálů je v současné době běžnou taktikou a integrální složkou elektronického válčení. A vojenští plánovači stále usilují o zdokonalování ochrany proti němu. Ačkoliv povaha rozšířeného spektra signálu GPS nabízí dobré možnosti jeho ochrany proti interferujícím signálům, je samotný signál tak slabý, že jej lze snadno překrýt slabým blízkým rušícím vysílačem, nebo, je-li dosti silný, i rušičem ze vzdálenosti několika stovek kilometrů. Některé principy vojenských technologií ochrany proti rušení se mohou využít i v civilu, např. pro příjem signálu GPS sice nerušeného, ale v obtížných podmínkách (v ulicích, uvnitř objektů, v hustém porostu).

Poznámka: Kurzívou uvádím přímé citace z textu, zestručněné souhrny některých pasáží článku, i své poznámky k němu. Pro úsporu místa zde nejsou reprodukovány obrázky, jejich obsah je však využit v textu.

Úvod
Vliv rušení na fungování GPS je dobře dokumentován. Tak v lednovém čísle GPS World z roku 2003 bylo pojednáno o nezáměrném rušení v celém přístavu, způsobeném špatnou funkcí UHF rádia. Přetrvávají spekulace o ohrožení GPS před poslední válkou v Zálivu rušiči ruského původu.

Armáda USA podněcuje průmysl k vývoji nových technik pro potlačení efektů rušení. Mnohé nákladné vojenské prostředky, jako stíhače nebo křižující střely, jsou vybaveny důmyslnými opatřeními proti rušení. Ačkoliv mnohé z těchto technik nejsou vhodné nebo dostupné pro civilní použití, některé jsou široce použitelné. Zvláště proto, že mnohé způsoby zmírnění vlivu rušení jsou stejně účinné pro sledování slabých signálů i bez jeho přítomnosti. Takové možnosti jsou velmi důležité pro použití GPS v zastavěných územích, navigaci uvnitř objektů či pro trasování v hustých porostech.

Tento článek zkoumá řadu dnes dostupných a užívaných technologií, čímž přispívá k pochopení jejich důležitosti, možností a vyváženého použití.

Typy vylepšení
Techniku omezování rušení lze rozdělit na vylepšování vlastního přijímače a na vylepšování antény, která produkuje vstupy pro přijímač. Zlepšování antény je lákavé, neboť je lze mnohdy použít pro zdokonalení stávajících instalací pouhou modernizací antén. To také ušetří uživatelům náklady na integrování nových přijímačů do jejich systému.

Vylepšování antén lze dále rozdělit na realizace analogové a digitální. Analogové spočívají ve směšování radiofrekvenčních (RF) signálů z několika antén (po zpracování v sestupném měniči kmitočtu - "SMK") do jednoho váhovaného signálu, který se poté digitalizuje a použije v digitální sekci přijímače (v digitálním přijímači). Digitální varianta nejprve digitalizuje RF signály z antén (za SMK) analogově číslicovým převodníkem (A/D) a jejich společné zpracování se pak děje v digitální oblasti. To může být provedeno buď digitálním přijímačem, třeba i vylepšeným o procesy (dalšího) omezení rušení, nebo, po opětném převodu digitálního sloučeného signálu do původní RF oblasti, klasickým GPS přijímačem.

Ve srovnání s vylepšováním antén nabízí zlepšování přijímačů často cenově rentabilní řešení. Jelikož tyto úpravy mají tendenci k "pouhým" softwarovým řešením, jednorázové náklady na vývoj jsou absorbovány a pouhé jejich opakující se složky se spojují s potenciálními náklady na zvyšování možností zpracování (řekli bychom "upgrade firmwaru").

Tato první část dvoudílného pojednání zkoumá některé cesty ke zvýšení odolnosti přijímačů vůči rušení.

Vylepšování přijímačů
Klíčem k potlačení rušení v samotném přijímači je postupné průměrování signálového šumu. Tuto proceduru lze mechanizovat řadou způsobů, s různými přínosy a omezeními.

Efekty integračního času. K nejefektivnějším technikám patří zvýšení předdetekčního času integrace, zvaného též čas koherentní integrace (coherent integration time). V typických přijímačích GPS může hardware integrovat korelované signály po dobu 1 ms (milisekundy) dříve, než data použije pro sledovací obvod. Ve vysoce odolném přijímači může být tento čas prodloužen až na 20 ms, a to buď změnou příkazů pro hardware GPS, nebo pokračováním softwarové integrace hardwarového výstupu před spuštěním sledovacích okruhů (řeč je o softwaru přijímače!).

Dvacet milisekund je přirozený limit pro periodu koherentní integrace. Odpovídá bitové periodě navigační zprávy, superponované do signálu. Jelikož hodnota bitů není a priori známá, pokračování integrace přes hranice bitů může vést ke změnám bitových hodnot. Integrace přes dobu 20 ms se proto děje nekoherentně vzhledem k sledovacím obvodům, a to užitím diskriminátorů necitlivých na změnu znaménka datových bitů (squaringem nebo Costasovými diskriminátory v obvodech nosné vlny). Za tuto necitlivost se platí oslabením možnosti průměrovat šum.

Umazávání dat. Jak však můžeme dosáhnout koherentní integrace nad rámec 20 ms? Jsou možné dva přístupy. Nový civilní signál, který bude dostupný na L2 se plánuje se zahrnutím komponenty bez dat. To je míněno právě pro umožnění větší koherenčně integrační periody bez starostí o změny znamének bitů zprávy.

Druhý přístup je znám jako "data wipeoff" nebo "data stripping" (řekněme snad "umazávání dat" nebo "vyjímání dat"). Předpokládá se přitom, že hodnoty datových bitů jsou známy z vnějších zdrojů, přes nějaké datové spojení.

Omezení. Zvětšování času koherentní integrace, stejně jako zužování šířky pásma obvodů pro kódové měření, snižuje poměr signál/šum, při kterém lze ještě konat měření. Avšak zde se uplatňují omezení daná chybami oscilátoru přijímače, a pohybem uživatele. V prvním případě záleží podstatně na charakteru chyb oscilátoru (které bývají velmi různé - a oscilátory přijímačů nejsou z chronometrického hlediska příliš kvalitní). Pohyb uživatele způsobuje změny v signálu, který musí být sledován obvody přijímače za přítomnosti rušivého šumu. Přitom právě tyto změny signálu se užívají k určení uživatelovy polohy. Nicméně, minimalizace i těchto efektů je možná...

Integrace přijímače s jednotkou inerciálního měření (IMU - Inertial Measurement Unit) je nejefektivnější metodou pro minimalizaci perturbací ve sledovacích obvodech - to bylo již vícekráte dokumentováno. Je možná řada variant integrace GPS/IMU.

Úrovně integrace
GPS a IMU mohou být "integrovány" (tedy spojeny pro společné využití) různými způsoby. Ty se liší technickou složitostí, náklady i funkční dokonalostí. Všeobecně existují tři uvažované úrovně této integrace (zde jen přibližně naznačené - pro podrobnosti čtěte originál). Volné propojení ("Loose Coupling"), kdy GPS a IMU pracují v podstatě nezávisle, a jejich výstupy se porovnávají Kalmanovým filtrem až na úrovni navigačních výstupů poloh a rychlostí. Těsné propojení ("Tight Coupling") má společný navigační Kalmanův filtr, který pracuje s pseudovzdálenostmi a jejich změnami z GPS a s polohami a rychlostmi z IMU. Hluboká integrace aneb ultratěsné propojení ("Deep Integration" / "Ultra-tight Coupling") se zásadně liší tím, že nemá kódové / fázové sledovací obvody v bloku GPS, takže společný navigační Kalmanův filtr pracuje přímo s měřením fází (I) a jejich "kvadratur" (Q) z GPS a s polohami a rychlostmi z IMU. Přitom v sekci GPS nahrazuje sledovací obvody pro kódy a nosnou vlnu.

Úvahy nad strukturou GPS přijímačů ukazují, že hluboká integrace se nejvíce blíží optimu, neboť všechny odečty I a Q jsou vedeny jedním společným velkým filtrem a rovnoměrně váhovány, na rozdíl od nerovného váhování u okrajů integračních intervalů u dřívějších verzí. A také numericky řízený oscilátor je kontinuálně kompenzován pomocí inerciálních dat.

Hluboká integrace je poměrně nová, takže definitivně posoudit zvýšení odolnosti proti rušení, které přináší, je obtížné. Je však patrné, že zde neexistuje úroveň šumu, při které by přijímač náhle "ztratil zavěšení". Projektanti hluboce integrovaných systémů prohlašují, že zlepšení vzhledem k těsnému propojení dosáhne 5-25 dB, je však třeba ještě přesně určit jak je to definováno. Má-li Kalmanův filtr nyní pracovat s frekvencí 50 Hz nebo více, a s množstvím měření během cyklu, klade to mimořádné požadavky na navigační počítač. Ale Mooreovo pravidlo (zdvojení počtu tranzistorů v mikroprocesorech během 18-24 měsíců) tu dává naději.

Hluboká integrace se začíná stávat realitou ve vojenských aplikacích. Přestože však se tento popis koncepce spojení GPS a IMU vztahuje většinou k vojenským aplikacím, nemusí tomu tak být vždy. Užitek z návrhů "optimálnějších" filtrů se může uplatnit i v hlouběji integrovaných samostatných přijímačích GPS.

Druhá část pojednání o ochraně přijímačů GPS proti rušení je věnována vylepšení antén (první část o přijímačích viz GPS Wld. - Roč. 14, č. 1 (2004), s.54-59). Způsoby zvýšení odolnosti antén proti rušení jsou založeny na rozdílnosti směru, polarizace, frekvenčních charakteristik atd. rušivých a GPS signálů. Blokovými diagramy jsou naznačeny některé možné způsoby, jako jejich anulování pro dvojici antén, měření polarizace, spektrální filtry (v časové či kmitočtové oblasti), prostorové vynulování víceprvkovou anténou (řešení je z nejefektivnějších, ale i nejdražších). Popisují se adaptivní řešení STAP a SFAP (Spatial Temporal/Space Frequency Adaptive Processing), založená na kombinaci některých dříve uvedených způsobů.

Poznámka: Kurzívou uvádím přímé citace z textu, zestručněné souhrny některých pasáží článku, i své poznámky k němu. Pro úsporu místa zde nejsou reprodukovány obrázky, jejich obsah je však využit v textu.

Úvod
Techniku potlačování vlivu rušení signálů GPS lze rozdělit na vylepšování vlastních přijímačů a na vylepšování antén, které jsou na vstupu přijímačů. První část této práce byla věnována přijímačům. Nyní se budeme zabývat anténami.

Vylepšování antén je lákavé, protože často umožňuje využívat beze změny existující instalace GPS přijímačů, což uživatelům ušetří náklady na zavádění odlišných přijímačů do jejich systému.

Způsoby vylepšování antén lze rozdělit na analogové a digitální. Podstatou analogových je směšování rádiofrekvenčních (RF) signálů z několik antén do jednoho "váhovaného" signálu, který se poté digitalizuje pro digitální sekci přijímače. V digitální variantě, jak název napovídá, se nejprve RF signály z antén digitalizují analogově číslicovým převodníkem (A/D), a jejich společné zpracování se pak děje v digitální oblasti.

Základní způsoby vylepšování antén

Popíšeme několik oblíbených technologií pro vylepšování antén, v pořadí vzrůstající složitosti.

Anulátory (to je pokus o překlad autorova Cancellers) jsou jedním z nejjednodušších způsobů vylepšení antén pro potlačení rušení. Anulátor využívá výstupy ze dvou antén. Jedna z nich dobře "vidí" rušič ("Jammer", proto anténa "J") a špatně (nebo vůbec ne) přijímá kombinované signály GPS, druhá anténa přijímá signály družic GPS i rušiče (anténa "G+J"). Příkladem mohou být dvě antény na trupu letadla, jedna nahoře, druhá dole, směřující k zemi. Rušič ovlivní obě, ale dolní anténa nebude přijímat signál družice. Signál z antény J se upraví komplexním váhováním (tj. úpravou amplitudy i fáze, stanovením váhové funkce W) tak, aby byl stejné velikosti, avšak opačný než rušivý signál z antény G+J; po jejich sloučení je rušení v signálu z G+J potlačeno. To je možné, pokud je signál z družic výrazně pod úrovní rušivého signálu, takže neovlivní stanovení W.

Pozn. Ka: Zde je nutné říci, že W je obecně funkcí komplexní proměnné se zahrnutím zisku antény (zisků dvojice antén), jejich vzdálenosti, elevačních úhlů GPS a rušiče, šumu v příslušných kanálech, kruhové frekvence signálu GPS a rychlosti světla. Při analýze víceprvkových antén se užívá podobně definovaná funkce A. Obě se v článku uvádějí a podrobněji vysvětlují.

Anulátory jsou velmi efektivní pro situaci, kdy rušivý signál přichází z jednoho lokálního vysílače. Je-li rušičů více, je jejich vliv na obě antény různý a funkce W určená pro jeden z nich obecně neodpovídá druhému. V tomto případě lze použít vícekanálových anulátorů, ale pak prudce vzrůstá složitost zařízení.

Polarimetry jsou jinou dvoukanálovou implementací obrany proti rušení, ale pracují s jednou anténou. Její signál je veden dvěma kanály, ve kterých se generují dva signály s opačnou polarizací, typicky pravo- a levotočivou kruhovou. Ty se využijí pro eliminaci rušení. Jako u anulátorů je zde podstatné nalezení dvou komplexních váhových funkcí W1 a W2 tak, aby výkon rušení ve sloučeném signálu byl minimální; úloha se zjednoduší položením W1 = 1. Podobně jako amulátor, je i polarimetr nejefektivnější pro jednotlivý rušič, nicméně pro specifické geometrické podmínky může být účinný i proti vícenásobným zdrojům rušení.

Spektrální filtry mohou pracovat v časové nebo kmitočtové oblasti; názornější pro pochopení je realizace v oblasti kmitočtové (takže možnosti časové implementace se vůbec nevykládají, je uvedeno pouze blokové schéma - pozn. Ka). Ve výkladu se předpokládá rušení vysílačem s kontinuální vlnou ("CW" - continuous wave, tj. nemodulovaná nosná). Výstup z antény je zpracováván rychlou Fourierovou transformací, která by měla ukazovat na bílý šum s jedinou velkou špičkou na kmitočtu rušiče. Po jejím označení inverzní Fourierova transformace vrátí výstupní signál do časové oblasti (tedy do podoby časového průběhu signálu). Spektrální filtry mohou zvládnout i několik rušičů, ale jsou zcela neúčinné proti zdrojům více- nebo širokopásmovým.

Prostorové nulování (Spatial Nulling) patří mezi nejefektivnější, ale i nejsložitější a nejdražší řešení. Používá víceprvkové antény, kde každý prvek je samostatnou anténou s vlastním kanálem; kanály se slučují do společného signálu na základě individuálních váhových funkcí Wi , přičemž platí, že n-kanálová anténa může eliminovat n-1 rušičů. Funk-

ce antény je založena na rozdílnosti směrů k družici a k rušiči; pokud by rušivý signál přicházel ze směru shodného se směrem k družici, bude ovšem "vynulován" i její signál. V článku je grafem prostorového směrového diagramu znázorněna účinnost sedmiprvkové antény pro pět širokopásmových rušičů.

Další možnosti vylepšení antén (lépe snad "anténních systémů") jen pojmenujeme a budeme stručně charakterizovat jejich základní myšlenky. Jsou kombinacemi již popsaných základních způsobů (principů) a příliš složité pro slovní výklad. Uvedeme je v členění textu podle originálu.

STAP
STAP je akronym pro Spatial Temporal Adaptive Processing", tj. (spíše popis, než překlad) adaptivní zpracování prostorového pole signálů v časové oblasti. Kombinuje princip prostorového nulování pomocí n antén s principem spektrálního filtru v časové oblasti o m spektrálních pásmech. Dává velmi ostrá a hluboká minima intenzity signálů v okolí směrů ke zdrojům rušení. Kritický je výpočet n × m funkcí W.

SFAP
SFAP je podobně "Space Frequency Adaptive Processing", tedy adaptivní zpracování prostorového pole signálů v kmitočtové oblasti. Kombinuje n antén o j pásmech rychlé Fourierovy transformace. Slučují se nejprve výsledky ze všech antén podle jednotlivých pásem, a teprve pak dochází k inverzní transformaci, jak bylo výše naznačeno. SFAP je poněkud efektivnější než STAP při vícenásobných rušičích, neboť méně degraduje intenzity užitečných (GPS) signálů mimo směry k zdrojům rušení.

Dodatečné přínosy řešení STAP a SFAP
STAP a SFAP jsou nejen nejefektivnější metody pro minimalizaci efektů rušivých signálů na příjem GPS, ale přinášejí i některé další výhody či možnosti. Stručně je uvedeme.

"Formování paprsku" (Beamforming). Tak jako uvedená řešení omezují zisk antény ve směrech k rušičům, mohou současně ve směrech k družicím zisk zvětšovat. Tato technika je nejefektivnější pokud anténa není plně vytížená, tj. pokud počet rušičů je menší než n-1. Příslušný algoritmus pracuje se známými azimuty a elevacemi družic.

"Samočinné vyrovnávání" (Self-Equalization) je schopnost prostorového nulování (které je součástí obou adaptivních systémů) obejít jinak nutné kalibrace a kompenzace nepřesného přizpůsobení citlivosti, fázového zpoždění a šířky pásma pro každý element antény před obvody dalšího zpracování jejich signálů.

Jiné přínosy lze nalézt v možnosti útlumu vlivu vícecestného šíření (multipath), nebo v možnosti určení polohy zdroje rušení.

Dopady na přijímače
Uvnitř přijímače napájeného "vylepšenou" anténou může docházet k některým problémům. Jde o fázové perturbace, které mohou být chybně interpretovány jako fázové změny GPS signálu (které jsou podstatou jeho užitečné modulace). Druhým důležitým problémem je radiofrekvenční dynamický rozsah, který musí zůstat lineární i při špičkových úrovních rušení. Problémy se řeší způsoby různými pro analogové a digitální implementace vylepšených antén proti rušení.

Závěry
Rušení přijímačů GPS je realitou. Jejich citlivost na rušivé vlivy je vysoká, jak pro velmi slabé signály GPS družic, tak pro citlivost krátkého C/A kódu na interference s kontinuálními vlnami. Nezáměrné rušení se pozoruje i v civilních aplikacích. Ozbrojené síly, které jsou závislé na GPS, usilují o rychlý vývoj obrany proti známým hrozbám záměrného rušení. Průmysl na to reaguje řadou schémat ochrany před rušením, jak byla popsána v této práci, přičemž každé z nich má své silné stránky i slabiny.

Pozn.Ka: Steve Rounds, který patří k vedoucím pracovníkům IEC - Interstate Electronics Corporation, pracuje na vývoji ochrany proti rušení GPS, takže jeho článek je jistým souhrnem dosavadních výsledků. Je zaměřen spíše na odborníky v elektronice. Ačkoliv pro jiné čtenáře přidal výklad několika základních pojmů (jammers, CW, white- -noise, pulsed, FM), má např. v blokových schématech implementací některé symboly v textu vůbec nedefinované. Pro nás, geodety, je Roundsovo pojednání hlavně připomínkou složitosti některých problémů okolo použití GPS a varováním před jejich bagatelizací.

Rušení signálu GPS nezaručí nepříteli ochranu

Irák a další potenciální nepřátelské státy mohou vlastnit techniku pro rušení globálního systému určování polohy, tedy tzv. GPS, experti amerického vojenského letectva si z toho ale příliš těžkou hlavu nedělají.

Podle amerických specialistů rušičky satelitního navádění nemohou mít příliš velký vliv na dráhu přesné munice a raket. Přesvědčení expertů vychází především z toho, že s takovou hrozbou se počítalo již v okamžiku, kdy se na budování systému satelitního navádění začalo pracovat. Odtud také plyne jistota odborníků vojenského letectva USA, že kdyby se v praxi na nějaké problémy s rušením signálů GPS narazilo, jsou s to tuto překážku poměrně brzy odstranit.

"Už od toho dne, kdy jsme vybudovali GPS, jsme začali pracovat na způsobech, jak překonat případné rušení signálu," konstatuje podplukovník John Carter, který slouží na ministerstvu obrany v oddělení, jež se zabývá právě touto problematikou. A ujišťuje, že "je pevně přesvědčen, že to umíme". Systém GPS je tvořen uskupením satelitů, které při obletu Země vysílají elektronické signály. GPS přijímač tyto signály vysílané z různých antén zaznamenává, spojuje je do trojúhelníkových schémat a na jejich základě pak vyhodnocuje přesnou polohu. Tyto GPS přijímače mohou být instalovány například na plavidlech, letadlech, vozidlech či na přesně naváděných pumách nebo raketách. Další variantou je ruční přenosný přijímač. Ve Spojených státech se zařízení na satelitní navádění běžně instaluje na standardní pumy o hmotnosti 250, 500 a 1000 kilogramů. Takto vybavení pumy se nazývají Joint Direct Attack Munitions (JDAM) a obvykle explodují do 13 metrů od stanoveného cíle.

Z některých informací, které v posledních dnech uvolnily americké orgány, získal Irák několik vysílačů ruské výroby schopných rušit satelitní naváděcí signál zbraní JDAM. "Všeobecně řečeno, je možné rušit například rozhlasový signál tím, že ho na stejné frekvenci překryjeme výrazně silnějším signálem," říká podplukovník Carter. Takový postup přirovnává k tomu, když se člověk snaží poslouchat nějaký hovor na druhé straně místnosti, zatímco mu další osoba křičí přímo do ucha. Ačkoli způsob, jak se dá signál GPS rušit, vypadá poměrně jednoduše, Carter říká, že by takové praktiky raději nikomu nedoporučoval. "Každého, kdo na bitevním poli vysílá nějaký signál, lze velmi snadno zaměřit, a koho lze zaměřit, tak toho je také možné zneškodnit," upozorňuje. Navíc připomíná, že rušičky GPS naprosto nezaručují své obsluze ochranu před přesně naváděnými zbraněmi: americké vojenské letectvo totiž podle něj ovládá několik způsobů, jak takový cíl zjistit a zneškodnit.

"Válečné řemeslo je souhrnem různých činností a my máme v toulci víc šípů," dodává. Jedním z takových šípů je inertní navigační systém zabudovaný do JDAM. Jde o primární navigační systém, který je sám schopen zbraň navést na stanovený cíl. Americké letectvo kromě toho používá i laserem a optikou naváděnou munici i "klasické" volně shazované pumy. Přitom se stále usilovně pracuje na dalším vylepšení systému GPS, které má satelitnímu navádění zajistit větší nezranitelnost před rušením. Takovou vlastnost má například již současná vyspělejší generace GPS II. "Jedním z rysů takové modifikace je tzv. pružná síla, která zvyšuje silovou hladinu vyzařující z GPS," upřesňuje Peter Teets z Národní agentury pro letecký průzkum. Takové zvýšení silového pole zaručuje jistou protirušící kapacitu; podle Teetse ale dojde ke skutečnému zvratu až se zavedením GPS III, tedy třetí generace satelitního navádění. K tomu by mělo dojít tak do deseti let.

"Připouštíme, že systém GPS lze rušit, proto děláme vše nezbytné k tomu, abychom zajistili výraznější odolnost proti rušení jak na úrovni satelitů, tak na straně kontrolních prvků a konečně i na úrovni koncového uživatelského zařízení," ujišťuje Teets. "Domnívám se, že děláme řadu malých, ale nezbytných kroků, které zaručí, že nám GPS bude dobře sloužit," dodává. ČTK, 24 Nov 2006

Technologie: jsou sítě CDMA lepší než GSM ?

Martin Zikmungd
V posledních dnech se v souvislosti s válkou v Iráku, a tamějším zavedením mobilní sítě po jejím skončení, stále častěji mluví o CDMA sítích. Co vlastně CDMA je, co umí a v čem se liší od technologie GSM? Článek pro zvídavé čtenáře.

CDMA je zkratka pro Code Division Multiple Access – tedy technologii vyvinutou americkou společností Qualcomm, která dokáže na jednom komunikačním kanálu (o šířce 1,25 MHz) přijímat signály od více vysílačů najednou a následně jednotlivé signály od sebe odlišit. IS-95, jak se CDMA v mobilních sítích někdy také nazývá, používá pro každý z telefonů, které komunikují se sítí, odlišný kód, který slouží k následné identifikaci původce radiové komunikace na daném kanálu.

To znamená, že celá síť může používat třeba jen jedno jediné frekvenční pásmo, které si mezi sebou budou její uživatele dle potřeby dělit. Stejně tak dvě, tři, čtyři i třeba všechny sousední základnové stanice mohou vysílat ve stejném frekvenčním pásmu a i přes jistou interferenci bude možné síť bez problémů používat.

CDMA síť řeší problémy s interferencí především pomocí tzv. Power control - vysílač pro každý z telefonů optimalizuje vysílací výkon, což zamezuje interferencím (tzn. pro každý mobilní telefon v buňce vysílá vysílač s jiným vysílacím výkonem). V DS-CDMA (viz dále) je Power control navíc nutností, bez které by síť nemohla fungovat. Celý systém radiové komunikace v takové síti je ale poměrně složitý, takže se jím v tomto článku nebudeme dále podrobně zabývat.

V zásadě lze rozlišit tři typy CDMA: Direct-Sequence Spread Spectrum (DS-CDMA), Fast Frequency Hopping Spread Spectrum a Slow Frequency Hopping Spread Spectrum (FH-CDMA). Zatímco DS-CDMA se používá v civilních CDMA sítích a je na něm založeno i WCDMA (tedy technologie používaná v UMTS sítích), tak Fast a Slow Frequency Hopping Spread Spectrum CDMA používají speciální vojenské telekomunikační sítě – variantu Slow, označovanou také jako FH-CDMA používá například švédská vojenská síť Truppradio.

Důvod, proč se CDMA používá právě ve vojenských sítích, je ten, že CDMA je silně odolné proti rušení. I při velkém „zahlušení“ pásma je CDMA schopno rozeznat a dekódovat původní signál. Existuje poměrně složitý matematický vzorec, podle kterého lze přesně spočítat, do jaké úrovně rušení bude síť bez problémů fungovat, v zásadě lze ale říci, že i když je signál rušičky silnější než signál v CDMA síti, tak lze bez problémů nadále telefonovat. CDMA bylo poprvé využito spojeneckou armádou ve 2. světové válce, kdy Němci dokázali rušit a odposlouchávat jen jednotlivé frekvence, zatímco široké pásmo, které používalo CDMA, již rušit neuměli.
Funkce sítě

První zásadní odlišnost je vidět již u způsobu předání hovoru neboli handoveru. V DS-CDMA sítích se rozlišuje soft a hard handover. Zatímco soft handover probíhá mezi dvěma základnovými stanicemi (dále BS), které používají stejnou frekvenci, tak hard handover probíhá mezi dvěma BS, které používají frekvence rozdílné. Při handoveru se navíc využívá informací o stavu pokrytí a úrovni signálu z mobilního telefonu (dále MS) a právě MS si celý handover také řídí (jedná se tedy o tzv. Mobile Assisted Handover).

 

Power Control, o které jsme se zmínili již výše, je nedílnou součástí DS-CDMA sítí. Právě správné naplánování řízení vysílacího výkonu BS rozhoduje o tom, jaké přenosové rychlosti budou moci uživatelé sítě dosahovat. Zatímco u GSM sítí je úkolem číslo jedna naplánování rozdělení jednotlivých frekvencí, tak u CDMA sítí se řeší správné rozdělení vysílacích výkonů (obzvláště když dvě sousední buňky používají stejnou frekvenci). To ale není tak jednoduché, neboť se musí počítat také se stíněním signálu BS (např. signálu v budovách a mezi nimi), vzájemném překrývání signálu z dvou sousedních BS se stejnou frekvencí apod. Vysílací výkon si ale síť umí upravovat sama podle potřeby na základě informací z MS pomocí PCC (Power Control Command), který se zasílá po speciálním signalizačním kanálu.

Přenosová rychlost CDMA sítě je, podobně jako vysílací výkon BS, také špatně definovatelná veličina. Přenosové rychlosti jsou totiž v rámci jednotlivých buněk variabilní, zároveň platí, že vysílací výkon BS je přímo úměrný přenosové rychlosti, což mimo jiné znamená, že čím blíže se u BS nacházíte, tím rychleji můžete přenášet data. Podobně ovlivňuje přenosovou rychlost také rychlost pohybu mobilního telefonu (čím pomalejší je pohyb, tím vyšší je přenosová rychlost).
Datové přenosy v DS-CDMA sítích

Původní DS-CDMA (někdy také nazývané jako IMT-95 či cdmaOne) bylo v oblasti datových přenosů poměrně zaostalé a nabízelo v podstatě jen to, co nabízely GSM sítě 2. generace – datové přenosy o rychlosti 9600 bps. První vlaštovkou, která dávala znát, že by CDMA mohlo dohonit a předhonit v té době se rozvíjející se GSM, byl nový standard cdma2000. Ten nejprve přinesl rychlé datové přenosy 1x. 1x nabízel reálné rychlosti okolo 50 – 90 kbps (rychlost se liší podle vzdálenosti od BS - viz výše) s maximální rychlostí až 144 kbps. 1x kromě dat však umí přenášet hlas, a to ve výrazně vyšší kvalitě než GSM. Šířka pásma pro 1x je 1,25 MHz (1 CDMA kanál).

Spolu s příchodem sítí 3. generace (tedy mobilních sítí, kde převládá datový provoz) přišlo cdma2000 s paketovým přenosem ne nepodobným GPRS – nová technologie dostala název 1xEV. Nový standard nabízí rychlosti až 2,457 Mbps (downlink) + 153,6 kbps (uplink) na jeden sektor (jedna buňka/BS má obvykle 3 sektory). Tuto přenosovou rychlost si mezi sebou rozdělí všichni uživatelé připojení v daném sektoru a uvedené rychlosti platí v blízkosti BS. Přenosová rychlost se však nedělí rovným dílem, ale dělí se podle toho, jakou rychlost daný uživatel momentálně potřebuje. Pokud je tedy v jednom sektoru uživatel, který se dívá na film a uživatel, který právě videotelefonuje, tak první uživatel dostane například 1,046 kbit/s na downlink a 19,2 kbit/s na uplink, zatímco druhý uživatel dostane například 76,8 kbit/s na downlink a 76,8 kbit/s na uplink. V okamžiku, kdy se ale první uživatel přestane na film dívat, tak mu mobilní síť sama ihned zredukuje přenosovou rychlost tak, aby byla schopna pokrýt jeho aktuální potřeby a zároveň uvolnila pásmo pro ostatní uživatele.

Aby to ale nebylo tak jednoduché, tak cdma2000 dokáže u technologie 1xEV používat hned několik typů modulace signálu, včetně 8PSK, což je modulace používaná v EDGE. cdma2000 ale s modulací 8PSK dokáže dosáhnout rychlosti downlinku až 1843,2 kbps, pro výše uvedenou maximální rychlost je nutné využít modulaci signálu 16QAM. Velice zajímavou zvláštností u technologie 1xEV je také možnost využití dvou antén, což umožňuje zvýšit přenosovou rychlost o 30 % (u pomalu se pohybujících objektů) – 90 % (u velmi rychle se pohybujících objektů).
Co je to handoff?

Velice zajímavá je koexistence technologií 1x a 1xEV v jedné síti. V takových sítích totiž může docházet k tzv. handoffu, což je předání „hovoru“ z technologie 1xEV technologii 1x. Každá z těchto technologií musí používat jiný CDMA kanál, takže takový handoff není nic tak zvláštního. Zvláštní je jen to, že cdma2000 umožňuje handoff z 1xEV na 1x při zachování datového spojení (tedy pokud stahujete soubor přes 1xEV, tak po handoffu plynule pokračujete). V případě, že tedy dojde k přetížení 1xEV kanálu, může síť některé probíhající datové přenosy přesunout do kanálu pro 1x. Obvykle však k handoffu dochází, když surfujete přes 1xEV a někdo vám volá přes 1x.

GSM vs. CDMA - co je lepší ?
GSM versus cdma2000

Hlasové hovory – cdma2000 nabízí tři způsoby modulace hlasu, přičemž jeden používá prakticky identickou modulaci se sítěmi GSM se stejným datovým tokem 9600 bps (u GSM je to Full Rate). V sítích cdma2000 je navíc ale možné telefonovat přes 1x, které nabízí výrazně lepší kvalitu zvuku.

SMS – cdma2000 nabízí SMS stejně jako GSM, SMS v cdma2000 často směřují přes 1xEV. V GSM jsou SMS over GPRS méně časté.

Vytáčené datové spojení – namísto HSCSD lze v cdma2000 sítích nalézt technologii 1x, která v oblasti datových přenosů nabízí přibližně čtyřnásobně vyšší rychlosti než HSCSD v GSM sítích.

Paketové přenosy – namísto GPRS a EDGE nabízejí cdma2000 sítě službu 1xEV. EDGE při použití stejné modulace jako cdma2000 (tedy 8PSK) umí dosáhnout pouze třetinové maximální rychlosti. V novějších cdma2000 sítích navíc existují ještě rychlejší technologie paketových přenosů – ty již ale jednoznačně spadají do oblasti sítí třetí generace (cdma2000 s 1xEV je něčím na „pomezí“ podobně jako EDGE).
Co je tedy lepší

Můj osobní názor je ten, že technologie CDMA (konkrétně tedy cdma2000) je v současné době ve stádiu, kdy je vyspělejší než GSM nebo EDGE. Problém je ale v tom, že v době, kdy začínalo cdmaOne (rok 1995) již v Evropě dávno existovaly desítky vyspělejších mobilních sítí GSM. Když se DS-CDMA v roce 1998 konečně začalo technologicky trochu vzpamatovávat, tak to byl ale mnohem větší boom, než když ČR přešla z NMT na GSM. Cdma2000 je technologií, která o pár let předběhla evropské GSM, které ji už nikdy nedokáže dohnat. GSM je prostě horší a také jím zůstane. UMTS je pak jasný příkladem toho, že síť na bázi CDMA je výrazně lepší než síť na bázi F/TDMA (jako např. GSM).

Jenže všechno není tak jednobarevné, jak se zdá. Abyste totiž mohli obětovat 1,25 MHz (u novějších DS-CDMA sítí také 5, 10 nebo 15 MHz), tak musíte mít síť na relativně vysokém kmitočtu (tj. od 2000 MHz výše), což značně limituje dosah vysílače. Navíc DS-CDMA síť by asi jen ztěží zvládla Power control na vzdálenost okolo 30 km, což je běžný dosah vysílače sítě GSM900, který při takovémto dosahu dokáže nabídnout HSCSD i GPRS s naprosto stejnou přenosovou rychlostí jako kdybyste stáli hned vedle vysílače. To je právě ten hlavní rozdíl. Sítě DS-CDMA vyžadují velké množství vysílačů, které pokrývají relativně malé území (tak do 2 – 4 km od vysílače). Právě to je také důvod, proč si v USA se svým cdmaOne či cdma2000 telefonem zavolají lidé tak maximálně v centru a rezidenčních čtvrtích velkých měst. Zbytek území velmi sporadicky pokrývají různé analogové sítě. Evropa je oproti tomu signálem GSM pokryta na velmi vysoké úrovni, ovšem za cenu výrazně nižších přenosových rychlostí.

A co je tedy lepší? Inu, pro Evropany GSM a pro Američany (a některé jiné státy, zejména v jihovýchodní Asii) jejich cdma2000. GSM je momentálně více rozšířené, s příchodem UMTS je ale možné, že se stav GSM versus CDMA sítě vyrovná. Problém je ale v tom, že GSM standard je v podstatě jen jeden, zatímco sítí na bázi technologie CDMA existuje hned několik, navzájem méně či více kompatibilních.

Poznámka: Některé technické detaily jsou v článku záměrně zjednodušeny, neboť struktura CDMA sítí je poněkud výrazně složitější než struktura sítí GSM. Odborníky na CDMA bych tak chtěl poprosit o jistou dávku shovívavosti.

Vysvetlenie pojmov:

Pamäťový rádiový analyzátor – slúži na registráciu všetkých nových a „podozrivých“ frekvencií v dosahu zariadenia. Počas 6 sekundového cyklu odhalí každú novú frekvenciu, umožní jej vypočutie a zmeria jej frekvenciu. Zabráni tak dodatočnému inštalovaniu spravodajských prostriedkov, ktoré pracujú s rádiovým prenosom informácií.

Kryptofax, kryptotelefón, filtre proti úniku informácie po telefonickej linke – tieto zariadenia slúžia k ochrane informácií, ktoré sú prenášané pomocou jednotnej telekomunikačnej siete.

GSM rušička (jammer) – slúži ako ochrana proti odpočúvaniu pri jednaní (nie je dovolené používať v SR ! – je to v rozpore s legislatívou). Veľmi účinné proti všetkým druhom GSM odpočúvania.

Piezoelektrické meniče, elektrodynamické meniče – slúžia pre zašumenie okenných tabúľ a obvodových stien. Jedná sa o veľmi lacnú ochranu proti stetoskopickým mikrofónom či laserovému odpočúvaniu.

Šumový generátor – zariadenie, ktoré produkuje biely šum. Tento šum sa viaže na piezoelektrické a magnetody-namické meniče. V súčasnej dobe sa nedá tento šum odfiltrovať žiadnym prostriedkom a šumový generátor tak znemožňuje vykonávať „diaľkové snímanie akustickej informácie“.

Licenčné konanie Obchodovať s vojenským materiálom môže iba oprávnená osoba,

Obchodovať s vojenským materiálom môže iba oprávnená osoba, ktorá musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti (§ 5 – 8 zákona č. 179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov).

Postup v konaní o udelenie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom:

-       žiadosť o udelenie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom je možné podať počas celého kalendárneho roka. Ministerstvo hospodárstva SR je oprávnené udeliť požadované povolenie maximálne na 5 rokov

-       žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive žiadosti o povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom prostredníctvom pošty alebo osobne na určenom podacom mieste v piatich vyhotoveniach (z toho jeden originál a štyri rovnopisy žiadosti a súvisiacej dokumentácie)

-       udelení povolenia rozhoduje Ministerstvo hospodárstva SR na základe vyjadrení Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva zahraničných vecí SR a Národného bezpečnostného úradu. Ministerstvo hospodárstva udelí požadované povolenie, ak sú vyjadrenia vyššieuvedených orgánov kladné a žiadosť o vydanie povolenia spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti do 60 dní od doručenia žiadosti.

-       v prípade, ak podaná žiadosť nie je kompletná, ministerstvo hospodárstva konanie preruší a zároveň vyzve žiadateľa, aby v stanovenej lehote odstránil nedostatky podania. Ak žiadateľ požadovanú dokumentáciu v určenej lehote nedoloží, ministerstvo hospodárstva žiadosť o udelenie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom zamietne.

-       Ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne aj vtedy, ak neuplynul jeden rok od vydania rozhodnutia o neudelení povolenia alebo od zrušenia povolenia, alebo ak to vyžadujú zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky

-       správny poplatok, splatný pri podaní žiadosti o udelenie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom je v súlade s položkou 154 c) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je 50 000 Sk,-.

-       správny poplatok sa uhrádza na Účet licenčných poplatkov MH SR BA vedený v Štátnej pokladnici pod č. 7000061614 (numerický kód Štátnej pokladnice: 8180).


Kompletnosť žiadosti

-       predpísané tlačivo (kompletne vyplnené a podpísané štatutárnym orgánom v súlade s výpisom z obchodného registra).

-       originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace odo dňa vydania ku dňu podania žiadosti

-       vyhlásenie o spoľahlivosti štatutárov a navrhovaného zodpovedného zástupcu v zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 179/1998 Z. z. v platnom znení

-       originál alebo overená kópia výpisu z registra trestov člena štatutárneho orgánu, prokuristu a navrhovaného zodpovedného zástupcu nie starší ako 3 mesiace odo dňa vydania ku dňu podania žiadosti

-       overený doklad o vysokoškolskom vzdelaní zodpovedného zástupcu

-       posledná účtovná závierkou overená audítorom, alebo informatívnou účtovnou závierkou, pričom doba odo dňa podania žiadosti o povolenie do dňa, ku ktorému sa riadna účtovná závierka zostavuje nesmie byť dlhšia ako 2 mesiace,

 vyhlásenie žiadateľa, že spoločnosť nie je v konkurznom alebo vyrovnacom konaní,

-       vyhlásenie žiadateľa o umožnení výkonu kontroly na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádza vojenský materiál, v rozsahu ustanovenom zákonom č. 179/1998 Z. z. v platnom znení a medzinárodnými zmluvami ktorými je SR viazaná,

-       potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace, preukazujúce, že žiadateľ nemá v SR evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia

-       potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace, preukazujúce, že žiadateľ nemá v SR evidované  colné nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia

-       potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace, preukazujúce že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové zabezpečenie, poistného na zdravotné poistenie ani poistenie v nezamestnanosti

-       potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace, preukazujúce že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na dôchodkové zabezpečenie

-       potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace, preukazujúce že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na zdravotné poistenie

-       potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace, preukazujúce že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na poistenie v nezamestnanosti

-       potvrdenie Národného bezpečnostného úradu o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa (do 30.6.2005 ho možno nahradiť potvrdením Národného bezpečnostného úradu o podaní žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa)

Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba (držiteľ platného povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom) je povinná obchodovať s vojenským materiálom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v rozsahu udeleného povolenia. Špecifickou povinnosťou je:

-       nahlasovanie predaja vojenského materiálu na území SR v členení podľa jednotlivých položiek do 15 kalendárnych dní na  predpísanom tlačive,

Kontakt
tel. 02 / 4854 2187

 

 

Motto:

Motto: Jedinou možnou ochranou proti akémukoľvek protiprávnemu jednaniu je PREVENCIA. Riziko úniku informácií v poslednej dobe rastie predovšetkým v dôsledku rastu konkurencie v jednotlivých odvetviach národnej ekonomiky. Používanie týchto praktík je umožnené skoro úplnou beztrestnosťou. Český trestný zákon hovorí len o odpočúvaní telefonických rozhovorov ako o trestnom čine, ale všetky ostatné typy odpočúvania sú len porušením Listiny základných práv a slobôd občanov, teda spadajú do občiansko právnych sporov. To však platí, pokiaľ sa podarí chytiť páchateľa týchto činov. Vo veľkej väčšine prípadov sa to nepodarí a ďalej platí, že väčšina postihnutých organizácií má záujem tieto skutočnosti utajiť, aby nebolo poškodené ich dobré meno. Preto pre každý subjekt, ktorý sa potýka na trhu s konkurenciou, uskutočňuje pravidelne jednania vo svojich jednacích priestoroch a preberá na nich citlivé informácie, by malo platiť, že ochrana proti odpočúvaniu je ďalším bezpečnostným opatrením, ktoré slúži na ochranu majetku spoločnosti. Veď aj akýkoľvek zabezpečovací systém má význam predovšetkým preventívny a málokto si ho zaobstaráva preto, že očakáva, že bude  na 100% vykradnutý. U podnikov s rastúcim počtom zákazníkov a s rastom počtu realizovaných zákaziek (alebo ich objemu) by sa mala ochrana informácií stať štandardom, pretože najmä únik dôverných informácií môže mať pre tento podnik katastrofický dopad.

Štatistika
Na základe prieskumu, pôsobí v súčasnej dobe aktívne na trhu SR celkom 89 firiem obchodujúcich s útočnými prostriedkami (ploštice) a ďalších 3 665 koncesovaných detektívnych kancelárií, ktoré tieto prostriedky využívajú za účelom získania informácií pre klienta spravidla akoukoľvek cestou.

Právo na odpočúvanie
Podľa právnych rozborov, ktoré urobili renomovaný právnici najatí našou spoločnosťou, nie je inštalácia ani zriadenie záznamov svojej podstate trestným činom. Trestným činom je zneužitie získaných záznamov k páchaniu trestnej činnosti (napr. vydieranie). Pokiaľ urobí inštaláciu tretia osoba je takmer nemožné odhaliť, ale predovšetkým potrestať, páchateľa. Z týchto záverov jednoznačne vyplýva, že každý občan a firma si musí brániť svoj majetok sama.

Režimové opatrenia
Základom ochrany proti odpočúvaniu sú režimové opatrenia, ktoré majú minimalizovať riziko inštalácie odpočúvacích prostriedkov.
Kľúčový režim chránených priestorov.
V preverovaných priestoroch sa odporúča urobiť inštaláciu obranne technických prostriedkov a zaviesť kontrolovaný pohyb osôb, vrátane upratovania a servisných činností.
Obranno-technické prehliadky vykonávať opakovane v určitých intervaloch. Odporúčaná frekvencia 2-4x ročne v závislosti na frekvencii jednaní a type činnosti spoločnosti alebo náhodne pred dôležitým jednaním.
Dať všeobecne najavo, že priestory sú zabezpečené proti odpočúvaniu a že tu dochádza k pravidelným prehliadkam (v mnohých prípadoch toto opatrenie výrazne zvýši prestíž spoločnosti).
Utajenie presného termínu prehliadky.
Dôsledné používanie elektronického zabezpečovacieho systému v kontrolovaných priestoroch.

Fakty zo zahraničia
Z obsahu oficiálnej správy americkej vlády:
„Výroba, predaj, inštalácia a používanie ilegálnych odpočúvacích zariadení je multimiliardový nelegálny priemysel vo vnútri Spojených štátov. Vláda Spojených štátov odhaduje, že každoročne je nainštalovaných do spoločností veľké množstvo ilegálnych ploštíc a ďalších odpočúvacích zariadení v hodnote presahujúcej 800 miliónov dolárov. Najčastejšie zeme pôvodu sú Francúzsko, Nemecko, Libanon, Kanada, Izrael, Japonsko, Taiwan a Južná Afrika. Okrem toho, ktokoľvek so spájkovačkou a základnými znalosťami z elektroniky je schopný vyrábať a inštalovať odpočúvacie zariadenia. Väčšinu materiálu môže získať z vyradených rádií a použitím elektronických súčiastok z výrobkov spotrebnej elektroniky (napr. bezdrôtové telefóny a televízory).
V Spojených štátoch sa denne predajú občanom (nie spoločnostiam) odpočúvacie zariadenia v hodnote viac ako 6 miliónov dolárov. Väčšina týchto výrobkov je predávaná prostredníctvom obchodov a súkromných detektívnych kancelárií predovšetkým v New Yorku, Miami, Los Angeles a v mnohých ďalších. Tieto čísla však vôbec neobsahujú miliardy, za ktoré sú každoročne nakúpené odpočúvacie prostriedky pre ochrancov zákona a pre vojenské potreby. Sledovanie a priemyselná špionáž predstavuje vážny problém, ktorý môže mať veľmi vážne dopady na vaše spoločnosti a na vaše občianske slobody.“

Rovnaký zdroj odhaduje, že každoročne je úspešne odpočúvaných viac ako 6 500 spoločností a u každej z nich predstavuje strata spôsobená ilegálnym odpočúvaním čiastku 1,25 milióna dolárov.

Odpočúvanie „plošticou“ zatiaľ nie je trestný čin

S bývalým šéfom vyšetrovateľov Jaroslavom Ivorom
Parlament po dlhých diskusiách predsa len prijal nový Trestný zákon a Trestný poriadok. Ako hodnotíte tento krok?
- Samotný akt prijatia treba označiť pozitívne, pretože išlo o jedny z najstarších zákonov - Trestný zákon a Trestný poriadok, ktoré do januára stále platia, majú takmer 45 rokov. Od roku 1961 prešli množstvom novelizácií a zmien. Stali sa problematickými a neprehľadnými a bolo treba reagovať na novú situáciu, ktorá nastala jednak zmenou spoločensko-politickej situácie, jednak zmenou kvality a kvantity kriminality u nás. V tomto zmysle som rád, že - vlastne už ani neviem ktorý, či tretí, alebo štvrtý-  pokus o rekodifikáciu trestného práva vyšiel.
Aké sú najväčšie zmeny?
- Zmien je veľmi veľa, musíme ešte počkať na definitívne znenie z parlamentu.

Ako sme boli informovaní, pri schvaľovaní Trestného zákona a Trestného poriadku bolo veľa pozmeňovacích návrhov, ktoré ešte výrazne menili ich výslednú podobu. Uvediem teda aspoň tie základné zmeny. Trestný zákon prináša novú systematiku. Stará systematika v chápaní spoločenskej nebezpečnosti činu pre spoločnosť sa začínala trestnými činmi proti republike, nasledovali ekonomické trestné činy až úplne nakoniec boli trestné činy proti základným ľudským právam. Teraz sa na prvé miesto dávajú trestné činy, ktoré sú namierené proti tým najzákladnejším alebo najvýznamnejším hodnotám, ako je predovšetkým život.
Pribudli aj nové druhy trestov...
- Pozitívne treba hodnotiť nastúpený trend k niektorým novým formám trestov a sankcií. Tu sme sa viac-menej poučili aj zo zahraničných skúseností. Tresty domáceho väzenia alebo verejnoprospešných prác sú nové, moderné, ktoré určite pomôžu riešiť kriminalitu u nás. Samozrejme, Trestný zákon vo všeobecnosti  postihy sprísňuje. Množstvo skutkových podstát alebo trestných činov zaznamenalo zvýšenie trestných sankcií. To vidím pozitívne pri najzávažnejších trestných činoch násilnej povahy, organizovaného zločinu. Tam treba sankcie sprísniť a byť nekompromisným proti páchateľom takejto trestnej činnosti  - a to nielen vo vzťahu trestania, ale aj možnosti podmienečného prepustenia. Na druhej strane pri menej závažných a jednoduchších trestných veciach sme mohli byť miernejší, najmä pri tých, ktorí sú prvosúdení. Mali by sme skôr bazírovať na prevýchovnom účele trestu. Takisto bola otvorená otázka trestnej zodpovednosti právnických osôb.
To nakoniec nebolo doriešené...
- Slovensko ešte nie je pripravené na trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb. Koniec koncov, je to otázka budúcnosti. Zatiaľ si úplne vystačíme aj so zodpovednosťou administratívno-právnou, kde sa to tiež dá vyriešiť. Dôsledným uplatňovaním individuálnej trestnej zodpovednosti sa dajú vyriešiť aj tie prípady, o ktorých sa hovorilo. Je otázkou budúcnosti, či v trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb prípadne neísť cestou osobitného zákona, ale zatiaľ ešte na Slovensku nedozreli pomery, aby sa toto riešilo. Boli by s tým obrovské problémy aj z hľadiska dokazovania, aj vyvodzovania zodpovednosti a možné riziká zneužitia sú tam tiež veľké.
Ambíciou nového Trestného poriadku bolo zrýchlenie
trestného konania. Bude
mať tento efekt?
- Boli prijaté viaceré opatrenia, týkajúce sa trestného konania, ktoré sa snažia určitým limitovaním úkonov alebo určitých časových etáp trestného konania dosiahnuť zrýchlené konanie. Doteraz sme napríklad nemali poriadkové lehoty alebo lehoty na dĺžku vyšetrovania. Nový Trestný poriadok ich zavádza, čo je pozitívne. Takisto zaväzuje ďalšie orgány činné v trestnom konaní pri určitých  úkonoch rozhodnúť v daných lehotách. To je jednoznačne správne a je to určitý trend zrýchlenia, zjednodušenia a zefektívnenia konania. Na druhej strane, Trestný poriadok len vytvára predpoklady na zrýchlenie konania, ale to ešte neznamená, že sa to v praxi skutočne stane.
Podobné pochybnosti ohľadom praxe zazneli aj v parlamente. Navyše sa ozvali hlasy, že obidve prijaté normy treba novelizovať...
- Pri každom zákone platí, že vlastne až aplikačná prax ukáže, ako je efektívny a ako s ním dokážu príslušné orgány narábať a využívať ho. To je problém aj v súčasnosti - mnohé ustanovenia sú takpovediac mŕtve a málo sa využívajú, hoci by sa mohli a mali využívať. Podobné to môže byť aj s novým Trestným zákonom a Trestným poriadkom. Bude dôležité veľmi rýchlo ho naštudovať, zžiť sa s ním a vedieť ho aplikovať.
Pred časom bola veľká kauza kvôli vypusteniu trestného činu podpory zločineckej skupiny...
- To ostalo, išlo len o upresnenie textu a je to aj v tomto schválenom znení. Na podstate  založenia, zosnovania a podpory zločineckej a teroristickej skupiny sa nezmenilo  nič. Došlo len k legislatívno-technickej úprave, ktorá upresnila podmienky trestnej zodpovednosti pri tomto trestnom čine.
To bola odpoveď na námietky, že je to vágne formulované?
- Áno, presne tak.
Veľké diskusie spôsobilo schválenie zákazu priestorového odpočúvania...
- Teraz sa medzi novinármi veľmi diskutuje o novozavedenom trestnom čine, nazvem ho „trestný čin priestorového odpočúvania“. V médiách sa niekedy prezentuje ako skutková podstata namierená proti novinárom, alebo brániaca novinárom využívať ich kompetencie, riešiť úlohy atď. Ja by som to tak nehodnotil. Je veľmi správne, že sa dostal do Trestného zákona aj trestný čin súvisiaci s neoprávnenosťou zásahov do práva na súkromie, teda priestorové odpočúvanie. Na vysvetlenie: my sme doteraz mali a aj pokračujeme v uplatňovaní trestnoprávnej zodpovednosti v konaní, ktoré je odpočúvaním a záznamom telekomunikačnej prevádzky. Čiže, nelegálne odpočúvanie telefónov bolo aj bude trestné, ale doteraz sme nemali vyriešené tzv. priestorové odpočúvanie.
To znamená, že bolo legálne?
- To znamená, že občan alebo niektoré služby či firmy mohli nasadiť ploštice a mohli odpočúvať a využívať tieto informácie - pričom to nebolo trestné. To je veľmi vážna vec. Keby sa vo vašom byte našlo funkčné odpočúvacie zariadenie a zavolali by ste políciu, tak konštatuje, že je to funkčné a prevádzkyschopné zariadenie, ale nebol by to trestný čin. Mohlo by sa napr. uvažovať o porušení domovej slobody, ak tam niekto vnikol neoprávnene, ale samotné priestorové odpočúvanie nebolo trestné. Pričom iné krajiny - Rakúsko, Nemecko - takéto odpočúvania trestné majú a dokonca aj Ruská federácia zaviedla takýto zásah do práva na súkromie ako trestný čin. Preto hodnotím túto novinku v Trestnom zákone pozitívne.
Novinári sa obávajú, že budú sťažené podmienky na investigatívnu žurnalistiku...
- Obávajú sa, že by im to znemožňovalo získavanie informácií, či už cez záznamové zariadenia alebo videozáznamy - ale nie je to tak. Aj v súčasnom aj v budúcom Trestnom zákone máme jedno ustanovenie, ktorému sa hovorí okolnosť vylučujúca protiprávne konanie. Zakotvuje, že čin - inak trestný - nie je trestným činom, ak ide o výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zákona. Alebo plnenia pracovných či iných úloh v súlade so zákonom. Mimochodom, novinárov splnomocňuje na získavanie spravodajskej informácie Občiansky zákonník, ktorý síce hovorí o ochrane osobnosti, ale sú tam výnimky práve z dôvodu spravodajstva a účinkovania médií. Takisto to vyplýva z tlačového zákona a zo zákona na ochranu osobných údajov, kde sú tiež pre médiá stanovené výnimky.
Veľa sa diskutovalo o inštitúte agenta-provokatéra...
- Nie som spokojný s tým, že v novom Trestnom poriadku ostal inštitút agenta-provokatéra. Je to inštitút, ktorý nemá v našom demokratickom právnom poriadku čo robiť.
Myslíte tým agenta, ktorý navádza občana na spáchanie trestného činu?
- Presne tak. Ústavný súd Českej republiky to zamietol. V Česku sa napríklad ani neuvažuje o takom inštitúte. V tejto veci dochádza k určitému zavádzaniu verejnosti. Niektoré médiá si myslia, že treba vylúčiť inštitút agenta. Práve naopak, pretože  existujú dve koncepcie: agent-kontrolór a agent-provokatér. Agent-kontrolór „provokuje“ získanie dôkazu o už páchanej trestnej činnosti. Agent-provokatér „provokuje“ trestnú činnosť, ktorá ešte nebola spáchaná. Základná výhrada je v tom, že sa orgán štátu podujíma určitým spôsobom na navádzanie niekoho iného, aby páchal trestnú činnosť. Je to aj morálne problematické. Jednotlivci povahovo, osobnostne alebo charakterovo slabší sa môžu dostať na šikmú plochu, hoci inak by trestnú činnosť nespáchali. Štát a polícia by sa nemali znižovať na takúto úroveň.
Daniel Forgács 30. mája 2005

Zariadenia na odpočúvanie sa dajú kúpiť aj na inzerát

Kúpiť odpočúvacie zariadenie na Slovensku nie je žiadnym problémom. Ich predaj totiž ponúkajú anonymní predávajúci aj v inzerátoch. Ceny takýchto odpočúvacích zariadení sa pohybujú od 1500 korún za ploštice až po takmer šesťciferné sumy, za ktoré sa dajú kúpiť profesionálne odpočúvacie zariadenia.
"Je všeobecne známe, že existujú firmy, ktoré nelegálnym spôsobom disponujú s odpočúvacími zariadeniami," povedal predseda brannobezpečnostného výboru parlamentu Robert Kaliňák. Zároveň nevylúčil, že líder ANO Pavol Rusko mohol byť odpočúvaný aj nelegálnymi zariadeniami. "Aj preto by mal poslanecký prieskum vylúčiť odposluch Pavla Ruska zariadeniami, nad ktorými má moc štát," konštatoval a dodal, že inzerátom o predaji odpočúvacích zariadení by sa mala venovať polícia.
Podobný názor má aj poslanec a bezpečnostný expert HZDS Pavol Polka. Ako uviedol, zákon hovorí iba o legálnom odpočúvaní za predchádzajúceho, resp. dodatočného súhlasu sudcu. Zdôraznil, že používanie odpočúvacích zariadení súkromnými osobami je trestným činom porušovania tajomstva prepravovaných správ. Preto by podľa neho mala v takýchto prípadoch polícia nekompromisne konať, pretože podobných káuz tu už bolo viacero a všetky podľa Polku "išli do stratena."
Ústavný právnik Peter Kresák tvrdí, že slovenské zákony nezakazujú distribúciu takýchto prístrojov. Obmedzené je však ich používanie. Kresák uviedol, že existuje množstvo nástrojov, ktorých predaj nie je zakázaný, napríklad nože alebo zbrane, ale ich použitie v niektorých prípadoch je trestným činom. Ako povedal ,odpočúvacie zariadenia predávané cez inzeráty alebo internet môžu byť aj podvodom. Keď si však niekto takéto zariadenie zadováži a bude zasahovať do súkromia inej osoby bez jej súhlasu, dá sa aplikovať Trestný zákon. Pokiaľ však odpočúva svojho kamaráta, ktorý s tým súhlasí, všetko je podľa zákona v poriadku. Zákonodarca by mal podľa Kresáka zamyslieť, či zariadenia, ktoré spĺňajú isté parametre, by sa mali voľne predávať na trhu.
Podobné stanovisko zaujal aj hovorca Prezídia PZ Jaroslav Sahul. Ten povedal, že pokiaľ sa predávajú certifikované odpočúvacie zariadenia, všetko je v poriadku. Ich používanie je však trestným činom. Zároveň dodal, že polícia nemôže obmedziť podávanie inzerátov, ktoré takéto odpočúvacie zariadenia ponúkajú.
vlado sagvin

Nepriateľ štátu
Autor: Patricia Ďurišková, Kristián Klima, Marián Repa   
Streda, 11. apríl 2007
Kde sú hranice ochrany štátu pred terorizmom a práva na súkromie? Tak toto už zodpovední riešia aj na Slovensku. Po svojom. Polícia a tajné služby si chcú posilniť kontrolu nad telefónnymi hovormi a komunikačnými sieťami. Kto však bude kontrolovať ich? To už nikto nehovorí.
Isté je, že silové zložky nedokážu zabrániť zneužívaniu ani len tých právomocí, ktoré majú dnes. Navyše, ich požiadavky na rozšírenie vplyvu v niektorých prípadoch prekračujú európske pravidlá, upravujúce zásahy do súkromia. Snahu získať vyššiu moc nad súkromím ľudí obhajuje štát bojom proti zločinu a terorizmu. Posilnenie svojho postavenia pretláčajú silové zložky do novely telekomunikačného zákona, o ktorom by mala čoskoro rokovať vláda. Výhrady voči ich požiadavkám má však aj ministerstvo dopravy, ktoré novelu pripravilo.

Minister Ľubomír Vážny sa podľa našich informácií dokonca snažil presvedčiť šéfa SIS Jozefa Magalu, aby zmiernil nároky, zatiaľ však vo vláde ťahá za kratší koniec. ,,Ministerstvo dopravy má rozdielny názor na uplatnené pripomienky, uskutočnili sa rozporové konania na úrovni ministrov,“ vyhýbavo reagoval na nezhody Vážneho hovorca Marián Jánošík. Stručná bola aj SIS. ,,O stretnutiach riaditeľa s ústavnými činiteľmi a o obsahu rokovaní SIS neinformuje,“ odkázal hovorca Karol Sorby.

Čo sa teda chystá?
Osobné údaje v priamom prenose
SIS, polícia a Vojenské obranné spravodajstvo požadujú neobmedzený a priamy prístup k osobným údajom všetkých účastníkov telefónnych sietí. To by znamenalo, že by sa hocikedy dostali k súkromným údajom kohokoľvek bez toho, aby na to mali závažný dôvod. Mohli by si ich teda aj zhromažďovať bez ohľadu na to, či je človek podozrivý z trestného činu, alebo nie. To vytvára veľké riziko zneužívania, navyše, prekračuje aj predpisy EÚ.

Európska smernica o uchovávaní údajov, kvôli ktorej rezort dopravy vlastne mení telekomunikačný zákon, totiž o takomto plošnom posilnení štátu na úkor súkromia nehovorí. Prikazuje síce členským štátom zabezpečiť na určitý čas zachovanie údajov, vyzýva však na individuálny prístup a primeranosť zásahov pri obmedzení súkromia. ,,Smernica nepredpokladá neobmedzený prístup silových zložiek k osobným údajom, preto návrhy nie sú s ňou v súlade,“ potvrdila advokátka Zuzana Dlugošová. ,,Nie sú tu ani dostatočné garancie pred zneužitím zo strany štátu,“ dodala.

Online prístup do databáz vylučuje kontrolu aj podľa operátorov. Tí sa požiadavkám silových zložiek bránia, pretože takmer všetky znamenajú finančné náklady na ich úkor. ,,Túto úpravu možno považovať za neprijateľnú vzhľadom na zásadný nesúlad s právom EÚ,“ uvádzajú operátori v spoločnom stanovisku. Za pravdu im dáva aj právnik Slavomír Trnkócy. ,,Novela zasahuje do práva na súkromie, ale aj do práva vlastniť majetok a podnikať, keďže vyžaduje, aby operátori znášali náklady na vyhotovenie podkladov pre potrebu orgánov štátu,“ domnieva sa.

Rozpor je tu aj so zákonom o ochrane osobných údajov. Tie totiž môžu byť spracúvané či sprístupnené len za presne stanovených podmienok, ktoré v tomto prípade chýbajú. Tajná služba nesúhlasí, podľa hovorcu Sorbyho požiadavky sú v súlade s Ústavou a právom EÚ, podrobnosti však neuviedol.

Vypnutie siete na povel
Kedy vypnúť sieť, by mali operátori dostávať príkazom. Silové zložky žiadajú, aby boli povinní v prípade odôvodnenej výzvy polície či tajných služieb okamžite prerušiť alebo obmedziť prevádzku siete. Ľudia by vtedy stratili možnosť volať nielen medzi sebou, ale aj na tiesňové linky či využívať bankové služby. Znefunkčnili by sa aj alarmy, komunikácia v leteckej preprave, u záchranárov i ďalšie. Aj tak bezpečnostní experti túto právomoc obhajujú.

,,Každé opatrenie zasiahne tisíce nevinných. Aj pri útoku hekerov dochádza k odstávke celej siete. Dôležitá je len kontrola, či to nebolo neoprávnené,“ poznamenal Michal Danilák, jeden z odborníkov. Silové zložky tak napríklad dokážu zabrániť odpáleniu bomby na diaľku, šíreniu poplašnej správy či úmyselne vyvolanej paniky. Vo svete sa k úplnému zablokovaniu siete pristupuje zväčša v oblastiach, kde sa bojuje. Bývalý vedúci funkcionár VOS Daniel Jackuliak považuje za nevyhnutné vyriešiť negatívne dopady na ľudí.

Zapnite rušičky
Používanie rušičiek by sa mohlo po novele rozšíriť, ak by si silové rezorty pretlačili aj túto požiadavku. Zlegalizovaním rušenia signálu sa chce štát chrániť pred neželaným nahrávaním či obchodnou špionážou. Aj tu hrozí riziko, že sa obmedzia aj ďalšie spôsoby komunikácie, ktoré by zasiah- nuté nemali byť, napríklad záchranné služby.

Silové zložky síce žiadajú, aby sa rušením neohrozila funkcia rádionavigačnej či záchrannej služby, podľa operátorov je to však nemožné. ,,V zarušenom priestore fungovať nemôžu,“ tvrdia. Navyše, rušenie podľa nich nie je technicky možné zacieliť na želaný priestor. ,,Rušenia by som sa obával najmenej, oveľa väčšie riziko vidím v neoprávnenom zhromažďovaní informácií, tu skôr hrozí zneužívanie,“ konštatoval Danilák.

Kto vlastne odpočúva?

Operátori sú aj dnes povinní umožniť polícii a SIS odpočúvanie hovorov, štát však od nich žiada, aby zabezpečili aj zariadenia na odpočúvania. Operátori by tým vlastne nahrádzali štátne zložky, ktoré sú na tieto činnosti zriadené, a majú na to peniaze zo štátneho rozpočtu. Z vlastných zdrojov by mali podniky platiť aj uchovávanie dát o volaniach, a to pol roka v prípade internetovej komunikácie a všetky ostatné počas dvoch rokov. Archivovať by sa mali aj neúspešné pokusy o volanie či ,,ďalšie potrebné informácie“.

Podľa silových rezortov to má slúžiť na odhaľovanie úmyselných trestných činov. Operátori namietajú, že by sa tak malo diať len v prípade obzvlášť závažných trestných činov, pričom chcú, aby sa všetky údaje uchovávali iba šesť mesiacov. ,,Ak by sme prijali znenie silových rezortov, rozšírili by sme tým zásah do súkromia, ktorého hranice určovala európska smernica,“ vysvetľujú. Žiadajú tiež preplatenie nákladov.

Súkromie na druhom mieste
Ako ďaleko môže štát zájsť pri ochrane bezpečnosti? To sa podľa expertov nedá jednoznačne povedať. ,,Niet v tomto pravdy, je to vec hodnôt. V USA je národná bezpečnosť prvoradá, ľudia musia obetovať súkromie. Myslím si, že čoskoro to bude aj tu,“ hovorí bezpečnostný expert Michal Danilák. Jeho slová potvrdzujú príklady zo zahraničia, kde súkromie ustupuje boju s terorizmom. V USA nedávno vysvitlo, že tajné služby odpočúvajú bez rozhodnutia súdu tisíce hovorov. Vo Veľkej Británii zasa ľudí na uliciach, v metre sleduje 4,2 milióna kamier. Po teroristických útokoch na vlaky v Madride postavenie bezpečnostných zložiek posilnilo aj Španielsko. Súkromie sa čoskoro dostane na druhé miesto podľa Daniláka aj u nás. ,,Obávam sa, že pri rizikách bioterorizmu je trend väčšej kontroly občanov nezvratný. Treba hľadať riešenia, ktoré by minimalizovali riziko zneužitia,“ dodal. Práve kontrola však kríva. Rezort vnútra viackrát nedokázal vysvetliť, ako sa dostali na verejnosť odpočúvané hovory , prípadne ich prepisy. Často nevedel ani to, ako vznikli. Kontrolné právomoci parlamentu sú slabé, silové zložky podliehajú politickým vplyvom. Napriek tomu rezort vnútra tvrdí, že ,,kontrolné mechanizmy poskytujú ochranu pred zneužitím“.

ODPOČÚVANIE V ZAHRANIČÍ
USA
V decembri 2005 vysvitlo, že Národný bezpečnostný úrad tajne odpočúva tisíce občanov bez rozhodnutia súdu, v rozpore s ústavou. Plán schválil prezident George Bush po 11. septembri 2001. Podľa dostupných informácií to pomohlo prekaziť útok na Brooklynský most. Ovplyvnilo to aj vyšetrovanie plánov bombových útokov na lietadlá v Londýne. Súd rozhodol, že Bush porušil ústavné princípy slobody prejavu a ochrany súkromia.

Veľká Británia
Odpočúvanie možno použiť pri vyšetrovaní, nemôže však slúžiť ako dôkaz na súde. Nahrávky získané pomocou „ploštíc“ môžu. Polícia mobilnú komunikáciu používa aj na lokalizáciu osôb. V Británii je nainštalovaných 4,2 milióna kamier na uliciach, v metre, v obchodoch – jedna na 14 ľudí. Kamery čítajú aj registračné čísla áut.

Nemecko
V roku 1998 parlament schválil zákon o elektronickom odpočúvaní v súkromných priestoroch. Z jeho pôsobnosti boli vyňatí lekári, novinári, duchovní, poslanci a advokáti. Ústavný súd 3. marca 2004 rozhodol, že väčšina zákona je protiústavná. Sledovanie môže byť nariadené len pri podozrení z mimoriadne závažnej trestnej činnosti. Odpočúvanie sa môže nariadiť len vtedy, ak sú všetci zúčastnení podozriví a rozhovor má trestnoprávny obsah. (ki, mr)

 

Kontrola je dnes bezzubá
Bývalý šéf VOS Daniel Jackuliak, upozorňuje, že požiadavky silových zložiek treba dopracovať. Majú silové zložky získať vyššiu kontrolu nad operátormi?

Ak chceme efektívne bojovať proti bezpečnostným hrozbám ako terorizmus, drogy, organizovaný zločin, musíme mať možnosť primerane využiť všetky prostriedky. Snahy a niektoré požiadavky silových rezortov v tejto oblasti sú preto legitímne. Je v poriadku, ak získajú online prístup k osobným údajom zákazníkov?

Táto požiadavka je z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov a z pohľadu skutočných požiadaviek pri praktickom plnení úloh neprimeraná. Na plnenie úloh postačuje možnosť informácie získať na základe vyžiadania s využitím dostupných organizačno-technických riešení. Požiadavky silových zložiek môžu zasahovať do súkromia. Námietky majú aj operátori, ktorí majú silnejšie právomoci štátu platiť. Rozpory sú v troch rovinách. Finančná, legislatívna a technická. Problémy sú najmä v neochote štátu platiť operátorom za poskytovanie niektorých služieb. Keďže však ide o plnenie úloh štátu, mali by mať spolufinancované náklady. Majú mať silové zložky právo nariadiť operátorom obmedziť prevádzku?

Ak bude výzva odôvodnená a nevyhnutná na zníženie bezpečnostných hrozieb, alebo ak bezprostredne hrozí ujma na živote a zdraví, tak áno. Štát musí mať takúto možnosť. Treba však splniť viaceré podmienky. V praxi by mohla priniesť vážne bezpečnostné incidenty. Treba urobiť analýzu, ktorá by preukazovala opodstatnenosť vo vzťahu k negatívnym dopadom, ako je komplexné vypnutie krízovej komunikácie, kontrolných a bezpečnostných prvkov, záchranných operačných stredísk lekárov, leteckej prepravy, hasičov, energetiky.

Je dôležité dotiahnuť proces a povedať, kto vyzve na obmedzenie prevádzky a prevezme plnú zodpovednosť. Kto ukontroluje, aby sa silné právomoci nezneužívali? Už dnes je to problém, napríklad pri odpočúvaniach. Sú tu nedostatky, ktoré sú dôsledkom nahromadených neriešených problémov. Súčasný model kontroly a koordinácie spravodajských služieb je neefektívny. Kontrolné mechanizmy formálne zodpovedajú požadovaným štandardom, ale parlamentná kontrola je neefektívna a bezzubá. To je dôsledkom neochoty politikov. Účinnejšiu kontrolu odpočúvania možno vyžadovať od sudcov, prokurátorov a riaditeľov služieb.

Súkromie musí byť chránené
Advokátka Zuzana Dlugošová tvrdí, že štát nemá mať zbytočne prístup k osobným údajom. Dá sa určiť, kam až majú v boji proti terorzimu siahať právomoci štátu? Jasnú odpoveď dáva Európsky dohovor o ochrane ľudských práv. Podľa neho štátne orgány môžu do práva na súkromie zasahovať len vo veľmi špecifických prípadoch, ak ide o ochranu verejnej bezpečnosti alebo zdravia, pričom každý zásah musí byť naozaj nevyhnutný a primeraný. Neobstojí teda tvrdenie, že polícia potrebuje osobné údaje všetkých účastníkov telekomunikačnej prevádzky, aby mohla efektívnejšie pracovať.

Je potrebné odôvodniť, prečo sú nevyhnutné. Podľa expertov sú vyššie zásahy štátu do súkromia v budúcnosti nevyhnutné. Súhlasíte? Môže byť naozaj viac situácií, keď silové zložky budú musieť úlohy plniť aj na úkor práva na súkromie. Nemyslím si však, že táto téza by mala odôvodňovať legislatívne zmeny, ktoré budú legalizovať neobmedzený prístup štátnych orgánov k údajom o jednotlivcoch bez toho, aby na to boli konkrétne dôvody. Ako sa dá lepšie kontrolovať štát?

Ochrana nie je často stopercentná. Treba legislatívu, ktorá nedáva zbytočný priestor štátu, aby disponoval údajmi, ktoré neprimerane zasahujú do súkromia. Definícia situácií a kritérií, za akých môže získavať osobné údaje, je preto najdôležitejšia.

SPY SHOP SLOVAKIA - Wholesale security system

"Kto nič netuší, nemôže sa ani chrániť" (Pär Stroem 2005).

Zločiny s mikrovlnými zbraňami
Elektromagnetické týranie zo vzdialenosti

Už viac ako 10 rokov sú v Európe ľudia tajne a opovrhujúcim spôsobom mučení v ich bytoch a domoch cez steny pulzným elektromagnetickým žiarením.
(Neue Technologie und Kriminalität - Aktuelle Erkenntnisse und Quellen, Dr. Reinhard Munzert, Erlangen).


Zločiny s mikrovlnami sú organizované a plánované na dlhší čas.

Najnovšia elektronika a vysoko vyvinutá mikrovlná technológia ponúka veľa možností na jej zneužitie. Nič netušiaci ľudia sú cielene odpočúvaní, sledovaní (Surveillance), prenasledovaní, lokalizovaní a za účelom ich poškodzovania ožarovaní.

(Mikrovlné zbrane - Directed Energy Weapons / Radio Frequency Weapons - sú HighTech- zbrane, ktoré zraňujú, ničia a zabíjajú elektrickou energiou.

Na jednej strane sú to Anti-Electronics-Weapons /je možné nimi vyradiť z činnosti elektroniku rôzneho druhu - počítače, elektronika dopravných prostriedkov atď/, môžu byť ale namierené aj proti ľuďom Anti-Personnel-Weapons. Úplne najprimitívnejšiu variantu tohto druhu predstavuje prerobená mikrovlná rúra "z kuchyne". Najdôležitejší diel je tu zariadenie na výrobu mikrovĺn - magnetron. Popri magnetrone sa používajú ešte mikrovlné generátory resp. mikrovlné vysielače.

zdroj: http://www.mikrowellenterror.de/einfuehrung.htm ).


Stretávajú sa tu navzájom motívy rôznych skupín napr.:

- E-zbrane sú zbrane budúcnosti. Na ich vývoji sa horúčkovito pracuje. Ich skúšky sú prevádzané aj na bezbranných ľuďoch v reálnom živote - "čierne projekty". (Téza Dr. Munzert)
(napr.: Bavorský policajný zákon 2006 - Art. 61 hovorí: "Ako zbrane sú prípustné pelendrek, elektroimpulzný prístroj a porovnateľné zbrane, pištoľ, samopal a ručný granát. Zbrane môžu byť na nariadenie ministerstva vnútra určitý čas skúšané v praxi".
Existujú silné indície, že skúšanie mv-zbraní sa už dlhé roky uskutočňuje na nedobrovoľných občiankach a občanoch. /vgl. Munzert 2006/ ) .

- zámer zbaviť sa jedného nepríjemného suseda (ktorý sa napríklad sťažoval na opakované rušenie nočného kľudu)

- vyradenie neželanej konkurencie

- motívy perverzákov, ktorí majú zábavu v týraní iných ľudí

- ožarovať ľudí s motiváciou ľahkého zárobku peňazí

ďalej viď. motívy

Mučiace metódy sú rozmanité a zapríčiňujú rôzne fenomény: jemné pichanie (ihla), strašné ostré pichanie (nôž, pichliač), ohriatie jednotlivých častí tela, ktoré vytvára pocit byť grilovaný, vibrovanie a trhanie, ako by sa človek dostal do obvodu elektrického prúdu, bolesti rôznej intenzity na rôznych častiach tela atď.. Nápadné je aj perverzne sadistické správanie tyranov, ktorí ich obete ožarujú prednostne do genitálií. Beštiálna chladnokrvnosť, s ktorou sú prevádzané tieto zločiny je pre normálnych ľudí, ktorí vôbec nechápu čo sa s nimi deje, a prečo sú práve oni takým spôsobom týraní, sotva pochopiteľná.

 

Poznámka - upozornenie:

Informácie na tejto web stránke a reklamných materiáloch , majú len informatívny charakter a slúžia len na študijné účely o prehľade výrobkov s ktorými sa môžete náhodne stretnúť mimo EU. Tovarové položky sú fikciou a všetky informáciu tu obsiahnuté majú len informatívny charakter.
Na predaj a uvedenie do prevádzky týchto zariadení neplatia žiadne výnimky v Európskej únii, preto ich ani naša firma neponúka do voľného obehu. 

Úpravy
Vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upravovať, rušiť alebo obmedzovať prístup k obsahu tejto stránky ako celku, resp. niektorých jej častí.

Odkazy na stránky tretích osôb
Stránka obsahuje odkazy na iné webovské stránky. Niektoré z nich môžu používať naše logo a značky a mohlo by sa zdať, že ide o webovské stránky prevádzkované mojou osobou. V skutočnosti ich však prevádzkujú tretie osoby (s našim súhlasom). Informácia by mala byť uvedená na príslušnej webovskej stránke, resp. v podmienkach jej používania alebo v jej vyhlásení o zachovávaní dôvernosti informácií. Nevykonávame kontrolu ani nepreberáme zodpovednosť za materiál, ktorý pripravili alebo publikovali tretie osoby na stránkach prepojených z našou web stránkou, resp. z tejto stránky a ani za produkty alebo služby tretích osôb prezentovaných na stránkach tretích osôb. Nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s nákupom akýchkoľvek výrobkov ktorý uskutočníte počas doby návštevy webovskej stránky tretej osoby. V prípade ak máte problémy alebo otázky v súvislosti s webovskými stránkami tretích osôb, obráťte sa priamo na operátora tretej strany.


 A New Opera Interview Sheds More Light On Wii Browser

Naša firma sa riadi všetkými právnymi zákonmi v rámci Európskej únie.
Podľa §35 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách prevádzkovať a uvádzať na trh rádiové a koncové zariadenia (ďalej "koncové telekomunikačné zariadenia") možno len po posúdení ich zhody s technickými požiadavkami uvedenými v § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia (ďalej len NV 443). To znamená, že tieto zariadenia tu zverejnené nespĺňajú žiadnu CE normu a nemôžu byť ani uvedené do voľného obehu na našom trhu a taktiež nemôžu byť ponúkané ani v rámci Európskej únie.
Naša firma ich ani nedováža, ani neuvádza na trh.

 A New Opera Interview Sheds More Light On Wii Browser

Zariadenie pre rušenie GSM komunikácie nie je možne v Slovenskej republike prevádzkovať !
Upozorňujeme Vás, že daný tovar nie je schválený pre prevádzku v SR. Zariadenie je nepredajné do civilného sektoru, s výnimkou armády a rezortov ktoré sú na to autorizované, export mimo EU možný. Za prípadné škody spôsobené nerešpektovaním daného upozornenia nemôže predajca niesť žiadnu zodpovednosť.
Kupujúci zakúpením daného výrobku čestne prehlasuje, že daný výrobok neuvedie do voľného obehu pre Slovenský trh ani na trh v rámci EU.
 

Vojenský materiál, ktorý nie je voľne obchodovateľný, môže byť odpredaný výhradne záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky podľa Zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom.

Technická spôsobilosť – dodávka tovaru:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Originál alebo notárom overená fotokópia rozhodnutia o obchodovaní s vojenským materiálom v zmysle § 10 ods. 1 zák. č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 46, § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Zoznam podnikateľov, ktorým bolo vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti

METODICKÉ USMERNENIE PRE PODNIKATEĽA, KTORÝ CHCE POŽIADAŤ O VYDANIE POTVRDENIA O PRIEMYSELNEJ BEZPEČNOSTI

Vojenský materiál, ktorý nie je voľne obchodovateľný, môže byť odpredaný výhradne záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky podľa Zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom.

Technická spôsobilosť – dodávka tovaru:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Originál alebo notárom overená fotokópia rozhodnutia o obchodovaní s vojenským materiálom v zmysle § 10 ods. 1 zák. č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 46, § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Sponzorované miesto pre neziskovú organizáciu
Budte prvý, a doprajte si sen "web reklami" na prestýžnej dómene
www.old.market.sk

Reklama v časopise marketSK

Inzerujte v novinach ktoré zdarma dostavajú Vśetky velké firmy na Slovensku

Poznámka - upozornenie:

Poznámka - upozornenie:
Informácie na tejto web stránke a reklamných materiáloch , majú len informatívny charakter a slúžia len na študijné účely o prehľade výrobkov s ktorými sa môžete náhodne stretnúť mimo EU. Tovarové položky sú fikciou a všetky informáciu tu obsiahnuté majú len informatívny charakter.
Na predaj a uvedenie do prevádzky týchto zariadení neplatia žiadne výnimky v Európskej únii, preto ich ani naša firma neponúka do voľného obehu. 
 A New Opera Interview Sheds More Light On Wii Browser

Naša firma sa riadi všetkými právnymi zákonmi v rámci Európskej únie.
Podľa §35 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách prevádzkovať a uvádzať na trh rádiové a koncové zariadenia (ďalej "koncové telekomunikačné zariadenia") možno len po posúdení ich zhody s technickými požiadavkami uvedenými v § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia (ďalej len NV 443). To znamená, že tieto zariadenia tu zverejnené nespĺňajú žiadnu CE normu a nemôžu byť ani uvedené do voľného obehu na našom trhu a taktiež nemôžu byť ponúkané ani v rámci Európskej únie.
Naša firma ich ani nedováža, ani neuvádza na trh.

 A New Opera Interview Sheds More Light On Wii Browser

Zariadenie pre rušenie GSM komunikácie nie je možne v Slovenskej republike prevádzkovať !
Upozorňujeme Vás, že daný tovar nie je schválený pre prevádzku v SR. Zariadenie je nepredajné do civilného sektoru, s výnimkou armády a rezortov ktoré sú na to autorizované, export mimo EU možný. Za prípadné škody spôsobené nerešpektovaním daného upozornenia nemôže predajca niesť žiadnu zodpovednosť.
Kupujúci zakúpením daného výrobku čestne prehlasuje, že daný výrobok neuvedie do voľného obehu pre Slovenský trh ani na trh v rámci EU.
 

Vojenský materiál, ktorý nie je voľne obchodovateľný, môže byť odpredaný výhradne záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky podľa Zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom.

Technická spôsobilosť – dodávka tovaru:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Originál alebo notárom overená fotokópia rozhodnutia o obchodovaní s vojenským materiálom v zmysle § 10 ods. 1 zák. č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 46, § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Ponuka

Potrebujete niečo špeciálne vyrobiť alebo navrhnúť v oblasti VF techniky ? Neváhajte a kontaktujte nás. Do 3GHz nám nie je problém vyrobiť čokoľvek. Záleží len na Vás.

Zdá sa Vám daná ponuka pridrahá ?
Skúste nám napísať či z danej ponuky nemáme aj tovar II kategórie. To jest tovar bol v používaní a odkúpený pre ďalší predaj. Jeho stav je 100 percentný. Tovar sa pred predajom repasuje. (vyčistí sa a dezinfikuje, prebehne výmena batérie, celkové ošetrenie)

Použili ste daný tovar a už ho nepoužívate?
Nie je problém, napíšte nám kedy ste výrobok zakúpil v akom je ešte stave a my ho od Vás spätne po vzájomnej dohode odkúpime a peniaze Vám pošleme na Váš účet.

Detektor II ver.

AJ-02CD

Cena: 1 175,-Sk

Detektor ktorý vám pomôže odhaliť skryté sledovacie zariadeniaako napríklad bezdrôtové kamery prípadne ploštice. Zariadenie je malých rozmerov a dá sa nosiť v náprsnej taške. Spoľahlivo detekuje frekvencie od 50MHz do 3000MHz.

Pozor, ploštica ?

Pozor, ploštica ?
Autor: Ďurišková, Drozdíková, Kaliská   
Streda, 09. máj 2007

Majú politici v kanceláriách odpočúvacie ploštice? Predseda SNS Ján Slota si jednu počas Mečiarovej vlády v straníckom sídle našiel. Dnes tvrdí, že novému koaličnému lídrovi Ficovi verí a od volieb si priestory kontrolovať nedával. Inak už postupujú ostatní politici.

Z čoho majú obavy ? Delia si moc, kontrolujú tajné služby, no pritom sa vzájomne podozrievajú z podrazov. V obave, či ich niekto neodpočúva, si zhruba polovica Ficových ministrov nechala preveriť kancelárie. Ministerka práce Viera Tomanová zašla ešte ďalej. Ako Žurnál zistil, nedávno si dala upraviť miestnosti, aby mohla bezpečnejšie komunikovať so svojimi podriadenými.

Táto vláda nie je jediná, čo takto postupuje. Priestory si kontrolovali aj Dzurindovi ministri, Vladimír Mečiar dokonca po prevzatí moci v roku 1994 nariadil všetkým členom kabinetu preveriť úrady. Opatrné sú aj stranícke centrály.

Paranoja alebo oprávnený strach ?
V normálne fungujúcom štáte by mali byť politici podľa bezpečnostného analytika Iva Samsona odpočúvaní, ak sú podozriví z korupcie alebo inej nezákonnej činnosti. Je to tak aj u nás alebo sa politici vzájomne tajne sledujú, aby sa v prípade potreby mohli vydierať? Zdá sa, že oboje. Isté je, že sa pred odpočúvaním všemožne chránia. Prečo, asi vedia najlepšie sami.

Supertajné sociálne veci
Ministerke Tomanovej zrejme nestačilo, že Úrad na ochranu ústavných činiteľov jej pri prehliadke nenašiel v kancelárii žiadne odpočúvacie zariadenia. Aby zabránila ďalšiemu prípadnému úniku informácií, nechala ešte osobitne upraviť priestory nielen u seba, ale aj v kanceláriách štátnych tajomníkov a vedúceho úradu.

,,Bola uskutočnená rekonštrukcia a adaptácia priestorov pracovísk hlavných predstavených rezortu s cieľom vykonania technických obranných opatrení na zamedzenie úniku klasifikovaných informácií,“ odkázala hovorkyňa Alexandra Gogová. O čo presne ide, odmietla prezradiť.

Podľa odborníkov, ktorých oslovil Žurnál, sa takéto úpravy robia, aby sa zabránilo odpočúvaniu mobilov či iného rádiového signálu v miestnostiach. Má ísť o úpravy, ktoré z priestoru vytvoria niečo ako Faradayovu klietku, odkiaľ nevyjde von signál. Možné je zabezpečiť aj počítačovú sieť, tu však ide už o trocha iné opatrenia.

Rezort práce tvrdí, že úpravy sa týkajú všetkých druhov komunikácie. Čo presne sa však robilo, nechce povedať. Pri otázke, koľko to stálo, Gogová len uviedla, že vykonanie prehliadky a dokumentácie priestorov vyšlo na 133-tisíc korún. Cenu za celkové úpravy odborníci odhadujú na milióny, ako to však na Tomanovej úrade bolo, rezort nevysvetlil.

Takéto úpravy z hľadiska bezpečnosti nie je podľa expertov potrebné robiť na štyroch sekretariátoch ministerstva, ak už, tak stačí jedna miestnosť. Posilnená ochrana komunikácie by mala fungovať predovšetkým v silových rezortoch a na ministerstve hospodárstva či financií. Nezamestnanosť a sociálne dávky, ktoré rezort práce rieši, zatiaľ nikto nezaradil medzi tajné veci.

Nemám čo skrývať, tvrdí Čaplovič
Na porovnanie, rezorty podobné sociálnemu – ako školstvo či životné prostredie, podľa hovorcov žiadne takéto úpravy nerobia. ,,Z toho, čo poviem, nemám čo skrývať. Mám tu dzindzík ešte po predchodcovi, ktorý môžem stlačiť, aby nebolo počuť tajné informácie, ale nepoužívam ho. Čo ak sa to ešte viac zosilní namiesto rušenia?“ vysvetlil aj vicepremiér Dušan Čaplovič.

Sociálne veci sú však, zdá sa, iný prípad. Ploštice v kanceláriách totiž hľadali okrem Tomanovej aj ďalší ministri – Ľudovít Kaník či Oľga Keltošová.

,,Je to prirodzený pocit, keď sa menia garnitúry, či predchodcovia niečo nezanechali,“ komentoval Kaník. Dodal však, že on si žiadne zariadenia proti odpočúvaniu montovať nedával. ,,Po návrate do vlády v decembri 1994 sme dostali z Úradu vlády pokyn prekontrolovať priestory,“ vysvetľuje svoj dôvod Keltošová. Na ministerstve práce sa zatiaľ nikdy nič nenašlo.

Úprava klimatizácie alebo hľadanie ploštíc?
Čo viedlo Ficových ministrov ku kontrole úradov, nikto z oslovených neprezradil. Preverenie kancelárie otvorene priznal Robert Kaliňák, Štefan Harabin Ján Kubiš. ,,Priestory kancelárie ministra vnútra boli preverené, ale konkrétne informácie sú predmetom utajenia,“ odkázala Natália Hattalová z rezortu.

Kontrola takmer určite prebehla aj v kanceláriách Roberta Fica či ministra obrany Františka Kašického, tí však o tom odmietajú hovoriť. Rovnako zatĺka aj predseda Národnej rady Pavol Paška.

S preverovaním bezpečnosti priestorov na úrade vlády podľa kuloárnych informácií súviseli aj schôdze kabinetu v bratislavskom hoteli Bôrik. Tam totiž Ficovi ministri krátko po nástupe niekoľkokrát rokovali. Úrad to vtedy odôvodňoval úpravou klimatizácie vo vládnej budove. Či to nesúviselo aj s preverovaním priestorov, Ficova hovorkyňa odmietla povedať. ,,Úrad vlády sa k uvedeným otázkam nebude vyjadrovať,“ odkázala Silvia Glendová.

Podľa vysokopostaveného koaličného politika, ktorý si neželá byť menovaný, kontroly aj tak nemajú zmysel. ,,Jeden deň si to dáte vyčistiť. Stačí však, aby sa na druhý deň pokazil, napríklad, počítač a musíte zavolať technika. Ako viete, že niekde nenasadil opäť plošticu?“

Súboj techniky
Kontroly pre ministrov aj parlament robí Úrad na ochranu ústavných činiteľov na základe vládneho uznesenia. Podľa riaditeľa Juraja Hreža to robia vtedy, ak o to niekto z ministrov požiada. ,,Asi tak 50 na 50,“ odpovedal na otázku, koľkým členom súčasnej vlády hľadali v úradoch ploštice. ,,Nemáme vedomosť, že by sa niekedy niečo našlo, je to skôr preventívna akcia zameraná na čistotu kancelárie,“ komentoval výsledky.

Previerky proti odposluchom sa robia aj pri autách, ak sú v inom servise než úradnom. Úrad má na starosti aj montovanie rušičiek, ak sa pripravuje nejaké utajené zasadanie. Do akej miery však skutočne fungujú, Hrežo povedať nechcel. ,,Konkrétne kroky závisia od toho, aký je použitý odpočúvací prostriedok. Otázku kvality ťažko posúdiť, ale nerád by som to bližšie komentoval,“ povedal. Podľa viacerých odborníkov tu ide o súboj techniky – či je dokonalejšia rušička, alebo ploštica.

Skúsenosti s hľadaním ploštíc má bývalý šéf SMK a podpredseda parlamentu Béla Bugár, ktorý si v minulosti sám kontroloval kanceláriu v Národnej rade. ,,Mal som požičaný prístroj, ktorý som chcel vyskúšať, ale to je len taká hračka. Skôr ma zaujímalo, čo to je,“ tvrdí. Podľa neho prístroj reagoval aj na rozhlas po drôte.

 

Rokovania v podzemí
O odpočúvaní vie svoje predseda SNS Ján Slota. Ten si za Mečiarovej vlády ako koaličný partner a šéf parlamentného výboru na kontrolu tajných služieb našiel medzi nábytkom v straníckej kancelárii odpočúvacie zariadenie. Hoci nemalo funkčný energetický zdroj, už vtedy zlé koaličné vzťahy to ešte zhoršilo. ,,Je smutné, keď koaliční partneri narušujú súkromie,“ komentuje Slota kauzu aj po odstupe času.

Kanceláriu si odvtedy dal premerať niekoľkokrát, tvrdí však, že od posledných volieb nie. ,,So Smerom a jeho predsedom mám korektné až priateľské vzťahy a som presvedčený, že našu stranu nedal monitorovať,“ povedal Slota.
Kroky proti odpočúvaniu v SMK? Zbytočnosť. Dlhoročná Bugárova, dnes Csákyho strana sa poistila už pri výbere rokovacej miestnosti. Umiestnená je totiž pod úrovňou ulice, a teda je bez signálu. Hoci to nezaručuje stopercentnú ochranu pred odpočúvaním, strana tvrdí, že sa inak nechráni.

Podľa Bugára je totiž aj bez odpočúvania len otázkou času, kedy sa tajná informácia z rokovania dostane von – najčastejšie ju vynesie niekto z prítomných. Ako sa podľa neho najľahšie utajujú stretnutia a rozhovory? „Napríklad tak, že nikto nebude vedieť vopred o mieste rokovania,“ dodal. O preverení straníckych priestorov neuvažuje ani nový predseda strany Pál Csáky. Kancelárie sa podľa hovorcu Martina Krajčoviča nikdy nepreverovali ani v KDH.

Dôverčivý je podľa vlastných slov aj podpredseda HZDS Viliam Veteška, ktorý sa rozhodol súperiť o miesto šéfa s Vladimírom Mečiarom. Hoci to u Mečiarových verných vzbudilo nevôľu, Veteška tvrdí, že sledovania sa neobáva. ,,Nemám dôvod podozrievať vlastných,“ myslí si.

Opatrná je SDKÚ. Ako sa chráni, neprezrádza. ,,Bezpečnostné opatrenia sú našou internou záležitosťou, a preto z pochopiteľných dôvodov o nich nehovoríme,“ odkázal hovorca Martin Maťko.

Hystéria okolo odpočúvania na Slovensku pretrváva už niekoľko rokov. Podporujú ju najmä početné škandály s nelegálnymi nahrávkami rozhovorov. Napríklad kauza rozhovoru bývalého Dzurindovho koaličného partnera Pavla Ruska s novinárom alebo prípad ploštice v stenách generálneho konzulátu Maďarska v Košiciach.

Hoci niektoré riešila polícia, jednoznačne vyriešená nebola ani jedna kauza. Na sledovanie v minulosti viackrát poukazovali aj samotní politici – napríklad Veteška, Slota či Bugár, ktorý podozrieval SIS, že zbierala informácie na diskreditáciu SMK.

,,V spoločnosti vládne nedôvera, čomu pomohli práve spomínané kauzy. Náprava potrvá roky,“ uzatvára analytik Samson.
Odpočúvanie okrem tajných služieb využívajú dnes najmä podnikatelia a finančné skupiny. Proti odpočúvaniu sa zabezpečujú aj okná. Robí sa to väčšinou generátormi šumenia. Prístroj sa ukladá medzi okenné tabule, čím ruší odpočúvanie. Človek v miestnosti počuje šumenie. Ploštice, ktoré fungujú na rádiové vlny, nie je problematické nájsť a ani ich rušiť.

Zložitejšie je to s pevne ukotvenými plošticami – napojenými na kábel. Tie sa ukladajú do stien, môžu byť skryté pod elektrickou zásuvkou. Práve také sa podľa našich informácií našli pred dvoma rokmi na maďarskom konzuláte v Košiciach – prítomnosť ploštíc však vtedy SIS aj konzulát popreli.

Ochrana pred odpočúvaním môže byť podľa odborníkov zbytočná. Dôvodom je rýchlo napredujúca technika, ktorá možno už o pol roka dokáže prekonať dnešné obranné prekážky. Navyše, aj tak sú súčasné prístroje prikrátke na jednoduché nahrávanie, ktoré nedokážu zachytiť.

Ak si teda na stretnutí bude niekto z rokujúcich nahrávať na diktafón ukrytý vo vrecku, nepomôžu žiadne opatrenia. Hoci – podľa posledných informácií výrobcovia už pracujú na prístroji, ktorý dokáže zachytiť a prerušiť aj nahrávanie na magnetofón.Detektor mobilnej komunikácie DMC007

Detektor mobilnej komunikácie DMC007 je určený pre selektívne zistenie činnosti GSM telefónnych prístrojov v pásmach 900 a 1800MHz.
DMC007 plne rešpektuje špecifikáciu GSM komunikácie ETSI a je schopné registrovať činnosť mobilných telefónov i v externých podmienkach v blízkosti základňových GSM staníc, kde je výkon mobilných telefónov automaticky znížený na minimálnu úroveň. V týchto podmienkach môže vyžarovaný výkon telefónu klesnúť i pod 1mW, pričom výkon základňovej stanice je typicky viac ako 100W.
Zariadenie je odolné proti lokálnym TV a FM vysielačom a FM rádiostaniciam. DMC007 je najviac schopné detegovať a zapracovať i analógové signály bežne používaných a rozšíriteľných komunikačných zariadení ako sú napr. mobilné telefóny NMT 450 a vreckových rádiostaníc pracujúcich v pásme 20 až 600MHz. Až 128 detektorov môže byť zapojené do systému s kontrolnou jednotkou DMCC007.

Umožňuje účinne potlačiť falošné poplachy vzniknuté komunikáciou vlastnej rádiovej sieti objektu.

Veľký brat ťa počuje

Toto je skutočný príbeh. Napísal som ho tak, ako mi ho vyrozprával jeden môj známy, pomenil som len mená hlavných aktérov.

Firma s bohatou tradíciou, známa doma i vo svete. Tu pracuje v oddelení konštrukcie Zoltán a Dušan, priatelia ešte z vysokej. Priestranná kancelária, dva rysovacie stojany, dva stoly, dva počítače, chladnička, Aqua Pro, zopár kvetov v črepníkoch a jeden telefón, pevná linka.
Ich šéf, bývalý stranicky funkcionár, nevychádzal dobre ani s jedným z nich, ale predsa len viac sedel na Zolovi.
Zolo bol vášnivý rybár, každoročne poctivo platil za rybárske povolenie, akurát že nikdy nič súce neulovil. Napríklad pred Štedrým dňom stále obchádza pouličných predajcov kaprov, nakúpi niekoľko riadnych mackov, a potom  ich porozdáva  známym ako svoj úlovok. A spokojní sú všetci, no hlavne  Zolo.
Horšie to bolo v robote, lebo Zolo dokázal o rybačke hovoriť nonstop v jednom kuse od rána až do konca šichty. Dušan, ktorý nemal k jeho vášni nijaký vzťah, si za tie roky vypestoval špeciálny obranný systém - navonok sa tvári, že s obdivom počúva Zolove rybárske historky, ale v skutočnosti premýšľa o niečom celkom inom.

Ani ten osudný piatok ničím nevybočoval zo zabehaného stereotypu. Po rannej káve sa dali do práce a Zolo spustil, aký senzačný víkend ho čaká.
Ci beka -to bolo jeho obľúbené slovné spojenie - dnes ideme s partiou na Ružín, budeme tam dva dni, pečené ryby, halászlé, dobré vínko, budú tam aj nejaké baby, ak chceš, môžeš sa pridať. Dušan zdvorilo odmietol, na víkend už mal oveľa lepší program - bol pozvaný k rodičom jeho nastávajúcej.
Zolo ešte pokračoval v maľovaní krásneho víkendu, bolo vidno, že sa naň veľmi teší.
Vtom zazvonil telefón. Pevná linka prevažne slúžila na príjem hovorov z mesta, obidvaja mali služobné mobily. Zolo okamžite skočil k telefónu, určite ho volá niekto, aby  ešte doladili nejaké drobnosti na víkend. Ale podľa výrazu Zolovej tváre Dušan videl, že to nie je o víkende.
Tu je prepis hovoru, vlastne len toho, čo odpovedal Zolo do mikrofónu.
- Haló?
- Á, zdravím, šéfe, čože takto, zase si stratil mobil?
- Ale, celkom to ujde, po práci sa chystám s priateľmi na Ružín, bude zábava, nepridáš sa?
  Potom bolo asi päť minút ticho.
- Čože? To nemyslíš vážne! Ti hovorím, že už  mám na víkend program, všetko je už nachystané.
   Veď ten projekt mám v zásuvke už vyše mesiaca a nikomu nechýbal!
- Jasné, ale prečo si mi nedal vedieť skôr?
- Počuj, šéfe, ja to do pondelka fakt nestihnem.
Potom bolo zase asi päť minút ticho.  Zolo očervenel, praštil slúchadlom do vidlice a spustil:
"Ci beka, počul si, čo ten starý k***t vymyslel? Hajzel jeden boľševický, musel sa dozvedieť, že idem na Ružín, a naschvál mi dal ten projekt urobiť."
Ešte dlho takto nadával, potom prišla šéfova sekretárka, že má ísť k starému.
Keď sa po polhodine vrátil, Dušan videl, že je zle. Bol bledý ako stena, ostal stáť vo dverách a kývol mu rukou, aby prišiel za ním von na chodbu. Dušan vyšiel a Zolo ho hneď zaviedol na WC.  Pootváral všetky kabínky, a keď sa uistil, že sú sami, pustil vodu v oboch umývadlách. Presne ako v amerických filmoch. A potom mu pošepol: "Dušan, máme v kancelárii ploštice. Starý  počul, ako som naňho nadával. Povedal mi, že som porušil etický kódex a aby som zvážil svoje ďalšie pôsobenie vo firme."
Teraz zbledol aj Dušan. V priebeho niekoľkých sekúnd mu prebleslo hlavou, koľko ráz sa on ne nepekne vyjadril o šéfovi, koľkokrát znevážil jeho funkciu, že nebyť starých známostí, tak tu nešéfuje a podobne.
Dohodli sa, že tie ploštice musia nájsť za každú cenu. Prehľadali azda každý centimeter kancelárie, lozili po štyroch, nakukli pod neónky, odtiahli chladničku, poprezerali črepníky, a nikde nič.
Unavene si sadli za stôl a z ich nešťastných tvárí sa dalo vyčítať akurát zúfalstvo a strach.
Ako tak mlčky sedeli za stolom, Dušan sa mimovoľne pozrel na telefón a takmer ho trafil šľak. Slúchadlo nebolo  vo vidlici, ale trošku bokom. Tak sa teda veci majú! Ukázal prstom na telefón a svitlo aj Zolovi. Presne tak.  Trepol slúchadlom po telefóne, to nezapadlo do vidlice a starý, keďže po rozhovore so Zolom nepoložil slúchadlo hneď, si mohol  celkom pohodlne vypočuť "poklony" na svoju adresu.

O necelý mesiac prevzali firmu Američania, urobili niekoľko personálnych zmien, "starému" ponúkli predčasný odchod do dôchodku a šéfom oddelenia sa stal Dušan.
Zolo sa naďalej venuje svojej vášni, ale k telefónom má svätú úctu. Po skončení hovoru slúchadlo jemne, jemnulinko položí do vidlice a ešte sa presvedčí, či dobre zapadlo.

Ivan Riass, štvrtok 3. novembra 2005

Ploštice v posteli

Keď mladá mamička zo Sídliska nad jazerom zistila, že sú jej deti čoraz viac doštípané nejakým hmyzom, rozhodla sa zistiť, o čo ide. Parazita cicajúceho iba v noci si vystriehla a vo fľaštičke doniesla na Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Záver odborníkov znel, že sú to ploštice. Podobných prípadov je čoraz viac a čo je zarážajúce, zďaleka nejde iba o problémy sociálne slabších vrstiev s nízkym hygienickým štandardom.

"Prvý takýto prípad sa objavil minulý rok a postupne pribúdali ďalšie. Za rok sme ich zaznamenali asi tridsať, pričom v tomto období nás navštívi do mesiaca aj 5-6 ľudí s plošticami. Ide o ploštice posteľné, ktoré dokážu ľuďom značne znepríjemniť život," hovorí Doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD. z Ústavu parazitológie, chorôb rýb, včiel a zveri Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (na snímke).

V rámci Košíc sa už vyskytli ploštice vo všetkých mestských častiach. Priniesli ich ľudia z najstarších sídlisk, ako sú Podhradová, Sever a Terasa, ale aj novších, ako Furča a Ťahanovce. Čo je pre parazitológov prekvapujúce, najviac prípadov bolo práve z Ťahanoviec. Posledný sa však v týchto dňoch objavil na Jazere, kde ploštice útočili v domácnosti najmä na malé deti. Boli doštípané na celom tele a už sa u nich objavila alergická reakcia na štípance.

"Ploštice môžu zamoriť tak rodinné domy, ako i panelákové byty. Šíria sa aj do domovov, ktorých obyvatelia majú vysoký hygienický štandard. Stávajú sa pritom problémom takého významu, akým je zamorenie domácností rusom domovým, ktorý naopak začína v Košiciach ustupovať," poznamenáva docentka Košičová.

O prítomnosti ploštíc v byte svedčí typický štipľavý zápach a drobné hrdzavo-hnedé škvrnky na posteli a nábytku. Ide o výkaly, ktoré vyzerajú ako rozsypané korenie v tvare prepolenej šošovičky.

Ploštice pritom na človeku neparazitujú trvalo ako napríklad vši. Počas dňa sú schované na rôznych miestach v škárach, puklinách, posteľných matracoch či v nábytku alebo za ním, a nacicať sa vyliezajú až v noci. Najradšej štípu na mieste s tenkou kožou, hlavne na nohách a bruchu, ale doštípané môže byť naozaj celé telo. Akonáhle vstaneme a zasvietime, rýchlo ujdú. Takže ako môžno objaviť? Jediné čo ostáva, je si ich vystriehnuť...

Proti plošticiam nestačí bojovať individuálne

Ploštica v našich podmienkach neprenáša žiadne závažné ochorenia, ale jej štípance sú veľmi nepríjemné a u alergikov dochádza k veľkému opuchu. Po rozoškrabaní kože sa môžu ľahko do ranky zaniesť baktérie a vírusy.

Parazit je tmavohnedej farby a dosahuje veľkosť asi štyri milimetre, po nacicaní o niečo viac. Pre plošticu posteľnú je typické sploštené telo, vzdialene pripomína väčšiu bzdochu. Samička nakladie za život asi 200 vajíčok a za ideálnych podmienok rastie počet ploštíc geometrickým radom. Vývojový cyklus od vajíčka po dospelého jedinca trvá asi štyridsať dní, ale všetko závisí od dostatku potravy. Ak chýba hostiteľ, ploštice dokážu dlho hladovať zo štrnástich mesiacov svojho života sa môžu celých dvanásť postiť. Ak odídete na niekoľko mesiacov z domu, parazit si na vás počká.

"Nepomôže výber plávajúcej podlahy namiesto koberca. Ploštice sa môžu ???zahniezdiť' v posteli, za nábytkom či priamo v ňom. Domov si ich môžeme priniesť spolu so starším nábytkom či krásnou starožitnosťou. Pred niekoľkými rokmi sa stal prípad, keď sa našli ploštice v starožitných hodinách. Objavil ich hodinár, ku ktorému ich majitelia odniesli ako nefunkčné nešli však iba preto, že boli plné ploštíc... Tiež sa stalo, že si domov doniesli ploštice zdravotníci spolu s vyradenými starými dekami," spomína MVDr. Kočišová.

Podľa nej sa neoplatí o probléme mlčať a riešiť ho vlastnými silami. Hanba v tomto prípade nie je namieste. O situácii je nutné informovať správcu bytov a žiadať o postrek celej stúpačky. Firmy poskytujúce takzvané DDD-služby pritom v prípade ploštíc realizujú takzvaný bariérový postrek, keď sa insekticídy striekajú na miesta potenciálneho výskytu parazitov. Postrekom však starosti nekončia. Vhodné je následne vyprášiť a vystriekať matrace a keďže sa ploštičie vajíčka nezničia bežným praním, posteľnú bielizeň vyprať a vyvariť alebo prežehliť pri vysokej teplote naparovaciou žehličkou.

Podľa Daniela Repku z firmy Deratex-eko je problém ploštíc v lete oveľa vypuklejší ako v zime. V posledných dvoch mesiacoch ich v tejto súvislosti na pomoc volali ľudia z košického sídliska KVP, Furča a Nad jazerom.

"Častejšie zasahujeme v sociálne slabších domácnostiach, ale ploštice sa vyskytujú aj v tých lepších. V tejto súvislosti môžem predovšetkým doporučiť to, aby ľudia každý kus staršieho nábytku zo starožitností, bazáru či výpredaja poriadne skontrolovali. Predídu tým nielen zavlečeniu ploštíc, ale i iného nepríjemného hmyzu, ako napríklad švábov," poznamenal.

Policajti sa bránia nahrávkam

Právnici hovoria, že policajti v službe sú verejní činitelia. Nahrávať si ich v službe nie je protiprávne. Môže ísť o snahu zastrašiť ľudí, aby sa na nich nesťažovali.
BRATISLAVA. Nahrávať si policajta v službe nie je podľa právnikov trestné. Nesúhlasia preto s levickými policajtmi, ktorí chcú za takúto nahrávku potrestať 45-ročného muža z Tekovských Lužian.

Muž koncom januára telefonoval s policajtom dopravného inšpektorátu z Levíc a hovoril s ním o dopravnej nehode, ktorú spôsobil. Hrozilo mu za ňu trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví. Rozhovor si nahral a neskôr poslal aj so sťažnosťou na inšpekciu ministerstva vnútra. Mal pocit, že policajt porušil svoje povinnosti a maril vyšetrovanie.

„Sťažnosť bola prešetrená ako neopodstatnená,“ povedala nitrianska policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Nahrávka podľa nej dokazovala, že policajt sa správal veľmi ústretovo a konal maximálne rýchlo.

Levickí policajti sa rozhodli svojho kolegu brániť a muža obvinili z porušovania dôvernosti ústneho prejavu a z ohovárania. Hrozia mu za to dva roky. Čuháková podrobnejšie informácie neposkytla.

Policajné prezídium je vo svojich vyjadreniach takisto zdržanlivé. Hovorca Martin Korch povedal, že polícia vykonáva vyšetrovanie v súlade s Trestným poriadkom a dohľad nad zákonnosťou vykonáva prokuratúra. „Preto nám neprináleží akýmkoľvek spôsobom to hodnotiť.“ Stanovisko prokuratúry sa SME nepodarilo získať.

Trestná právnička Lucia Gazareková hovorí, že pred nezávislým súdom takéto obvinenie nemôže obstáť. „Paragraf o porušovaní dôvernosti má slúžiť na ochranu práv bežných občanov. Policajt je verejným činiteľom.“

Myslí si, že policajt musí strpieť takéto nahrávky, najmä ak občan mohol mať pochybnosti o jeho konaní.

„Na základe dostupných informácií považujem postup polície za veľký omyl a nepochopenie vzťahu občana a štátu,“ povedal Pavol Žilinčík z Centra pre práva občanov Via Iuris. „Bežného občana môže takýto postup odradiť od kontroly moci. Môže vyslať signál, že moc znamená nedotknuteľnosť, a to je veľké riziko.“  Verí, že trestné stíhanie sa skončí tak rýchlo a s takou publicitou, aby tento prípad neodradil občanov od zabezpečovania si dostatočných dôkazov, ak majú podozrenie na nezákonné konanie štátnych orgánov. 

Paragraf o porušení dôvernosti má pritom slúžiť len na ochranu práv a slobôd bežných občanov. Policajt v službe je verejným činiteľom, a preto musí nahrávanie strpieť.

Ministerstvo spravodlivosti hovorí, že považovať za porušenie dôvernosti telefonát verejného činiteľa a občana, ktorý skončí u nadriadeného, právne neobstojí. Za porušenie dôvernosti nebol na Slovensku zatiaľ nikto odsúdený, na jeho zrušenie nedostalo ministerstvo zatiaľ žiaden podnet.

Paragraf o porušovaní dôvernosti presadil do nového trestného zákona v máji 2005 poslanec SDKÚ Roman Vavrík. Exminister Daniel Lipšic z KDH sa ho v októbri potom pokúsil novelou zo zákona odstrániť. Vďaka nezávislému poslancovi Miroslavovi Abelovskému neuspel. Lipšica vtedy okrem kresťanských demokratov nepodporil žiaden poslanecký klub.

Lipšic argumentoval, že s paragrafom sa spája riziko širokej interpretácie. Teraz sa to podľa neho potvrdilo.
Stĺpček Mariána Leška
Veľký a väčší

Politici neznášajú, ak sa ich neverejne prednesené slová dostanú na verejnosť. Aby si každý dobre rozmyslel,

či mu stojí za to, aby ich vyjadrenie alebo „iný prejav osobnej povahy“ zaznamenal a sprostredkoval, poslanci pred dvoma rokmi strčili do trestného zákona paragraf 377. Ten za „porušenie dôvernosti“ dáva dvojročný trest.

Teraz si policajti povedali, že ak paragraf chráni verejných činiteľov, tak chráni aj ich. Vodiča, ktorý si po nehode nahral rozhovor s policajtom a záznam poslal ministerstvu vnútra, trestne stíhajú. Ministerstvo spravodlivosti, právnici, prokuratúra, a ak nie ona, tak súd, policajtom povedia, že je to nezmysel, lebo nešlo o „prejav osobnej povahy“.

Lenže ak politik neverejne povie niečo, čo vypovedá o tom, ako si plní povinnosti verejného činiteľa, tak to rovnako nie je prejav osobnej povahy. Trestné stíhanie vodiča je veľký nezmysel. Oveľa väčším je paragraf 377 v trestnom zákone.

Ústavný súd podobný prípad riešil

V prospech obvineného hovorí aj rozhodnutie Ústavného súdu. Pred siedmimi rokmi rozhodol, že verejní činitelia si musia byť vedomí, že budú vystavení pozornosti verejnosti. „Budú musieť akceptovať výkon práva na informácie zo strany verejnosti minimálne v tom rozsahu, v akom svoje ústavné alebo zákonné právomoci vykonávajú na verejnosti, resp. v styku s verejnosťou.“ Súd takto rozhodol v súvislosti so zásahom policajtov v Prešove, keď zakázali aktivistom fotografovať ich policajnú akciu, počas ktorej im zakázali zberať podpisy pod petíciu.
(vev)

20. 7. 2007 | Sutková

Muža nebudú stíhať za zverejnenie nahrávky s policajtom

Nitra 30. júla (ČTK) - Prokuratúra zastavila trestné stíhanie voči mužovi, ktorý si nahral rozhovor s policajtom o riešení dopravnej nehody a nahrávku spolu so sťažnosťou následne poslal na ministerstvo vnútra. Polícia 45-ročného Zoltána Zsidóa z Tekovských Lužian obvinila z porušovania dôvernosti ústneho prejavu, podľa prokuratúry ho však za takýto trestný čin stíhať nemožno. ČTK to dnes povedal hovorca nitrianskej prokuratúry Jaroslav Maček.

"Prokurátor zrušil uznesenie o vznesení obvinenia a zrušil začatie trestného stíhania. Určite ho nemožno stíhať za porušenie dôvernosti ústneho prejavu," povedal ČTK v telefonickom rozhovore Maček.

Zsidó začiatkom januára údajne spôsobil dopravnú nehodu. Koncom toho istého mesiaca si potom nahral telefonát s policajtom levického dopravného inšpektorátu, od ktorého chcel informácie o vyšetrovaní nehody. Nahrávku na CD následne poslal ministerstvu vnútra s podnetom na prešetrenie pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenie vyšetrovania. Zsidó tvrdil, že policajt sa k nemu správal arogantne. Sťažnosť však polícia zamietla ako neopodstatnenú a muža obvinila z porušovania dôvernosti ústneho prejavu. V prípade preukázania viny by mu za to hrozilo väzenie do dvoch rokov.

Napriek zastaveniu trestného stíhania voči mužovi však zatiaľ nie je jasné, či možno zverejniť nahrávku rozhovoru s policajtom. Prokuratúra totiž podľa Mačeka nariadila, aby polícia prípad bez obvinenia voči konkrétnej osobe ďalej vyšetrovala - teda napríklad vypočula svedkov či zdokumentovala nahrávky. "Potom sa zváži, či sa v tom bude pokračovať, alebo sa to zastaví," dodal.

Tresty za zverejnenie rozhovoru bez vedomia druhej strany zaviedol od minulého roka nový Trestný zákon. Pred dvoma rokmi vyvolal pripravovaný sporný paragraf kritiku od novinárov, ktorým nová legislatíva obmedzuje možnosť používať napríklad skryté kamery alebo tajné záznamy. Podľa ministerstva spravodlivosti však nahrávanie úradného rozhovoru a zaslanie jeho záznamu nadriadenému vo všeobecnosti nemožno považovať za prečin porušovania dôvernosti neverejného prejavu, keďže nejde o súkromný rozhovor.

kbp boa

30. 7. 2007 11:31:58 | Copyright © ČTK 2007

Nahrávka policajta bola v poriadku

Prokurátor zastavil trestné stíhanie Zoltána,ktorý si nahral rozhovor s policajtom. Polícia podľa neho nemala dôvod muža obviniť.

BRATISLAVA. Levickí policajti nepostupovali správne, keď sa rozhodli obviniť 45-ročného Zoltána z Tekovských Lužian za to, že si nahral rozhovor s ich kolegom. Prokurátor ich rozhodnutie zrušil, čo potvrdil hovorca nitrianskej prokuratúry Jaroslav Maček. Za porušenie dôvernosti ústneho prejavu hrozilo mužovi dvojročné väzenie.

Policajti zatiaľ rozhodnutie prokurátora nechcú komentovať. Oficiálne sa o ňom ešte nedozvedeli. Len z médií sa o ňom dopočul aj Zoltán. Hovorí, že policajta dopravného inšpektorátu si nahrával len preto, aby sa mohol brániť pred jeho nadriadenými.

Nepáčil sa mu totiž spôsob, ako vyšetruje dopravnú nehodu, ktorej bol účastníkom. Na policajta preto napísal sťažnosť a nahrávku pridal ako dôkaz. Okrem nej jeho pochybnosti dokazujú aj iné materiály. „Možno ma obvinením chceli zastrašiť, ale mňa mrzí hlavne to, že moja sťažnosť vlastne nikoho nezaujíma,“ povedal.

O postupe policajtov pochybovali viacerí právnici. Policajt v službe je totiž verejný činiteľ, a preto musí nahrávanie strpieť. Pavol Žilinčík z Centra pre práva občanov Via Iuris verí, že rozhodnutie prokuratúry bude podnetom na to, aby sa aj „tie články polície, ktoré rozhodujú o vznesení obvinenia, oboznámili s tým, že existuje ústava, na ktorú môže uletená interpretácia zákona naraziť“.

Myslí si, že potom bude takýchto „úletov“ menej.

31. 7. 2007 | Veronika Šutková

 

 

Veľký brat ťa pozoruje. A malí bratia tiež.AUTOR: Patrik Garaj
ZVEREJNENÉ: 30.januára 2007

Výraz „Veľký brat“ u niekoho evokuje myšlienku na kontajnerovú reality šou, iní si spomenú na román 1984 od Georga Orwella. Hoci v oboch prípadoch ide o motív všadeprítomného oka pozorujúceho osoby uväznené v jeho zornom poli, príbeh z roku 1984 je predsa len zaujímavejší. Orwellova pochmúrna vízia je podnetná tým, že poukazuje na úzke previazanie politickej moci a informačných technológií. Moc tu totiž vzniká tak, že paralyzuje spoločenské komunikačné kanály a usmerňuje tok informácií vo svoj prospech. Nejde tu však o princíp Hitlerovho rádia či jeho ozvučených námestí, ktorými šíril svoje prejavy. Orwellov Veľký brat je schopný informácie nielen vysielať, ale aj zbierať, triediť a vyhodnocovať. To je základný kameň ním tvoreného totalitného systému.

Slobodné demokratické spoločnosti sú charakteristické tým, že sa vzdávajú politickej kontroly nad pohybom informácií. To však ešte neznamená, že v nich neexistujú inštitúcie, ktoré sa zaoberajú zberom a analýzou osobných údajov, získavaných pomocou médií a informačných technológií. Ide predovšetkým o políciu a tajnú informačnú službu, do arzenálu ktorých patria odpočúvacie zariadenia, kamerové systémy a iné prostriedky na monitoring vybraných osôb. Patria sem však aj zdanlivo nenápadné subjekty ako banky či poisťovne, ktoré disponujú veľkým množstvom osobných údajov. Na to, aby tieto inštitúcie svoje právomoci nemohli zneužívať, vytvára spoločnosť orgány kontroly, ktoré dohliadajú na legálnosť zaobchádzania s nadobudnutými informáciami.

Napriek tomu, že orwellovský obraz politickej totality a princípy moderných západných spoločností predstavujú absolútne protiklady, niečo ich napriek tomu spája. Je to predstava bežného človeka-občana, ako potenciálnej obete zneužitia osobných údajov. Zatiaľ čo u Orwella totalitný režim z porušovania osobných slobôd žije, demokratické zriadenia sa naopak snažia človeka pred informačnými zločinmi ochrániť. To však nič nemení na fakte, že aj v slobodných spoločnostiach stále prevláda predstava, podľa ktorej proti sebe stoja silná inštitúcia ovládajúca infokomunikačné kanály a bezbranný jedinec, ktorý sa musí neustále obávať o svoju informačnú bezpečnosť.

Je zaujímavé pozorovať, akú zmenu do tohto scenára prináša internet. Pri pohľade do útrob dnešného webu sa v prvom rade ukazuje, že ľudia vôbec nemajú ostych ukázať svetu svoju tvár a dobrovoľne zverejňujú mnohé údaje o sebe. Osobné profily členov internetových komunít ako MySpace, StudiVZ, Xing – alebo aby sme stále nechodili len za hranice, tak aj slovenskej stránky Mojiznami.sk – sú na prasknutie naplnené osobnými dátami. U niektorých používateľov to vyzerá priam na nutkanie, prezradiť o sebe čo najviac. Všetci takíto jedinci sa úplne dobrovoľne vzdávajú práva na ochranu súkromia. Nikto ich preto nemusí žiadať o povolenie na to, aby si na základe získaných dát urobil napríklad výhodný marketingový prieskum.

Druhý významný posun, ktorý internet umožňuje, spočíva v tom, že dnes už kombinácia moci a používania technológii nie je vyhradená pre vládnúcu garnitúru či štátne inštitúcie. Posun nastal v tom, že vlastnenie a nasadzovanie zariadení na spracovávanie dát nie je výsadou úradov a korporácií. Komunikačná technika, ktorá je schopná prijímať, vytvárať, vysielať a neobmedzene šíriť informácie sa stáva pre každého človeka úplnou samozrejmosťou. Pomocou multifunkčného mobilného telefónu má dnes každý možnosť zaznamenávať a šíriť audiovizuálne dáta. Ich umiestnením na web sa tieto informácie okamžite stávajú prístupnými pre celú internetovú populáciu a tým si získavajú moc a vážnosť.

Rozšírenie a dostupnosť komunikačných prostriedkov zásadne mení pozíciu „Veľkého brata“. Už totiž nie len on môže sledovať skupiny osôb, ale aj všetci títo jedinci môžu pozorovať jeho. A navyše sa môžu navzájom o tom informovať. O tom ako sa politická moc stáva hračkou v rukách internetových surferov, svedčia najmä obľúbené videoservery. Pre príklad si stačí zájsť na YouTube a vyhľadať videosekvencie, na ktorých Vladimír Mečiar napáda novinára, opitý Ján Slota rozširuje xenofóbne hlášky a minister Jahnátek sa blýska svojou skvelou angličtinou. Iste, tu (zatiaľ) nejde o amatérske videá, ale o materiály, ktoré pôvodne vyrobili oficiálne médiá. Avšak bez aktivity používateľov internetu by sa tieto obrazy z kolektívnej pamäte rýchlo vytratili. Teraz sú k dispozícii na nekonečné prezeranie. A pracujú na imidži oných politikov.

Aktívna kontrola reprezentantov štátu a iných „mocných“ zdola – čiže prostredníctvom osobných mobilov, kamier a iných zariadení nie je utópia, ale realita. Ďalším dobrým príkladom je kariéra jedného z niekdajších hlavných „Veľkých bratov“ – polície. Zatiaľ čo v minulosti sliedivé oko policajnej hliadky vzbudzovalo strach, dnes sa príslušníci zboru pri výkone služby sami musia mať na pozore pred objektívmi mobilov a kamier. Nedá sa nič robiť – z voyeuristického sliedenia a monitorovania sa stala ľudová zábava, ktorej sa nevyhnú ani tí, ktorí sami majú špehovanie v náplni práce. Takže pozor: Malí bratia vás pozorujú!

 

Vydierači zničili policajné ploštice

Polícii nevyšiel tajný plán na chytenie vydieračov jedného z bratislavských podnikov. Akciu totiž podozrivým niekto vyzradil, polícia podozrieva samotného majiteľa podniku.

Stalo sa to koncom júna, keď výpalníci vtrhli do podniku a policajtom zničili odpočúvaciu techniku za takmer dvestotisíc korún. Tá mala slúžiť na usvedčenie vydieračov pri čine. Po zničení techniky však podozriví čelia iba obvineniu z prečinu poškodzovania cudzej veci a nie z vydierania.

Vydieraný majiteľ bratislavského podniku sa na políciu obrátil začiatkom leta. Tvrdil, že mesačne platil výpalné zhruba 7-tisíc korún. Policajti s jeho súhlasom namontovali do podniku odpočúvacie zariadenia a minikamery. “Ploštice” si bežný návštevník nevšimol. Koncom júna večer prišla trojica podozrivých 22-ročných Bratislavčanov do podniku a začala vytrhávať káble. Napriek tomu, že jeden z nich po čase prišiel na to, že ide o veci, aké používa polícia alebo tajná služba, v ničení pokračovali. Mnohé z vecí, ako videowalkmann, digitálny videorekordér si potom odniesli domov. Časť techniky však zahodili do Dunaja. Policajti tak prišli o dôkazy.

Polícia tvrdí, že pri vyšetrovaní, kto akciu prezradil, preverovala viacero verzií. “Aj tú, že došlo k úniku informácií z radov polície. To sa však nepotvrdilo. Podľa zistených skutočností informácie o zariadení získali páchatelia od majiteľa podniku,” vysvetlila Marta Bujňáková z Policajného prezídia. Majiteľ však pred vyšetrovateľom tvrdil, že podozriví išli naisto a začali ničiť techniku a vytrhávať káble.

Zdroj: PRAVDA, mm - 13.07.2006 09:26 - http://spravy.pravda.sk/vydieraci-znicili-policajne-plostice-d8d-/sk_ckronika.asp?c=A060713_092608_sk_ckronika_p02

GSM rušičky: Ohrozia komunikáciu ?
Pre bežného človeka dnes nie je problémom dostať sa k rušičkám mobilného signálu. Dopyt stúpa závratným tempom. Aké sú následky? Je ich použitie legálne ? Viac...

REKLAMA

Rušičky mobilných telefónov GSM, NMT a iných komunikačných technológii–znemožnenie prevádzky odpočúvacích a sledovacích systémov.

Ršičky v pásme:
GSM 900 a 1800; NMT 460 a CDMA; WiFi 2,4GHz; UMTS 2100MHz; a ďalších komunikačných technológii.

Systém je určený pre zvláštne použitie „špeciálny technický prostriedok“ – znemožnenie prevádzky odpočúvacích a sledovacích systémov, napríklad tam, kde podľa zákona 221/2006 o výkone väzby nie je dovolené používanie GSM, NMT komunikačných systémov. Jednotlivé rušičky je možné aj vbudovať do prenosného kufríka kde je splnená podmienka „ kam idem – tam je bezpečne“

Aj keď podľa súčasných telekomunikačných zákonov nie je dovolené rušenie komunikačných systémov, naša aplikácia prispeje k väčšej bezpečnosti v prípade potreby, poprípade ak je nutné znemožniť komunikáciu diaľkových ovládačov, znemožniť komunikáciu v prípade nutnosti vo väzenských zariadeniach alebo znemožnenie odpočúvania.

Našu technológiu v súčastnosti testuje ministerstvo spravodlivosti v ČR pre väzenskú službu a samozrejme armádne zložky.

Náš systém rušenia je ľahko modifikovateľný a nie je problém smerovanie rušenia len na určité oblasti v budove, alebo na určitú vzdialenosť. Zariadenie je schopné pracovať trvale, alebo len v prípade potreby a to bez akýchkoľvek porúch. Je vyrobené u nás na Slovensku takže nie je problém ani jeho prípadná výmena obsluhou v prípade ojedinelej poruchy. Samozrejme že na trhu ekzistuje veľa „atráp“ rušičiek, typickým príkladom sú napríklad rôzne kamufli rušičiek v atrapách mobilných telefónov, alebo všetko rušiace ázijské rušičky, ktoré majú účinnosť par metrov. Deklarované hodnoty "výstupných výkonov" bývajú spravidla ďaleko k realite...

Upozorňujeme Vás, že daný tovar nie je schválený pre prevádzku v SR. Zariadenie je nepredajné do civilného sektoru, s výnimkou armády a rezortov ktoré sú na to autorizované, export možný. Kupujúci zakúpením daného výrobku čestne prehlasuje, že daný výrobok neuvedie do voľného obehu pre Slovenský trh. Za prípadné škody spôsobené nerešpektovaním daného upozornenia nemôže predajca niesť žiadnu zodpovednosť. Určené len na študijné účely.

Copyright © 2oo7 Market.sk | All right reserved | valid XHTML 1.0, css2 | pagerank 4 | Sitening 90