Výhody obchodovania na internete

Čo je elektronicky obchod

Zatiaľ nie je všeobecne akceptovaná definícia tohto pojmu. Väčšinou je elektronický obchod definovaný ako nákup a predaj produktov prostredníctvom Internetu. Preto veľa ľudí považuje elektronický obchod len za nákup produktov ako sú knihy, CD, cestovné lístky a iné stým súvisiace produkty online. Avšak elektronický obchod je širšie chápaný ako výmena informácií cez elektronické médiá za účelom uzatvorenia obchodu alebo k jeho podpore, k podpore marketingových cieľov spoločnosti vrátane napr. reklamy, marketingu, predaja, distribúcie, dodávky, platieb, činností následne po predaji, služieb zákazníkom atď.

V súvislosti stým vyrástla široká škála služieb na podporu tejto novej obchodnej oblasti. Služby zahŕňajú napr. poskytovateľov pripojenia na Internet, produkty bezpečnosti firewall, elektronický podpis, transakcie online alebo kompletné obchodné systémy a všeobecné služby ako poradenstvo, tvorba web stránok a iné.

Tento vývoj má významný dosah na našu ekonomiku čo sa týka vzniku nových spoločností, diverzifikácie existujúcich spoločností a hlavne potenciál pre pracovný trh a budúcu zamestnanosť.

Elektronický obchod podľa úrovne obchodovania sa dá rozdeliť do dvoch základných a tretieho ďalšieho modelu:
Business to business (B2B) – obchodovanie na úrovni podnik-podnik, ktoré pokrýva všetky transakcie medzi dvomi a viac obchodnými partneri. Tieto transakcie sú zväčša založené na extranetových systémov, čo znamená, že obchodní partneri vzájomné pôsobia cez internet na základe prihlásenia sa cez sieť (login)a hesla (password) na svojich web stránkach.
Business to consumer (B2C) – predaj koncovému spotrebiteľovi  podnik – spotrebiteľ. Tento obchod je zvyčajne založený na Internetovej technológii.
Business to Employee – transakcie v rámci spoločnosti s využitím intranetového systému.

E-commerce existoval v rôznych formách ešte pred tým, ako sa Internet masovo rozšíril. Tieto formy doteraz existujú. Zahŕňajú EDI, ktorý využíva nie TCP/IP siete. Je určený výhradne pre B2B obchod. Napríklad najväčšie automobilky budujú svoj portál. nedávny vysoký záujem oe-commerce pravdepodobne pochádza do veľkej miery z toho, že Internet zasahuje B2C obchod, dostáva B2C obchod na prvé miesto. Je tam neuveriteľný priestor pre záujem oB2C, počíta sa z ohromným rastom. Súvisí to srastom pripojených užívateľov.

Je jasné, že Internet môže byť použitý pre komerčné transakcie, či už B2B alebo B2C. Komerčné transakcie môžu byť rozdelené na tri hlavné etapy:
reklama a vyhľadávanie,
objednávanie
a platenie, doručenie.
Žiadna, alebo všetky etapy môžu byť nesené Net-om a môžeme ich nazvať e-commerce.

Elektronické prostriedky sú čoraz častejšie používané komerčnými firmami a organizáciami na robenie reklamy a predaj tovarov a služieb po celom svete. Výrobcovia a maloobchodníci vo vzdialených krajinách môžu ponúkať svoje produkty a služby spolu sinformáciami o ich dostupnosti a výhodách, obsahu alebo komponentoch, cene, pláne produkcie, plánovaných termínoch a platobných podmienkach. Tieto informácie dovoľujú zákazníkom, firmám aj konečným zákazníkom, objednať čo chcú od mnohých konkurenčných výrobcov

DotazníkDefinície internetu
shop

Vedúca prieskumná agentúra Forester Research zistila, že firmy v roku 1998 minuli na trhu B2B 43 bilionóv dolárov. V roku 2005 očakáva zvýšenie na 1,3 trilióna dolárov, čím pokryje 9,4 % celého B2B trhu. Z toho je vidieť ako rýchlo sa mení spôsob obchodovania.
Nakupujúci môžu teraz ľahšie a lacnejšie porovnávať ceny a služby dodávateľov kdekoľvek na svete.
Internet umožňuje vytvárať priame vzťahy so zákazníkmi pri ich neobmedzenom množstve. Informácie o individuálnych zákazníckych zvyklostiach môžu firmy využiť napríklad na marketing, predaj alebo porovnávanie. Tento stupeň zákazníckych služieb je štandardom pri on-line predaji.

Prieskum cien, kvality, včasnosti doručenia, ponúkaného sortimentu môže byť uskutočňovaný na Internete. Zákazníci môžu ľahšie špecifikovať individuálne potreby on-line, nakonfigurovať si vlastný produkt napr. auto, šperky alebo CD.
Z dôvodu nízkych nákladov na prieskum sú aj zákazníci, ktorí vstúpia na trh zriedkavo oveľa lepšie informovaní o cenách, dodávkach a pod. ako na tradičných trhoch.
Stimul môže byť cielený individuálne efektívnejšie, ako cez tradičné marketingové médiá.
Vznikajú aukcie, spolupráca nakupujúcich a bartrové centrá.

Nakupujúci sa združujú aby dosiahli množstevné zľavy.
Virtuálne závody dosiahnú zákazníkov rýchlejšie s menšími nákladmi, ako fyzické obchody a predajcovia.
Možnosť globálneho cenového porovnania znamená, že veľa internetových obchodníkov sa bude snažiť dosiahnuť len čo najnižšiu cenu.
Veľké firmy a známe značky dominujú na Internete, avšak 30 tisíc SMB v USA s ročným obratom menším ako 10 mil. USD v súčasnosti obchoduje na Internete. V roku 2003 sa očakáva, že ich bude 400 tisíc.
Globálny internetový trh ponúka nové príležitosti malým veľkoobchodom z rozvinutých a z rozvojových krajín, ale taktiež prináša globálnu konkurenciu na lokálne trhy a na voľné trhové segmenty, ktoré sú tradičným priestorom pre malé veľkoobchody.
Zaistenie bankových operácií, vzdelávanie, poradenstvo, marketing a bežné služby sa budú podstatne meniť.
Internet bude rozširovať novinky oveľa rýchlejšie ako v minulosti.
Lokálni a zahraniční dodávatelia sa oveľa jednoduchšie a tesnejšie integrujú do dodávateľských reťazcov.
Veľa malých firiem využíva služby veľkých nákupných centier ako Amazon.com má 260 tis. predajní.
Navzdory možným výhodám z obchodovania na Internete veľa malých firiem sa nezúčastňuje na tejto novovznikajúcej forme obchodovania. Štúdie dokazujú, že len 35% MSP využíva Internet na získavanie informácií a oveľa menšie percento využíva sieť na predaj alebo nákup.

Firmy využívajúce elektronický obchod vidia výhodu Internetu, ako nástroja elektronického obchodu v následovnom:
nárast príjmov
nižšie náklady
získanie nových trhov
zvýšenie počtu zákazníkov na existujúcich trhoch
upevnení si pozície na trhu
úspore času (rýchlejšie reagovanie, rýchlejšie dodanie tovaru apod.)

Z globálneho ekonomického hľadiska by sa dali výhody elektronického obchodu na ekonomiku krajín zhrnúť do týchto bodov:
úspora nákladov
rast produktivity práce
rozvoj malého a stredného podnikania
vytváranie nových pracovných príležitostí
uľahčenie integrácie do európskych a celosvetových štruktúr
účasť na globalizácií obchodu.

Rast Internetu je rýchlejší ako akákoľvek iná technológia v histórii. Medzi rokmi 1993-1997 vzrástol počet pripojených počítačov k Internetu z 1 milióna na 20 miliónov. V roku 2001 sa očakáva 120 miliónov. Rok 2007 - ???

Intenzita používania Internetu odráža úroveň ekonomického rozvoja. USA, Kanada a Severské štáty prijímajú Internetové technológie najrýchlejšie. Štáty európskej únie, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Kórea, Singapúr a Hong Kong sa snažia dohnať náskok. Najmenej rozšírený je Internet v najmenej rozvinutých krajinách Ázie a Afriky.

Internet je silný nástroj pre obchod. Využívaním Internetu znižujeme komunikačné náklady, redukuje sa dĺžka vývojového cyklu výrobkov a služieb, umožňuje posielať informácie v digitálnej podobe, redukuje dopravné náklady a umožňuje viac plne integrované a široké aliancie.

Internet je novo vznikajúca globálna obchodná platforma. Ak Internetové technológie zatiaľ prekonávajú problémy so spoľahlivosťou a rýchlosťou, pravdepodobne sú použiteľné pre takmer všetky konvenčné cesty výmeny informácií a obchodu s tovarmi a službami. Veľa veľkých firiem integruje on-line technológie do ich starších EDI systémov. Budujú nové na Internete založené dodávateľsko odberateľské systémy.

Skutočný dopad Internetu je však oveľa rozsiahlejší. Má dopad na vedenie obchodu, obchodné modely, výučbu, preniká taktiež  do sociálnych a politických sfér. Priemysel a firmy sú čoraz viac ovplyvňované Internetom, najmä ak ho ľudia používajú na komunikáciu a nakupovanie.

Okrem toho na predaj ich produktov a služieb firmy používajú internet na prieskum zákazníkov a investujú množstvo peňazí do reklamy.

Rast novovznikajúcich trhov. Najsilnejší rast vB2B aB2C e-commerce je v službách ako publikovanie, média, financovanie, vzdelávanie, umenie, nákup špecializovaného SW, predaj oblečenia, topánok, potravín a zdravých jedál.

Hlavný prínos pre malé a stredné podniky. Redukciou nákladov na reklamu, Internet poskytuje nebývalé šance pre obchod naprieč hranicami. Dáva príležitosť predstaviť regionálne zvláštnosti, výrobky do sveta.

 

Faktory determinujúce predaj cez Internet

Faktory determinujúce, ktoré produkty sa budú dobre predávať cez Internet
použitie jedinečných názvov na popis výrobkov alebo služieb
konkurencieschopná cena. Vzhľadom na skutočnosť, že Internet umožňuje a pomáha zákazníkom porovnávať ceny. Rovnaké výrobky s lepšou cenou sa predávajú lepšie.
faktor dotyku. Zákazník chce cítiť, vidieť, skúsiť alebo sa porozprávať s niekým pred kúpu výrobku. (fotografia) jednotnosť (rovnakosť) výrobkov. Hromadne vyrábané výrobky sa cez Internet predávajú oveľa lepšie, ako „ručné práce“. Sú lepšie známe kupujúcemu, sú lacnejšie.
Výrobky, ktoré nepotrebuje hneď. Zákazník uprednostňuje výrobky, ktoré nepotrebuje urgentne.

Nasledujúce služby sa doposiaľ úspešne predávali prostredníctvom internetu:
-účtovníctvo
-reklama
-komerčné vzdelávanie a školenia
softvér a počítačové služby
-colné záležitosti
-finančné služby
-poradenstvo v oblasti zdravia (tele zdravie)
-poisťovníctvo
-marketingový výskum
-vyhľadávanie pracovníkov príp. pracovných miest
-noviny a žurnalistika
-cestovanie a turizmus
-jazykové preklady
-dizajn a údržba web stránok
-poradenstvo v oblasti manažmentu
-vzdelávanie
-grafický dizajn a tlačiarenské služby
-aukcie
-písomné služby (technické písanie, editovanie, apod.)

2Kontaktujte nás
shopVVsup do nášho shopu
1Vráť sa na úvodnú web stránku

 

Reklama

Reklamno, propagačné predmety-suveniry SLOVAKIA
Ručná výroba keramiky, presnejšie suvenírov z pálenej hliny a ďalších tradičných prírodných materiálov.

Aj tu môže byť Vaša upútavka na tovar alebo služby
Doprajte svojej firme prestýžnu web reklamu na prestýžnej doméne
www.old.market.sk

Sponzorované miesto pre neziskovú organizáciu
Budte prvý, a doprajte si sen "web reklami" na prestýžnej dómene
www.old.market.sk

Reklama v časopise marketSK
Inzerujte v novinach ktoré zdarma dostavajú Vśetky velké firmy na Slovensku.

Ponuka

 

Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok

Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR + písmená. Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok. Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR.  Obe riadky sú číselné + označenie Sk, EUR.

 

 

 

Sada 2 SIM 1 je zariadenie, pomocou ktorého môžete vložiť až dve SIM karty do jedného telefónu

Môžete tak ľahko z Vášho telefónu spraviť telefón pre dve SIM karty. Okrem toho Vám 2 SIM 1 karta umožní i manipulovať s týmito dvomi SIM kartami, čo napríklad znamená, že dovolí používateľovi prepínať medzi dvomi číslami alebo mobilnými sieťami.

 

 

Plazmová lampa s modrým efektom - plazma 508a MAXI guľa

Plazmová lampa so super veľkou sklenenou guľou. Vo vnútornej časti sa neustále prejavuje plazmová aura – efekt je veľmi príjemný na relaxáciu, a po jej dotknutí sa hneď plazmové svetlo začne meniť, jedná sa o veľmi neobvyklý efekt ktorý riadite len vy pohybom rúk...
Celková výška lampy je 29cm.

 

Rádio FM vysielač v digitálnej HI-FI stereo kvalite.

MP3-MP4 Vytvorte si svoje vlastne rádio a vysielajte v digitálnej HI-FI stereo kvalite.
FM Transmitter Digital STEREO Vám hudbu z MP3 prehrávača prenesie vzduchom do Vášho autorádia.
Dané zariadenie prenáša z Vášho MP3 prehrávača alebo počítača stereo hudbu do Vášho autorádia, alebo prijímača doma v byte a to v stereo kvalite.

 

Termostat AURATON 2020, programovateľný termostat s rozlíšením 0,25°C

NOVINKA !!!   Meranie teploty s rozlíšením 0,25°C, samostatné programovanie soboty a nedele, osem teplotných úrovní, počítadlo prevádzkových hodín kotla, programovateľná hysterézia, econo časovač, temperovací režim, krok programovania času je 1 minúta.

 

Detektor na odhalenie bezdôtových kamier a ploštíc AJ-01CD

Detektor ktorý vám pomôže odhaliť skryté sledovacie zariadenia ako napríklad bezdrôtové kamery prípadne ploštice. Zariadenie je miniatúrnych rozmerov a dá sa nosiť ako kľúčenka. Spoľahlivo detekuje frekvencie od 900MHz do 2400MHz. Výrobok je vhodným darčekom a prestíž v odhaľovaní frekvenčného žiarenia v miestnosti.a.

 

Bezdrôtová miniatúrna farebná kamera AJ-007S

AJ-007S je špionážna kamera s PINHOLE objektívom ktorý má priemer len 2mm tým pádom sa výborne uplatní napríklad na sledovanie rôznych priestorov cez malý otvor. Rozmery tejto kamery sú 2x2x2 cm.

 

Rádiostanica Alinnco DJ-S45CQ. Vysialcí dosah až 20km

Novinka medzi PMR/LPD rádiostanicami, uvedená na trh v máji 2006. Prevádzka rádiostanice je bez poplatkov a zvláštnych licencií.

 

 

Ponuka

Ponuka do vypredania slov !!! Máte záujem o doménu III rádu www.firma.market.sk ???

Nedajte sa predbehnúť ! Nutné zaslanie kópie živno-listu a doména zhodná z Vašou firmou je Vaša.

Píšte na mail@market.sk

www.Mercury.market.sk
www.tesco.market.sk
www.nieco.market.sk
ALEBO ?
www.Super.market.sk
www.shop.market.sk
www.Wan.market.sk
www.Art.market.sk
www.Drogeria.market.sk
 
 
Copyright © 2oo7 Market.sk | All right reserved | valid XHTML 1.0, css2 | pagerank 4 | Sitening 90