Technické nastavenia...

VoIP - IP telefonie SIP server iptel.org

1. Registrace na iptel.org

iptel.org je VoIP portál iniciovaný německým národním výzkumným ústavem Fraunhofer Fokus a zabývá se VoIP technologiemi. Na jeho stránkách jsou dostupné SIP kurzy, produkty, standardy, tiskové zprávy apod.

Jednou z důležitých vlastností je provoz autentifikačního serveru pro registraci uživatelů zajímajících se o IP telefonii a telefonování přes SIP protokol.

Vlastní registrace na SIP serveru probíhá v češtině, je jednoduchá a je zcela zdarma včetně přidělení telefonního SIP čísla.


Na adrese http://www.iptel.org klikněte vlevo nahoře na „login“.


attel


Pokud jste nový uživatel klikněte na „Registrace“.


attel

Vyplňte ve formuláři jméno, příjmení a Váš platný e-mail. Dále vyberte časovou zónu (např. Evropa/Praha) a sami si zvolte Vaše uživatelské jméno. Pozor, bude to vaše SIP telefonní číslo. Můžete použít textový tvar, jak je uvedeno v příkladu formuláře, ale doporučujeme numerické znaky. Číslo se lépe pamatuje a dá se přímo vytáčet z analogového telefonu. Pozor, číslo které si vymyslíte musí začít „8“. Pokud by bylo v textovém tvaru, muselo by se nejdříve uložit do telefonního seznamu koncového zařízení a vytáčet pak přes seznam rychlou volbou. Pokud přesto použijete číslo v textovém tvaru existuje ještě tzv.alias k tomuto tvaru v číselné podobě a najdete ho až po registraci a otevření vašeho uživatelského účtu na iptel.org.

Zvolte si přístupové heslo, zaškrtněte „souhlasím“ s podmínkami provozu a klikněte na „Registrovat se“.

attel

Obdržíte hlášení o registraci a Vaše SIP telefonní číslo. Ve výše uvedeném příkladu je to 82355@195.37.77.101, může být také jako alias ve tvaru 82355@iptel.org.
Také na Váš uvedený e-mail dorazí hlášení o potvrzení registrace.
Tím je registrace dokončena a Vy můžete zdarma telefonovat po internetu.

Pozn.: Pokud budete telefonovat s uživateli zaregistrovanými u iptel.org, stačí vytáčet čísla pouze ve zkráceném tvaru, tedy volající vytočí např. 82355 a u Vás zvoní telefon. Váš telefon je však dostupný i z jiných SIP serverů po celém světě, musí se však vytočit číslo v plném tvaru, tedy 84555@195.37.77.101, nebo 855755@iptel.org.

2. Obsluha Vašeho uživatelského účtu u iptel.org

attel

Vložte vaše uživatelské jméno a heslo, které jste použili při registraci a klikněte na “Přihlásit se”.


attel

Otevře se okno Uživatelského rozhraní. Zde lze editovat vaše osobní údaje účtu, telefonní seznam a je zde dostupný seznam zmeškaných hovorů a přehled o voláních.
Pozn.: Pokud uložíte nový kontakt (třeba i svůj) do telefonního seznamu, automaticky se v políčku “stav” objeví, zda je uvedené SIP číslo dostupné on-line, nebo ne.

Vigor a nastavení tónů pro telef.síť

VoIP směrovače DrayTek jsou dodávány do celého světa. Účastnické signalizace se ale mohou v jednotlivých zemích lišit. Protože jsme zvyklí na standardní národní prostředí, kterému odpovídá výška a délka vyzváněcích, obsazovacích a dalších tónů musíme toto prostředí na Vigoru nastavit.

V menu Vigoru v oddílu Advanced Setup (Pokročilá nastavení) klikněte na VoIP Setup (Nastavení VoIP) a vyberte položku Tone Settings (Nastavení tónů).

Po otevření okna lze u některých typů Vigor nastavit v nabídce Region přímo české prostředí. Pokud zde ještě není implantováno, ponechte výběr na nastavení User Defined (Uživatelsky definováno) a konfiguraci proveďte dle níže uvedeného postupu.

draytek/tony/tony

Objasnění výrazů:
Low Frequency – spodní frekvence
High Frequency – horní frekvence
TOn1 - Délka prvního impulzu
TOff1 - Délka mezery za prvním impulzem
TOn2 - Délka druhého impulzu
TOff2 - Délka mezery za druhým impulzem
Použití tónů v sítích České republiky a jejich nastavení do Vigoru:
Dial tone - oznamovací tón 425 Hz
TOn1 - Délka prvního impulzu 330 ms
TOff1 - Délka mezery za prvním impulzem 330 ms
TOn2 - Délka druhého impulzu 660 ms
TOff2 - Délka mezery za druhým impulzem 660 ms
Ringing tone – periodický vyzváněcí tón 425 Hz
TOn1 - Délka prvního impulzu 1000 ms
TOff1 - Délka mezery za prvním impulzem 4000 ms
TOn2 - Délka druhého impulzu 0 ms
TOff2 - Délka mezery za druhým impulzem 0 ms
Busy tone – obsazovací tón 425 Hz
TOn1 - Délka prvního impulzu 330 ms
TOff1 - Délka mezery za prvním impulzem 330 ms
TOn2 - Délka druhého impulzu 0 ms
TOff2 - Délka mezery za druhým impulzem 0 ms
Congestion tone – tón neprůchodnosti 425 Hz
TOn1 - Délka prvního impulzu 165 ms
TOff1 - Délka mezery za prvním impulzem 165 ms
TOn2 - Délka druhého impulzu 0 ms
TOff2 - Délka mezery za druhým impulzem 0 ms

draytek/tony/fsk

Caller ID Type - typ zobrazení identifikace volajícího.

Na analogové porty Vigoru lze připojit i telefony s displejem a na displeji se pak při příchozím hovoru objeví informace o volajícím jako v mobilu. Typ DTMF podporuje pouze přenos číslic a typ FSK_ETSI přenos písmen, znaků i číslic. Doporučujeme nastavit FSK_ETSI.

Popis a návod
QUICK START Wizard 2700 GST ver.1
Smart VPN Client pre Windows 2K/XP

 Tainet DrayTek

 

Vytvoření účtu u www.dyndns.com

Nejdříve je třeba se zaregistrovat. Postup je následující. V oddíle Services klikněte na Dynamic DNS.

 

 

 

 

Ve střední části klikněte na Add Dynamic DNS (přidat dynamické DNS).

Protože registrujete nový účet klikněte na Create one now.

Potvrďte označením, že souhlasíte s poskytnutím služby za daných podmínek a že budete provozovat jeden neplacený účet.

Vyplňte Username - název Vašeho účtu (libovolně).

Doplňte Vaši e-mailovou adresu, vyplňte Password (heslo), pozor mělo by mít více jak 5 znaků. Pro kontrolu vyplňte heslo v Confirm Pasword ještě jednou.

V Mailing Listu označte položku Annonce, abyste mohli dostávat informace o novinkách apod.

Pro ukončení registrace účtu klikněte na tlačítko Create Account.

Obdržíte hlášení o zřízení účtu na jméno pa12vel. K aktivaci účtu však dojde teprve po potvrzení zprávy, kterou obdržíte na vaši e-mailovou adresu. (Máte na to 48hod., jinak se účet zruší).

V textu e-mailu klikněte na druhý modrý řádek: https://www.dyndns.com/account/confirm/F8wPfewm63ViFGKONqTkjQ

Pokud máte stále otevřenou stránku na www.dyndns.com otevře se okno, se zprávou, že Váš účet je již aktivní a funkční.

 

Zřízení služby DynDNS

Nyní si objednáte volnou službu dynamického DNS. Klikněte na slovo login pro autorizovaný vstup do Vašeho účtu.

Otevře se okno login.

Vyplňte Vaše uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko login.

Obdržíte hlášení, že jste zalogováni na Váš účet. V záložkách vlevo lze získat informace o účtu, objednaných službách, nebo je měnit, případně účet úplně zrušit apod.

Klikněte v horní části na záložku Services.

V odstavci DNS Services vyberte položku Dynamic DNS.

V prostřední části vyberte položku Add Dynamic DNS (přidat dynamické DNS)

Doplňte Vaše uživ. jméno a vyberte z nabídky příponu dns serveru, který budete používat. V druhém řádku je uvedena Vaše momentálně platná IP adresa.

Klikněte na tlačítko Add Host (přidat).

Máte zřízenu dynamickou DNS adresu. Tzn., že Váš router bude přes adresu pa12vel.dyndns.org vždy dostupný. Pokud Váš poskytovatel změní Vaši IP adresu, nebo při vypnutí a zapnutí routeru obdrží Váš router od poskytovatele novou adresu, router změnu okamžitě nahlásí na DNS server. Pokud se pak přihlásíte na svůj účet u www.dyndns.com zjistíte, že se Vaše IP adresa uvedená v účtu změnila.

Pro odchod z vašeho účtu klikněte vpravo nahoře na položku Log Out.

 

Nastavení DynDNS u Vigoru

Pokud není u Vigora k dispozici pevná IP adresa a Vigor získává IP adresu od poskytovatele automaticky, je nutné, pokud chceme provozovat na zařízení služby typu VPN, VoIP apod., použít službu Dynamic DNS.

Po registraci na příslušném DynDNS serveru se služba u Vigoru nastavuje dle níže uvedených informací.

V hlavním menu v nabídce Advanced Setup vyberte položku Dynamic DNS Setup.

Aktivujte službu v poli Enable Dynamic DNS Setup a klikněte na Index 1. pro otevření profilu.

Nastavte dle výše uvedeného obr., rubriky Domain Name, Login Name, Password doplňte dle údajů získaných při registraci na DynDNS serveru.

Aktivujte profil označením Enable Dynamic DNS Account. Potvrďte nastavení OK.

V profilu Index.1 je uvedeno aktivní doménové jméno. Nastavení potvrďte OK.

Tím je nastavení dynamického DNS ukončeno.

Od tohoto okamžiku bude směrovač vždy dostupný pod jménem domény: pa12vel.dyndns.org.

Pokud poskytovatel přidělí směrovači Vigor novou adresu, ten jí obratem nahlásí na DynDNS server a směrovač bude nadále dostupný pod výše uvedeným jménem domény.

Lokalizacné služby už ponúka aj T-Mobile

Zistit približnú polohu ktoréhokolvek mobilu už nie je problémom ani v sieti T-Mobile. Operátor k službe ponúka aj balícky volných lokalizácií, tie však nie sú vždy výhodné. Novú službu dokonca spustil bez akejkolvek kampane. Galéria a podrobný návod k službe (doplnené)

Na zistenie, kde sa nachádza mobil s daným telefónnym císlom, si stací pamätat iba císlo 333 a klúcové slovo „kde”. Nan stací poslat telefónne císlo lokalizovaného prístroja v tvare KDE 09XXYYYZZZ. Následne do pätnástich minút musí druhá strana potvrdit, ci si želá byt lokalizovaná - a to troma formami: Odpoved „ano“ - bude zaradená medzi autorizovaných známych; odpoved „raz“ - pre jednorazové zistenie polohy; odpoved „nie“ - odmietnutie lokalizácie a prípadné vyradenie zo zoznamu známych císel. Použit možno aj skrátenú formu (A, N, R). Doplnené: Odoslanie prázdnej SMS správy je hodnotené ako chyba.

Opravené 16.2. 11:30: Pred telefónne císlo je potrebné uviest klúcové slovo „KDE“ (prípadne „K“). Za chybu sa ospravedlnujeme. V case písania clánku ale služba fungovala aj bez potreby jeho zadávania.

 
Internetová verzia služby - zoznam známych a žiadost o súhlas s lokalizáciou

Cena spätnej správy s lokalizáciou je 3 Sk pre paušály a 3,40 Sk pre Easy a Fix. Odoslanie požiadavky je spoplatnené ako štandardná správa do siete T-Mobile, t. j. uplatnujú sa na nu aj prípadne volné správy. Vyhladanie polohy cez internet stojí 5,80 Sk, resp. 6,90 Sk. Balícky uvádzame v tabulke:

Balícek Kde je Kde je 10 Kde je 100
Volné lokalizácie 0 10 100
Aktivácia 0 Sk 117,80 Sk 117,80 Sk
Mesacný poplatok 0 Sk 46,40 Sk 355,80 Sk
Cena po vycerpaní volných 3 Sk / 5,80 Sk 4,20 Sk 3 Sk

Výhodnost balíckov (najmä menšieho) je otázna, pri presnom využití 10 lokalizácií mesacne môže výhodnostou dobehnút  riešenie bez balícka až 10 mesiacov. S každou nevyužitou lokalizáciou sa táto doba predlžuje. Ak by išlo o vyhladávanie iba prostredníctvom SMS, neoplatí sa dokonca ani jeden z balíckov.

Nájdenie pozície mobilného telefónu prihláseného v sieti je pre operátora pomerne lahká úloha. Operátor pri spustení služby musí investovat do nákupu jedného serveru a do rozhrania (SMS systém, web stránka). Preco teda T-Mobile službu spustil až viac ako štyri roky po Orangei, nevedno.

Ako služba funguje

Po odoslaní SMS v tvare 0903123456 na císlo 333 dostane lokalizované císlo správu s textom „Povolit 421904123456, aby zistil Vasu polohu? Posli ANO,A alebo NIE,N alebo RAZ,R“. Po potvrdení príde odosielatelovi správa „421903123456 suhlasi so zistenim polohy“ z císla 333. Lokalizovanému taktiež príde správa: „421904123456 prave zistil Vasu polohu: 15.02.2007 19:58“. Nakoniec dorazí odosielatelovi správa „Poloha znameho 421903123456 je: Bratislava, Shopping Palace (15 feb 20:24:25, vzdialenost < 1km)“.

Doplnené: Operátor podla vyjadrenia hovorcu Andreja Garguláka plánuje využit aj odosielanie mapy prostredníctvom MMS.

Ako nájst mobil cez internet

Na stránke služby Kde je... treba byt prihlásený a kliknút na polícko Známi. Potom treba pridat lokalizované císlo ako známeho - tlacidlom „Pridat nového známeho“. Po tom, co bude pridaný do zoznamu, ešte treba kliknút na Žiadat súhlas. Po tomto kroku má lokalizované císlo 15 minút na potvrdenie alebo zamietnutie žiadosti (spomenuté vyššie). Po oznámení cez SMS, ak bola žiadost potvrdená, sa zvýrazní možnost „Nájdi polohu“. Po potvrdení spoplatnenia (dá sa vypnút) sa po chvíli zobrazí výsledok na mape.

 
Prázdny zoznam „známych” • další krok bude spoplatnený - oznámenie

Internetová stránka umožnuje prehliadat známych podla niekolkých kritérií - doposial nepožiadaní - s potvrdenou žiadostou - so zamietnutou žiadostou. Vytvárat možno takisto vlastné skupiny.

Svojim známym možno upravovat aj niekolko vlastností. Prvou je zaradenie v zozname iba na urcitý cas (predvolený je jeden rok; neobmedzený dátum nie je možný, zato rok 9999 áno. Zároven je tiež možné automaticky umožnit známemu zistovat našu vlastnú polohu (aj iba v urcitom case) alebo nastavit, ci vám budú chodit informacné SMS o tom, že tento známy práve zistuje našu polohu. V osobných nastaveniach sa skrýva volba utajenia, ktorá automatický zamedzí komukolvek, aj povoleným císlam, zisit vašu polohu.

Ak ste predtým využili funkciu Moja poloha, k výsledku polohy vášho známeho dostanete aj údaj o vzdušnej vzdialenosti. Táto informácia však nie je dostupná pri zobrazení výsledku cez históriu lokalizácií.

 
Najbližšie zobrazenie • 2. úroven

 
3. a 4. úroven priblíženia

 
5. úroven - Slovensko • história lokalizácií

Služba nám fungovala korektne, trochu rozporuplná je však mapa zobrazujúca zistenú lokalitu. V štyroch vzdialených zobrazeniach mapy je zobrazená iba modrá bodka, ktorá v niektorých mierkach výrazne splýva s mapovými podkladmi. Skoky medzi mierkami sú navyše pomerne velké. Pri najbližšom zobrazení však velmi kladne hodnotíme zobrazenie kvadrantu, resp. zobrazenie, na ktorú smerovú anténu s rozsahom 120° je mobil prihlásený.

Mínusom oproti konkurencnej službe Orangeu je chýbajúca databáza dôležitých bodov, ktoré možno cez službu nájst (autoservis, lekáren, hotel a pod.).

 

Orange vám pomôže zistiť polohu toho, koho hľadáte pomocou lokalizačných služieb
Orange spustil pred pár dňami novú službu, ktorá súvisí s lokalizáciou a zisťovaním polohy. Ak sa stratíte Orange vás nájde alebo môžete jednoducho zistiť polohu známeho alebo zistiť ako ďaleko sa nachádza vami vybraná inštitúcie. Okrem toho sa môžete zabávať hrou SMS Bomber ...

Orange spustil pred pár dňami novú službu, ktorá súvisí
s lokalizáciou a zisťovaním polohy, či už vašej, známeho alebo nejakej neďalekej
inštitúcie

Poďme teda poporiadku, najskôr sa budeme venovať
lokalizácii vybraných inštitúcií, ktorá sa nachádzajú vo vašej blízkosti. Táto
služba sa oficiálne v Orange nazýva „Nájdi najbližšie cez SMS“. V okolí
niekoľko kilometrov vám Orange zistí či sa vami požadovaná inštitúcia nachádza
nablízku. Odpíše vám, v názov inštitúcie, presnú adresu poprípade aj telefónne
číslo ako aj odhadovanú vzdialenosť od vás.
Ako teda možno využívať túto službu? Jednoducho pošlite
konkrétne kľúčové slovo na číslo 350 a do pár minút dostanete ne displej
svojho telefónu vami dopytované informácie.
Kľúčové slová, resp. inštitúcie, ktoré si môžete v svojom
okolí nechať vyhľadať:
Čo budeme potrebovať k tomu, aby sme mohli nové služby využívať?
K lokalizácii nie je potrebné nič viac ako aktivovaná SIMka v sieti Orange, žiaden dodatočný hárdver či softvér. Tri zo štyroch služieb, ktoré sme predstavili sú automaticky aktivované všetkým zákazníkom od 2.12. 2002 bez akýchkoľvek mesačných poplatkov. Čiže je potrebné len vedieť ako ich používať a každý si ju môže vyskúšať.

Jedna z ponúkaných foriem je prostredníctvom krátkej správy SMS.
Táto služba je rozšírením služby Info 350. Údaje, ktoré sú v nej, sú jednak z interných zdrojov a jednak od našich externých dodávateľov. Je tam dokopy súbor 11 kontentových kategórií, kľúčových slov, benzínky, nemocnice, lekárne, bankomaty, zubné ambulancie, policajné stanice a dokonca je tam i kategória zábava, od ktorej očakávame, že ju budú využívať predovšetkým mladí ľudia. Táto kategória umožňuje v čase „nudy“ keď mladý človek nevie čo s večerom, poslať kľúčové slovo zábava na krátke číslo 350 a pokiaľ sa v blízkom okolí koná nejaké podujatie typu diskotéka, tak mu túto informáciu poskytneme.

Načrtnete trochu aj technické pozadie, akým spôsobom sa v bunke zameria konkrétny užívateľ?
Technológia, ktorá zabezpečuje lokalizačné služby je založená na lokalizácii SIM karty v sieti mobilného operátora, lokalizuje užívateľa v konkrétnej bunke v ktorej sa nachádza. Čo je k tomu potrebné? Samozrejme samotná infraštruktúra operátora, bez tej by to nešlo a dodatočný hárdver a softvér. Technológia je založená na lokalizácii prostredníctvom bázových staníc, takže logicky tým pádom závisí presnosť od hustoty siete. Kde je väčšia hustota staníc, napríklad vo veľkých mestách, tak tam je tá presnosť väčšia a to hovoríme rádovo o stovkách metrov. Mimo väčších miest, na vidieku, na územiach, kde bázových staníc nie je až tak veľa, hovoríme o menšej presnosti.

Služba sa nemusí využívať iba prostredníctvom SMS, ale môžeme si zvoliť aj wap alebo webové rozhranie.
Wap a web poskytuje oproti SMSkám rozšírené možnosti. Tam už je možné si spravovať zoznamy svojich priateľov, známych, ktorým sme dali povolenie na lokalizáciu. Je možné napríklad na webe povolenie na lokalizáciu časovo obmedziť, to znamená povoliť lokalizáciu napríklad len v pracovných hodinách, len počas pracovného týždňa a pod. Je to oveľa komfortnejšie aj v prípade pridávania priateľov do zoznamu, ako prostredníctvom SMSky. Najväčšou výhodou týchto dvoch rozhraní sú samozrejme mapky. V prípade, že máte telefón s farebným displejom sa zobrazia vo farbe. Na aparátoch, ktorých je na našom trhu 95% sú síce len dvojfarebné, ale dobre čitateľné. Kvalita zobrazenia máp zavisí od koncového zariadenia a kvality displeja. Čím vyššie rozlíšenie, tým je zobrazenie kvalitnejšie.

Vy už ste spomenuli povolenie na lokalizáciu, akým spôsobom ho monitorovaný užívateľ poskytuje?
Vo forme SMS správy. Prvý krát ako sa ho pokúsi iný užívateľ, predpokladám, že to bude jeho známy, lokalizovať, tak obdrží SMS správu, ktorá ho informuje o tom, že sa ho pokúša lokalizovať užívateľ s telefónnym číslom takým a takým. Takto je vyzvaný k súhlasu. Ak súhlasí, pošle SMSku v tvare Súhlas A na krátke číslo 527.

Pokiaľ súhlas nezruším, môžem byť týmto mobilným telefónom neustále lokalizovaný?
Áno a pri každej lokalizácii však dostávate notifikáciu o tom, ktoré konkrétne telefónne číslo sa vás pokúša lokalizovať.

Nijak inak ako krátkou správou SMS nemôžem vyjadriť súhlas s tým aby ma lokalizovali?
Ale áno, prostredníctvom webu. V prípade, že užívateľ chce niekomu dobrovoľne dať povolenie na lokalizáciu je možné si to nastaviť tak, aby nebol dodatočne vyzvaný tak urobiť cez telefón.

Ja ako právnická osoba môžem svojim zamestnancom rozdať mobilné telefóny ktoré budem priebežne monitorovať.
To už je ale služba, ktorú ponúkame výhradne korporátnej klientele a teda nie je určená pre nasadenie na masový trh. Pri tejto službe je potrebné so spoločnosťou Orange Slovensko podpísať zmluvu o poskytovaní takejto služby a je možné lokalizovať výhradne tie SIM karty, ktoré patria danej spoločnosti. Za žiadnych okolností nebude možné daným nástrojom možné lokalizovať iné SIM karty, ako je to v prípade služby Nájdi svojich známych.

Aj ten výstup je v tomto prípade iný, už neprichádza SMS správa...
Výstup je výhradne webový, pretože služba je určená predovšetkým pre kuriérske spoločnosti, či firmy, ktoré majú v teréne nejaké autá, či iné mobilné zariadenia na území Slovenska a potrebujú vedieť, kde sa tie mobilné zariadenia nachádzajú.

Ak je sledovaný objekt v pohybe, ako často prichádzajú správy o jeho polohe?
Je to nastaviteľné, je to na uvážení daného administrátora. Tá služba má viacero možností. Jednak individuálne lokalizácie SIM kariet, kde sa momentálne daná SIMka nachádza, ale dá sa nastaviť aj priebežný monitoring pričom si zvolíte frekvenciu a dobu trvania lokalizácie. Napríklad každú minútu po dobu trvania troch hodín.

Hovoríme o presnosti plus mínus 500m. Predsa len, nerozmýšlali ste o implementácii GPS?
V princípe existuje viacero lokalizačných metód, táto čo sme použili je však momentálne jediná využívaná. Tie technológie totiž nie sú momentálne v takom štádiu, že by bolo možné implementovať nejaké GPS recievre, alebo niečo podobné. Bolo viacero možností ako to spraviť. Jednak by bolo možné inštalovať samotnú sieť, čo je však veľmi drahé a neposkytuje to žiaden dodávateľ. Druhá možnosť je osadiť GPS čipy do mobilných telefónov, čo ale nepodporujú dodávatelia, teda výrobcovia mobilných telefónov. Toto čo poskytujeme my, je povedal by som, technologický high end, čo je možné momentálne urobiť. Takže o GPS neuvažujeme.

 

Ako na nastavovacie INTERNETU pomocou SMS

O2

Operátor O2 nerozdeľuje kódy SMS správ podľa značiek a typov telefónov, sami sme preto zvedaví na to, či budú fungovať korektne všetkým zákazníkom. Možnosť požiadať o nastavenia cez SMS je možná iba odoslaním správy v jednom z nasledovných tvarov:

Nastavenie MMS: správa „SET MMS” na číslo 99202
Nastavenie wapu: správa „SET WAP” na číslo 99202
Nastavenie internetu: správa „SET INTERNET” na číslo 99202
Nastavenie wapu a MMS súčasne: správa „SET” na číslo 99202

Stránka venovaná nastaveniam: http://www.sk.o2.com/sk/podpora/nastavenie-sluzieb.html


Orange

Automatickú konfiguráciu SMS správami ponúka Orange len prostredníctvom spoplatnenej infolinky 905, kde operátor vyhľadá typ mobilného telefónu. Z webu ani cez SMS nie je možné si nastavenia vyžiadať. K dispozícii sú len statické nastavenia pre manuálne zadávanie do mobilného telefónu, aj tie sú však už dlhší čas zanedbávané (posledné Siemensy sú z radov 55 a 60, najnovšia je tam azda Nokia 6230).

Stránka venovaná nastaveniam: http://www.orange.sk/private/basic_services/data/world.dwp


T-Mobile

Konfiguračné správy sú dostupné na doleuvedenej internetovej adrese. Zoznam podporovaných telefónov je podstatne dlhší ako v prípade Orangeu. Ďalšou možnosťou, ako prísť k nastaveniam, je zákaznícka linka 12345 (spoplatnená len z Easy). Operátor dokáže poslať nastavovaciu správu aj nadiktovať nastavenia pre prípad manuálneho zadávania údajov. Poslednou možnosťou, ako prísť k nastavovacej SMS, je odoslanie SMS so špeciálnym kódom na číslo 123. Kód sa líši v závislosti od požadovaných nastavení a značky telefónu, je však jednoduchý a nie je problém si ho zapamätať.

Nastavenie Push to Talk pre Nokie: SET PTT číslo modelu (napr. SET PTT 5140).

Stránka venovaná nastaveniam: http://www.t-mobile.sk/nastavenia
Výrobcovia telefónov

V rámci zákazníckej podpory ponúkajú konfiguračné správy aj značky ako Nokia, Siemens či Sony Ericsson. K nastaveniam Nokie sa dopracujete kliknutím na tento odkaz. Skrýva sa pod ním jednoduchá stránka, kde je potrebné vybrať si typ nastavení. Následne sa otvorí pop-up okno v anglickom jazyku, ovládanie je však intuitívne aj pre tých, ktorí po anglicky nerozumejú. O niečo praktickejší je konfigurátor Sony Ericssonu, kde sa všetky informácie zadávajú na jednej stránke.

 

 

Manuálne nastavenia

Hoci sú uvedené spôsoby pohodlné a praktické, nie všetky telefóny vedia nastavovaciu správu spracovať a nastavenia uložiť. Ide predovšetkým o staršie modely, no aj ich majitelia majú často záujem o využívanie dátových služieb či multimediálnych správ. Manuálne nastavovanie telefónu využijú aj skúsenejší užívatelia, ktorí majú často problém dopátrať sa k všetkým potrebným údajom, prípadne im niečo nefunguje a nepomáhajú ani automatické konfiguračné SMS. Vtedy je vhodné pozrieť sa do útrob telefónu, či je nastavené všetko tak, ako má byť.
SMS centrum

Číslo SMS centra sa ukladá na SIM kartu, nemali by s ním teda nastať problémy. Ak si ho ale náhodou (alebo cielene) zmeníte, cesta späť môže byť neľahká. My vám ju uľahčíme - stačí si vybrať operátora:

O2: +421 949 909 909
Orange: +421 905 303 303
T-Mobile: +421 903 333 000

Poznámka: Čísla zadávajte bez medzier, uvádzame ich s nimi kvôli prehľadnosti.
MMS správy

Nakonfigurovať MMS správy môže byť niekedy poriadne zložité.

Nestačí vybrať konto pre samotné dátové prenosy (uvedené v tabuľke nižšie), telefón ešte musí mať nakonfigurované nastavenia správ. Pre ne si však budete musieť zalistovať v manuále k telefónu alebo použiť intuíciu.

  O2 Orange T-Mobile
Domáca stránka http://mms.o2world.sk:8002 http://imms.orange.sk http://mms
APN o2mms mms mms
Režim pripojenia permanentné permanentné permanentné
Nosič dát GPRS GPRS GPRS
IP adresa 10.97.1.11 213.151.208.145 192.168.001.001
Port 9201 alebo 8080* 9201 9201 alebo 8080*
Autentifikácia normálna normálna normálna
Meno (prázdne) wap mms
Heslo (prázdne) wap mms

 

O2
Orange
T-Mobile
Domáca stránka
http://wap.o2world.sk
http://wap.orange.sk
http://wap
APN
o2wap
orangewap
wap
Režim pripojenia
permanentné
permanentné
permanentné
Nosič dát
GPRS
GPRS
GPRS
IP adresa
10.97.1.11
213.151.208.156
192.168.001.001
Port
9201 alebo 8080*
9201
9201 alebo 8080*
Autentifikácia
normálna
normálna
normálna
Meno
(nevyžadované)
wap
wap
Heslo
(nevyžadované)
wap
wap

 

WAP cez CSD („vytáčaný”)
Orange
T-Mobile
Domáca stránka
http://wap.orange.sk
http://wap
Číslo spojenia
927
+421 903 099 499
Typ spojenia
ISDN
ISDN
Nosič dát
CSD
CSD
Rýchlosť
9 600
9 600
IP adresa
195.012.140.145
192.168.001.001
Port
9201
9201 alebo 8080*
Autentifikácia
normálna
normálna
Meno
wap
wap
Heslo
wap
wap

Internet (GPRS)

Pripojenie k internetu je potrebné v prípade, ak chcete využívať rôzne aplikácie, napríklad e-mailového klienta či pripojenie k ICQ. Tým totiž pripojenie k APN wap nestačí, so sieťou musia byť prepojené cez APN internet. Nestačí zmeniť len APN, treba zrušiť prihlasovanie a IP adresu.

O2
Orange
T-Mobile
APN
o2internet
internet
internet
Režim pripojenia
permanentné
permanentné
permanentné
Nosič dát
GPRS
GPRS
GPRS
IP adresa
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Port
9201
9201
9201
Autentifikácia
normálna
normálna
normálna
Meno
(nevyžadované)
(nevyžadované)
(nevyžadované)
Heslo
(nevyžadované)
(nevyžadované)
(nevyžadované)

Aktivácie služieb

Ak chcete dátovať, posielať e-mailové správy či MMS a doteraz nemáte tieto služby aktívne, musíte sa znovu obrátiť na operátorov. Pracovníci Orangeu sú k dispozícii na linke 905, zákazníci T-Mobilu sa môžu spoľahnúť na linky 12320 pre mesačné programy a 12351 pre Easy. Ak potrebujú radu, k operátorovi sa zákazníci „Téčka“ dostanú po vytočení čísla 12345. Aktivácie služieb sú dostupné tiež na internetových stránkach Orangeportál - Môj mobil alebo T-Mobile - Aktivácia služieb. T-Mobile na svojich stránkach ponúka na stiahnutie aj program T-Mobile Communication Centre pre nastavenie osobného počítača pre pripojenie cez GPRS/EDGE. Spolu s nastaveniami pre HSCSD, systém Mac OS X a návodom pre ručné nastavovanie služieb ho nájdete pod týmto odkazom. K dispozícii sú aj nastavenia pre PDA.

Prehľad pripojení:
GPRS: najpomalšie mobilne zapojenie.
EDGE: nadstavba GPRS prenos 80-230kbit/s
3G, resp. UMTS prenos 384kbit/s
HSDPA nadstavba 3G

 

 

Chcete sa stať internetovým detektívom?
Aj keď na internete majú mnohí pocit anonymity a súkromia, nie je to celkom oprávnené. Neuvedomujú si, že aj obyčajným e-mailom príjemcovi napríklad prezrádzajú, či ho posielali zo svojho domáceho počítača, z práce či z notebooku z hotelopvej izby.

Je preto dobré vedieť o tom, aké stopy za sebou na internete zanechávate, aj akými nástrojmi si môžete overiť, s kým v skutočnosti komunikujete.

Aby ste pochopili, prečo internet nie je anonymný, nemusíte byť počítačovým expertom. Každý počítač pripojený na internet má jednoduchú číselnú adresu (IP adresu), ktorá je v danom momente rovnako jedinečná, ako telefónne číslo. Každý, kto adresu počítača vie, môže ho v rámci možností a právomocí kontaktovať.

Podobne ako je možné identifikovať počítače ich adresou, sa aj vami používané počítačové programy podpisujú do prebiehajúcej komunikácie. Správca každého webového servera, ktorý navštívite, napríklad vie, aký internetový prehliadač používate, v hlavičke e-mailu sa dozviete, aký softvér používa odosielateľ, programy na rýchlu komunikáciu ako ICQ dokážu rozoznať, aký softvér s nimi komunikuje na druhej strane. Informácií je však omnoho viac.

Ako pracovať s adresami počítačov

Kým počítače obľubujú čísla, ľuďom sú bližšie slová. Preto dostávajú často používané IP adresy svoje mená. Zabezpečuje to služba DNS, ktorá dokáže premeniť názov cieľa na jeho IP adresu a naopak. Ak chcete napríklad nadviazať spojenie s počítačom www.sme.sk, váš počítač bude kontaktovať stroj s adresou 217.67.20.139. To isté platí pre poštové servery prijímajúce e-mailové správy.

Ak chcete z DNS názvu počítača zistiť jeho IP adresu, stačí, ak v príkazovom okne operačného systému (Start - Run) napíšete príkaz "ping www.lubovolnadomena.sk" a hneď v prvom riadku odpovede sa dozviete, aká je jeho adresa. Ak chcete naopak zistiť názov počítača, pre ktorý poznáte iba jeho IP adresu, stačí ju zadať na internetovej stránke http://trafficzap.com/iptodomain.php.

Ako zistiť cestu k počítaču v internete

Aby ste získali predstavu, koľkými internetovými smerovačmi musia vaše údaje prejsť, aby dorazili k príjemcovi, môžete vo svojom počítači použiť príkaz "tracert www.domena.sk" (alebo tracert ip.ip.ip.ip). V závislosti od vzdialenosti servera od vášho počítača môže ísť hoci i o dve desiatky smerovačov. Administrátori všetkých z nich môžu teoreticky sledovať obsah vašej komunikácie.

Existujú aj viaceré programy, ktoré vám zobrazia cestu dokonca i na mape sveta. Najznámejšími sú VisualRoute, ktorý si môžete stiahnuť na webe www.visualware.com, alebo Visual Whois, ktorý je dostupný na www.softwareriver.com/html/downloads.html.

Ak možno zistiť cestu, dá sa určiť aj poloha?

Presnosť určovania polohy závisí od toho, s akou precíznosťou vypísal správca príslušných IP adries ich umiestnenie. Najčastejšie vás bude zaujímať mesto. To odhalíte, ak na webovej stránke www.dnsstuff.com/tools/city.ch  vpíšete do políčka IP adresu hľadaného počítača. (Pri prvom načítaní sa vám automaticky zobrazí vaša vlastná poloha.) Ak ste zatúžili po graficky príťažlivejšom zobrazení s možnosťou prenosu údajov na mapu, nemali by ste vynechať stránku www.ip2location.com/free.asp , ktorá zobrazí koordináty na mape sveta. Za zmienku stojí aj vyhľadávač www.geobytes.com/IpLocator.htm?GetLocation , ktorý vám prezradí mieru presnosti, vzdialenosť od najbližších miest, časovú zónu miesta, či dokonca menu a výzor štátnej vlajky. Určovanie polohy je však stále iba orientačné.

Za každú IP adresu je ktosi zodpovedný

Aj keď sú IP adresy dostupné pre poskytovateľov internetu po vyplnení žiadosti zadarmo, neznamená to, že za ne nikto nenesie zodpovednosť. Práve naopak, každá adresa niekomu konkrétnemu patrí. Ak chcete zistiť, kto za adresu zodpovedá, mali by ste si ju najprv dať preveriť na stránke ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl . Tam zistíte, či bola priamo niekomu pridelená, alebo patrí pod správu niektorého zo sieťových koordinátorov. Európske IP adresy si môžete prezrieť v databáze na www.ripe.net/whois, ázijské na www.apnic.net/apnic-bin/whois.pl a napríklad adresy Latinskej Ameriky na webe http://lacnic.net/sp/ . Okrem názvu firmy a kontaktu na ňu získate aj kontakty na zodpovedné osoby.

Komu patria domény štátov?

Ak ste pri surfovaní narazili na zaujímavé koncovky domén typu .tv, .ws, .mr (domény prvej úrovne) a podobne, mali by ste vedieť že ich príslušnosť ku krajinám jednoducho nájdete na webe www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm . Zistíte tu i čosi zaujímavejšie: komu konkrétne patria tieto domény. Kým pri mnohých štátoch narazíte na akademické a štátne organizácie, vlastníkom slovenskej domény je firma Euroweb.

Komu patria domény druhej úrovne?

Tak, ako vieme určiť vlastníctvo domén štátov, môžeme zistiť vlastníctvo ktorejkoľvek internetovej domény na svete. Najlepšie je prehľadávať v registračných službách jednotlivých štátov, napríklad pre Slovensko na webe www.sk-nic.sk  - tu zistíte majiteľov všetkých webových serverov končiacich sa príponou .sk. Využiť však môžete aj službu WHOIS Lookup na serveri www.dnsstuff.com , ktorá pre domény 150 krajín sveta dokáže zistiť registrátora a vlastníka domény.

Ako overiť pravosť e-mailovej adresy?

Ak by sa dali e-maily preverovať v nejakom centrálnom registri alebo na každom serveri, spam by asi úplne zachvátil svet. Našťastie existuje zopár spôsobov, ako do istej miery zistiť, či môže byť e-mailová adresa pravá, alebo ide iba o podvrh. Ak si chcete zaexperimentovať s komunikáciou s poštovým serverom, skúste jednoduchú webstránk centralops.net/co/EmailDossier.vbs.asp .

Čo prezradí e-mail?

Väčšina programov na elektronickú poštu klientov vám umožní okrem obsahu e-mailu zobraziť i jeho hlavičku alebo zdrojový kód. Práve v tejto hlavičke sa nachádzajú mnohé užitočné informácie. Nájsť tu zväčša môžete napríklad takéto riadky:

l X-Mailer: Microsoft Outlook IMO, Build 9.0.2416 (9.0.2910.0) - signalizuje, aký poštový program autor e-mailu používa

l X-Virus-Scanned: by AMaViS (patched) with Sophos Antivirus - prezradí, aký antivírusový program autor alebo server  používa

l Received: from 10.0.0.2 ([10.0.0.2]) by 212.89.224.66 (WinRoute Pro 4.2.2) with SMTP; Fri, 8 Apr 2005 15:31:29 +0200 - odkiaľ bola správa odoslaná (z počítača s uvedenou číselnou IP adresou)

l Received: from 212.89.224.66 (mmd.rainside.sk [212.89.227.98]) by av.rainside.sk (Postfix) with ESMTP id C45588167 for < press@coolnet.cz> ; Fri, 8 Apr 2005 15:31:11 +0200 (CEST) - informácia, cez aký SMTP server správa prešla.

Z týchto údajov môžete často odhaliť falošnú identitu odosielateľa, ak napríklad používa iný poštový program, ako prináleží k účtu, alebo ak zistíte, že správy s vírusmi, ktoré sa tvária, že pochádzajú od známeho z Moskvy, prichádzajú v skutočnosti z kolegovho počítača v rovnakej sieti.

Ste niekým ignorovaní?

Máte podozrenie, že vás ktosi v MSN Messengeri alebo ICQ programe ignoruje, i keď s ostatnými veselo komunikuje? Ak sa vám MSN kontakt zobrazuje ako neprítomný, môžete si overiť, či je pre ostatných prihlásený, na adrese www.msnstatus.com/msnstatus.php. V prípade ICQ je to o niečo zložitejšie, musíte použiť programy pre sledovanie, ktoré si stiahnete na www.etplanet.com/download/icq/USCA%202.004.zip alebo www.etplanet.com/download/icq/SALSA%20Full%20version%201.0.zip. Druhý z nich vám pomôže odhaliť aj IP adresu používateľa.

Niekedy sa však môže stať, že si váš kontakt jednoducho zmenil identifikáciu v ICQ a nový kontakt vám nedal. Aby ste vedeli zistiť, aké ICQ kontá sú prihlásené na dostupných počítačoch s verejnou IP adresou, môžete využiť skenovací program www.etplanet.com/download/icq/ip2uin%200.93.rar. (Zastaviť by vás však mohol firewall.)

S kým komunikuje môj počítač?

Možno ste zvedaví, s kým váš počítač komunikuje a kam sa ktoré programy pripájajú. Ak vám túto informáciu nedokáže poskytnúť váš firewall, prezradí vám to príkaz netstat, ktorý spustíte v príkazovom okne operačného systému. Ak chcete určiť i vlastníka každého spojenia, použite prepínač netstat -o a názov programu si vyhľadajte v správcovi bežiacich procesov po stlačení tlačidiel Ctrl-Alt-Del.

MILANGIGEL

 

 

 

 

 

 

 

Ponuka

 

Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok

Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR + písmená. Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok. Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR.  Obe riadky sú číselné + označenie Sk, EUR.

 

 

 

Sada 2 SIM 1 je zariadenie, pomocou ktorého môžete vložiť až dve SIM karty do jedného telefónu

Môžete tak ľahko z Vášho telefónu spraviť telefón pre dve SIM karty. Okrem toho Vám 2 SIM 1 karta umožní i manipulovať s týmito dvomi SIM kartami, čo napríklad znamená, že dovolí používateľovi prepínať medzi dvomi číslami alebo mobilnými sieťami.

 

 

Plazmová lampa s modrým efektom - plazma 508a MAXI guľa

Plazmová lampa so super veľkou sklenenou guľou. Vo vnútornej časti sa neustále prejavuje plazmová aura – efekt je veľmi príjemný na relaxáciu, a po jej dotknutí sa hneď plazmové svetlo začne meniť, jedná sa o veľmi neobvyklý efekt ktorý riadite len vy pohybom rúk...
Celková výška lampy je 29cm.

 

Rádio FM vysielač v digitálnej HI-FI stereo kvalite.

MP3-MP4 Vytvorte si svoje vlastne rádio a vysielajte v digitálnej HI-FI stereo kvalite.
FM Transmitter Digital STEREO Vám hudbu z MP3 prehrávača prenesie vzduchom do Vášho autorádia.
Dané zariadenie prenáša z Vášho MP3 prehrávača alebo počítača stereo hudbu do Vášho autorádia, alebo prijímača doma v byte a to v stereo kvalite.

 

Termostat AURATON 2020, programovateľný termostat s rozlíšením 0,25°C

NOVINKA !!!   Meranie teploty s rozlíšením 0,25°C, samostatné programovanie soboty a nedele, osem teplotných úrovní, počítadlo prevádzkových hodín kotla, programovateľná hysterézia, econo časovač, temperovací režim, krok programovania času je 1 minúta.

 

Detektor na odhalenie bezdôtových kamier a ploštíc AJ-01CD

Detektor ktorý vám pomôže odhaliť skryté sledovacie zariadenia ako napríklad bezdrôtové kamery prípadne ploštice. Zariadenie je miniatúrnych rozmerov a dá sa nosiť ako kľúčenka. Spoľahlivo detekuje frekvencie od 900MHz do 2400MHz. Výrobok je vhodným darčekom a prestíž v odhaľovaní frekvenčného žiarenia v miestnosti.a.

 

Bezdrôtová miniatúrna farebná kamera AJ-007S

AJ-007S je špionážna kamera s PINHOLE objektívom ktorý má priemer len 2mm tým pádom sa výborne uplatní napríklad na sledovanie rôznych priestorov cez malý otvor. Rozmery tejto kamery sú 2x2x2 cm.

 

Rádiostanica Alinnco DJ-S45CQ. Vysialcí dosah až 20km

Novinka medzi PMR/LPD rádiostanicami, uvedená na trh v máji 2006. Prevádzka rádiostanice je bez poplatkov a zvláštnych licencií.

 

 

Ponuka

Ponuka do vypredania slov !!! Máte záujem o doménu III rádu www.firma.market.sk ???

Nedajte sa predbehnúť ! Nutné zaslanie kópie živno-listu a doména zhodná z Vašou firmou je Vaša.

Píšte na mail@market.sk

www.Mercury.market.sk
www.tesco.market.sk
www.nieco.market.sk
ALEBO ?
www.Super.market.sk
www.shop.market.sk
www.Wan.market.sk
www.Art.market.sk
www.Drogeria.market.sk
 
 
Copyright © 2oo7 Market.sk | All right reserved | valid XHTML 1.0, css2 | pagerank 4 | Sitening 90