Tovarové položky z nášho shopu:

Založenie obchodu

Čo je e-commerce ?
Aj keď neexistuje presná definícia slova e-commerce, je to vo všeobecnosti spôsob kúpy a predaja produktov elektronicky (cez Internet). Zahŕňa obchodné transakcie medzi firmami (business-to-business), obchodníkmi a zákazníkmi (business-to-customer), zákazníkmi a zákazníkmi, obchodníkmi a verejným sektorom a zákazníkmi a verejným sektorom.
Pre zákazníka sú výhody e-commerce jasné. Prečo strácať čas v preplnených supermarketoch, cestovaním od obchodu k obchodu, keď sa všetko dá objednať a zaplatiť za pár minút z pohodlia domu alebo kancelárie (prípadne rôznych mobilných zariadení). Jednoduchosť a rýchlosť je hlavnou prednosťou e-commerce.
Pre obchodníka sú výhody takisto nepopierateľné. E-commerce umožňuje predávať produkty komukoľvek a kdekoľvek, ale najmä za znížených nákladov. Znamená to rozširenie trhu z lokálneho na globálny, zniženie cien vzhľadom na nízke náklady a následne zvýšenie obratov. Podmienkou je ale dynamická firma, ktorá chce využiť každú možnosť, ktorú jej Internet ponúka, aby každý jej zákazník mal pocit, že je stredobodom jej pozornosti. Je už teraz jasné, že e-commerce je spôsob, akým bude v blízkej budúcnosti nakupovať väčšina ľudí. Tatra banka sa snaží pomôcť virtuálnemu obchodovaniu na Slovensku a ponúka svojim klientom služby TatraPay (platba Internet bankingom) a CardPay (platba kartou).
Chcete si zriadiť vlastný e-business ?
V nasledujúcich bodoch sa dozviete čo k tomu treba.
1. zriadenie domény
doména alebo URL adresa nie je len adresa Vašich stránok na Internete, ale aj značka Vášho e-biznisu. Mala by byť jednoduchá, ľahko zapamätateľná a súvisiaca s predmetom Vášho podnikania. Meno domény totiž môže prilákať ďaľších zákazníkov alebo na druhej strane mnohých odradiť.
2. zriadenie e-mailu
e-mail budete používať na komunikáciu so svojimi zákazníkmi. V súčasnosti je už samozrejmosť uvádzať e-mail ako kontakt spolu s telefónnym a faxovým číslom. Vzbudzujete tak dojem, že ste zastihnuteľný kedykoľvek, v ktorejkoľvek dennej alebo nočnej hodine.
3. zriadenie web hostu
pokiaľ nemáte vlastný web server, budete musieť využívať web hostingové služby iných spoločností. Web host si treba vyberať veľmi opatrne. Pomalé sťahovanie Vašich stránok, objednávky, ktoré nie je možné odoslať a podobne, môžu veľmi negatívne ovplyvniť Váš biznis. Po zlých skúsenostiach sa návštevníci Vašich stránok už nemusia nikdy vrátiť…
Predaj cez Internet
V podstate máte tri možnosti:
- kúpa hotového e-commerce riešenia
- prenajatie priestoru v existujúcom e-commerce na market.sk
- vytvorenie vlastného modulu z rôznych častí a komponentov
Všetky tri spôsoby majú svoje výhody aj nevýhody. Kúpenie hotového riešenia je riešenie na určitý čas. Hotové riešenie môže rýchlo zastarať a vy si budete musieť zakúpiť novšie.
Prenajatý priestor v hotovom e-commerce systéme Vám zase nedáva priestor pre vlastné úpravy a personalizovanie Vašich stránok. Web stránky všetkých prenajímateľov (Vás a aj ostatných obchodníkov) majú v tomto prípade spoločný dizajn charakterizujúci prevádzkovateľa systému a nie Vás.
Vytvorenie vlastného e-commerce modulu sa môže zdať najvýhodnešie riešenie. Poskytne vám široký priestor pre vašu realizáciu, treba však rátať s tým, že koordinovať takýto projekt si vyžaduje určitý stupeň odbornosti, veľa času a energie.
Rozhodli ste sa ? Ak nie jednoducho nám napište Vaše predstavy a sny. "shop-market.sk"
Pri súčasnej úrovni využívania Internetu u nás sa ako najjednoduchší a najdostupnejší spôsob zriadenia Internetového obchodu javí práve prenajatie priestoru v existujúcom fungujúcom e-commerce systéme.
Existuje viacero spoločností, ktoré sú schopné prenajať Vám priestor vo svojom e-commerce systéme, ale len niektoré majú v rámci svojho riešenia implementované služby TatraPay a CardPay. Kúpou takéhoto riešenia tak získavate okrem internetového obchodu aj hotový spôsob platby priamo cez Internet.

Tvorba web stránok

V oblasti webdizajnu a realizácie profesionálnych internetových prezentácií má naša firma Market.sk bohaté skúsenosti. Môžeme pre Vás realizovať účelnú a originálnu elektronickú prezentáciu formou web stránky s lákavou grafikou a profesionálnym spracovaním.

Dizajn web stránok, ako všetky dizajnové odvetvia, neustále podlieha módnym trendom. Je preto potrebné sledovať vývoj web dizajnu a pri jeho realizácii využívať najmodernejšie technológie. Pri realizácii prezentácie máme neustále na pamäti konkrétny účel web stránky. Iné riešenie i štruktúru volíme pri prezentácii športového klubu, iné pri web stránke umelca a úplne odlišný pri web prezentácii firmy.

V oblasti tvorby www stránky ponúkame nasledujúce služby :
Registráciu vlastnej domény
Návrh štruktúry web stránky podľa požiadaviek zákazníka
Návrh a realizácia elektronickej prezentácie formou web stránky
Údržba webu, starostlivosť o chod a aktualizáciu web stránky, pravidelnú archiváciu
Návrh a realizácia grafického vzhľadu webu, spracovanie podkladov, loga, obrázkov
Nastavenie webhostingových služieb podľa potrieb zákazníka
Poradenstvo
Registrácia webu do vyhľadávačov a zoznamových katalógov
Komplexný návrh a realizácia e-commerce : elektronických obchodov E-SHOP
Komplexný návrh a realizácia redakčných systémov a CMS systémov
ďalšie riešenia podľa požiadaviek zákazníka.

WEB stránka

Výraz web stránka sa stal takým populárnym, že mnohí ľudia ešte dnes veria, že ak budú mať svoju web stránku, úspech bude hneď nasledovať. To bolo pravdou v začiatkoch, keď bolo na internete len zopár stránok. Avšak dnes, keď existujú milióny web stránok (50 miliónov – január 1999), to že máte web stránku ešte vôbec nič neznamená. Je potrebné vytvoriť si realistický a dosiahnuteľný plán pre inovatívne aefektívne využitie web stránky. Je potrebné zvážiť aká je pridaná hodnota, ktorú by mala spoločnosť podať svojim zákazníkom cez web stránku.
 Je potrebné hľadať odpovede na nasledujúce otázky:
Kto sú vaši zákazníci, aké majú preferencie a kde sa nachádzajú na internete ?
Aké sú stratégie spoločnosti pre predaj vášho produktu týmto zákazníkom ?
Čo je špecifické pre vašu spoločnosť, produkt, marketing a vašu stránku ?
Ako tieto faktory prispejú k zvýšeniu predaja ?
Aké stratégie použijete na predaj vášho produktu ?
Aké sú náklady spojené s predajom produktu ?
Aký je cash flow spoločnosti v prvom a ďalších rokoch.
Aké druhy predajných programov prilákajú potenciálnych zákazníkov ?
Aká je miera návratnosti – koľko zákazníkov navštívi vašu stránku, kým si objednajú tovar ?
Aké sú potrebné investície aby ste dosiahli spomínané ciele?
Čo viedlo k vytvoreniu www

Prvá elektronická komunikačná sieť bola spustená v roku 1969,  4 univerzitami v USA spolu s americkým ministerstvom obrany. Táto sieť je známa ako ARPANET. ARPANET umožňoval výskumníkom a vedeckým pracovníkom on-line diskusie, vzdialený prístup k databázam, vymieňať si súbory a od roku 1972 posielať si e-maily.

Ďalším dôležitým krokom bolo v roku 1980 spustenie a štandardizácia TCP/IP protokolu. Tento protokol umožňuje tok informácií cez rôzne siete a identifikáciu užívateľov prostredníctvom Internetových adries a domén. Bol navrhnutý pre nespoľahlivé siete, ktoré  môžu byť prerušené zakéhokoľvek dôvodu, napríklad zlyhaním telefónnej linky v dôsledku atómového bombového útoku. Hoci to bol kľúč k rastu komunikácie, potreba byť vždy dosiahnuteľný bola čoraz menej a menej dôležitá.

V roku 1990, Tim Berners-Lee vytvoril Web, keď spustil prvé Web sídlo pre Európske Centrum jadrového výskumu, na ktorom pracovali Francúzke a Švajčiarske laboratória. Jeho prispením vznikol HTTP a URL, ktorý umožnil vytvoriť nekonečne bohatý svet Web dokumentov pospájaných spolu cez TCP/IP siete.

V roku 1991 bol Web doménou špeciálnych počítačov. Tim Berners-Lee zverejnil svoj kód ako open-source. A tak sa k nemu pridali ďalší užívatelia a vznikali nové SW nástroje na zverejňovanie a prehliadanie Web-u tak, ako ich poznáme dnes.

Ochranná známka

Ochranná známka tvorí jednu zo základných častí stratégie spoločnosti. Zvýšenie hodnoty obchodnej známky umožňuje uchovať podiel na trhu pre daný výrobok. Jednotlivé výrobky, služby a imidž spoločnosti musia byť odlíšiteľné na trhu. Obchodná známka dokonca nesie v sebe určitú správu pre verejnosť, preto je  nenahraditeľným marketingovým nástrojom. Obohacuje vzťah so zákazníkom tovaru a služieb prostredníctvom asociovania rozdielnych hodnôt, ktoré znamenajú stabilitu vzťahov.
Obchodná známka nielen identifikuje pôvod produktu, ale zakladá vzťah dôvery so zákazníkom prostredníctvom vsadenia povesti spoločnosti a ponúknutia garancie stálej kvality.

Obchodná známka je investíciou. Je ju možné komerčne rozšíriť prostredníctvom licencií, franchisingu, predaja alebo sponzorstva. Je to marketingový nástroj, ktorý sa môže dokonca stať hlavnou investíciou spoločnosti.
ÚPV SR – Úrad premysleného vlastníctva SR
Na Slovensku sa problematikou ochranných známok zaoberá:

Úrad priemyselného vlastníctva SR; Švermova 43; 974 04 Banská Bystrica 4;  http://www.indprop.gov.sk/ ; e-mail: upv@indprop.gov.sk ; zoznam patentových zástupcov SR: www.patentatorneys.sk  
Úrad pre harmonizáciu na jednotnom trhu EÚ - OHIM

Úlohy úradu

Cieľom úradu OHIM (Office for Harmonisation in the Internal Market) je podporovať a administrovať obchodné značky a vzory na úrovni Európskej únie.
Od roku 1996, keď  OHIM  prebral úlohu národných registračných úradov, vykonáva táto nadnárodná nezávislá verejná inštitúcia registráciu práv priemyselného vlastníctva Európskeho spoločenstva (ES), spravuje verejný register týchto vlastníckych práv a podieľa  sa so súdmi v členských štátoch EÚ na rozhodnutiach o žiadostiach na zrušenie registrovaných vlastníckych práv.
OHIM - verejná inštitúcia právne, administratívne a finančne nezávislá
OHIM bol zriadený zo zákona EÚ a je orgánom Európskeho spoločenstva zriadený ako samostatná právnická osoba. Jeho činnosť sa riadi zákonmi Európskeho spoločenstva.

Zákonnosť rozhodnutí týkajúcich sa procedúry registrácie obchodných známok je pod dohľadom Dvora prvej inštancie a Justičného dvora Európskeho spoločenstva.

OHIM je zodpovedný za vyrovnaný rozpočet z vlastných tržieb odvodených predovšetkým z poplatkov za registráciu alebo predlženia ochrany vlastníckych práv.
Výhody registrácie značky v rámci Európskeho spoločenstva
Ochranná známka Spoločenstva poskytuje vlastníkovi jednotné právo vymáhateľné vo všetkých členských štátoch EÚ jednoduchým postupom, ktorý zjednodušuje politiku registrácie ochrannej známky na európskej úrovni.
Registrácia známky v rámci Európskeho spoločenstva plní tri základné funkcie na úrovni EÚ:
identifikuje pôvod tovaru a služieb
garantuje stálu kvalitu, ktorá je vyjadrená v ochrannej známke ako záväzok spoločnosti voči spotrebiteľovi je formou komunikácie, prostriedkom podpory a reklamy
Ochranná známka v rámci Európskeho spoločenstva sa môže použiť ako značka výrobcu, ochranná značka alebo značka služby. Môže mať takisto podobu kolektívnej značky.

Ochranná známka zaregistrovaná úradom OHIM pokrýva trh s  viac než 372 miliónmi spotrebiteľov v krajinách s vysokým životným štandardom.

Ochrannú známku je možné získať registráciou v Registri spravovanom úradom OHIM.  Je ju možné registrovať, prideliť alebo zrušiť splatnosťou iba pre celé teritórium Európskeho spoločenstva. Má platnosť 10 rokov a je obnoviteľná na neurčitú dobu.
Aké práva udeľuje registrácia známky Spoločenstva
Známka Spoločenstva ochraňuje jej vlastníka pred reprodukciou alebo napodobením jeho známky po celej EÚ. Známka je prevoditeľná a môže byť na ňu daná licencia.

Zmluvné licencie udeľované ochranným známkam Spoločenstva môžu byť výhradné alebo nevýhradné a môžu sa vzťahovať na celú EÚ alebo len na jej časť.
Trvanie ochrany udelenej značkou Spoločenstva
Trvanie ochrannej známky je 10 rokov apo uplynutí tohto obdobia sa môže obnoviť stále na trvanie 10 rokov na žiadosť jej vlastníka    

Ktoré značky zaregistrovať
Ochranná známka Spoločenstva musí spĺňať dve podmienky – je to značka, ktorá môže byť reprezentovaná grafickou podobou, a ktorá umožňuje odlíšiť tovar a služby spoločnosti od proguktov a služieb iných spoločností.
Zaregistrované môžu byť nasledujúce:
Slovné znaky – Slová, písmená, číslice, rodové mená, pseudonymy, slovné kombinácie, slogany, mottá, akronymy, iniciály, monogramy asubjektívne alebo zvláštne mená.
Obrazové znaky – nálepky, pečiatky, logá, reliéfy, hologramy a emblémy.
Farby – farby alebo ich kombinácie.
Trojrozmerné znaky – vrátane tvarov tovarov alebo ich obalov
Hudobné znaky – zvuky, hudobné frázy – žiadosť musí obsahovať aj grafické vyjadrenie zvuku.
Kto môže získať ochrannú známku v rámci ES.
Prístup je umožnený prakticky všetkým kategóriám žiadateľov

Každá osoba, fyzická alebo právnická, obyvateľ EÚ, alebo krajiny, ktorá má zmluvný záväzok s Parížskou konvenciou alebo je signatárom Dohody TRIP si môže registrovať ochrannú známku.

Spoločnosti z krajín mimo EÚ musí zastupovať schválený agent alebo právnik s osvedčením na všetkých jednaniach s úradom, okrem vypĺňania žiadosti.
Oficiálne jazyky, v ktorých musí byť podaná žiadosť o známku Spoločenstva
Žiadosť o ochrannú známku Spoločenstva môže byť vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. Pri vyplňovaní žiadosti musí uchádzač uviesť druhý jazyk, ktorý si zvolí z piatich jazykov , ktoré používa úrad OHIM – španielsky, nemecký, anglický, francúzsky, taliansky. Tento druhý jazyk môže byť použitý na procedurálnej úrovni.

Ako pripraviť žiadosť o známku spoločenstva: Výber známky,
či už ide o vytvorenie novej známky, alebo o transformáciu existujúcej, je nutné sa presvedčiť, či známka  nebola „priradená“ už skoršími právami v jednom z členských štátov EÚ. To je základná podmienka pre registráciu známky a jej použitie ako známky Spoločenstva. Prieskum uskutočňovaný špecializovanými súkromnými službami a poradenstvo konzultanta priemyselného vlastníctva sú v tejto etape to najpodstatnejšie.
Zverejnenie žiadosti.
Žiadosti je vyhovené a je publikovaná Úradom v Bulletine ochranných známok Spoločenstva vo všetkých jazykoch EÚ, ak nie sú žiadne absolútne dôvody na jej odmietnutie, a ak na základe prieskumu predošlých známok uchádzač nebol nútený stiahnuť žiadosť.  
 
Akú úlohu zohráva Register ochranných známok Spoločenstva?
Register ochranných známok Spoločenstva umožňuje prístup k všetkým informáciám o ochranných známkach Spoločenstva a ich vlastníkoch. Vstup do tohto Registra poskytuje práva, ktoré sú súčasťou ochrannej známky Spoločenstva vynutiteľné voči tretej osobe.

Register je zároveň databázou, do ktorej je prístup v reálnom čase z ktoréhokoľvek kúta sveta priamo zo všetkých národných úradov priemyselného vlastníctva alebo od  konzultantov priemyselného vlastníctva. Bulletin OHIM distribuuje informácie obsiahnuté v Registri v podobe tlačenej publikácie.
Kontakt:
OHIM
Avenida de Europa, 4
Apartado de correos n°77                               tel.: 0034/965/139243, 272
03080 Alicante – Španielsko                           http://oami.eu.int

 

 

Ponuka

 

Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok

Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR + písmená. Ručný označovač cien dvojradový, je určený pre označovanie cien do obchodných prevádzok. Vhodné na značenie cien v Sk aj v EUR.  Obe riadky sú číselné + označenie Sk, EUR.

 

 

 

Sada 2 SIM 1 je zariadenie, pomocou ktorého môžete vložiť až dve SIM karty do jedného telefónu

Môžete tak ľahko z Vášho telefónu spraviť telefón pre dve SIM karty. Okrem toho Vám 2 SIM 1 karta umožní i manipulovať s týmito dvomi SIM kartami, čo napríklad znamená, že dovolí používateľovi prepínať medzi dvomi číslami alebo mobilnými sieťami.

 

 

Plazmová lampa s modrým efektom - plazma 508a MAXI guľa

Plazmová lampa so super veľkou sklenenou guľou. Vo vnútornej časti sa neustále prejavuje plazmová aura – efekt je veľmi príjemný na relaxáciu, a po jej dotknutí sa hneď plazmové svetlo začne meniť, jedná sa o veľmi neobvyklý efekt ktorý riadite len vy pohybom rúk...
Celková výška lampy je 29cm.

 

Rádio FM vysielač v digitálnej HI-FI stereo kvalite.

MP3-MP4 Vytvorte si svoje vlastne rádio a vysielajte v digitálnej HI-FI stereo kvalite.
FM Transmitter Digital STEREO Vám hudbu z MP3 prehrávača prenesie vzduchom do Vášho autorádia.
Dané zariadenie prenáša z Vášho MP3 prehrávača alebo počítača stereo hudbu do Vášho autorádia, alebo prijímača doma v byte a to v stereo kvalite.

 

Termostat AURATON 2020, programovateľný termostat s rozlíšením 0,25°C

NOVINKA !!!   Meranie teploty s rozlíšením 0,25°C, samostatné programovanie soboty a nedele, osem teplotných úrovní, počítadlo prevádzkových hodín kotla, programovateľná hysterézia, econo časovač, temperovací režim, krok programovania času je 1 minúta.

 

Detektor na odhalenie bezdôtových kamier a ploštíc AJ-01CD

Detektor ktorý vám pomôže odhaliť skryté sledovacie zariadenia ako napríklad bezdrôtové kamery prípadne ploštice. Zariadenie je miniatúrnych rozmerov a dá sa nosiť ako kľúčenka. Spoľahlivo detekuje frekvencie od 900MHz do 2400MHz. Výrobok je vhodným darčekom a prestíž v odhaľovaní frekvenčného žiarenia v miestnosti.a.

 

Bezdrôtová miniatúrna farebná kamera AJ-007S

AJ-007S je špionážna kamera s PINHOLE objektívom ktorý má priemer len 2mm tým pádom sa výborne uplatní napríklad na sledovanie rôznych priestorov cez malý otvor. Rozmery tejto kamery sú 2x2x2 cm.

 

Rádiostanica Alinnco DJ-S45CQ. Vysialcí dosah až 20km

Novinka medzi PMR/LPD rádiostanicami, uvedená na trh v máji 2006. Prevádzka rádiostanice je bez poplatkov a zvláštnych licencií.

 

 

Ponuka

Ponuka do vypredania slov !!! Máte záujem o doménu III rádu www.firma.market.sk ???

Nedajte sa predbehnúť ! Nutné zaslanie kópie živno-listu a doména zhodná z Vašou firmou je Vaša.

Píšte na mail@market.sk

  • www.Mercury.Market.sk
  • www.tessco.Market.sk
  • www.nieco.Market.sk
alebo preferovane:
  • www.Super.Market.sk
  • www.Shop.Market.sk
  • www.Wan.Market.sk
  • www.Art.Market.sk
  • www.Drogeria.Market.sk
Copyright © 2oo7 Market.sk | All right reserved | valid XHTML 1.0, css2 | pagerank 4 | Sitening 90